การสนับสนุนเชิงประจักษ์สำหรับ“ The Great Porn Experiment” - TEDx Glasgow (2012): หน้า 1

บทนำ

หน้านี้และ หน้าสองให้การสนับสนุนเชิงประจักษ์สำหรับการเรียกร้องที่นำออกมา การทดลองหนังโป๊ยอดเยี่ยม Gary Wilson | TEDxGlasgow (และ การตายของผู้ชายโดย Philip Zimbardo) สไลด์ PowerPoint และข้อความที่เกี่ยวข้องแต่ละแผ่นประกอบไปด้วย (1) ต้นฉบับอ้างอิงที่อ้างอิง / แหล่งที่มาตามด้วย (2) ที่สนับสนุนการศึกษาและหลักฐานทางคลินิกที่เผยแพร่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สไลด์ 1 ผ่าน 17 อยู่ด้านล่าง. หน้าสองนี้มีสไลด์ 18 ผ่าน 35

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า การทดลองเรื่องหนังโป๊มาก เสร็จสมบูรณ์และส่งไปยัง TEDx ในเดือนธันวาคม 2011 ในขณะที่มีการพูดคุยในเดือนมีนาคม 2012 การพูดคุยของ TEDx นี้เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อ "ของ Philip Zimbardoอนิจกรรมของพวก"TED talk ซึ่งผู้ชมกลาสโกว์ดูก่อนการพูดคุย

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2011 องค์กรขนาดใหญ่ที่ให้การสนับสนุนการวิจัยและหลักฐานทางคลินิกได้ให้การสนับสนุน การทดลองสื่อลามกที่ยิ่งใหญ่ สามหลักยืนยันซึ่งเป็น:

 1. สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตอาจทำให้เกิดความผิดปกติทางเพศ
 2. การใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสมองที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติดที่สำคัญของ 3 ที่ระบุในการเสพสารเสพติด และ
 3. การใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตอาจทำให้สภาพจิตใจและอารมณ์บางอย่างรุนแรงขึ้น (ปัญหาสมาธิ, ความวิตกกังวลทางสังคม, ซึมเศร้า, ฯลฯ )

ต่อไปนี้เป็น สรุปสั้น ๆ หลักฐานเชิงประจักษ์และทางคลินิกสนับสนุนการเรียกร้องที่ทำใน การทดลองเรื่องหนังโป๊มาก

1) การใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตอาจทำให้เกิดความผิดปกติทางเพศ:

2) การใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสมองที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติดที่สำคัญของ 3 ที่ระบุในการเสพติดสาร:

การทดลองเรื่องหนังโป๊มาก รายการ "การศึกษาสมอง" การติดอินเทอร์เน็ตสิบรายการซึ่งสนับสนุนวิทยานิพนธ์ของฉันว่าการติดอินเทอร์เน็ต (และประเภทย่อยของการติดอินเทอร์เน็ตเช่นการเล่นเกมและสื่อลามก) มีอยู่และเกี่ยวข้องกับกลไกพื้นฐานและการเปลี่ยนแปลงของสมองเช่นเดียวกับการเสพติดอื่น ๆ สาขาวิชานี้กำลังเติบโตอย่างทวีคูณ ในปี 2019 มี "การศึกษาเกี่ยวกับสมอง" ที่ติดอินเทอร์เน็ต 350 เรื่อง พวกเขาทั้งหมดรายงานการค้นพบทางระบบประสาทและการเปลี่ยนแปลงของสมองในผู้ติดอินเทอร์เน็ตที่สอดคล้องกับรูปแบบการเสพติด (รายชื่อ การติดอินเทอร์เน็ต "การศึกษาสมอง"). นอกจากนี้การออกแบบการศึกษาเรื่องการติดอินเทอร์เน็ตยังสนับสนุนการอ้างว่ามีการใช้อินเทอร์เน็ต การก่อให้เกิด (ในบางคน) อาการเช่นภาวะซึมเศร้า, สมาธิสั้น, ความวิตกกังวล ฯลฯ รายการของการศึกษาดังกล่าว: การศึกษาแสดงให้เห็นถึงการใช้อินเทอร์เน็ตและการใช้สื่อลามก การก่อให้เกิด อาการและการเปลี่ยนแปลงของสมอง.

การทดลองเรื่องหนังโป๊มาก อธิบายการเปลี่ยนแปลงสำคัญของสมองสามประการที่เกิดขึ้นกับการติดสื่อลามก: (1) การแพ้ (2) Desensitization และ (3) วงจร prefrontal ผิดปกติ (hypofrontality) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2012 งานวิจัยทางประสาทวิทยามากมายเกี่ยวกับผู้ใช้สื่อลามกและผู้ติดสื่อลามกได้รับการเผยแพร่ การเปลี่ยนแปลงของสมองทั้งสามนี้ได้รับการระบุว่าเป็น การศึกษาตามระบบประสาทของ 54 เกี่ยวกับผู้ใช้สื่อลามกบ่อยครั้งและผู้ติดยาเสพติดทางเพศ:

 • การศึกษาการรายงานอาการแพ้ (ปฏิกิริยาต่อคิวและความอยาก) ในผู้ใช้สื่อลามก / ผู้ติดเซ็กส์: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
 • รายงานการศึกษา desensitization หรือทำให้เกิดความเคยชิน (ส่งผลให้เกิดความอดทน) ในผู้ใช้สื่อลามก / ผู้ติดยาเสพติดทางเพศ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 • การศึกษาการรายงานการทำงานของผู้บริหารที่ยากจนกว่า (hypofrontality) หรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมล่วงหน้าในผู้ใช้สื่อลามก / ผู้ติดยาเสพติดทางเพศ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

พื้นที่ 54 การศึกษาทางด้านประสาทวิทยา (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, hormonal) ให้การสนับสนุนที่ดีสำหรับรูปแบบการติดเช่นเดียวกับ บทวิจารณ์และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณกรรมล่าสุด 30 เรื่อง โดยนักประสาทวิทยาชั้นนำของโลก

ฉันยังอธิบายถึงการเพิ่มขึ้นหรือความเคยชินในการพูดคุย TEDx ของฉัน (ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการเสพติด) ตอนนี้การศึกษาห้าเรื่องได้ถามผู้ใช้สื่อลามกโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นเป็นประเภทใหม่หรือความอดทนโดยยืนยันทั้งสองอย่าง (1, 2, 3, 4, 5) ใช้วิธีการทางอ้อมต่างๆหรือบัญชีทางคลินิก การศึกษา 40 เพิ่มเติม ได้รายงานการค้นพบที่สอดคล้องกับความเคยชินต่อ "สื่อลามกทั่วไป" หรือการขยายไปสู่ประเภทที่รุนแรงและผิดปกติ

สำหรับการถอนตัวการศึกษาทุกครั้งที่สอบถามได้รายงานว่ามีอาการถอน ปัจจุบัน 13 การศึกษารายงานอาการการถอนในผู้ใช้สื่อลามก.

แล้วเรื่องการศึกษาทางประสาทวิทยาที่ทำให้การติดสื่อลามกแย่ลง? ที่นั่น ไม่ใช่. ในขณะที่ผู้เขียนนำของ Prause และคณะ 2015 อ้างว่าการศึกษา EEG โดดเดี่ยวของเธอติดยาเสพติดสื่อลามกปลอม 10 เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อนไม่เห็นด้วย: วิจารณ์วิจารณ์จาก Prause et al. 2015. นักประสาทวิทยาในเอกสารเหล่านี้ระบุว่า Prause et al. พบความจริง desensitization / ทำให้เกิดความเคยชิน (สอดคล้องกับการพัฒนาของการติดยาเสพติด) เช่น น้อยลง การเปิดใช้งานสมองกับภาพวานิลลา (ภาพ) มีความเกี่ยวข้องกับ มากขึ้น การใช้สื่อลามก อย่างไม่น่าเชื่อ Prause et al. ทีมที่อ้างสิทธิ์อย่างกล้าหาญที่ได้ปลอมแปลงแบบจำลองการติดสื่อลามกด้วยย่อหน้าเดียวที่นำมาจากสิ่งนี้ 2016“ จดหมายถึงบรรณาธิการ” ในความเป็นจริงจดหมาย Prause ไม่ได้ทำอะไรผิดเนื่องจากคำวิจารณ์ที่กว้างขวางนี้เผยให้เห็น: จดหมายถึงบรรณาธิการ“ Prause et al. (2015) การปลอมแปลงล่าสุดของการทำนายการติดยาเสพติด” (2016).

แต่ 'การเสพติดสื่อลามก' ไม่ได้อยู่ใน APA DSM-5ใช่มั้ย เมื่อ APA ​​อัปเดตคู่มือล่าสุดใน 2013 (DSM-5)มันไม่ได้พิจารณาอย่างเป็นทางการว่า“ ติดยาเสพติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต” เลือกที่จะถกเถียงกันว่า DSM-5 ของ เป็นเจ้าของกลุ่มงานด้านเพศสัมพันธ์หลังจากผ่านการทบทวนมาหลายปี อย่างไรก็ตามในเซสชั่น "ห้องดาว" ที่สิบเอ็ดชั่วโมง (ตามสมาชิกกลุ่มทำงาน) อื่น ๆ DSM-5 เจ้าหน้าที่ปฏิเสธ hypersexuality ฝ่ายเดียว อ้างเหตุผลที่ถูกอธิบายว่าไร้เหตุผล.

ก่อนที่จะถึง DSM-5 ของ ตีพิมพ์ใน 2013, Thomas Insel จากนั้นผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติ เตือนว่าถึงเวลาแล้วที่เขตสุขภาพจิตจะหยุดพึ่งพา DSM. มัน“จุดอ่อนคือการขาดความถูกต้องเขาอธิบายและ“เราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากเราใช้หมวดหมู่ DSM เป็น "มาตรฐานทองคำ" เขาเพิ่ม, "นั่นคือเหตุผลที่ NIMH จะปรับทิศทางการวิจัยใหม่จากหมวดหมู่ DSMเอส” กล่าวอีกนัยหนึ่ง NIMH วางแผนที่จะหยุดให้ทุนการวิจัยตามป้ายกำกับ DSM (และการขาดงาน)

องค์กรแพทย์รายใหญ่กำลังก้าวไปข้างหน้าของ APA สมาคมเวชศาสตร์ติดยาอเมริกัน (ASAM) ตอกย้ำสิ่งที่ควรจะเป็นเล็บสุดท้ายในการอภิปรายโลงศพติดยาเสพติดในเดือนสิงหาคม 2011 สองสามเดือนก่อนที่ฉันจะเตรียม TEDx ของฉัน ผู้เชี่ยวชาญติดยาเสพติดที่ ASAM เปิดตัว คำจำกัดความของการติดยาเสพติดที่สร้างขึ้นอย่างระมัดระวัง. นิยามใหม่ ทำให้บางประเด็นสำคัญ ฉันทำในการพูดคุยของฉัน สิ่งสำคัญที่สุดพฤติกรรมเสพติดส่งผลกระทบต่อสมองในรูปแบบพื้นฐานเช่นเดียวกับยาเสพติด ในคำอื่น ๆ ติดยาเสพติดเป็นหลักหนึ่งโรค (เงื่อนไข) ไม่มาก. ASAM ระบุอย่างชัดเจนว่า ติดพฤติกรรมทางเพศอยู่ และจะต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองพื้นฐานเดียวกันที่พบในการเสพสารเสพติด

องค์การอนามัยโลกดูเหมือนจะทรงตัวเพื่อกำหนดสิทธิในการต่อสู้ทางการเมืองของ APA คู่มือการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ใช้มากที่สุดในโลก การจำแนกโรคระหว่างประเทศ (ICD-11) มี การวินิจฉัยใหม่ เหมาะสำหรับการติดสื่อลามก: “ ความผิดปกติของพฤติกรรมทางเพศที่บีบบังคับ.” ICD-11 ยังมีการวินิจฉัยใหม่สำหรับการติดวิดีโอเกม: ความผิดปกติในการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต.

3) การใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตอาจทำให้สภาพจิตใจและอารมณ์บางอย่างรุนแรงขึ้น

การทดลองเรื่องหนังโป๊มาก อธิบาย“การทดลองหนังโป๊อื่น ๆ” ซึ่งชายหนุ่มที่เลิกใช้สื่อลามกรายงานว่ามีปัญหาทางอารมณ์และความรู้ความเข้าใจลดลง TGPE ยังอธิบายถึง“ การเสพติดสิ่งเร้าอารมณ์” (การติดอินเทอร์เน็ตและ ชนิดย่อย) ทำให้รุนแรงหรือทำให้เกิดอาการเช่นหมอกสมอง, ปัญหาความเข้มข้น, ความวิตกกังวลทั่วไป, ซึมเศร้าและความวิตกกังวลทางสังคม ในฐานะของ 2020 มีอยู่ การศึกษาสหสัมพันธ์แบบนับร้อย และ การศึกษาสาเหตุของ 90 สนับสนุนการยืนยันนี้

ใน 2016 Gary Wilson ตีพิมพ์เอกสารที่ตรวจสอบโดยเพื่อนสองคน:

หมายเหตุ: ลิงค์บางลิงค์เป็นเวอร์ชั่นของการศึกษาที่ปรากฏใน www.yourbrainonporn.com ลิงก์ไปที่นั่นนำไปสู่บทคัดย่อและการศึกษาเต็มรูปแบบที่อื่น


POWERPOINT สไลด์ 1-17 และข้อความที่เกี่ยวข้อง


เลื่อน 1

การใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่แพร่หลายเป็นหนึ่งในการทดลองที่เคลื่อนไหวเร็วที่สุดทั่วโลกส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยไม่รู้ตัว

การสนับสนุนเดิม:

การใช้ความคิดเบื้องต้น. ก่อนที่อินเทอร์เน็ตจะหายากสำหรับผู้ที่อยู่ใน 18 ที่สามารถเข้าถึงวิดีโอลามกอนาจารแบบฮาร์ดคอร์ได้อย่างอิสระ การทดลองได้รับแรงกระตุ้นจากการประดิษฐ์ไซต์โป๊ tube (2006) และสมาร์ทโฟน (2008) และตอนนี้ VR porn

ปรับปรุงการสนับสนุน:

Tผลกระทบของสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตต่อวัยรุ่น: รีวิวงานวิจัย (2012) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การแพร่กระจายล่าสุดของ อินเทอร์เน็ต- เทคโนโลยีที่เปิดใช้งานได้เปลี่ยนแปลงวิธีการอย่างมาก วัยรุ่น พบและบริโภคเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง

สื่อทางเพศและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและสุขภาพ (2017) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

เนื้อหาทางเพศนั้นพบได้บ่อยในสื่อแบบดั้งเดิมและมักไม่ค่อยแสดงถึงความรับผิดชอบและความเสี่ยง (เช่นการใช้ถุงยางอนามัยการตั้งครรภ์) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศ การเปิดรับเนื้อหาดังกล่าวมีการเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับเพศและเพศความก้าวหน้าก่อนหน้าของกิจกรรมทางเพศการตั้งครรภ์และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ในหมู่วัยรุ่น อย่างไรก็ตามมีข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับผู้ดูแลและผู้ไกล่เกลี่ยของเอฟเฟกต์เหล่านี้ นอกจากนี้เรายังรู้จักเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลเนื้อหาเกี่ยวกับเพศและอิทธิพลที่อาจมีต่อเยาวชน ข้อมูลจากการศึกษาน้อยของเยาวชนที่มีอายุมากกว่าระบุว่าการแสดงทางเพศในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียเกี่ยวข้องกับความเชื่อและพฤติกรรมที่มีปัญหาของผู้ที่โพสต์เนื้อหานี้และในหมู่ผู้ชม ภาพอนาจารออนไลน์ดูเหมือนจะเป็นปัญหาสำหรับเด็กกว่าแหล่งข้อมูลออฟไลน์ เมื่อพิจารณาถึงจำนวนที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ของเวลาที่เด็ก ๆ ใช้จ่ายทางออนไลน์และความเปิดกว้างในการพัฒนาของพวกเขาที่มีอิทธิพลต่อความต้องการการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อทางเพศดิจิตอล

ภาพอนาจารออนไลน์: กรณีพิเศษ เทคโนโลยีใหม่ได้ขยายขอบเขตการเข้าถึงสื่อลามกของวัยรุ่น สื่อลามกออนไลน์แตกต่างจากสื่อลามกในอดีตด้วยวิธีการที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื้อหาออนไลน์มักจะ "เปิด" และพกพาได้ทำให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและทุกที่ สามารถโต้ตอบและมีส่วนร่วมมากขึ้นดังนั้นอาจมีการเรียนรู้และเวลาในการสัมผัสที่เพิ่มขึ้น เนื้อหาที่รุนแรงหรือมีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศนั้นมีความแพร่หลายบนอินเทอร์เน็ตมากกว่าในสื่อยอดนิยมอื่น ๆ การเข้าร่วมเป็นแบบส่วนตัวและไม่ระบุตัวตนซึ่งช่วยให้เด็กและวัยรุ่นสามารถค้นหาสื่อที่ไม่สามารถค้นหาได้ในสื่อดั้งเดิม ในที่สุดการเปิดรับสื่อออนไลน์เป็นเรื่องยากสำหรับผู้ปกครองในการตรวจสอบมากกว่าการเปิดรับสื่อในสถานที่ดั้งเดิม การศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติเผยให้เห็นว่าการเปิดรับสื่อลามกออนไลน์เป็นเรื่องธรรมดาในหมู่เด็กชายและไม่ใช่เรื่องแปลกในหมู่เด็กผู้หญิง


เลื่อน 2

เกือบทุกคนหนุ่มสาวที่มีอินเทอร์เน็ตกลายเป็นเรื่องทดสอบความกระตือรือร้น

การสนับสนุนเดิม:

เพียงระบุสิ่งที่ชัดเจน: สื่อลามกอินเทอร์เน็ตแบบสตรีมมิ่งมีให้สำหรับชายหนุ่มทุกคนที่มีอินเทอร์เน็ต

ปรับปรุงการสนับสนุน:

อัตราการใช้สื่อลามกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี้ การศึกษา 2017 สำหรับชาวออสเตรเลียอายุ 15-29 พบว่า 100% ของผู้ชายที่ดูสื่อลามก. นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าความถี่ในการดูสื่อลามกที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิต

