Hypofrontality

hypofronality

Hypofrontalitu můžeme volně definovat jako pokles fungování a metabolismu frontálního laloku. Je to jedna z hlavních změn mozku způsobených procesem závislosti.

Hypo méně než normální nebo nedostatečné. Čelní Odkazuje na čelní lalůčkynebo prefrontální laloky. Alternativně můžeme použít termíny frontální kůra or prefrontální kůra taky. Nicméně, kůra označuje tenkou vnější vrstvu hustě zabalených nervových buněk, která vypadá šedě. Hypofrontailty znamená, že čelní laloky nedosahují dostatečné výkonnosti. Jednoduše řečeno, hypofrontalita související se závislostí je pokles výkonného fungování. Pro narkomana je to nerovnováha sil: touhy vycházející ze senzibilizovaných cest závislostí a znecitlivený okruh odměn přemohou oslabené systémy sebeovládání (hypofrontality). Jinými slovy - vaše síla vůle se zhoršila.

In Odpojení a přepojení vašeho mozku najdete další podrobnosti o tom, jak hypofrontalita zapadá do širšího světa učení a závislosti.