Czy uzależnienie od porno powoduje nieodwracalne uszkodzenie mózgu?

uszkodzić