Uppkomsten av digisexualitet: terapeutiska utmaningar och möjligheter (2017)

Sexuell och relationsterapi

Volym 32, 2017 - Problem 3-4: Särskild fråga om sex och teknik

Neil McArthur & Markie LC Twist

Sidor 334-344 | Publicerad online: 17 Nov 2017

https://doi.org/10.1080/14681994.2017.1397950

Abstrakt

Radikal ny sexuell teknik, som vi kallar "digisexualiteter", är här. När dessa teknologier utvecklas kommer deras antagande att växa, och många människor kan komma att identifiera sig själva som "digisexuals" - människor vars primära sexuella identitet kommer genom användning av teknik. Forskare har funnit att både lekmän och kliniker har olika känslor för digisexualiteter. Kliniker måste vara beredda på de utmaningar och fördelar som är förknippade med antagandet av sådan sexuell teknik. För att förbli etiskt och livskraftigt måste kliniker vara beredda att arbeta med klienter som deltar i digisexualiteter. Men många utövare känner inte till sådan teknik, liksom de sociala, juridiska och etiska konsekvenserna. Riktlinjer för att hjälpa individer och relationssystem att göra välgrundade val när det gäller deltagande i teknikbaserade aktiviteter av något slag, än mindre sådana av sexuell karaktär, är få och långt ifrån. Således är en ram för att förstå karaktären av digisexualitet och hur man närmar sig den.