Intervalgacha ortiqcha harakatlar

vaqti-vaqti bilan haddan tashqari xatti-harakatlar

Vaqti-vaqti bilan haddan tashqari xatti-harakatlar giyohvandlikka olib kelishi yoki chuqurlashtirishi mumkin. Adabiyotda xatti-harakatlardan foydalanish miqdori giyohvandlik darajasiga teng degan da'volar qo'llab-quvvatlanmaydi.