การศึกษา 2017 ในสวีเดนรายงานว่า 98% ของชายอายุ 18 ปีได้ดูสื่อลามก (ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคภาพลามกอนาจารพฤติกรรมและความลุ่มหลงทางเพศในวัยรุ่นชายในสวีเดน). ข้อความที่ตัดตอนมาจากการศึกษา:

การค้นพบของเราแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ที่พบบ่อยมักจะรายงานพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงทางเพศรวมถึงอายุก่อนหน้านี้ในช่วงเปิดตัวทางเพศการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักและการพยายามกระทำที่เห็นในภาพอนาจาร… .. จากเวลาตี 3 หากผู้ใช้บ่อยมีแนวโน้มที่จะทดสอบเรื่องเพศ การกระทำที่เห็นในสื่อลามกไม่ใช่เรื่องไกลตัวที่จะคาดเดาได้ว่าลักษณะเสี่ยงที่พวกเขาได้เห็นการกระทำนั้นอาจถูกทำให้เป็นภายใน (ได้มา) และนำไปใช้ (ประยุกต์ใช้) ในสถานการณ์ในชีวิตจริง

ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้สื่อลามกบ่อยครั้งมีการเปิดตัวทางเพศในวัยเด็กมีส่วนร่วมในการเผชิญหน้าทางเพศในวงกว้างและมีแนวโน้มที่จะต่อสู้กับความลุ่มหลงทางเพศและการใช้สื่อลามกที่เป็นปัญหา การศึกษาครั้งนี้ก่อให้เกิดการเติบโตของการวิจัยที่ให้หลักฐานว่าภาพอนาจารอาจมีผลเสียต่อวัยรุ่น


เลื่อน 3

Simon Lajeunesse นักวิจัยชาวแคนาดาพบว่าเด็กผู้ชายส่วนใหญ่แสวงหาสื่อลามกตั้งแต่อายุ 10 ขวบซึ่งขับเคลื่อนด้วยสมองที่หลงใหลในเรื่องเพศอย่างกะทันหัน ผู้ใช้มองว่าสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตมีความน่าสนใจมากกว่าสื่อลามกในอดีต ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? ความแปลกใหม่ไม่รู้จักจบสิ้น

การสนับสนุนเดิม:

เด็กชายอายุแสวงหาสื่อลามก: บทความต้นฉบับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์รายวันโดยที่ Lajeunesse กล่าวว่าเด็กผู้ชายส่วนใหญ่แสวงหาสื่อลามกตั้งแต่อายุ 10 ขวบต้องสังเกตว่า Lajeunesse กำลังขอให้ยี่สิบครั้งในปี 2009 เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ 10-15 ปีก่อน (กลางถึงปลายปี 1990) ในยุคที่เด็กน้อย ผู้ชายมีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองและทุกคนมีโทรศัพท์

สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตมีความน่าสนใจมากขึ้นเนื่องจากความแปลกใหม่และปัจจัยอื่น ๆ :

1) การศึกษารายงานว่าภาพอนาจารนั้น ภาพยนตร์ เร้าใจมากกว่าสื่อลามกประเภทอื่น:

2) การศึกษาของสัตว์และมนุษย์หลายร้อยคนได้พิสูจน์แล้วว่าความแปลกใหม่เป็นรางวัลและเพิ่มโดปามีน mesolimbic จำนวนน้อย เมื่อเร็ว ๆ นี้ การศึกษา:

การค้นหาสิ่งแปลกใหม่และการติดยาในมนุษย์และสัตว์: จากพฤติกรรมสู่โมเลกุล (2016) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ในระดับโมเลกุลการค้นหาสิ่งแปลกใหม่และการเสพติดถูกปรับโดยระบบรางวัลกลางในสมอง โดปามีนเป็นสารสื่อประสาทหลักที่เกี่ยวข้องกับสารตั้งต้นประสาทซ้อนกันของพารามิเตอร์ทั้งสอง

สารสื่อประสาทและความแปลกใหม่: การทบทวนอย่างเป็นระบบ (2016) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

สมองของเราตอบสนองอย่างมากต่อความแปลกใหม่ ที่นี่เราทบทวนการศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมที่เป็นมนุษย์ซึ่งพิจารณาพื้นฐานของระบบประสาทและการประมวลผลของการตรวจจับและประมวลผลแบบใหม่ ในขณะที่แบบจำลองทางทฤษฎีและการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ที่ไม่มีมนุษย์ได้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของระบบ dopaminergic, cholinergic, noradrenergic และ serotonergic วรรณกรรมของมนุษย์ได้มุ่งเน้นไปที่สองกลุ่มแรกโดยเฉพาะ พบว่าโดปามีนมีผลต่อการตอบสนองทางไฟฟ้ากายภาพต่อความแปลกใหม่ในช่วงต้น ๆ หลังการนำเสนอสิ่งกระตุ้น….

โดปามีนปรับพฤติกรรมการแสวงหาความแปลกใหม่ในระหว่างการตัดสินใจทำลิง (2014) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ความคิดที่ว่าโดปามีนปรับเปลี่ยนการค้นหาสิ่งแปลกใหม่ได้รับการสนับสนุนโดยหลักฐานว่าสิ่งเร้าใหม่กระตุ้นเซลล์ประสาทโดปามีนและกระตุ้นการทำงานของส่วนสมองที่ได้รับโดปามีน นอกจากนี้โดพามีนยังแสดงพฤติกรรมการสำรวจในสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่

ความแปลกใหม่เพิ่มการเชื่อมต่อการทำงานของ mesolimbic ของพื้นที่ substantia nigra / ventral tegmental (SN / VTA) ระหว่างการรอรับรางวัล: หลักฐานจาก fMRI ความละเอียดสูง (2011) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

เราแสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่แตกต่างกันภายในส่วนหางของ SN / VTA ที่อยู่ตรงกลางและส่วนด้านข้างของ SN ที่เหมาะสมนั้นมีการมอดูเลตส่วนใหญ่โดยการคาดหวังของรางวัลในขณะที่ส่วนอื่น ๆ ที่อยู่ตรงกลางของ SN / VTA นั้น

ปรับปรุงการสนับสนุน:

แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากมากที่จะกำหนดให้ผู้ชายอายุเฉลี่ยค้นหาสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตก่อน แต่อายุของการเข้าถึงครั้งแรกกำลังลดลง ตัวอย่างเช่น, การศึกษา 2008 รายงานว่า 14.4 ร้อยละของเด็กชายได้สัมผัสกับสื่อลามกก่อนอายุ 13 ตามเวลาที่กำหนด สถิติถูกรวบรวมใน 2011การเปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้เพิ่มขึ้นเป็น 48.7 เปอร์เซ็นต์ 2017 การศึกษาแบบตัดขวางของชาวออสเตรเลียอายุ 15-29 รายงานว่าร้อยละ 69 ของเพศชายและร้อยละ 23 ของผู้หญิงดูหนังโป๊เป็นครั้งแรกเมื่ออายุ 13 หรือต่ำกว่า ผู้ชายทั้งหมดและร้อยละ 82 ของผู้หญิงดูสื่อลามกในบางจุด

การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับการสตรีมสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งกระตุ้นพิเศษ:

สไลด์อื่น ๆ ที่ให้การสนับสนุนการสตรีมสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งกระตุ้นพิเศษ: เลื่อน 6, เลื่อน 7, เลื่อน 8, เลื่อน 18

ข้อความที่ตัดตอนมาจากการทบทวนวรรณกรรมปี 2016 ที่ฉันเขียนโดยแพทย์ของกองทัพเรือสหรัฐฯ 7 คน "สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือไม่? ตรวจสอบกับรายงานทางคลินิก”ซึ่งเน้นคุณสมบัติพิเศษหลายประการของการสตรีมสื่อลามกอินเทอร์เน็ต:

3.2 ภาพอนาจารอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งกระตุ้นเหนือธรรมชาติ

การพัฒนาที่สำคัญที่สุดในด้านพฤติกรรมทางเพศที่มีปัญหาคือวิธีการที่อินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลและอำนวยความสะดวกในพฤติกรรมทางเพศที่บีบบังคับ [73] วิดีโอทางเพศที่มีความคมชัดสูงแบบไม่ จำกัด สตรีมมิ่งผ่าน“ ไซต์ Tube” ตอนนี้สามารถเข้าถึงได้ฟรีและกว้างขวาง 24 ได้ผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนและมีการแนะนำว่าสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตถือเป็นการกระตุ้นที่ยิ่งใหญ่ ที่จะไล่ตามเพราะความนูนทางวิวัฒนาการของมัน74,75] เนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งมานานแล้ว แต่สื่อลามกวิดีโอ (1) มีความเร้าใจทางเพศมากกว่าสื่อลามกรูปแบบอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ76, 77] หรือแฟนตาซี [78]; (2) ภาพทางเพศที่แปลกใหม่ได้รับการแสดงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการหลั่งเร็วขึ้นและหลั่งน้ำอสุจิและกิจกรรมการแข็งตัวมากขึ้นเมื่อเทียบกับวัสดุที่คุ้นเคยอาจเป็นเพราะความสนใจของเพื่อนนวนิยายที่มีศักยภาพและเร้าอารมณ์เสิร์ฟการสืบพันธุ์75, 79, 80, 81, 82, 83, 84]; และ (3) ความสามารถในการเลือกวัสดุด้วยตนเองได้อย่างง่ายดายทำให้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตมีความเร้าใจมากกว่าคอลเลกชันที่เลือกไว้ล่วงหน้า [79] ผู้ใช้ภาพอนาจารสามารถรักษาหรือเพิ่มความเร้าอารมณ์ทางเพศได้ทันทีโดยคลิกไปที่ฉากนวนิยายวิดีโอใหม่หรือไม่เคยพบแนวเพลงใดเลย การศึกษา 2015 ประเมินผลกระทบของสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการลดความล่าช้า (การเลือกความพึงพอใจในทันทีสำหรับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า) กล่าวว่า“ ความแปลกใหม่และความเป็นอันดับหนึ่งของการกระตุ้นทางเพศเป็นรางวัลทางธรรมชาติที่แข็งแกร่ง …ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาภาพลามกอนาจารว่าเป็นสิ่งกระตุ้นพิเศษในการให้รางวัลการกระตุ้นและการศึกษาเรื่องการเสพติด” [75] (pp. 1, 10)

รีจิสเตอร์แปลกใหม่มีความโดดเด่นช่วยเพิ่มมูลค่าของรางวัลและมีผลกระทบยาวนานต่อแรงจูงใจการเรียนรู้และความทรงจำ [85] เช่นแรงจูงใจทางเพศและคุณสมบัติที่คุ้มค่าของการมีเพศสัมพันธ์ความแปลกใหม่น่าดึงดูดเพราะมันทำให้เกิดการระเบิดของโดปามีนในพื้นที่ของสมองซึ่งสัมพันธ์กับการให้รางวัลและพฤติกรรมที่มุ่งเป้าหมาย66] ในขณะที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตลามกอนาจารแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจที่แข็งแกร่งสำหรับภาพทางเพศที่แปลกใหม่กว่าการควบคุมสุขภาพ dACC ของพวกเขา (dorsal anterior cingulate cortex) ยังแสดงให้เห็นถึงความเคยชินกับภาพที่รวดเร็วกว่าการควบคุมสุขภาพ [86] เติมเชื้อเพลิงให้ค้นหาภาพทางเพศที่แปลกใหม่ ในฐานะผู้เขียนร่วม Voon อธิบายเกี่ยวกับการศึกษา 2015 ของทีมของเธอเกี่ยวกับความแปลกใหม่และความคุ้นเคยในผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่ต้องกระทำ "การปรากฏตัวของภาพลามกอนาจารทางออนไลน์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดปรากฏบนโลกออนไลน์87] กิจกรรมโดปามีน Mesolimbic ยังสามารถปรับปรุงได้ด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติมที่มักเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเช่นการละเมิดความคาดหวังการคาดหวังของรางวัลและการค้นหา / ท่องเว็บ (เช่นสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต) [88, 89, 90, 91, 92, 93] ความวิตกกังวลซึ่งได้รับการแสดงเพื่อเพิ่มความเร้าอารมณ์ทางเพศ [89, 94], อาจมาพร้อมกับการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต ในระยะสั้นสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตมีคุณสมบัติเหล่านี้ทั้งหมดซึ่งลงทะเบียนว่าเป็นตัวกระตุ้นกระตุ้นการหลั่งโดปามีนและกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ

ข้อความที่ตัดตอนมาจากการทบทวนวรรณกรรมโดย 2017 ภาพอนาจารความสุขและเรื่องเพศ: สู่รูปแบบการเสริมแรงด้วยความชอบทางเพศของการใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตอย่างชัดเจนซึ่งอธิบายคุณสมบัติเฉพาะของสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตสตรีมมิ่ง

การเสริมแรง Hedonic:

ในจุดที่สองของแบบจำลองเราวางตัวว่า IP ทำหน้าที่เป็นแรงเสริมที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงจูงใจทางเพศ hedonic ในขณะที่กิจกรรมทางเพศประเภทใดน่าจะให้รางวัลในบางระดับ IP แสดงศักยภาพสำหรับการรวมกันของเฉพาะเจาะจงหาได้ง่ายนวนิยายอย่างต่อเนื่องและผลตอบแทนทันทีในลักษณะที่เป็นรางวัลที่ไม่ซ้ำกันและเข้มข้น (เช่น Gola et al., 2016) งานที่ได้รับความนิยมและไม่เกี่ยวกับการประจักษ์ได้แนะนำให้มาก (เช่น Foubert, 2016; Wilson, 2014; Struthers, 2009) นอกจากนี้บางบทวิจารณ์ที่ จำกัด ได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่ IP แสดงถึงสิ่งเร้าที่ให้รางวัลอย่างผิดปกติ (เช่น Barrett, 2010; Hilton, 2013; Grinde, 2002) ในบริบทของวิวัฒนาการของมนุษย์ อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการทบทวนอย่างเป็นระบบเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ที่ภาพอนาจารแสดงให้เห็นถึงรางวัลความชอบที่ทรงพลังโดยเฉพาะ ในส่วนต่อไปนี้เราตรวจสอบหลักฐานสำหรับขั้นตอนที่สองนี้

บทสรุปของการเสริมแรงที่ไม่ซ้ำกัน:

วรรณกรรมที่ผ่านการตรวจสอบแล้วแสดงให้เห็นว่า IP นั้นเป็นรางวัลที่มีเอกลักษณ์และมีศักยภาพสำหรับแรงจูงใจทางเพศแบบ hedonic IP เป็นรูปแบบของสิ่งเร้าทางเพศที่เข้าถึงได้ง่ายซึ่งต้องการความพยายามหรือเวลาเล็กน้อยในส่วนของผู้บริโภค ในทางตรงกันข้ามกับกิจกรรมทางเพศที่เป็นพันธมิตรหรือแม้แต่สื่อทางเพศที่ไม่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตไอพีเป็นค่าใช้จ่ายที่ต่ำและผลตอบแทนทันที ไม่น่าแปลกใจที่ธรรมชาติของ IP ที่มีต้นทุนต่ำ (เช่นค่าใช้จ่ายทางการเงินและพลังงานต่ำ) มักถูกรายงานว่าเป็นปัจจัยกระตุ้นการบริโภค IP ยังสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการจินตนาการและความต้องการของผู้ใช้ ความหลากหลายของ IP ที่มีให้ใช้งานไม่ จำกัด ช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบสำรวจและปลูกฝังความต้องการทางเพศที่เหมาะสมยิ่งและเฉพาะเจาะจง ในฐานะที่เป็นแรงจูงใจทางเพศ hedonic เป็นปัจจัยผลักดันหลักใน IPU ธรรมชาติที่ปรับแต่งและต่อเนื่องของ IP แสดงให้เห็นถึงรางวัลที่เป็นเอกลักษณ์และมีศักยภาพสำหรับแรงจูงใจเหล่านี้

เอกสารทางระบบประสาทที่เผยแพร่หลังจาก TEDx พูดคุย: ภาพอนาจารติดยาเสพติด - สิ่งเร้าเหนือธรรมชาติที่พิจารณาในบริบทของการทำ neuroplasticity (2013). ข้อความที่ตัดตอนมา:

ในขณะที่การพนันทางพยาธิวิทยา (PG) และโรคอ้วนได้รับความสนใจมากขึ้นในการศึกษาด้านการใช้งานและพฤติกรรม แต่หลักฐานสนับสนุนการอธิบาย CSBs [พฤติกรรมทางเพศที่บีบบังคับ] มากขึ้นเรื่อย ๆ หลักฐานนี้มีหลายแง่มุมและมีพื้นฐานอยู่บนความเข้าใจที่พัฒนาขึ้นของบทบาทของตัวรับเซลล์ประสาทในระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดได้รับการสนับสนุนโดยมุมมองพฤติกรรมทางประวัติศาสตร์ ผลกระทบที่น่าดึงดูดนี้อาจถูกขยายโดยความแปลกใหม่ที่เร่งเร้าและ 'สิ่งเร้าเหนือธรรมชาติ' (วลีที่ประกาศเกียรติคุณจาก Nikolaas Tinbergen) โดยสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต

การแลกเงินรางวัลสำหรับความสุขในปัจจุบัน: การบริโภคภาพอนาจารและการลดเวลาล่าช้า (2015) - นักวิจัยแบ่งวิชาเป็นกลุ่ม 2: ครึ่งหนึ่งพยายามที่จะงดอาหารที่พวกเขาโปรดปราน ครึ่งพยายามงดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต วิชาที่พยายามหลีกเลี่ยงจากสื่อลามกประสบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ: พวกเขาทำคะแนนได้ดีกว่าในเรื่องความสามารถในการชะลอความพึงพอใจ นักวิจัยกล่าวว่า:

“ การค้นพบแสดงให้เห็นว่าสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเป็นรางวัลทางเพศที่มีส่วนช่วยให้ลดการให้ส่วนลดแตกต่างจากของรางวัลตามธรรมชาติอื่น ๆ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรักษาภาพลามกอนาจารเป็นสิ่งกระตุ้นที่เป็นเอกลักษณ์ในการให้รางวัลความหุนหันพลันแล่นและการศึกษาเรื่องการเสพติด


