Delta FosB i zachowania seksualne

Delta FosB i zachowania seksualne

Cząsteczka Delta FosB wydaje się być molekularnym przełącznikiem dla wszystkich uzależnień. Uzależnienia behawioralne i uzależnienia od narkotyków mają wspólne mechanizmy i skutkują podobnymi zmianami w mózgu. Ma to sens, ponieważ leki mogą jedynie wzmacniać lub osłabiać istniejące mechanizmy fizjologiczne. Cząsteczka Delta FosB jest czynnikiem transkrypcyjnym, co oznacza, że ​​włącza i wyłącza geny. Pseudonaukowe argumenty, że uzależnienia behawioralne są jakościowo różne lub są raczej „kompulsjami” niż nałogami, nie mają podstaw w twardej nauce. Możesz znaleźć więcej badań na temat roli Delta FosB w uzależnieniu  tutaj.