Ska virtuellt sex behandlas som andra sexberoende? (2000)

Sexuell beroende och kompulsivitet: Journal of Treatment & Prevention

Volym 7, Problem 1-2, 2000

DOI: 10.1080 / 10720160008400210

Maressa Hecht Orzack & Carol J. Rossb

sidor 113-125

Abstrakt

Majoriteten av de som är beroende av virtuellt sex som presenterar för poliklinisk och inpatientbehandling har vanligtvis mer genomgripande sexuella eller andra beteendemässiga och / eller kemiska missbruk. Fallstudier presenteras för att illustrera typiska patienter. Behandlingsrekommendationer görs för både öppenvård och öppenvård. Beck Hopelessness Scale-testresultaten visar en betydande förbättring i de som behandlats med slutenvårdsmodaliteter. Som för att behandla andra könsberoende, att införa gränser och verka andras hjälp fungerar för vissa cyberex-beroende, medan andra behöver en period av fullständig nedhållsamhet eller för att helt eliminera datoranvändning.