เลื่อน 4

ดังที่คุณเห็นจากการทดลองของออสเตรเลียครั้งนี้ไม่ใช่แค่ภาพเปลือย แต่เป็น ความแปลก ที่ส่งความเร้าอารมณ์พุ่งสูงขึ้น วัตถุดูหนังโป๊ 22 เรื่อง เห็นเข็มที่? นั่นเป็นสิ่งที่นักวิจัยเปลี่ยนมาใช้สื่อลามกที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อน ผลลัพธ์: สมองและความผิดพลาดของอาสาสมัครถูกยิงขึ้น

การสนับสนุนเดิม:

การศึกษานำเสนอในสไลด์ #4: การจัดสรรทรัพยากรที่ตั้งใจในระหว่างการทำให้เกิดความเคยชินและความไม่มั่นคงของการเร้าอารมณ์ทางเพศชาย (1999). การศึกษาในมนุษย์เพิ่มเติมที่สอดคล้องกับผลการศึกษาของออสเตรเลีย:

 1. การเปลี่ยนแปลงขนาดของการตอบสนองของดวงตาที่กะพริบตาระหว่างการทำให้เกิดความวุ่นวายทางเพศ (2000) -“ การแสดงส่วนภาพยนตร์ซ้ำ ๆ ทำให้อารมณ์ทางเพศลดลงอย่างต่อเนื่อง การแทนที่สิ่งเร้าที่คุ้นเคยด้วยสิ่งเร้าอารมณ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นในการปลุกเร้าอารมณ์และการดูดซึมทางเพศและลดอาการสะดุ้ง (ผลแปลกใหม่)”
 2. การทำให้เกิดความเคยชินและการเสื่อมสภาพของเร้าอารมณ์ทางเพศชาย (1993) -“ ผู้ชายอายุสิบหกถูกทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่พวกเขาดูหนังอีโรติกส่วนเดียวกันหลายครั้ง…เพิ่มความเร้าอารมณ์ทางเพศเมื่อมีการกระตุ้นเร้าอารมณ์แบบใหม่ตามความเคยชิน”
 3. การทำให้เกิดความเคยชินและความไม่มั่นคงของการเร้าอารมณ์ทางเพศชาย - "อารมณ์ทางเพศเพิ่มขึ้นเมื่อมีการกระตุ้นเร้าอารมณ์ใหม่ ๆ ตามความเคยชิน"
 4. การเปลี่ยนแปลงในการตอบสนองของอวัยวะเพศชายกับการกระตุ้นทางเพศภาพและเสียงซ้ำ (1998) -“ ความแข็งในวันที่สามลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับในวันแรกทั้งในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางจิตและการควบคุมตามปกติ” ...
 5. การทำให้เกิดความตื่นตัวทางเพศระยะยาวในเพศชายของมนุษย์ (1991) -“ ในเงื่อนไขกระตุ้นคงที่โดยทั่วไปจะเป็นไปตามเกณฑ์สำหรับความเคยชินในระยะยาว ในทางตรงกันข้ามการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่แปรปรวนยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง”
 6. การมุ่งเน้น“ ร้อน” หรือมุ่งเน้น“ เด็ด”: กลไกการเอาใจใส่ในการเร้าอารมณ์ทางเพศในผู้ชายและผู้หญิง (2011) -“ ความรู้สึกทางเพศลดลงในระหว่างการกระตุ้นกามซ้ำ ๆ และเพิ่มขึ้นด้วยการกระตุ้นใหม่ซึ่งบ่งบอกถึงความเคยชินและผลกระทบที่แปลกใหม่ ตรงกันข้ามกับความคาดหวังการมุ่งเน้นโดยตั้งใจที่ร้อนแรงไม่ได้ขัดขวางความเคยชินของอารมณ์ทางเพศ”
 7. ความเคยชินของการเร้าอารมณ์ทางเพศ (1985) -“ ผลลัพธ์เหล่านี้ตีความได้ว่าสนับสนุนแนวคิดที่ว่าการปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศต่อสิ่งเร้าทางเพศลดลงเมื่อมีการนำเสนอสิ่งเร้าซ้ำ ๆ ”
 8. การเปิดเผยสิ่งเร้าทางเพศซ้ำ ๆ : ความแปลกใหม่เพศและทัศนคติทางเพศ (1986) “ การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าผลกระทบเชิงลบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อมีการฉายซ้ำของภาพยนตร์และกลับสู่ระดับเดิมด้วยการนำเสนอสิ่งแปลกใหม่…. โดยผู้ชายจะตื่นตัวและกังวลมากขึ้นจากความแปลกใหม่ซึ่งประกอบด้วยนักแสดงที่แตกต่างกันและผู้หญิงจะถูกกระตุ้นและกังวลมากขึ้นโดยนักแสดงคนเดียวกันที่แสดงต่างกัน การแสดง”

ปรับปรุงการสนับสนุน:

1) ความเคยชินในการตอบสนองทางเพศในชายและหญิง: การทดสอบสมมติฐานการเตรียมการตอบสนองของอวัยวะเพศของผู้หญิง (2013) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ชายและหญิงแสดงรูปแบบการตอบสนองที่อวัยวะเพศคล้ายกันมากซึ่งสอดคล้องกับความเคยชินและผลแปลกใหม่ ผลของการทำให้เกิดความเคยชินและความแปลกใหม่จะถูกกำจัดเมื่อรายงานความสนใจส่วนตัวถูกโควต้า

2) การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสัตว์และมนุษย์ (รวมถึงการศึกษาที่ใช้สื่อลามก): ฮอร์โมนและผลคูลิดจ์ โมเลกุลและเซลล์สืบพันธุ์ (2017) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ในทั้งชายและหญิงมีความเร้าอารมณ์ทางเพศลดลงหลังจากสัมผัสกับสิ่งเร้าทางเพศแบบเดียวกันซ้ำ ๆ ผลกระทบนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องทั่วไปสำหรับทุกสายพันธุ์ที่ศึกษารวมถึงมนุษย์แม้ว่าผลลัพธ์ในผู้หญิงจะต้องได้รับการสำรวจเพิ่มเติม ความแปลกใหม่ทางเพศเพิ่มลักษณะที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพฤติกรรมทางเพศในเพศชายโดยเห็นได้จากผลของคูลิดจ์…. กลไกระดับโมเลกุลที่เป็นรากฐานของความอิ่มเอมทางเพศเป็นที่เข้าใจกันไม่ดี ข้อมูลการทดลองล่าสุดในหนูพบว่าโดพามีนอาจมีบทบาทคล้ายกันในทั้งสองเพศ


เลื่อน 5

ทำไมต้องตื่นเต้น? (สไลด์กับแกะ) ธรรมชาติของแม่ชอบให้ตัวผู้ให้ปุ๋ยกับตัวเมียที่เต็มใจ - ตราบใดที่มีตัวใหม่ ๆ อยู่ แกะต้องการเวลามากขึ้นในการจับคู่กับตัวเมียตัวเดิม แต่ถ้าคุณสลับผู้หญิงไปเรื่อย ๆ เขาสามารถทำงานให้เสร็จภายในสองนาทีและทำต่อไปจนกว่าเขาจะหมดแรง สิ่งนี้เรียกว่า "Coolidge effect" หากไม่มีเอฟเฟกต์ Coolidge ... ก็จะไม่มีสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต

การสนับสนุนเดิม:

1) Glenn Wilson บนผล Coolidge, และ 2) พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของแกะ, Ovis เกิดขึ้น I. การศึกษาเชิงบรรทัดฐาน (1969)

สองสไลด์ก่อนหน้านี้ให้การสนับสนุนจำนวนมากสำหรับแนวคิดของความเคยชินกับการกระตุ้นแบบเดิมที่เหมือนกันและการแนะนำของความแปลกใหม่ทางเพศเพิ่มความเร้าอารมณ์ทางเพศและแรงจูงใจ มีการศึกษาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยที่พิจารณาเมื่อผลิตสไลด์นี้:

ปรับปรุงการสนับสนุน:

ปัจจุบันมีหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ“ Coolidge Effect” ในมนุษย์

1) เฉพาะสำหรับสื่อลามก - ผู้ชายจะหลั่งอสุจิที่เคลื่อนไหวได้มากขึ้นและพวกเขาทำได้เร็วขึ้นเมื่อพวกเขาดูดาราหนังโป๊ใหม่: ผู้ชายหลั่งน้ำอสุจิปริมาณมากน้ำอสุจิเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นเมื่อสัมผัสกับภาพของสตรีนวนิยาย (2015)

2) บทบาทของความแปลกใหม่ของพันธมิตรในการทำงานทางเพศ: บทวิจารณ์ (2014). ข้อความที่ตัดตอนมา:

บทวิจารณ์นี้จะตรวจสอบว่าความต้องการทางเพศและการกระตุ้นอารมณ์ที่ลดลงในการตอบสนองต่อความคุ้นเคยของคู่นอนเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความแปลกใหม่ของคู่นอนและแสดงการตอบสนองที่แตกต่างกันในชายและหญิง ... วรรณกรรมปัจจุบันสนับสนุนการคาดการณ์ที่เกิดจากทฤษฎีกลยุทธ์ทางเพศได้ดีที่สุดในเรื่องการทำงานทางเพศได้พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการผสมพันธุ์ในระยะสั้น ความเร้าอารมณ์และความปรารถนาทางเพศดูเหมือนจะลดลงตามความคุ้นเคยของคู่นอนและการตอบสนองต่อความแปลกใหม่ของคู่นอนในชายและหญิง หลักฐานจนถึงปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าผลกระทบนี้อาจมีมากกว่าในผู้ชาย

3) อีกบทวิจารณ์ล่าสุดของวรรณคดีเกี่ยวกับสัตว์และมนุษย์ (รวมถึงการศึกษาที่ใช้สื่อลามก): ฮอร์โมนและผลคูลิดจ์ โมเลกุลและเซลล์สืบพันธุ์ (2017) ข้อความที่ตัดตอนมา:

ในทั้งชายและหญิงมีความเร้าอารมณ์ทางเพศลดลงหลังจากสัมผัสกับสิ่งเร้าทางเพศแบบเดียวกันซ้ำ ๆ ผลกระทบนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องทั่วไปสำหรับทุกสายพันธุ์ที่ศึกษารวมถึงมนุษย์แม้ว่าผลลัพธ์ในผู้หญิงจะต้องได้รับการสำรวจเพิ่มเติม ความแปลกใหม่ทางเพศเพิ่มลักษณะที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพฤติกรรมทางเพศในเพศชายโดยเห็นได้จากผลของคูลิดจ์…. กลไกระดับโมเลกุลที่เป็นรากฐานของความอิ่มเอมทางเพศเป็นที่เข้าใจกันไม่ดี ข้อมูลการทดลองล่าสุดในหนูพบว่าโดพามีนอาจมีบทบาทคล้ายกันในทั้งสองเพศ


เลื่อน 6

โปรแกรมเก่าแก่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี้มองว่านวนิยายแต่ละเรื่อง“ คู่ครอง” บนหน้าจอของผู้ชายเป็นโอกาสในการถ่ายทอดยีนของเขา เพื่อให้ผู้ชายใส่ปุ๋ยหน้าจอสมองของเขาจะปล่อยคำว่า“ ไปได้เลย!” ประสาทเคมี โดปามีน สำหรับแต่ละภาพหรือฉากใหม่ ในที่สุดหน่วยความจำจะเหนื่อย แต่ตราบใดที่ผู้ชายยังสามารถคลิกต่อไปได้เขาก็สามารถเดินต่อไปได้และโดปามีนของเขาก็เช่นกัน ด้วยสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตผู้ชายสามารถเห็นทารกที่ร้อนแรงมากขึ้นในอีกสิบนาทีกว่าบรรพบุรุษของนักล่าที่รวบรวมได้ในหลายช่วงเวลา ปัญหาคือเรามีสมองของนักล่า

การสนับสนุนเดิม:

2 สไลด์ก่อนหน้านี้มีวัสดุรองรับ เป็นที่ยอมรับกันดีว่าทั้งความเร้าอารมณ์ทางเพศและความแปลกใหม่จะเพิ่ม mesolimbic dopamine และโดพามีนจากภายนอกสามารถเพิ่มความเร้าอารมณ์และแรงจูงใจทางเพศได้ บทวิจารณ์ที่สนับสนุนบางส่วนของวรรณกรรม:

ปรับปรุงการสนับสนุน:

1) ข้อความที่ตัดตอนมาจากการทบทวนวรรณกรรมโดยเพื่อนซึ่งอธิบายถึงบทบาทของโดปามีนในการปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศแรงจูงใจและการแข็งตัว - สื่อลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดความพิการทางเพศหรือไม่? รีวิวด้วยรายงานทางคลินิก (2016):

3.1 การตอบสนองทางเพศชายในสมอง

ในขณะที่การตอบสนองทางเพศชายมีความซับซ้อนพื้นที่สมองสำคัญหลายแห่งมีความสำคัญสำหรับการบรรลุและรักษาความตื่นตัว61] นิวเคลียส Hypothalamic มีบทบาทสำคัญในการควบคุมพฤติกรรมทางเพศและการแข็งตัวของอวัยวะเพศโดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมสำหรับสมองและอุปกรณ์ต่อพ่วง62] นิวเคลียสของ hypothalamic ที่อำนวยความสะดวกในการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายจะได้รับการเสริมสมรรถภาพทางเพศจากทางเดินของ mesolimbic dopamine ซึ่งประกอบด้วย ventral tegmental area (VTA) และนิวเคลียส accumbens (NAc) [62] วงจร VTA-NAc เป็นเครื่องตรวจจับที่สำคัญของสิ่งเร้าที่ให้รางวัลและเป็นแกนกลางของวงจรรวมที่กว้างขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นโดยทั่วไปเรียกว่า "ระบบรางวัล"63] การตอบสนองของแต่ละบุคคลต่อผลตอบแทนตามธรรมชาติเช่นเพศถูกควบคุมโดยเส้นทางโดปามีน mesolimbic ซึ่งได้รับการกระตุ้นและยับยั้งข้อมูลจากโครงสร้าง limbic อื่นและเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้า [64] การติดตั้งจะขึ้นอยู่กับการเปิดใช้งานของเซลล์ประสาทโดปามีนใน VTA และตัวรับโดปามีนใน NAc65, 66] excitatory กลูตาเมตจากโครงสร้าง limbic อื่น ๆ (amygdala, hippocampus) และเยื่อหุ้มสมอง prefrontal ช่วยอำนวยความสะดวกกิจกรรม dopaminergic ใน VTA และ NAc [62] รางวัลโดปามีนที่ตอบสนองต่อเซลล์ประสาทยังฉายเข้าไปในหลัง striatum ซึ่งเป็นภูมิภาคที่เปิดใช้งานระหว่างการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศและอวัยวะเพศชาย67] agonists โดปามีนเช่น apomorphine ได้รับการแสดงเพื่อกระตุ้นการสร้างในผู้ชายที่มีฟังก์ชั่นการตื่นตัวทั้งปกติและบกพร่อง [68] ดังนั้นการส่งสัญญาณโดปามีนในระบบการให้รางวัลและไฮโปทาลามัสจึงมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศแรงจูงใจทางเพศและการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย65, 66, 69].

เราเสนอว่าการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเรื้อรังส่งผลให้หย่อนสมรรถภาพทางเพศและหลั่งเร็วใน servicemen ของเรารายงานข้างต้น เราตั้งสมมติฐานสาเหตุที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตในวงจรที่ควบคุมความต้องการทางเพศและการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย ทั้งปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่รุนแรงผ่านอินพุตกลูตาเมตและการลดการตอบสนองของระบบรางวัลต่อรางวัลปกติอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงของสมองทั้งสองนี้สอดคล้องกับการบริโภคเกินปกติอย่างเป็นธรรมชาติของทั้งผลตอบแทนตามธรรมชาติและยาเสพติดและถูกสื่อกลางโดยโดปามีนกระชากในระบบรางวัล [70, 71, 72].

