Neurala substrat av sexuell önskan hos individer med problematisk hyperseksuell beteende (2015)