Att titta på sex på tv förutspår ungdomars initiering av sexuellt beteende (2004)

BAKGRUND

Tidig sexuell initiering är en viktig social och hälsofråga. En ny undersökning antydde att de flesta sexuellt erfarna tonåringar önskar att de hade väntat längre med att ha samlag; andra uppgifter tyder på att oplanerade graviditeter och sexuellt överförda sjukdomar är vanligare bland dem som börjar sexuell aktivitet tidigare. American Academy of Pediatrics har föreslagit att porträtt av sex på underhållningstelevision (TV) kan bidra till äldre sexår. Cirka två tredjedelar av TV-program innehåller sexuellt innehåll. Empiriska data som undersöker förhållandena mellan exponering för sex på TV och ungdomars sexuella beteenden är emellertid sällsynta och otillräckliga för att hantera frågan om kausaleffekter. DESIGN OCH

DELTAGARNA

Vi genomförde en nationell longitudinell undersökning av 1792 ungdomar, 12 till 17 års ålder. I baslinje- och 1-års uppföljningsintervjuer rapporterade deltagarna sina TV-visningsvanor och sexuella erfarenheter och svarade på mått på mer än ett dussin faktorer som är kända för att vara associerade med sexuell initiering av ungdomar. TV-visningsdata kombinerades med resultaten av en vetenskaplig analys av sexuellt innehåll på TV för att härleda mått på exponering för sexuellt innehåll, avbildningar av sexuella risker eller säkerhet och avbildningar av sexuellt beteende (kontra prat om sex men inget beteende).

UTFALLSMÅTT

Påbörjande av samlag och framsteg inom icke-statlig sexuell aktivitetsnivå under en 1-årsperiod.

RESULTAT

Multivariat regressionsanalys indikerade att ungdomar som tittade på mer sexuellt innehåll vid baslinjen var mer benägna att inleda samlag och gå vidare till mer avancerade sexuella aktiviteter utan samhällsekonomi under det efterföljande året och kontrollera för respondentens egenskaper som annars kan förklara dessa relationer. Storleken på den justerade samlagseffekten var sådan att ungdomar i 90th-percentilen i TV-könsvisning hade en förutsagd sannolikhet för samlagsinitiering som var ungefär dubbelt så mycket som ungdomar i 10th-percentilen för alla studerade åldrar. Exponering för TV som endast inkluderade samtal om sex var förknippad med samma risker som exponering för TV som visade sexuellt beteende. Afroamerikanska ungdomar som tittade på fler föreställningar av sexuella risker eller säkerhet var mindre benägna att inleda samlag året efter.

SLUTSATSER

Att titta på sex på TV förutsäger och kan påskynda sexuell initiering av ungdomar. Att minska mängden sexuellt innehåll i underhållningsprogrammering, minska ungdomarnas exponering för detta innehåll eller öka referenser till och skildringar av möjliga negativa konsekvenser av sexuell aktivitet kan avsevärt försena inledningen av samhälleliga och icke-samhälleliga aktiviteter. Alternativt kan föräldrar kunna minska effekterna av sexuellt innehåll genom att titta på TV med sina tonåriga barn och diskutera sina egna övertygelser om sex och beteenden som beskrivs. Barnläkare bör uppmuntra till dessa familjediskussioner.