2) บทวิจารณ์ 2017 นี้ของวรรณกรรม, ภาพอนาจารความสุขและเรื่องเพศ: สู่รูปแบบการเสริมแรงด้วยความชอบทางเพศของการใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตอย่างชัดเจน, สนับสนุนวิทยานิพนธ์ที่ความแปลกใหม่ไม่สิ้นสุดและความสามารถปรับแต่งได้ทันที (ประเภทนวนิยาย) ทำให้เกิดการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต:

ลักษณะแปลกใหม่และปรับแต่งได้ของ IP

อีกแง่หนึ่งของสิ่งเร้าที่ให้ผลตอบแทนสูงคือการจัดวางสิ่งเร้าให้เข้ากับความชอบของบุคคล ภายในวรรณกรรมเกี่ยวกับความปรารถนาและแรงจูงใจมักมีความแตกต่างระหว่าง“ ความชอบ” หรือ“ ความต้องการ” บางสิ่ง (Berridge, 1996; Voon et al., 2014) ความชอบหมายถึงความสุขที่ได้จากสิ่งเร้าหรือระดับที่สิ่งเร้าตอบสนองความต้องการทางเพศ (Berridge, 1996) ในทางตรงกันข้ามความต้องการหมายถึงคุณค่าที่คุ้มค่าของสิ่งกระตุ้นหรือระดับที่สิ่งกระตุ้นตอบสนองต่อแรงขับทางชีวภาพหรือความอยากอาหาร (Berridge, 1996) หรือในกรณีของการเสพติดการพึ่งพาสาร แม้ว่าความแตกต่างดังกล่าวมักได้รับการศึกษาเกี่ยวกับอาหารมากที่สุด (เช่น Berridge, 2009; Finlayson, King, & Blundell, 2007) แต่มีการเสนอความเข้าใจที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับความชอบและความต้องการในการใช้แอลกอฮอล์ (Hobbs, Remington และ Glautier , 2005) สารอื่น ๆ (เช่นโคเคน, Goldstein et al., 2008) และสำหรับการใช้สื่อลามก (Voon et al., 2014) บ่อยครั้งรางวัลที่คิดว่าทรงพลังที่สุดคือรางวัลที่เกี่ยวข้องกับทั้งความชอบและความต้องการ สิ่งเร้าที่ตอบสนองแรงขับ (เช่นความหิว) ในลักษณะที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล (เช่นการผสมผสานรสชาติที่เฉพาะเจาะจง) มีแนวโน้มที่จะได้รับการพิจารณาว่าคุ้มค่ากว่าสิ่งเร้าที่ตรงตามเกณฑ์ดังกล่าวเพียงข้อเดียว (Berridge & Robinson, พ.ศ. 2003). ความเข้าใจที่คล้ายกันอาจนำไปใช้กับ IPU

การวิเคราะห์เนื้อหาของฟอรัมออนไลน์โปรดทราบว่าการกำหนดภาพลามกอนาจารมักเป็นเรื่องของชุมชนออนไลน์ทั้งหมดโดยมีความพยายามอย่างมากในการจัดหมวดหมู่และจัดทำดัชนีสื่อลามกที่ถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้ (Smith, 2015) สิ่งนี้สามารถทำได้ทั้งในเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ภาพอนาจาร (เช่น reddit.com, Smith, 2015) ตลอดจนเว็บไซต์ IP ยอดนิยมอื่น ๆ (Fesnak, 2016; Hald & Štulhofer, 2015; Mazieres, Trachman, Cointet, Coulmont, & Prieur, 2014; Vincent, 2016) โดยการออกแบบเพียงอย่างเดียวการจัดหมวดหมู่เหล่านี้แสดงถึงวิธีสำคัญในการปรับแต่ง IP ตามความต้องการของผู้ใช้ หมวดหมู่ IP ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดื่มด่ำกับเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการทางเพศของตนโดยเฉพาะให้รางวัลสำหรับความต้องการทางเพศที่เฉพาะเจาะจงและอนุญาตให้บุคคลทำเช่นนี้ได้โดยมีความพยายามทางสังคมหรือความเสี่ยงที่ จำกัด

ผลงานหลายชิ้นในสังคมศาสตร์ (เช่น Cusack & Waranious, 2012; Vannier, Currie, & O'Sullivan, 2014) รวมทั้งมนุษยศาสตร์ (เช่น Strager, 2003) ได้อธิบายถึงลักษณะของ IPU ที่ปรับแต่งได้ ความหลากหลายของเนื้อหาใน IP ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสำรวจและพบกับเนื้อหาที่แปลกใหม่และไม่ซ้ำใครตามหน้าที่ได้อย่างไม่ จำกัด (Ogas & Goddam, 2013; Barratt, 2014; Tyson, Elkhatib, Sastry, & Uhligh, 2013) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ความชอบและการตอบสนองของมนุษย์ต่อคู่นอนใหม่ ๆ (Morton & Gorzalka, 2015) ปัจจัยต่างๆเช่นเหตุการณ์ปัจจุบันและความแตกต่างของแต่ละบุคคลจะทำนายประเภทของเนื้อหาที่ผู้บริโภค IPU ค้นหา (เช่น Markey & Markey, 2010, 2011) นอกจากนี้การวิเคราะห์เนื้อหาจำนวนมากพบว่าความเพ้อฝันความหลงใหลและความต้องการทางเพศที่เฉพาะเจาะจงจำนวนมากแสดงให้เห็นได้ดีใน IP (Downing, Scrimshaw, Antebi, & Siegel, 2014; Glasscock, 2005; Michael & Plaza, 1997; Vannier et อัล, 2014; Sun, Bridges, Wosnitzer, Scharrer, & Liberman, 2008; Zhou & Paul, 2016) แม้ว่าสิ่งนี้อาจช่วยให้ผู้ใช้มีอิสระในการสำรวจแง่มุมใหม่ ๆ ของความอยากรู้อยากเห็นและจินตนาการทางเพศของพวกเขา (Ley, 2016) แต่ก็ยังนำเสนอตัวเลือกให้กับผู้ใช้ในการมุ่งเน้น IPU ของตนไปที่สิ่งเร้าทางเพศที่เฉพาะเจาะจงสูงซึ่งตอบสนองความต้องการทางเพศของพวกเขา (เช่นต้องการ Svedin, Akerman, & Priebe, 2011) และรสนิยมทางเพศของพวกเขา (เช่นความชอบ Half & Štulhofer, 2015) โดยพื้นฐานแล้วความหลากหลายของเนื้อหาที่มีอยู่ใน IP ช่วยให้ได้รับรางวัลที่กำหนดเองสูงสำหรับความต้องการทางเพศที่ผิดปกติ

ผลงานทางทฤษฎีก่อนหน้านี้ (เช่น Keilty, 2012; Patterson, 2004) ได้อธิบายถึงแนวโน้มของผู้บริโภคไอพีบางคนที่มีส่วนร่วมในการค้นหาภาพหรือวิดีโอที่“ สมบูรณ์แบบ” หรือเร้าใจสูงซึ่งเหมาะสำหรับการเติมเต็มจินตนาการทางเพศ การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพแบบไม่มีโครงสร้างได้พบหัวข้อที่คล้ายกันในหมู่ผู้บริโภค IP อีกครั้งชี้ให้เห็นว่าการปรับแต่งและการควบคุมเป็นประเด็นสำคัญของธรรมชาติที่มีค่าของ IP (Philaretou et al., 2005)

นอกเหนือจากข้อโต้แย้งทางทฤษฎีที่ชัดเจนแล้วยังมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชี้ให้เห็นว่า IPU ได้รับการปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้เป็นอย่างมากซึ่งเป็นตัวแทนของรางวัลที่ไม่เหมือนใครและมีศักยภาพสำหรับความปรารถนาทางศาสนา ในการศึกษาสองการศึกษาของชายหนุ่มวัยหนุ่มสาวในสหรัฐอเมริกา (การศึกษา 1 N = 103, การศึกษา 2 N = 88) พบว่า IPU (ใช่ / ไม่ใช่สำหรับการใช้งานในปัจจุบัน) มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางถึงมากกับการมีจินตนาการทางเพศที่ผิดปกติ (เช่น fetishism, frotteurism, exhibitionism; Williams, Cooper, Howell, Yullie, & Paulhus, 2009) ในทำนองเดียวกันในการศึกษาภาคตัดขวางของชายวัยกลางคนและผู้สูงอายุ (อายุ 40 ปีขึ้นไป) ชายชาวเยอรมัน (N= 367) IPU มีความสัมพันธ์กับความต้องการทางเพศและความเร้าอารมณ์แบบถอดความอีกครั้ง (Ahlers et al., 2011) ในทั้งสองตัวอย่างไม่ได้ระบุเวรกรรมเนื่องจากลักษณะหน้าตัดของพวกเขา อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดที่ชี้ให้เห็นว่าการใช้สื่อลามกอาจนำไปสู่การเลียนแบบ (สำหรับการตรวจสอบโปรดดูที่ Fisher, Kohut, Di Gioacchino และ Fedoroff, 2013) การศึกษาเหล่านี้อาจเข้าใจได้ว่าเป็นหลักฐานว่า IPU มีความเกี่ยวข้องในเชิงบวกอย่างมาก ความชอบเฉพาะ

ในทำนองเดียวกันในการศึกษาของผู้ใหญ่โครเอเชีย (N=2,337; ผู้ชาย 43%; 64-65.7% รักต่างเพศ) มีการระบุความชอบของสื่อลามกที่หลากหลาย (Hald & Štulhofer, 2015) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดา IP 27 ประเภท Hald และŠtulhoferพบว่าผู้เข้าร่วมมักให้การรับรองความชอบที่เฉพาะเจาะจงสูงซึ่งแตกต่างกันไปตามเพศและรสนิยมทางเพศ ในกลุ่มเหล่านี้และภายในแต่ละบุคคลมีการสังเกตความแตกต่างในความชอบสำหรับจุดเน้นของ IP (เช่นนักแสดงแต่ละคนเทียบกับคู่รักเทียบกับกลุ่ม) ลักษณะทางกายภาพของนักแสดง (ทั้งชายและหญิง) และประเภทของกิจกรรมทางเพศ กำลังแสดง โดยรวมแล้วการค้นพบเหล่านี้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับแนวคิดที่ว่า IPU มักได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของผู้บริโภคโดยนำเสนอโอกาสในการได้รับรางวัลที่ไม่เหมือนใครและทรงพลัง


เลื่อน 7

สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตลงทะเบียนเป็นโบนันซ่าทางพันธุกรรมดังนั้นสมองของผู้ใช้สื่อลามกจำนวนมากจึงสอดแนมการตอบสนองทางเพศของเขากับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดูสื่อลามกของเขาอย่างระมัดระวัง การอยู่คนเดียวการถ้ำมองการคลิกการค้นหาหลายแท็บความแปลกใหม่คงที่ทำให้ตกใจหรือแปลกใจ ขณะที่ชายหนุ่มคนหนึ่งถามว่า“ เราเป็นคนรุ่นแรกที่ช่วยตัวเองด้วยมือซ้ายหรือไม่”

การสนับสนุนเดิม:

คำกล่าวอ้างคือผู้ใช้สื่อลามกเรื้อรังสามารถปรับสภาพความเร้าอารมณ์ทางเพศของเขาให้กับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อลามกของเขาแทนที่จะเป็นเรื่องเพศสัมพันธ์ การ "เดินสาย" เร้าอารมณ์ทางเพศกับสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเห็นได้ชัดที่สุดในผู้ชายที่มีปัญหาทางเพศที่เกิดจากสื่อลามก ดูส่วน“ การสนับสนุนที่อัปเดต” ของ เลื่อน 32 สำหรับหลักฐานจำนวนมากที่สนับสนุนการยืนยันนี้

การสนับสนุนดั้งเดิมส่วนใหญ่มาจากหลักฐานเล็ก ๆ น้อย ๆ : (1) ผู้ใช้สื่อลามกที่อธิบายการเพิ่มระดับการใช้สื่อลามกไปสู่ประเภทที่ "น่าตกใจ" หรือสื่อลามกที่ทำให้เกิดความวิตกกังวล (2) การพัฒนาปัญหาทางเพศที่เกิดจากสื่อลามกซึ่งผู้ชายสามารถกระตุ้นด้วยสื่อลามกเท่านั้น (3) ต้องการความแปลกใหม่ของภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้น; (4) ค้นหาเฉพาะภาพที่เหมาะสมเพื่อจบเซสชัน ข้อสังเกตเหล่านี้สอดคล้องกับหนังสือขายดีประจำปี 2007 ของจิตแพทย์ Norman Doidge "สมองที่เปลี่ยนแปลงตัวเอง”ซึ่งอ้างว่าการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตสามารถเปลี่ยนสคริปต์ทางเพศได้ ข้อความที่ตัดตอนมาเพื่อรองรับสไลด์ 7:

ในช่วงกลางถึงปลายทศวรรษที่ 1990 เมื่ออินเทอร์เน็ตเติบโตอย่างรวดเร็วและภาพอนาจารกำลังระเบิดขึ้นฉันปฏิบัติต่อหรือประเมินผู้ชายจำนวนหนึ่งที่ทุกคนมีเรื่องราวเหมือนกัน พวกเขารายงานความยากลำบากที่เพิ่มขึ้นในการที่คู่นอนคู่สมรสหรือแฟนที่แท้จริงของพวกเขาเปิดขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะยังมองว่าพวกเขาน่าดึงดูดใจก็ตาม เนื้อหาของสิ่งที่ผู้ป่วยพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นเมื่อเว็บไซต์นำเสนอธีมและสคริปต์ที่เปลี่ยนแปลงสมองของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้ เนื่องจากความเป็นพลาสติกสามารถแข่งขันได้สมองจึงทำแผนที่สำหรับภาพใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้นจึงเพิ่มขึ้นโดยมีค่าใช้จ่ายจากสิ่งที่เคยดึงดูดมาก่อน ทุกวันนี้ชายหนุ่มที่เล่นหนังโป๊มักจะกลัวความอ่อนแอหรือ“ หย่อนสมรรถภาพทางเพศ” อย่างมากอย่างที่เรียกกันอย่างสละสลวย คำที่ทำให้เข้าใจผิดหมายถึงผู้ชายเหล่านี้มีปัญหาในอวัยวะเพศชาย แต่ปัญหาอยู่ในหัวของพวกเขา ไม่ค่อยเกิดขึ้นกับพวกเขาที่อาจมีความสัมพันธ์ระหว่างสื่อลามกที่พวกเขาบริโภคและความอ่อนแอของพวกเขา

การศึกษาในปี 2007 โดยสถาบัน Kinsey สนับสนุนวิทยานิพนธ์ที่ว่าการใช้สื่อลามกแบบเรื้อรังสามารถทำให้ผู้ใช้ "ต้องการ" สื่อลามกเพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ (รูปแบบการควบคุมแบบคู่ - บทบาทของการยับยั้งและการกระตุ้นทางเพศในการกระตุ้นอารมณ์และพฤติกรรมทางเพศ). ในการทดลองใช้วิดีโอโป๊ชายหนุ่ม 50% ไม่สามารถกระตุ้นหรือแข็งตัวได้ กับ ภาพอนาจาร (อายุเฉลี่ยคือ 29) นักวิจัยที่ตกใจพบว่าสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายคือ

“ เกี่ยวข้องกับการเปิดรับและสัมผัสกับเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งในระดับสูง”

ผู้ชายที่มีปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศใช้เวลาในบาร์และโรงอาบน้ำเป็นจำนวนมากซึ่งสื่อลามก“อยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง, "และ"เล่นอย่างต่อเนื่อง” นักวิจัยระบุว่า:

“ การสนทนากับอาสาสมัครช่วยเสริมความคิดของเราที่ว่าในบางกรณีการเปิดเผยเรื่องโป๊เปลือยในปริมาณมากดูเหมือนจะส่งผลให้การตอบสนองต่อเรื่องโป๊เปลือยของ“ วานิลลาเซ็กส์” ลดลงและความต้องการความแปลกใหม่และรูปแบบที่เพิ่มขึ้นในบางกรณีรวมกับความต้องการอย่างมาก ประเภทของสิ่งเร้าที่เฉพาะเจาะจงเพื่อที่จะได้รับการกระตุ้น”

การตั้งค่าแบบเลื่อนลอยในการใช้ภาพอนาจาร (1986) - หกสัปดาห์ของการเปิดรับสื่อลามกที่ไม่รุนแรงส่งผลให้อาสาสมัครมีความสนใจในสื่อลามกวานิลลาเพียงเล็กน้อยโดยเลือกที่จะดู "สื่อลามกที่ผิดปกติ" เกือบทั้งหมด (การเป็นทาส, การแสดงอารมณ์เศร้า, การแสดงสัตว์ป่า) ข้อความที่ตัดตอนมา:

นักเรียนชายและนักเรียนหญิงและนักเรียนที่ไม่ได้สัมผัสกับสื่อลามกทั่วไปที่ไม่รุนแรงหรือใช้สื่อทางเพศและไร้เดียงสาอย่างรุนแรงในแต่ละหกสัปดาห์ติดต่อกัน สองสัปดาห์หลังจากการรักษานี้พวกเขาได้รับโอกาสให้ดูวิดีโอเทปในสถานการณ์ส่วนตัว มีโปรแกรม G-Rated, R-Rated และ X-Rated กลุ่มตัวอย่างที่มีการเปิดรับสื่อลามกทั่วไปที่ไม่รุนแรงแสดงความสนใจเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารที่ไม่รุนแรงเลือกที่จะดูสื่อลามกที่ไม่ธรรมดา (ทาสซาโดมาโซซิสต์) ผู้ที่ไม่ได้เป็นนักเรียนชายที่เคยมีภาพอนาจารทั่วไปที่ไม่ใช่ความรุนแรงมาก่อนจะบริโภคภาพอนาจารที่ไม่ธรรมดา นักเรียนชายแสดงรูปแบบเดียวกันแม้ว่าจะค่อนข้างน้อย ความชอบในการบริโภคนี้ก็มีหลักฐานในผู้หญิงเช่นกัน แต่ก็มีความเด่นชัดน้อยกว่าโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนหญิง

การใช้สื่อลามกในตัวอย่างสุ่มของคู่รักต่างเพศนอร์เวย์ (2009) - การใช้สื่อลามกสัมพันธ์กับความผิดปกติทางเพศในผู้ชายและการรับรู้ตนเองในแง่ลบในผู้หญิง คู่รักที่ไม่ได้ใช้สื่อลามกไม่มีความผิดปกติทางเพศ บางส่วนที่ตัดตอนมาจากการศึกษา:

ในคู่รักที่มีสื่อลามกเพียงคู่เดียวเราพบปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้อารมณ์ตนเอง (ชาย) และลบ (เพศหญิง)

ในคู่รักเหล่านั้นที่หนึ่งคู่ใช้สื่อลามกมีสภาพภูมิอากาศแบบเร้าอารมณ์ที่อนุญาต ในเวลาเดียวกันคู่เหล่านี้ดูเหมือนจะมีความผิดปกติมากขึ้น

คู่รักที่ไม่ได้ใช้สื่อลามก ... อาจถือได้ว่าเป็นแบบดั้งเดิมมากขึ้นเมื่อเทียบกับทฤษฎีสคริปต์เรื่องเพศ ในเวลาเดียวกันพวกเขาดูเหมือนจะไม่มีความผิดปกติใด ๆ

ปรับปรุงการสนับสนุน:

ครั้งแรกที่ตัดตอนมาไม่กี่จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเงื่อนไขทางเพศ ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไร (และอาจเป็นเพราะอะไร)? ประสบการณ์การให้รางวัลทางเพศเชื่อมโยงความต้องการความชอบและประสิทธิภาพทางเพศ (2012) อย่างไร:

แม้ว่าพฤติกรรมทางเพศจะถูกควบคุมโดยการกระทำของฮอร์โมนและประสาทเคมีในสมอง แต่ประสบการณ์ทางเพศจะทำให้เกิดความเป็นพลาสติกที่ช่วยให้สัตว์สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นเครื่องมือและ Pavlovian ที่ทำนายผลลัพธ์ทางเพศได้ด้วยเหตุนี้จึงนำไปสู่ความแข็งแกร่งของการตอบสนองทางเพศ บทวิจารณ์นี้อธิบายว่าประสบการณ์เกี่ยวกับการให้รางวัลทางเพศเสริมสร้างพัฒนาการของพฤติกรรมทางเพศและกระตุ้นให้เกิดสถานที่ที่มีเพศสัมพันธ์และความชอบของคู่นอนในหนูได้อย่างไร ... ดังนั้นช่วงเวลาสำคัญจึงเกิดขึ้นระหว่างประสบการณ์ทางเพศในช่วงแรกของแต่ละบุคคลที่สร้าง "แผนที่ความรัก" หรือ Gestalt of features การเคลื่อนไหวความรู้สึกและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรางวัลทางเพศ

