Prerušované nadmerné správanie

prerušované nadmerné správanie

Prerušované nadmerné správanie môže viesť k závislosti alebo ju prehlbovať. Literatúra nepodporuje tvrdenia, že množstvo použitia správania sa zodpovedá stupňu závislosti.