Behandling av tvångssysselsättningsbeteende (2008)

Psychiatr Clin North Am. 2008 Dec;31(4):697-712. doi: 10.1016/j.psc.2008.06.003.

Södra S1.

Institutionen för psykologi, Mississippi College, 112 Lowrey Hall, PO Box 4013, Clinton, MS 39058, USA. [e-postskyddad]

Abstrakt

Tvångsberoende cybersex har blivit ett betydande problem för många män och kvinnor som har fallit byte mot tillgängligheten, överkomliga priserna och anonymiteten hos sexuellt beteende online. Vissa patienter utvecklar problem med kompulsiv cybersex på grund av predisposition eller oavsiktliga konditionerupplevelser. Andra tvångsmässiga användare av cybersex har underliggande trauma, depression eller beroende. Tre fallstudier lyfte fram besatthet, tvång och konsekvens i patogenesen av tvångsmässigt cybersex. Medan män och kvinnor skiljer sig något i sin användning av cybersex, uppvisar båda könen feladaptiv hantering, konditionerat beteende, dissociativ återupptagande av livstrauma, uppfattningsstörningar, intimitetsdysfunktion och beroendeframkallande beteende. Omfattande behandling av tvångsmässigt cybersex skulle innehålla följande komponenter: förebyggande av återfall, förbättring av intimitet, rekonstruktion av lovemap, terapi med dissociativa tillstånd, upprustning av upphetsning och utbildning för att klara sig. Tack vare de senaste behandlingen av behandlingen inom flera områden finns hjälp tillgänglig för dem som fångas i den mörka sidan av nätet.