เราเสนอว่าการพัฒนา '' Gestalts '' และ '' สคริปต์ 'ทางเพศ (จากมุมมองของทั้งการเคลื่อนไหวและภาษา) ได้รับผลกระทบอย่างมากจากประสบการณ์การก่อสร้างช่วงแรกที่มีความเร้าอารมณ์ทางเพศและรางวัลที่ฟีดไปข้างหน้าเพื่อสร้างความปรารถนา คุณสมบัติใกล้เคียงและอินเทอร์แอคทีฟที่ทำนายสถานะของรางวัล สิ่งนี้เกิดขึ้นในระดับหนึ่งโดยไม่ซ้ำกันในการพัฒนาความพึงพอใจทางเพศของทุกคนแม้ว่า commonalities บางคนอาจจะง่ายต่อการตรวจสอบในแง่ของพฤติกรรมหรือรูปแบบการกระตุ้นเฉพาะสปีชีส์หรือเป็นลักษณะส่วนปลายของ '' เสน่ห์ '' เช่นเพศของ บุคคล, เชื้อชาติ, อายุ, ประเภทของร่างกาย, ผมหรือสีตา, ใบหน้าและแม้แต่รูปแบบของการนำเสนอส่วนตัว (เช่นความแตกต่างของโครงสร้างใบหน้า, ทรงผม, การมีหรือไม่มีขนหัวหน่าว, ร่างกายและขนบนใบหน้าของเข็ม - อัพจากครึ่งแรกของศตวรรษที่ยี่สิบเมื่อเทียบกับครึ่งหลัง; ดู Gabor, 1973)

จากแนวคิดเรื่องพัฒนาการของหญิงม่ายที่สำคัญ (วัยรุ่นตอนต้น) บทความต่อไปนี้พบว่าประสบการณ์ทางเพศในช่วงต้นสามารถมีอิทธิพลต่อวิถีทางเพศของแต่ละบุคคล (เช่นการติดสื่อลามกหรือการติดเซ็กส์): การพัฒนาทางเพศของมนุษย์อยู่ภายใต้การเรียนรู้ช่วงเวลาที่สำคัญ: ผลกระทบของการติดยาเสพติดทางเพศบำบัดทางเพศและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก (2014) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

สำหรับความรู้ของเราเราเป็นการศึกษาครั้งแรกเพื่อตรวจสอบโดยตรงว่าการเรียนรู้ที่จะทำงานทางเพศนั้นขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ในช่วงเวลาที่สำคัญของมนุษย์หรือไม่ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของเรามีความสอดคล้องกันอย่างมากในทั้งชายและหญิงที่มีผลการเรียนรู้ในช่วงวิกฤตเนื่องจากคะแนนของกลุ่มย่อยที่วัดความสนใจในเพศของผู้ใหญ่ (Hypersexuality Subscale) และความเป็นไปได้ที่จะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยง (Risky Sexual Behavior Subscale) มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหากประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของผู้เข้าร่วมเกิดขึ้นในช่วงต้นของชีวิตและหากพวกเขาเริ่มมีเพศสัมพันธ์ในช่วงต้นของชีวิต การค้นพบของเราเกี่ยวกับการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองได้รับการสนับสนุนจากการศึกษาอื่น ๆ เกี่ยวกับผลกระทบของผู้ใหญ่จากประสบการณ์การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองในช่วงต้น (เช่น Brody et al., 2013; Carvalheira & Leal, 2013; Das, 2007; Hogarth & Ingham, 2009) อายุที่ผู้เข้าร่วมรายงานว่ามีการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองครั้งแรกมีขนาดผลที่ใหญ่ที่สุดในการทำนายความสนใจของผู้ใหญ่ในเรื่องเพศตามที่วัดได้จาก Hypersexuality Subscale และผู้เข้าร่วมที่มีอายุมากที่สุดที่รายงานว่ามีพฤติกรรมทางเพศกับคู่นอนทุกประเภทมีอันดับที่สอง ขนาดผลใหญ่ที่สุด ผู้เข้าร่วมที่เริ่มพฤติกรรมเหล่านี้ก่อนอายุ 13 ปีมีความสนใจในเรื่องเพศมากที่สุดในฐานะผู้ใหญ่

ผลการศึกษาของเราให้พื้นฐานทางทฤษฎีและพัฒนาการใหม่สำหรับทั้งต้นกำเนิดของการเสพติดทางเพศในมือข้างหนึ่งและความต้องการทางเพศที่ไม่ออกฤทธิ์ในทางกลับกัน ความสนใจในเรื่องเพศที่สูงขึ้นที่สังเกตได้ในผู้ที่มีประสบการณ์ในการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนและการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองในระยะแรกสามารถอธิบายได้จากการกระทำร่วมกันของการปรับสภาพของ Pavlovian การปรับสภาพของผู้ปฏิบัติการและการเรียนรู้ในช่วงวิกฤตที่เริ่มต้นโดยประสบการณ์ในช่วงแรกกับการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนโดยมีหรือไม่มีผลเสริมฤทธิ์กันของ ประสบการณ์ในช่วงแรกกับการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง (Beard et al., 2013; O'Keefe et al., 2014; ดู Hoffmann, 2012 และ Pfaus et al., 2012 สำหรับการทบทวนทฤษฎีการปรับสภาพและข้อมูลการทดลอง) ในทางกลับกันความสนใจในเรื่องเพศต่ำดูเหมือนจะเป็นผลมาจากการที่ทั้งสองขาดประสบการณ์ดังกล่าว การประทับตราทางเพศจะให้คำอธิบายสาเหตุที่สาม การประทับตราทางเพศเป็นการเรียนรู้ช่วงเวลาที่สำคัญ (Desmarais et al., 2012; Fox & Rutter, 2010; Fox et al., 2010; Uylings, 2006) ในขั้นต้นใช้เพื่ออธิบายการสังเกตว่านกที่เลี้ยงดูโดยพ่อแม่อุปถัมภ์ของสายพันธุ์อื่น เพื่อนที่ต้องการของสายพันธุ์พ่อแม่อุปถัมภ์ (สำหรับการตรวจสอบดู Irwin & Price, 1999) ในมนุษย์มีการเรียกใช้การประทับตราทางเพศเพื่ออธิบายรสนิยมทางเพศสำหรับคู่นอนที่มีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่ที่เป็นเพศตรงข้าม (Bereczkei, Gyuris, & Weisfeld, 2004; Nojo, Tamura และ Uhara, 2012) ความชอบของผู้ชายบางคนที่ให้นมบุตรหรือสตรีมีครรภ์ (Enquist , Aronsson, Stefano, Jansson และ Jannini, 2011) และความเต็มใจที่จะยอมรับคู่นอนที่สูบบุหรี่ (Aronsson, Lind, Ghirlanda, & Enquist, 2011) มีความเป็นไปได้สูงที่การเรียนรู้ประเภทอื่น ๆ จะเกี่ยวข้องกับการสร้างปรากฏการณ์วิทยาที่อธิบายไว้ในบทความของเรา แต่การจัดทำบัญชีรายชื่อประเภทของการเรียนรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเป็นโครงการที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของการวิจัยในปัจจุบัน

ข้อความที่ตัดตอนมาจาก สื่อลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดความพิการทางเพศหรือไม่? รีวิวด้วยรายงานทางคลินิก (2016) ย้ำว่าสื่อลามกอินเทอร์เน็ตใช้เงื่อนไขการตอบสนองทางเพศต่อตัวแปรที่ไม่เห็นในการเผชิญหน้าทางเพศในชีวิตจริงได้อย่างไร จากนามธรรม:

การตรวจสอบนี้ยังพิจารณาหลักฐานว่าคุณสมบัติที่ไม่ซ้ำกันของสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต (ความแปลกใหม่ไม่ จำกัด ศักยภาพในการเพิ่มเนื้อหาที่รุนแรงมากขึ้นรูปแบบวิดีโอ ฯลฯ ) อาจมีศักยภาพพอที่จะทำให้เกิดความเร้าอารมณ์ทางเพศต่อการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต - คู่ค้าในชีวิตเช่นการมีเพศสัมพันธ์กับพันธมิตรที่ต้องการอาจไม่ได้ลงทะเบียนตามความคาดหวังของการประชุมและการลดลงของความเร้าอารมณ์

จากหัวข้อสนทนา:

3.4.3 สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตและการปรับสภาพทางเพศ

เนื่องจากพนักงานบริการของเรารายงานว่าพวกเขาประสบกับการแข็งตัวและความเร้าอารมณ์จากสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต แต่ไม่ใช่หากไม่มีจึงจำเป็นต้องมีการวิจัยเพื่อแยกแยะการปรับสภาพทางเพศโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ปัญหาสมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ้นในปัจจุบันและความต้องการทางเพศต่ำในผู้ชายอายุต่ำกว่า 40 ปี Prause และ Pfaus ได้ตั้งสมมติฐานว่าการเร้าอารมณ์ทางเพศอาจกลายเป็นเงื่อนไขของการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่สามารถเปลี่ยนไปสู่สถานการณ์ของคู่ชีวิตในชีวิตจริงได้ทันที “ เป็นไปได้ว่าการได้รับความเร้าอารมณ์ทางเพศส่วนใหญ่ภายในบริบทของ VSS [สิ่งเร้าทางเพศที่มองเห็น] อาจส่งผลให้การตอบสนองของอวัยวะเพศลดลงในระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์ทางเพศที่เป็นพันธมิตรกัน…เมื่อไม่เป็นไปตามความคาดหวังในการกระตุ้นที่สูงการกระตุ้นทางเพศจากพันธมิตรจะไม่ได้ผล” [50] การปรับสภาพทางเพศโดยไม่ตั้งใจนั้นสอดคล้องกับรูปแบบการกระตุ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจ มีงานวิจัยหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องกับโดปามีนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ mesolimbic ในการทำให้ไวต่อยาทั้งสองในทางที่ผิดและรางวัลทางเพศ [100,103] การแสดงผ่านตัวรับ dopamine D1 ทั้งประสบการณ์ทางเพศและการได้รับสารกระตุ้นจิตทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาทที่ยาวนานเหมือนกันหลายครั้งใน NAc วิกฤติสำหรับการเพิ่มความต้องการของรางวัลทั้งสอง [103].

ผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันสามารถรักษาระดับความตื่นตัวทางเพศในระดับสูงและเพิ่มโดปามีนในระดับสูงด้วยกันเป็นระยะเวลานานเนื่องจากเนื้อหาใหม่ไม่ จำกัด รัฐโดปามีนสูงมีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับพฤติกรรมทางเพศในรูปแบบที่ไม่คาดคิดในสัตว์ทั้งสองแบบ176, 177] และมนุษย์ ในมนุษย์เมื่อผู้ป่วยโรคพาร์คินสันถูกกำหนดให้มี agonists โดปามีนบางคนรายงานว่ามีการใช้สื่อลามกอนาจารที่ไม่เคยมีมาก่อนและแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมของระบบประสาทที่มากขึ้นในการชี้นำภาพทางเพศ178] สองการศึกษา fMRI เมื่อเร็ว ๆ นี้รายงานว่าอาสาสมัครที่มีพฤติกรรมทางเพศซึ่งเป็นพฤติกรรมบีบบังคับมีแนวโน้มที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มีเงื่อนไขระหว่างการชี้นำที่เป็นกลางอย่างเป็นทางการและสิ่งเร้าทางเพศที่ชัดเจนกว่าการควบคุม86, 121] ด้วยการเปิดรับสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตซ้ำ ๆ “ ต้องการ” อาจเพิ่มขึ้นสำหรับความแปลกใหม่และความหลากหลายที่คาดหวังของสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตองค์ประกอบที่ยากจะรักษาในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์เป็นพันธมิตร สอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่าการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตสามารถกำหนดเงื่อนไขความคาดหวังทางเพศได้ Seok และ Sohn พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมภาวะ hypersexuals มีการกระตุ้น DLPFC มากกว่าการกระตุ้นทางเพศ แต่การกระตุ้นด้วยวิธี DLPFC ไม่ใช่สิ่งเร้าทางเพศ120] นอกจากนี้ยังปรากฏว่าการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตสามารถกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ใช้คาดหวังหรือต้องการความแปลกใหม่ Banca และคณะ รายงานว่าอาสาสมัครที่มีพฤติกรรมทางเพศแบบบีบบังคับมีความพึงพอใจมากกว่าสำหรับภาพทางเพศที่แปลกใหม่และแสดงให้เห็นว่ามีความเคยชินมากขึ้นในเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้า cingulate ด้านหน้าด้านหลังเพื่อดูภาพทางเพศเดียวกันซ้ำ ๆ86] ในผู้ใช้บางคนการตั้งค่าสำหรับความแปลกใหม่เกิดขึ้นจากความต้องการเอาชนะความใคร่ที่ลดลงและฟังก์ชั่นการแข็งตัวซึ่งอาจนำไปสู่รสนิยมลามกอนาจารแบบใหม่ [27].

เมื่อผู้ใช้ปรับอารมณ์ทางเพศของตนต่อสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่ต้องการจริงๆอาจลงทะเบียนว่า“ ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง” (การคาดคะเนรางวัลเชิงลบ) ส่งผลให้โดพามีนลดลง เมื่อรวมกับการไม่สามารถคลิกเพื่อกระตุ้นได้มากขึ้นการคาดการณ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้อาจเสริมสร้างความประทับใจที่ว่าการมีเพศสัมพันธ์มีความสำคัญน้อยกว่าการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตยังนำเสนอมุมมองของนักถ้ำมองโดยทั่วไปไม่สามารถใช้ได้ตลอดการมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นพันธมิตร เป็นไปได้ว่าหากผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่อ่อนไหวได้ตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างการปลุกเร้าอารมณ์กับการดูคนอื่นมีเซ็กส์บนหน้าจอในขณะที่เขาถูกกระตุ้นอย่างมากความสัมพันธ์ของเขาระหว่างการเผชิญหน้าทางเพศที่เร้าอารมณ์และในชีวิตจริงอาจลดลง

การวิจัยเรื่องการ จำกัด การตอบสนองทางเพศในมนุษย์นั้นมี จำกัด แต่แสดงให้เห็นว่าเร้าอารมณ์ทางเพศนั้นมีเงื่อนไข [179, 180, 181] และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่ [182] ในผู้ชายความเร้าอารมณ์สามารถปรับเงื่อนไขให้ภาพยนตร์บางเรื่อง [183] รวมถึงรูปภาพ [184] สมรรถภาพทางเพศและแรงดึงดูดของสัตว์เพศชาย (ไม่ใช่มนุษย์) สามารถปรับให้เข้ากับสิ่งเร้าที่โดยทั่วไปมักไม่ชอบทางเพศสำหรับพวกเขารวมถึงกลิ่นผลไม้ / ถั่วกลิ่นอโรมาเช่น cadaverine หุ้นส่วนเพศเดียวกันและการสวมใส่ ของแจ็คเก็ตหนู [177, 185, 186, 187] ตัวอย่างเช่นหนูที่เรียนรู้การมีเพศสัมพันธ์กับแจ็คเก็ตก็ไม่สามารถแสดงได้ตามปกติหากไม่มีแจ็คเก็ต [187].

สอดคล้องกับการศึกษาแบบปรับเงื่อนไขเหล่านี้อายุที่อายุน้อยกว่าที่ผู้ชายเริ่มใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเป็นประจำและยิ่งมีความพึงพอใจต่อการมีเพศสัมพันธ์มากเท่าไรยิ่งมีความสุขน้อยกว่าที่พวกเขารายงานจากการมีเพศสัมพันธ์ [37] ในทำนองเดียวกันผู้ชายรายงานการบริโภคสื่อลามกอนาจารทางทวารหนักหลังเปล่า (ซึ่งนักแสดงไม่สวมถุงยางอนามัย) และการบริโภคเมื่ออายุยังน้อยมีส่วนร่วมในการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักที่ไม่มีการป้องกันมากขึ้น188, 189] การบริโภคภาพอนาจารตั้งแต่เนิ่นๆอาจเกี่ยวข้องกับการปรับสภาพเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการมากขึ้น [99,190].

