Páry a návyky

Obvod mozku, který způsobuje, že se spojíme, nás činí zranitelnými vůči závislosti na pornoch.Tato část se zabývá párovými vazbami a závislostí. Mozkové struktury, které jsou základem vazby párů i závislosti, jsou systémem odměn. Termín párový vazač znamená, že muž a žena zůstávají spolu, aby vychovávali své potomky. Možná zůstanou spolu na celý život, nebo jen na páření. Toto uspořádání se liší od promiskuitních zvířat, která nesdílejí rodičovské povinnosti, a páří se s více partnery.

O 3% savců se jedná o párové vazníky nebo společensky monogamní. Společensky monogamní znamená, že zůstávají spolu, ale mohou bláznit po stranách. Žádný druh zvířete není sexuálně monogamní, ačkoli pár uvnitř druhu může zůstat sexuálně monogamní.

Lidé jsou druhy vázající pár. Máme mozkové obvody, které se mohou spojit s kamarádem, nebo se z nevědeckého hlediska zamilovat. Promiskuitní zvířata nemají obvody párování. Mechanismy párového propojení zahrnují systém odměn a dopamin. Bonding to another, as in pair bonders, is the original addiction. Studie párových vazačů ukazují dvě věci:

  1. Jsou náchylnější k návykům.
  2. Závislosti unesou mechanismy spojování párů, takže je těžší zůstat spojen, nebo „zamilovaný“.