Sensitization Research

həssaslaşdırma

Bu bölmə həssaslaşma ilə bağlı araşdırmalardan bəhs edir. Həssaslaşma, davamlı istifadədən sonra dərmana və ya təbii mükafata həssaslığın artmasıdır. Həssaslaşma təkrar məruz qalmağa cavab olaraq neyroplastik dəyişikliklərin təzahürüdür və bəzi tədqiqatçılar bunun artan özlem və asılılığın inkişafının davranış əlaqəsi olduğunu fərz etdilər. Sadə dillə desək: davamlı istifadə insanın asılılığı ilə əlaqəli güclü, motivasiyaedici xatirələr yaradır. İstiqamətlər ilə aktivləşdirildikdə, bu xatirələr dopamin artırarkən istəkləri qarışdırır. Həssas yollar, bağımlıdan istifadə etmədən çox sonra qalır.