Dynamiken hos ungdomars användning av pornografi och psykologiskt välbefinnande: en sexvåg latent tillväxt och latent klassmodellering (2019)