บทวิจารณ์โดย Pfaus ชี้ให้เห็นว่าการปรับแต่งเร็วขึ้นมีความสำคัญสำหรับเทมเพลตความเร้าอารมณ์ทางเพศ:“ เป็นที่ชัดเจนมากขึ้นว่ามีช่วงเวลาที่สำคัญในการพัฒนาพฤติกรรมทางเพศที่ก่อตัวขึ้นจากประสบการณ์ครั้งแรกของแต่ละบุคคล การมีเพศสัมพันธ์ของตัวเอง” [191] (หน้า 32) ข้อเสนอแนะของช่วงเวลาการพัฒนาที่สำคัญสอดคล้องกับรายงานของ Voon และคณะ ผู้ใช้สื่อลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ตที่อายุน้อยกว่าแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่มากขึ้นใน ventral striatum เพื่อตอบสนองต่อวิดีโอที่ชัดเจน [31] ventral striatum เป็นภูมิภาคแรกที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นให้รับรางวัลตามธรรมชาติและยา [103] Voon และคณะ นอกจากนี้ยังรายงานว่าอาสาสมัครสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่ต้องดูเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตมาก (อายุเฉลี่ย 13.9) กว่าอาสาสมัครสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย 17.2) [31] จากการศึกษาของ 2014 พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของชายวัยวิทยาลัยรายงานว่าพวกเขาได้รับสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตก่อนอายุ 13 เมื่อเทียบกับ 14% ใน 2008 เท่านั้น37] การใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นสามารถใช้ในช่วงการพัฒนาที่สำคัญช่วยเพิ่มความเสี่ยงของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่ อาจช่วยอธิบายการค้นพบ 2015 ที่ 16% ของชายหนุ่มชาวอิตาลีที่ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์รายงานความต้องการทางเพศต่ำเมื่อเทียบกับ 0% ในผู้ที่ไม่ใช่ผู้บริโภค [29]? บริกรคนแรกของเราคือ 20 เท่านั้นและใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเพราะเขาสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้

เพศชายสามารถปรับสภาพการตอบสนองทางเพศของพวกเขาในห้องปฏิบัติการให้สำเร็จด้วยการให้ข้อมูลย้อนกลับ แต่ไม่มีการเสริมแรงการปรับสภาพที่เกิดจากห้องปฏิบัติการดังกล่าวจะหายไปในการทดลองในภายหลัง176] neuroplasticity โดยธรรมชาตินี้อาจแนะนำวิธีที่สองของ servicemen ของเราคืนสถานที่และประสิทธิภาพการทำงานทางเพศกับคู่ค้าหลังจากที่ทิ้งของเล่นทางเพศและ / หรือลดการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต การลดหรือยกเลิกการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นทางประดิษฐ์ที่อาจฟื้นฟูและสมรรถภาพทางเพศกับคู่ค้า

ข้อความที่ตัดตอนมาจากการทบทวน 2017 ของวรรณกรรม (ภาพอนาจารความสุขและเรื่องเพศ: สู่รูปแบบการเสริมแรงด้วยความชอบทางเพศของการใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมทางเพศ) อธิบายชุดของเกณฑ์ที่แตกต่างกันเพื่ออธิบายว่าสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตใช้กำหนดความคาดหวังทางเพศอย่างไร (เช่นความปรารถนาในการมีเพศสัมพันธ์ต่ำกว่าความพึงพอใจทางเพศน้อยลงความสัมพันธ์ที่ไม่ดี):

สรุปและผลกระทบของรูปแบบปัจจุบัน

งานปัจจุบันแสดงถึงองค์กรใหม่ของวรรณคดีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ IPU และข้อเสนอของแบบจำลองทางทฤษฎีใหม่ ในการเสนอแบบจำลองนี้และการทบทวนวรรณกรรมเราได้พยายามแสดงให้เห็นว่า IPU อาจเกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะของแรงจูงใจทางเพศอย่างไร เราได้แสดงให้เห็นว่า IPU ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจทางเพศแบบ hedonic ซึ่งเป็นการตอกย้ำแรงจูงใจเหล่านั้นโดยเฉพาะและมันก็มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างแรงจูงใจเหล่านั้นในแรงจูงใจทางเพศของแต่ละบุคคล ความหมายหลายอย่างไหลตามธรรมชาติจากแบบจำลองของเราซึ่งเราตรวจสอบด้านล่าง

การปฐมนิเทศทางสังคม

ความหมายที่ชัดเจนของโมเดลคือในที่สุด IPU อาจเกี่ยวข้องกับการวางแนวทางสังคมหรือเชิงสัมพันธ์ที่ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของความสัมพันธ์ทางเพศและความใกล้ชิด การวิจัยเชิงประจักษ์ในช่วงต้นเกี่ยวกับ IP แสดงให้เห็นว่าอาจเกี่ยวข้องกับการนอกใจความมุ่งมั่นที่ลดลงและพันธบัตรพันธมิตรที่อ่อนแอลง (Young, Griffin-Shelley, Cooper, O'mara, & Buchanan, 2000) และการวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสื่อลามกอาจส่งผลกระทบ หุ้นส่วนที่โรแมนติกในรูปแบบต่างๆ (Syzmanski, Feltman, & Dunn, 2015; Tylka & Kroon Van Diest, 2015) นอกจากนี้ผู้ชายและผู้หญิงส่วนใหญ่รายงานว่า IPU อยู่ในขณะนี้หรือน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่โรแมนติกของพวกเขาไม่ว่าจะถูกใช้โดยคู่ค้าคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่ (Carroll, Busby, Willoughby, & Brown, 2016; Olmstead, Negash , Pasley, & Fincham, 2013). ในอดีตสื่อลามกเชื่อมโยงกับความรักและแรงดึงดูดที่ลดน้อยลงต่อคู่ครอง (Kenrick, Gutierres และ Goldberg, 1989)

มีหลักฐานที่แน่ชัดว่า IPU เกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นที่อ่อนแอต่อพันธมิตรโรแมนติก (Lambert et al., 2012) จากการศึกษาห้าครั้งพบว่ามีหลักฐานที่สอดคล้องกันสำหรับความคิดที่ว่า IPU นั้นสามารถคาดการณ์ได้อย่างกว้าง ๆ ว่าคำมั่นสัญญาที่ลดลงและความจงรักภักดีต่อคู่หูโรแมนติก ในข้อมูลการศึกษาแบบตัดขวาง (Lambert et al., 2012; Study 1) ผู้เข้าร่วมที่รายงาน IPU ที่มากขึ้นยังรายงานระดับความมุ่งมั่นที่ลดลงให้กับพันธมิตร ก้าวไปข้างหน้า (ศึกษา 2) ผู้สังเกตการณ์บุคคลที่สามจัดอันดับผู้บริโภคไอพีอย่างแม่นยำแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่น้อยลงกับคู่ค้าโรแมนติกในการโต้ตอบทางสังคม การค้นพบนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลการทดลอง (การศึกษา 3) ซึ่งผู้ที่ละเว้นจาก IPU เป็นระยะเวลาหนึ่งมีแนวโน้มที่จะรายงานความมุ่งมั่นต่อคู่ค้าโรแมนติกของพวกเขามากกว่าผู้บริโภค IP ในที่สุดเมื่อใช้การสังเกตพฤติกรรมพบว่า IPU มีความสัมพันธ์กับความเจ้าชู้มากขึ้นในการสนทนาออนไลน์ (Study 4) และมีโอกาสมากขึ้นในการนอกใจเมื่อเวลาผ่านไป (Study 5) การค้นพบเหล่านี้วาดภาพที่สอดคล้องกันซึ่ง IPU สัมพันธ์กับความมุ่งมั่นเชิงสัมพันธ์ที่ลดลง

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานบางอย่างที่แสดงว่า IPU เกี่ยวข้องกับการเปิดกว้างมากขึ้นต่อการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นพร็อกซีสำหรับความมุ่งมั่นเชิงสัมพันธ์ที่อ่อนแอลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประเทศที่ได้รับการตรวจสอบก่อนหน้านี้ของผู้ชายในสหรัฐอเมริกา (การสำรวจทางสังคมทั่วไปจากปี 2000 & 2002; Wright, 2012b) IPU มีความเกี่ยวข้องกับการเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับพฤติกรรมทางเพศที่หลากหลายซึ่งรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส นอกจากนี้ในการวิเคราะห์ผู้หญิงจากกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน (ข้อมูลการสำรวจทางสังคมทั่วไปจากปี 2000 และ 2002; Wright, 2013b) IPU มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่ดีต่อการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสสำหรับผู้หญิงที่มีการศึกษาน้อยและไม่มีศาสนา

การเชื่อมโยงระหว่างการใช้สื่อลามกและการกำหนดทิศทางเชิงสัมพันธ์หรือความมุ่งมั่นที่ลดลงนั้นก็มีความยาวเช่นกัน ในการศึกษาระยะยาวอย่างน้อยหนึ่งครั้งมีความสัมพันธ์ระหว่าง IPU และพฤติกรรมนอกรีตพิเศษ (Maddox et al., 2013) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากของเพศตรงข้ามที่ไม่ได้แต่งงานในความสัมพันธ์ (N=993) IPU ที่รายงานด้วยตัวเองกับคู่นอนนั้นคาดการณ์ได้ว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะมีพฤติกรรม dyadic เพิ่มเติมในช่วงเวลา 20 เดือนซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีบทบาทเชิงสาเหตุในการนำไปสู่ความมุ่งมั่นทางเพศที่ลดลง นอกจากนี้ผลลัพธ์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดยการวิเคราะห์ของการศึกษา Portraits of American Life ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนในระดับประเทศของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันซึ่งพบว่าการใช้สื่อลามกสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตสมรสที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป (Perry, 2016, 2017) และจากการวิเคราะห์ของ General ข้อมูลการสำรวจทางสังคมตั้งแต่ปี 2006-2014 ซึ่งพบว่าบุคคลที่เริ่มใช้สื่อลามกในระหว่างการศึกษาวิจัยนี้มีความเสี่ยงประมาณสองเท่าของการหย่าร้างในช่วงเวลา 8 ปีของการศึกษา (Perry & Schleifer, 2017)

นอกเหนือจากตัวอย่างที่เป็นตัวแทนในระดับประเทศแล้ววิธีการทดลองยังพบว่า IPU มีความเกี่ยวข้องกับทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อพฤติกรรมนอกรีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสัมพันธ์แบบคู่สมรสคนเดียว (Gwinn, Lambert, Fincham, & Maner, 2013; การศึกษา 1; N= 74, 36% ผู้ชาย อายุมัธยฐาน= 19) การสะท้อน IPU (เช่นการเขียนคำอธิบายวิดีโอลามกอนาจารที่ดูในอดีต 30 วันที่ผ่านมา) มีความสัมพันธ์กับการเชื่อว่ามีทางเลือกความสัมพันธ์คุณภาพสูงกว่า ในการติดตามการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในความสัมพันธ์คู่สมรสที่มีความมุ่งมั่น (Gwinn et al., 2013; ศึกษา 2; N= 291, 18% ผู้ชาย อายุมัธยฐาน= 20), IPU มีความสัมพันธ์ในระยะยาวกับการมีส่วนร่วมในพฤติกรรมพิเศษของ dyadic ดังนั้น IPU ที่รายงานในระดับพื้นฐานเป็นการทำนายพฤติกรรมพิเศษของ dyadic 12 ในสัปดาห์ต่อมา

ผลจากการศึกษาแบบตัดขวางตามยาวตัวแทนระดับประเทศและการทดลองสนับสนุนสรุปว่าการใช้สื่อลามกโดยทั่วไปและ IPU นั้นเกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นและคุณภาพเชิงสัมพันธ์ที่ลดลง การค้นพบเหล่านี้ยังสอดคล้องกับความขัดแย้งของรูปแบบปัจจุบันว่า IPU นั้นเกี่ยวข้องกับการเพิ่มแรงจูงใจทางเพศแบบ hedonic ทางเพศซึ่งมักจะทำให้เกิดแรงจูงใจทางเพศอื่นหรือเชิงสังคม

ความพึงพอใจทางเพศ

อีกโดเมนที่โมเดลปัจจุบันอาจมีนัยยะคือความพึงพอใจทางเพศ ในฐานะที่เป็นแรงจูงใจทางเพศ hedonic มักจะมุ่งเน้นไปที่การได้รับความพึงพอใจทางเพศใครจะคาดหวังว่าการเพิ่มขึ้นของแรงจูงใจดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ความพึงพอใจทางเพศ อย่างไรก็ตามจากปัจจัยจำนวนมากมายที่นำไปสู่ความพึงพอใจทางเพศ (เช่นความสัมพันธ์เชิงสัมพันธ์, ความมุ่งมั่น, ความมั่นใจในตนเอง, ความภาคภูมิใจในตนเอง) ก็อาจเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์เหล่านี้ระหว่าง IPU และความพึงพอใจจะซับซ้อน สำหรับบุคคลบางคนการเพิ่มแรงจูงใจทางเพศ hedonic อาจเกี่ยวข้องกับการลดลงของความพึงพอใจทางเพศที่แท้จริงเนื่องจากความปรารถนาในระดับสูงอาจพบกับความคับข้องใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่พบกับความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น et al., 2007) อีกวิธีหนึ่งถ้าเริ่มต้นด้วยแรงจูงใจทางเพศแบบ hedonic ในระดับต่ำการเพิ่มแรงจูงใจดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจทางเพศมากขึ้นเนื่องจากบุคคลนั้นมุ่งเน้นไปที่การได้รับความเพลิดเพลินในการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น

ในทางตรงกันข้ามกับหลายโดเมนที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับ IPU และแรงจูงใจซึ่งการวิจัยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องความสัมพันธ์ระหว่าง IPU และความพึงพอใจทางเพศได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง แทนที่จะทบทวนรายการการศึกษาที่ตรวจสอบ IPU และความพึงพอใจทางเพศอย่างละเอียดถี่ถ้วนการค้นพบของการศึกษาเหล่านี้ได้สรุปไว้ในตารางที่ 1

โดยทั่วไปตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง IPU กับความพึงพอใจทางเพศส่วนบุคคลมีความซับซ้อน แต่สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานที่ว่า IP อาจส่งเสริมแรงจูงใจทางเพศที่ผิดปกติมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการใช้งานเพิ่มขึ้น ในหมู่คู่รักมีการสนับสนุนอย่าง จำกัด สำหรับแนวคิดที่ว่า IPU อาจเพิ่มความพึงพอใจทางเพศได้ แต่ก็ต่อเมื่อรวมเข้ากับกิจกรรมทางเพศที่เป็นพันธมิตรกัน ในระดับบุคคลมีหลักฐานที่สอดคล้องกันว่า IPU เป็นตัวทำนายความพึงพอใจทางเพศที่ลดลงในผู้ชายโดยมีทั้งงานตัดขวางและงานตามยาวที่ชี้ไปที่ความสัมพันธ์ของการใช้งานดังกล่าวกับความพึงพอใจที่ลดลงสำหรับผู้ชาย สำหรับผู้หญิงหลักฐานที่กระจัดกระจายชี้ให้เห็นว่า IPU อาจเพิ่มความพึงพอใจทางเพศไม่มีผลต่อความพึงพอใจหรือลดความพึงพอใจเมื่อเวลาผ่านไป แม้จะมีการค้นพบที่หลากหลายเหล่านี้ข้อสรุปของการไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญของ IPU ต่อความพึงพอใจทางเพศในผู้หญิงก็เป็นผลที่พบบ่อยที่สุด ผลลัพธ์เหล่านี้ยังได้รับการยืนยันโดยการวิเคราะห์อภิมานล่าสุด (Wright, Tokunaga, Kraus, & Klann, 2017) จากการทบทวนการศึกษา 50 เรื่องเกี่ยวกับการบริโภคสื่อลามกและผลลัพธ์ความพึงพอใจที่หลากหลาย (เช่นความพึงพอใจในชีวิตความพึงพอใจส่วนบุคคลความพึงพอใจเชิงสัมพันธ์ความพึงพอใจทางเพศ) การวิเคราะห์อภิมานนี้พบว่าการบริโภคสื่อลามก (ไม่ใช่เฉพาะอินเทอร์เน็ต) มีความสัมพันธ์และทำนายความพึงพอใจระหว่างบุคคลที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตัวแปรรวมถึงความพึงพอใจทางเพศ แต่สำหรับผู้ชายเท่านั้น ไม่พบการค้นพบที่สำคัญสำหรับผู้หญิง โดยรวมแล้วผลลัพธ์ที่หลากหลายดังกล่าวไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของ IP ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจสำหรับผู้หญิง

การค้นพบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของผลงานล่าสุดที่ตรวจสอบ IPU และความพึงพอใจทางเพศคือดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างการใช้งานและความพึงพอใจดังนั้นความพึงพอใจจึงลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจาก IPU เป็นเรื่องปกติมากขึ้น (เช่น Wright, Steffen, & Sun, 2017 ; Wright, Brigdes, Sun, Ezzell, & Johnson, 2017) รายละเอียดของการศึกษาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นในตารางที่ 1 จากหลักฐานที่ชัดเจนในกลุ่มตัวอย่างต่างประเทศหลายกลุ่มดูเหมือนว่าสมเหตุสมผลที่จะยอมรับข้อสรุปว่าเมื่อ IPU เพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือนความพึงพอใจทางเพศจะลดลง นอกจากนี้แม้ว่าการศึกษาเหล่านี้ (Wright, Steffen, et al., 2017; Wright, Bridges et al., 2017) เป็นแบบตัดขวางเนื่องจากจำนวนการศึกษาตามระยะยาว (เช่น Peter & Valkenburg, 2009) ที่เชื่อมโยง IPU เพื่อลดการมีเพศสัมพันธ์ ความพึงพอใจเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะอนุมานได้ว่าการเชื่อมโยงเหล่านี้มีสาเหตุตามธรรมชาติ เมื่อ IPU เพิ่มขึ้นความพึงพอใจทางเพศระหว่างบุคคลดูเหมือนจะลดลงซึ่งสอดคล้องกับความขัดแย้งของโมเดลปัจจุบันที่ว่า IPU มีความเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจทางเพศที่มุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมและตนเองมากขึ้น

ณ 2017 นั่น การศึกษา 24 เชื่อมโยงการใช้สื่อลามก / การเสพติดเพศสัมพันธ์กับปัญหาทางเพศและลดความเร้าอารมณ์ต่อสิ่งเร้าทางเพศ. นอกจากนี้การเดินสายหรือปรับอารมณ์ทางเพศให้กับสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตยังมีการเพิ่มจำนวนไปสู่ประเภทใหม่ ๆ หรือต้องการแนวใหม่และแปลกใหม่เพื่อกระตุ้น ตอนนี้การศึกษาสามเรื่องได้ถามผู้ใช้สื่อลามกโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นเป็นประเภทใหม่หรือความอดทนโดยยืนยันทั้งสองอย่าง (1, 2, 3) ใช้วิธีการทางอ้อมต่างๆ การศึกษา 16 เพิ่มเติม ได้รายงานการค้นพบที่สอดคล้องกับความเคยชินต่อ "สื่อลามกทั่วไป" หรือการขยายไปสู่ประเภทที่รุนแรงและผิดปกติมากขึ้น การศึกษาต่อไปนี้ซึ่งเลือกจากสองรายการแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้สื่อลามกปรับแต่งเทมเพลตปลุกเร้าอารมณ์ให้เป็นสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต:

1) สื่อลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดความพิการทางเพศหรือไม่? รีวิวด้วยรายงานทางคลินิก (2016). การทบทวนวรรณกรรมอย่างละเอียดเกี่ยวกับปัญหาทางเพศที่เกิดจากสื่อลามกนี้รวมถึงรายงานทางคลินิก 3 ฉบับของชายเสิร์ฟที่พัฒนาความผิดปกติทางเพศที่เกิดจากสื่อลามก พนักงานเสิร์ฟสองในสามคนรักษาความผิดปกติทางเพศของพวกเขาด้วยการกำจัดการใช้สื่อลามกในขณะที่ชายคนที่สามมีอาการดีขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากเขาไม่สามารถละเว้นจากการใช้สื่อลามกได้ พนักงานบริการสองในสามคนรายงานความเคยชินต่อสื่อลามกในปัจจุบันและการเพิ่มการใช้สื่อลามก พนักงานเสิร์ฟคนแรกอธิบายความเคยชินของเขาต่อ“ หนังโป๊อ่อน ๆ ” ตามด้วยการขยายไปสู่ภาพลามกอนาจารและมีอารมณ์มากขึ้น:

