Våldsam pornografi och självrapporterad sannolikhet för sexuell aggression (1988)

Journal of Research in Personality

Volym 22, Utgåva 2, Juni 1988, sidor 140-153

http://dx.doi.org/10.1016/0092-6566(88)90011-6

Abstrakt

Tvåhundra tjugo två grundutbildade män gavs en "attitydundersökning" som undersökte användningen av pornografi, attityder och självrapporterad sannolikhet för våldtäkt (LR) eller med hjälp av sexuell kraft (LF). Nonviolent pornografi användes av 81% av ämnena under det senaste året, medan 41 och 35% hade använt våld och sexuellt våldsam pornografi. Tjugosju procent av patienterna indikerade en viss hypotetisk sannolikhet att våldta eller använda sexuell våld mot en kvinna. Diskriminerande funktionsanalys avslöjade att användningen av sexuellt våldsam pornografi och acceptans av interpersonellt våld mot kvinnor var unikt associerat med LF och LR. Det är hypotesen att den specifika fusion av sex och våld i vissa pornografiska stimuli och i vissa trossystem kan ge en benägenhet att engagera sig i sexuellt aggressivt beteende. Resultaten tolkas i termer av Malamuth and Briere's (1986, Journal of Social Issues, 42, 75-92) modell av effekterna av sexuellt våldsamma medier.