Vår hemliga evolutionära vapen: Monogamy (2014)

Koppling upp kan ha varit det bästa drag som våra förfäder någonsin har gjort

Däggdjur är inte stora på monogami. I färre än 10 procent av arter är det vanligt att två individer bara träffar. Gruppens primatvinge är bara lite benägen att koppla av. Även om 15 till 29 procent av primatarterna föredrar att leva tillsammans som par, begår mycket mindre monogamier som människor vet det - ett exklusivt sexuellt partnerskap mellan två individer.

Människor har uppenbarligen en ofullkomlig historia. Människor har affärer, skiljs och gifter sig i vissa kulturer med flera kompisar. Faktum är att polygami uppträder i de flesta av världens samhällen. Men även där polygami är tillåtet är det minoritetsarrangemanget. De flesta mänskliga samhällen är organiserade utifrån antagandet att en stor del av befolkningen kommer att kopplas ihop till bestående, sexuellt exklusiva par. Och monogami verkar ha gjort vår art bra. ”Parbindningar”, som forskare kallar monogame förhållanden, var en avgörande anpassning som uppstod i en arkaisk förfader som blev central för mänskliga sociala system och vår evolutionära framgång. "Vi har en mycket stor fördel jämfört med många andra arter genom att ha parbindningar", säger antropologen Bernard Chapais från University of Montreal. ...