หน้าที่ประจำอายุ 20 ปีเกณฑ์ทหารคอเคเชียนนำเสนอด้วยความยากลำบากในการสำเร็จความใคร่สำเร็จความใคร่ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงหกเดือนก่อนหน้า มันเกิดขึ้นครั้งแรกในขณะที่เขาถูกนำไปใช้ในต่างประเทศ เขาสำเร็จความใคร่เป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยไม่มีการสำเร็จความใคร่และอวัยวะเพศชายของเขาอ่อนแอลง ความยากลำบากของเขาในการรักษาความตื่นตัวและการสำเร็จความใคร่ยังคงดำเนินต่อไปตลอดการใช้งาน ตั้งแต่เขากลับมาเขาไม่สามารถอุทานได้ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์กับคู่หมั้นของเขา เขาสามารถบรรลุการแข็งตัว แต่ไม่สามารถสำเร็จความใคร่และหลังจาก 10 – 15 นาทีเขาจะสูญเสียการแข็งตัวของเขาซึ่งไม่ใช่กรณีก่อนที่เขาจะมีปัญหา ED

ผู้ป่วยรับรองการใคร่บ่อยครั้งเป็นเวลา“ ปี” และเกือบสองครั้งต่อวันในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เขารับรองการดูสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการกระตุ้น เนื่องจากเขาสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเขาจึงพึ่งพิงสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ในขั้นต้น "สื่อลามกที่อ่อนนุ่ม" ซึ่งเนื้อหาไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริง "ทำเคล็ดลับ" อย่างไรก็ตามเขาจำเป็นต้องมีเนื้อหากราฟิกหรือเครื่องรางเพิ่มเติมเพื่อสำเร็จความใคร่ เขารายงานการเปิดวิดีโอหลายรายการพร้อมกันและดูส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุด

พนักงานบริการคนที่สองอธิบายถึงการใช้สื่อลามกที่เพิ่มขึ้นและการขยายไปสู่ภาพอนาจารที่มีกราฟิกมากขึ้น หลังจากนั้นไม่นานการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขา“ ไม่เร้าใจเหมือนเมื่อก่อน”:

ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันอายุ 40 ปีกับหน้าที่ประจำอย่างต่อเนื่อง 17 ปีที่นำเสนอด้วยความยากลำบากในการบรรลุการแข็งตัวในช่วงสามเดือนก่อนหน้า เขารายงานว่าเมื่อเขาพยายามที่จะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขาเขามีความยากลำบากในการบรรลุการสร้างและความยากลำบากในการรักษามันนานพอที่จะสำเร็จความใคร่ นับตั้งแต่ลูกคนสุดท้องของพวกเขาออกจากโรงเรียนเมื่อหกเดือนก่อนเขาพบว่าตัวเองใคร่บ่อยขึ้นเนื่องจากความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้น เขาเคยช่วยตัวเองทุก ๆ สัปดาห์โดยเฉลี่ย แต่มันเพิ่มขึ้นเป็นสองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์ เขามักใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอ แต่ยิ่งใช้บ่อยเท่าไรก็ยิ่งใช้เวลาในการสำเร็จความใคร่ด้วยวัสดุตามปกติของเขามากขึ้นเท่านั้น สิ่งนี้ทำให้เขาใช้วัสดุกราฟิกมากขึ้น หลังจากนั้นไม่นานการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขาก็คือ“ ไม่น่าเร้าใจ” เหมือนเมื่อก่อนและในบางครั้งเขาก็พบว่าภรรยาของเขา“ ไม่น่าดึงดูดเท่า” เขาปฏิเสธว่าเคยมีปัญหาเหล่านี้มาก่อนหน้านี้ในช่วงเจ็ดปีของการแต่งงาน เขามีปัญหาเกี่ยวกับการแต่งงานเพราะภรรยาของเขาสงสัยว่าเขามีความสัมพันธ์ซึ่งเขาปฏิเสธอย่างแน่วแน่

2) การปฏิบัติด้วยตนเองแบบผิดปกติเป็นปัจจัยสาเหตุในการวินิจฉัยและการรักษาความผิดปกติทางเพศในชายหนุ่ม (2014) - หนึ่งในกรณีศึกษาของ 4 ในรายงานฉบับนี้รายงานเกี่ยวกับผู้ชายที่มีปัญหาทางเพศเนื่องจากสื่อลามก (ความใคร่ต่ำ, Fetishes, anorgasmia) หลังจาก 8 หลายเดือนชายคนนั้นรายงานความต้องการทางเพศที่เพิ่มขึ้นเพศที่ประสบความสำเร็จและการสำเร็จความใคร่และเพลิดเพลินกับ“ การปฏิบัติทางเพศที่ดี ข้อความที่ตัดตอนมาจากกระดาษ:

“ เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการฝึกฝนด้วยตนเองเขารายงานว่าในอดีตเขามีความใคร่อย่างแรงและรวดเร็วในขณะที่ดูสื่อลามกมาตั้งแต่วัยรุ่น ภาพลามกอนาจารในขั้นต้นประกอบไปด้วยส่วนใหญ่ของโซอี้, และทาส, การครอบงำ, ซาดิสม์, และโซคิสต์, แต่ในที่สุดเขาก็เคยชินกับวัสดุเหล่านี้และต้องการฉากลามกอนาจารที่ไม่ยอมใครง่ายๆมากขึ้น, เขาเคยซื้อภาพยนตร์ลามกอนาจารที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำทางเพศที่รุนแรงและการข่มขืนและทำให้มองเห็นฉากเหล่านั้นในจินตนาการของเขาที่จะทำงานทางเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง เขาค่อยๆสูญเสียความปรารถนาและความสามารถในการจินตนาการและความถี่ในการสำเร็จความใคร่ของเขาลดลง”

ร่วมกับการประชุมรายสัปดาห์กับนักบำบัดทางเพศผู้ป่วยได้รับคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งรวมถึงวิดีโอหนังสือพิมพ์หนังสือและสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต… .. หลังจาก 8 เดือนผู้ป่วยรายงานว่าประสบความสำเร็จในการสำเร็จความใคร่และการหลั่ง เขาต่ออายุความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นและค่อยๆประสบความสำเร็จในการมีเพศสัมพันธ์ที่ดี

3) มันยากแค่ไหนที่จะรักษาอาการหลั่งเร็วภายในแบบจำลองพฤติกรรมรักร่วมเพศระยะสั้น การเปรียบเทียบกรณีศึกษา (2017) - รายงานเกี่ยวกับ "กรณีประกอบ" ที่แสดงถึงสาเหตุและการรักษาสำหรับการหลั่งล่าช้า (anorgasmia) “ ผู้ป่วย B” เป็นตัวแทนของชายหนุ่มหลายคนที่ได้รับการบำบัดโดยนักบำบัด ที่น่าสนใจคือกระดาษระบุว่า“ การใช้สื่อลามกเพิ่มขึ้นเป็นเนื้อหาที่ยากขึ้น” ของผู้ป่วย B“ ตามที่มักเป็นอยู่” เอกสารระบุว่าการหลั่งล่าช้าเกี่ยวกับสื่อลามกไม่ใช่เรื่องแปลกและกำลังเพิ่มขึ้น ผู้เขียนเรียกร้องให้มีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของสื่อลามกต่อการมีเพศสัมพันธ์ การหลั่งเร็วของผู้ป่วย B หายเป็นปกติหลังจากไม่มีสื่อลามกเป็นเวลา 10 สัปดาห์ ข้อความที่ตัดตอนมา:

กรณีเหล่านี้เป็นกรณีประกอบจากงานของฉันภายในบริการสุขภาพแห่งชาติในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยครอยดอนลอนดอน ด้วยกรณีหลัง (ผู้ป่วย B) เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่างานนำเสนอสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนของชายหนุ่มที่ได้รับการอ้างอิงโดยจีพีเอสของพวกเขาด้วยการวินิจฉัยที่คล้ายกัน ผู้ป่วย B เป็น 19 ปีที่นำเสนอเพราะเขาไม่สามารถอุทานผ่านการเจาะ เมื่อเขาเป็น 13 เขาเข้าถึงเว็บไซต์ลามกอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะด้วยตนเองผ่านการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตหรือผ่านลิงก์ที่เพื่อนของเขาส่งมาให้เขา เขาเริ่มใคร่ครวญทุกคืนในขณะที่ค้นหาโทรศัพท์เพื่อหาภาพ…ถ้าเขาไม่ช่วยตัวเองเขาก็นอนไม่หลับ ภาพอนาจารที่เขาใช้เพิ่มขึ้นอย่างที่เคยเป็นมา (ดู Hudson-Allez, 2010) เป็นวัสดุที่แข็งกว่า (ไม่มีอะไรผิดกฎหมาย) ...

ผู้ป่วย B ได้สัมผัสกับภาพทางเพศผ่านสื่อลามกตั้งแต่อายุ 12 และภาพอนาจารที่เขาใช้นั้นเพิ่มขึ้นจากการถูกจับเป็นทาสและครอบงำโดยอายุ 15

เราตกลงกันว่าเขาจะไม่ใช้สื่อลามกเพื่อช่วยตัวเองอีกต่อไป นี่หมายถึงการทิ้งโทรศัพท์ไว้ในห้องอื่นในตอนกลางคืน เราตกลงกันว่าเขาจะช่วยตัวเองในวิธีที่แตกต่างกัน….

ผู้ป่วย B สามารถบรรลุการสำเร็จความใคร่ผ่านการเจาะโดยเซสชั่นที่ห้า; การประชุมจะนำเสนอรายปักษ์ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยครอยดอนดังนั้นเซสชั่นห้าเท่ากับประมาณ 10 สัปดาห์จากการให้คำปรึกษา เขามีความสุขและโล่งใจอย่างมาก ในการติดตามผลสามเดือนกับผู้ป่วย B สิ่งต่าง ๆ ก็ยังคงดีอยู่

ผู้ป่วย B ไม่ได้เป็นกรณีที่โดดเดี่ยวภายในบริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS) และในความเป็นจริงชายหนุ่มในการเข้าถึงการบำบัดทางจิตโดยไม่ต้องมีคู่ของพวกเขาพูดในตัวเองเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง

4) การตอบสนองทางประสาทของปฏิกิริยาตอบสนองทางเพศสัมพันธ์ในบุคคลที่มีพฤติกรรมทางเพศบังคับ (2014) - การศึกษา fMRI นี้โดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์พบว่ามีอาการแพ้ในผู้ติดยาเสพติดซึ่งก่อให้เกิดอาการแพ้ในผู้ติดยา นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ติดสื่อลามกนั้นสอดคล้องกับรูปแบบการติดที่เป็นที่ยอมรับว่าต้องการมันมากกว่า ไม่ ความชอบ“ มัน” มากขึ้น นักวิจัยยังรายงานว่า 60% ของอาสาสมัคร (อายุเฉลี่ย: 25) มีปัญหาในการบรรลุการแข็งตัวของอวัยวะเพศ / กับคู่นอนที่แท้จริง เป็นผลมาจากการใช้สื่อลามกแต่สามารถบรรลุการแข็งตัวของสื่อลามก จากการศึกษา (CSB เป็นพฤติกรรมทางเพศซึ่งบีบบังคับ):

อาสาสมัคร CSB รายงานว่าเป็นผลมาจากการใช้วัสดุทางเพศที่โจ่งแจ้งมากเกินไป… .. [พวกเขา] ประสบกับความใคร่หรือสมรรถภาพทางเพศลดลงโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ทางกายกับผู้หญิง (แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งก็ตาม)

เมื่อเปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีอาสาสมัคร CSB มีความต้องการทางเพศส่วนตัวมากกว่าหรือต้องการที่จะชี้นำอย่างชัดเจนและมีคะแนนความชอบมากกว่าในการชี้นำทางเพศดังนั้นจึงแสดงให้เห็นถึงการแยกตัวระหว่างความต้องการและความชอบ อาสาสมัคร CSB มีความบกพร่องทางเพศมากขึ้นและความตื่นตัวทางเพศในความสัมพันธ์ใกล้ชิด แต่ไม่ใช่ด้วยเนื้อหาทางเพศที่เน้นความชัดเจนว่าคะแนนความปรารถนาขั้นสูงนั้นมีความเฉพาะเจาะจงกับความหมายที่ชัดเจนและไม่ใช่ความต้องการทางเพศทั่วไป

5) กิจกรรมทางเพศออนไลน์: การศึกษาเชิงสำรวจเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาในตัวอย่างของผู้ชาย (2016) - การศึกษาในเบลเยียมจากมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำพบว่าการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่มีปัญหามีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางเพศที่ลดลงและความพึงพอใจทางเพศโดยรวมลดลง แต่ผู้ใช้สื่อลามกที่มีปัญหาพบว่ามีความอยากมากขึ้น (ความรู้สึกไว) รายงานการศึกษาเพิ่มขึ้นเนื่องจาก 49% ของผู้ชายมองว่าสื่อลามกที่“ก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจพวกเขาหรือพวกเขาคิดว่าน่ารังเกียจ.” ข้อความที่ตัดตอนมา:

ร้อยละสี่สิบเก้ากล่าวถึงอย่างน้อยบางครั้งการค้นหาเนื้อหาทางเพศหรือมีส่วนร่วมใน OSAs ที่ไม่เคยสนใจพวกเขาหรือพวกเขาคิดว่าน่าขยะแขยงและ 61.7% รายงานว่าอย่างน้อยบางครั้ง OSAs เกี่ยวข้องกับความรู้สึกอัปยศหรือความผิด

การศึกษาในเบลเยียมนี้ยังพบว่าการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับการทำงานของอวัยวะเพศที่ลดลงและความพึงพอใจทางเพศโดยรวมลดลง แต่ผู้ใช้สื่อลามกที่มีปัญหาก็มีความอยากมากขึ้น (OSA = กิจกรรมทางเพศออนไลน์ซึ่งเป็นสื่อลามกสำหรับผู้เข้าร่วม 99%) ที่น่าสนใจคือ 20.3% ของผู้เข้าร่วมกล่าวว่าแรงจูงใจอย่างหนึ่งสำหรับการใช้สื่อลามกของพวกเขาคือ "เพื่อรักษาอารมณ์ร่วมกับคู่ของฉัน" ข้อความที่ตัดตอนมา:

“ การศึกษานี้เป็นครั้งแรกที่ตรวจสอบความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างความผิดปกติทางเพศและการมีส่วนร่วมที่เป็นปัญหาใน OSAs ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าความต้องการทางเพศที่สูงขึ้นความพึงพอใจโดยรวมที่ลดลงและการทำงานของอวัยวะเพศที่ลดลงมีความสัมพันธ์กับ OSAs ที่มีปัญหา (กิจกรรมทางเพศออนไลน์) ผลลัพธ์เหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษาก่อนหน้านี้ที่รายงานถึงความสามารถในการกระตุ้นอารมณ์ในระดับสูงที่สัมพันธ์กับอาการเสพติดทางเพศ (Bancroft & Vukadinovic, 2004; Laier et al., 2013; Muise et al., 2013)”

6) วัยรุ่นและสื่อลามกทางเว็บ: ยุคใหม่ของเรื่องเพศ (2015) - การศึกษาภาษาอิตาลีนี้วิเคราะห์ผลกระทบของสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่มีต่อผู้อาวุโสในโรงเรียนมัธยมซึ่งร่วมเขียนโดยศาสตราจารย์ระบบทางเดินปัสสาวะ คาร์โลฟอเรสต้าประธานสมาคมพยาธิสรีรวิทยาการเจริญพันธุ์ของอิตาลี การค้นพบที่น่าสนใจที่สุดคือ 16% ของผู้ที่บริโภคสื่อลามกมากกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์รายงานถึงความต้องการทางเพศที่ต่ำผิดปกติเมื่อเทียบกับ 0% ในผู้ที่ไม่ใช่ผู้บริโภค (และ 6% ของผู้ที่บริโภคน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง)

7) ความแปลกใหม่การปรับสภาพและความตั้งใจในการให้รางวัลทางเพศ” (2015). การศึกษา fMRI ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์รายงานความเคยชินต่อสิ่งเร้าทางเพศมากขึ้นในผู้ใช้สื่อลามกที่บังคับ ข้อความที่ตัดตอนมา:

สิ่งเร้าทางออนไลน์นั้นกว้างขวางและขยายออกไปและคุณลักษณะนี้อาจส่งเสริมการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในบางคน ตัวอย่างเช่นเพศชายที่ดูสุขภาพซ้ำ ๆ อย่างชัดเจนภาพยนตร์เรื่องเดียวกันได้รับการพบว่ามีความคุ้นเคยกับการกระตุ้นและพบว่าการกระตุ้นที่ชัดเจนเมื่อมีความเร้าอารมณ์ทางเพศน้อยลง, ความอยากอาหารน้อยลงและดูดซับน้อยกว่า (Koukounas and Over, 2000) …เราแสดงการทดลองทางคลินิกว่าพฤติกรรมทางเพศแบบบีบบังคับนั้นโดดเด่นด้วยการแสวงหาความแปลกใหม่การปรับสภาพและการทำให้คุ้นเคยกับสิ่งเร้าทางเพศในเพศชาย

จากข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง:

พวกเขาพบว่าเมื่อผู้ติดยาเสพติดเพศเดียวกันดูภาพเหมือนกันซ้ำ ๆ กันเมื่อเทียบกับอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีพวกเขาพบว่ามีการลดลงของกิจกรรมในพื้นที่ของสมองมากขึ้นซึ่งรู้จักกันในนามของ cingulate cortulate หลังส่วนหลังซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลตอบแทนและการตอบสนองต่อ เหตุการณ์ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ 'habituation' ที่ผู้เสพติดพบมาตรการกระตุ้นเช่นเดียวกันผู้ที่ดื่มกาแฟอาจได้รับ 'buzz' จากถ้วยแรก แต่เมื่อเวลาผ่านไปยิ่งดื่มกาแฟเท่าไรก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น ฉวัดเฉวียนกลายเป็น

ลักษณะนิสัยนี้เกิดขึ้นกับตัวผู้ที่มีสุขภาพดีซึ่งมักจะแสดงวิดีโอโป๊แบบเดียวกัน แต่เมื่อพวกเขาดูวิดีโอใหม่ระดับความสนใจและความเร้าอารมณ์กลับไปสู่ระดับเดิม ซึ่งหมายความว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความคุ้นเคยคนติดเซ็กส์จะต้องหาภาพใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง กล่าวอีกนัยหนึ่งความคุ้นเคยอาจช่วยผลักดันการค้นหาภาพใหม่

"การค้นพบของเรามีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในบริบทของสื่อลามกออนไลน์" ดร. ฟอนกล่าวเสริม "มันไม่ชัดเจนว่าอะไรที่ก่อให้เกิดการติดยาเสพติดทางเพศในตอนแรกและมีแนวโน้มว่าบางคนอาจจะเป็นคนติดยาเสพติดมากไปกว่าคนอื่น ๆ แต่การจัดหาภาพทางเพศที่แปลกใหม่พร้อมใช้งานออนไลน์ช่วยให้อาหารติดยาเสพติดของพวกเขามากขึ้น ยากที่จะหลบหนี "

8) ชีวิตทางเพศของผู้ชายและการเปิดรับสื่อลามกซ้ำ ๆ ปัญหาใหม่ (2015)

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตควรคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภคสื่อลามกที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศของผู้ชายปัญหาทางเพศของผู้ชายและทัศนคติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ในสื่อลามกระยะยาวดูเหมือนว่าจะสร้างความผิดปกติทางเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงการสำเร็จความใคร่กับคู่ของเขา ใครบางคนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตทางเพศของเขาสำเร็จความใคร่ในขณะที่ดูสื่อลามกเข้ามามีส่วนร่วมในสมองของเขาในการกำหนดชุดทางเพศตามธรรมชาติเพื่อที่จะได้รับการกระตุ้นทางสายตาในไม่ช้า

อาการที่แตกต่างกันของการบริโภคสื่อลามกเช่นความต้องการมีส่วนร่วมในการดูสื่อลามกความยากลำบากในการเข้าถึงการสำเร็จความใคร่ความต้องการภาพโป๊เพื่อที่จะหลั่งกลายเป็นปัญหาทางเพศ พฤติกรรมทางเพศเหล่านี้อาจดำเนินต่อไปเป็นเดือนหรือเป็นปีและอาจมีความสัมพันธ์ทางจิตใจและร่างกายกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศแม้ว่าจะไม่ใช่ความผิดปกติทางอินทรีย์ก็ตาม เนื่องจากความสับสนนี้ซึ่งก่อให้เกิดความอับอายขายหน้าและปฏิเสธผู้คนจำนวนมากปฏิเสธที่จะพบผู้เชี่ยวชาญ

ภาพอนาจารนำเสนอทางเลือกที่ง่ายมากที่จะได้รับความสุขโดยไม่ต้องบอกถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศของมนุษย์ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ สมองพัฒนาเส้นทางที่เป็นทางเลือกสำหรับเรื่องเพศซึ่งไม่รวมถึง "คนจริงอีกคน" จากสมการ นอกจากนี้การบริโภคภาพลามกอนาจารในระยะยาวทำให้ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาในการรับการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

9) การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองและภาพอนาจารใช้ในกลุ่มชายรักต่างเพศคู่ที่มีความต้องการทางเพศลดลง: บทบาทการสำเร็จความใคร่จำนวนเท่าไหร่? (2015) - สื่อลามกที่พบบ่อยเกี่ยวข้องกับความต้องการทางเพศที่ลดลงและความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่ำ ข้อความที่ตัดตอนมา:

ในหมู่ผู้ชายที่สำเร็จความใคร่บ่อย 70% ใช้สื่อลามกอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง การประเมินหลายตัวแปรแสดงให้เห็นว่าความเบื่อหน่ายทางเพศการใช้สื่อลามกบ่อยๆและความสัมพันธ์ทางเพศสัมพันธ์ต่ำนั้นเพิ่มโอกาสในการรายงานการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองบ่อยครั้งในผู้ชายที่มีความต้องการทางเพศลดลง

ในหมู่ผู้ชาย [ด้วยความปรารถนาทางเพศลดลง] ที่ใช้สื่อลามกอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง [ใน 2011] 26.1% รายงานว่าพวกเขาไม่สามารถควบคุมการใช้สื่อลามกของพวกเขา นอกจากนี้ 26.7% ของผู้ชายรายงานว่าการใช้สื่อลามกส่งผลเสียต่อเพศสัมพันธ์ของพวกเขา

10) เส้นทางเชื่อมโยงระหว่างการใช้สื่อลามกและความพึงพอใจทางเพศลดลง (2017) - แม้ว่าบทความนี้จะเชื่อมโยงการใช้สื่อลามกเพื่อลดความพึงพอใจทางเพศ แต่ก็มีรายงานด้วยว่าความถี่ของการใช้สื่อลามกเกี่ยวข้องกับความต้องการ (หรือความต้องการ?) สำหรับสื่อลามกมากกว่าผู้คนเพื่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศ ข้อความที่ตัดตอนมา:

ในที่สุดเราก็พบว่าความถี่ของการบริโภคสื่อลามกก็สัมพันธ์โดยตรงกับความพึงพอใจในสื่อลามกมากกว่าที่จะมีความตื่นเต้นทางเพศ ผู้เข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ใช้สื่อลามกเพื่อช่วยตัวเอง ยิ่งมีการใช้สื่อลามกบ่อยครั้งในฐานะเครื่องมือกระตุ้นอารมณ์สำหรับการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองยิ่งบุคคล ๆ หนึ่งอาจกลายเป็นเงื่อนไขลามกอนาจารเมื่อเทียบกับแหล่งกระตุ้นอารมณ์ทางเพศอื่น ๆ

11) “ ฉันคิดว่ามันมีอิทธิพลด้านลบในหลาย ๆ ด้าน แต่ในขณะเดียวกันฉันก็หยุดใช้ไม่ได้”: การใช้สื่อลามกที่มีปัญหาซึ่งระบุตนเองได้ในกลุ่มตัวอย่างของเยาวชนออสเตรเลีย - แบบสำรวจออนไลน์ของชาวออสเตรเลียอายุ 15-29 ปี ผู้ที่เคยดูสื่อลามก (n = 856) ถูกถามด้วยคำถามปลายเปิด: 'สื่อลามกมีอิทธิพลต่อชีวิตคุณอย่างไร?' ข้อความที่ตัดตอนมา:

ในบรรดาผู้เข้าร่วมที่ตอบคำถามปลายเปิด (n = 718) การใช้งานที่มีปัญหาจะถูกระบุด้วยตนเองโดยผู้ตอบแบบสอบถาม 88 ผู้เข้าร่วมชายที่รายงานการใช้สื่อลามกที่มีปัญหาเน้นผลกระทบในสามด้าน: เกี่ยวกับหน้าที่ทางเพศ, ความเร้าอารมณ์และความสัมพันธ์

12) การศึกษาเห็นการเชื่อมโยงระหว่างสื่อลามกและเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (2017) - ผลการศึกษาที่กำลังจะนำเสนอในการประชุมประจำปีของ American Urological Association ข้อความที่ตัดตอนมาบางส่วน:

ชายหนุ่มที่ชอบสื่อลามกจนถึงการเผชิญหน้าทางเพศในโลกแห่งความจริงอาจพบว่าตัวเองติดกับดักไม่สามารถแสดงทางเพศร่วมกับคนอื่นได้เมื่อมีโอกาสเกิดขึ้นเองรายงานการศึกษาใหม่ ผู้ชายที่ติดสื่อลามกมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศและมีโอกาสน้อยที่จะพึงพอใจกับการมีเพศสัมพันธ์ตามผลการสำรวจที่นำเสนอเมื่อวันศุกร์ที่การประชุมประจำปีของ American Urological Association ในบอสตัน

อัตราของสาเหตุอินทรีย์ของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในกลุ่มประชากรอายุนี้อยู่ในระดับต่ำมากดังนั้นการเพิ่มขึ้นของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่เราเห็นเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการอธิบาย "Christman กล่าว “ เราเชื่อว่าการใช้สื่อลามกอาจเป็นส่วนหนึ่งของปริศนานั้น

13) สำรวจ ผลของเนื้อหาทางเพศที่ชัดเจนต่อความเชื่อทางเพศ ความเข้าใจและการปฏิบัติของชายหนุ่ม: แบบสำรวจเชิงคุณภาพ (2016). การศึกษาเชิงคุณภาพรายงานการเพิ่มลงในวัสดุที่รุนแรง ข้อความที่ตัดตอนมา:

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าประเด็นสำคัญ ได้แก่ ระดับความพร้อมใช้งานของ SEM ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการเพิ่มขึ้นของเนื้อหาที่รุนแรง (ทุกที่ที่คุณมอง) ซึ่งชายหนุ่มมองว่าในการศึกษานี้มีผลเสียต่อทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศ (นั่นไม่ดี) ครอบครัวหรือเพศศึกษาอาจเสนอ 'การป้องกัน' (บัฟเฟอร์) บางอย่างให้กับบรรทัดฐานที่เยาวชนเห็นใน SEM ข้อมูลแสดงให้เห็นมุมมองที่สับสน (แฟนตาซีโองการจริง) เกี่ยวกับความคาดหวังของวัยรุ่นเกี่ยวกับชีวิตเพศที่ดีต่อสุขภาพ (Healthy Sex Life) และความเชื่อและพฤติกรรมที่เหมาะสม (การรู้ถูกจากผิด) มีการอธิบายเส้นทางเชิงสาเหตุที่เป็นไปได้และเน้นด้านการแทรกแซง

14) การตั้งค่าแบบเลื่อนลอยในการใช้ภาพอนาจาร (1986) - หกสัปดาห์ของการเปิดรับสื่อลามกที่ไม่รุนแรงส่งผลให้อาสาสมัครมีความสนใจในสื่อลามกวานิลลาเพียงเล็กน้อยโดยเลือกที่จะดู "สื่อลามกที่ผิดปกติ" เกือบทั้งหมด (การเป็นทาส, การแสดงอารมณ์เศร้า, การแสดงสัตว์ป่า) ข้อความที่ตัดตอนมา:

นักเรียนชายและนักเรียนหญิงและนักเรียนที่ไม่ได้สัมผัสกับสื่อลามกทั่วไปที่ไม่รุนแรงหรือใช้สื่อทางเพศและไร้เดียงสาอย่างรุนแรงในแต่ละหกสัปดาห์ติดต่อกัน สองสัปดาห์หลังจากการรักษานี้พวกเขาได้รับโอกาสให้ดูวิดีโอเทปในสถานการณ์ส่วนตัว มีโปรแกรม G-Rated, R-Rated และ X-Rated กลุ่มตัวอย่างที่มีการเปิดรับสื่อลามกทั่วไปที่ไม่รุนแรงแสดงความสนใจเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารที่ไม่รุนแรงเลือกที่จะดูสื่อลามกที่ไม่ธรรมดา (ทาสซาโดมาโซซิสต์) ผู้ที่ไม่ได้เป็นนักเรียนชายที่เคยมีภาพอนาจารทั่วไปที่ไม่ใช่ความรุนแรงมาก่อนจะบริโภคภาพอนาจารที่ไม่ธรรมดา นักเรียนชายแสดงรูปแบบเดียวกันแม้ว่าจะค่อนข้างน้อย ความชอบในการบริโภคนี้ก็มีหลักฐานในผู้หญิงเช่นกัน แต่ก็มีความเด่นชัดน้อยกว่าโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนหญิง

15) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคภาพอนาจารบ่อยครั้งพฤติกรรมและความลุ่มหลงทางเพศของวัยรุ่นชายในสวีเดน (2017) - การใช้สื่อลามกในชายอายุ 18 ปีเป็นเรื่องสากลและผู้ใช้สื่อลามกมักชอบสื่อลามกแบบฮาร์ดคอร์ สิ่งนี้บ่งบอกถึงการเพิ่มระดับการใช้สื่อลามกหรือไม่?

ในบรรดาผู้ใช้ที่ใช้บ่อยสื่อลามกประเภทที่ใช้บ่อยที่สุดคือสื่อลามกฮาร์ดคอร์ (71%) ตามด้วยสื่อลามกอนาจารเลสเบี้ยน (64%) ในขณะที่สื่อลามกอนาจารซอฟต์คอร์เป็นประเภททั่วไปที่ได้รับการคัดเลือกมากที่สุด (73%) ) นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มในสัดส่วนที่ดูสื่อลามกฮาร์ดคอร์ (36%, 71%, 48%) และสื่อลามกรุนแรง (10%, 14%, 9%)

ผู้เขียนแนะนำว่าสื่อลามกบ่อยครั้งในที่สุดอาจนำไปสู่การตั้งค่าสำหรับสื่อลามกฮาร์ดคอร์หรือความรุนแรง:

นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าความสัมพันธ์ที่สำคัญทางสถิติพบระหว่างการเพ้อฝันเกี่ยวกับสื่อลามกหลายครั้งต่อสัปดาห์และการดูสื่อลามกแกนแข็ง เนื่องจากความก้าวร้าวทางเพศทั้งทางวาจาและทางกายเป็นเรื่องธรรมดาในลามกดังนั้นสิ่งที่วัยรุ่นส่วนใหญ่มองว่าสื่อลามกที่มีแกนแข็งอาจมีความหมายว่าเป็นสื่อลามกที่รุนแรง หากเป็นกรณีนี้และในแง่ของลักษณะวัฏจักรที่แนะนำของความลุ่มหลงทางเพศในปีเตอร์และวาลเคนเบิร์กก็อาจเป็นได้ว่าแทนที่จะ 'กำจัด' บุคคลในจินตนาการและความโน้มเอียงของความก้าวร้าวทางเพศ โอกาสของการรุกรานทางเพศที่ประจักษ์

16) การควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อจุดประสงค์ทางเพศเป็นการควบคุมพฤติกรรม? การศึกษาที่กำลังจะเกิดขึ้น (นำเสนอในการประชุมนานาชาติเรื่องพฤติกรรมเสพติดครั้งที่ 4, 20–22 กุมภาพันธ์ 2017) ซึ่งถามโดยตรงเกี่ยวกับความอดทนและการถอนตัว พบทั้งใน "ผู้ติดสื่อลามก"

ความเป็นมาและเป้าหมาย: มีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องว่าควรมีการเข้าใจพฤติกรรมทางเพศมากเกินไปว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการติดพฤติกรรม (Karila, Wéry, Weistein et al., 2014) หรือไม่ การศึกษาเชิงคุณภาพในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ขอบเขตของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ (OUISP) นอกกรอบการควบคุมโดยกรอบแนวคิดของการติดพฤติกรรมในหมู่บุคคลที่อยู่ในการรักษาเนื่องจาก OUISP ของพวกเขา

วิธีการ: เราทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เข้าร่วม 21 อายุ 22 – 54 ปี (Mage = 34.24 ปี) ใช้การวิเคราะห์ใจความอาการทางคลินิกของ OUISP ถูกวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์ของการติดพฤติกรรมโดยเน้นเป็นพิเศษในเรื่องความอดทนและอาการถอน (Griffiths, 2001)

ผลลัพธ์: พฤติกรรมที่มีปัญหาเด่นคือการใช้สื่อลามกออนไลน์ที่ไม่อยู่ในการควบคุม (OOPU) การสร้างความอดทนให้กับ OOPU นั้นแสดงให้เห็นว่าตัวเองมีเวลาเพิ่มขึ้นในการใช้เว็บไซต์ลามกอนาจารเช่นเดียวกับการค้นหาสิ่งเร้าทางเพศที่ใหม่และชัดเจนมากขึ้นในสเปกตรัมที่ไม่เบี่ยงเบน อาการการถอนตัวปรากฏตัวในระดับจิตและใช้รูปแบบของการค้นหาวัตถุทางเพศอื่น ผู้เข้าร่วมสิบห้าคนปฏิบัติตามเกณฑ์การติดยาเสพติดทั้งหมด

สรุป: การศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีประโยชน์สำหรับกรอบการติดพฤติกรรม

ในที่สุดผู้ใช้สื่อลามก“ การตอบสนองทางเพศต่อสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต” ไม่เพียงเห็นได้จากความผิดปกติทางเพศที่เกิดจากสื่อลามกและการเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีอาการทางระบบประสาทในการกระตุ้น (ปฏิกิริยาต่อคิวความอยากการบังคับให้ใช้) การแพ้ส่งผลให้ เพิ่ม“ ความต้องการ” หรือความอยากในขณะที่ความชอบหรือความสุขลดน้อยลง. ขณะนี้มีการศึกษา 20 ในการรายงานอาการแพ้ความอยากหรือปฏิกิริยาคิวในผู้ใช้สื่อลามก / ผู้ติดเซ็กส์: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.


เลื่อน 8

เพศที่แท้จริงในทางกลับกันคือ: การเกี้ยวพาราสีการแตะถูกการดมกลิ่นฟีโรโมนการกระตุ้นที่มีพลังน้อยกว่าการเชื่อมต่อทางอารมณ์การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ชายของเราได้รับคู่ชีวิตที่แท้จริง?

การสนับสนุนเดิม:

สไลด์นี้แสดงให้เห็นว่าการใคร่ที่จะสตรีมสื่อลามกผ่านเว็บไซต์ Tube ไม่เหมือนกับการมีเพศสัมพันธ์กับพันธมิตรที่แท้จริง ในขณะที่นี่เป็นสามัญสำนึกแนวคิดหลักคือชายหนุ่มที่ใช้สื่อลามกแบบสตรีมมิ่งสามารถกำหนดเงื่อนไขทางเพศที่เร้าอารมณ์กับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อลามกของพวกเขา ความแตกต่างระหว่างเพศจริงและใคร่กับสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความผิดปกติทางเพศที่เกิดจากสื่อลามก (ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ, anorgasmia, ความใคร่ต่ำ, การหลั่งเร็วล่าช้า) ดังที่กล่าวไว้ในสไลด์ต่อมา การสนับสนุนดั้งเดิมมาจากรายงานตัวเองนับแสนที่นำมาจากฟอรั่มการกู้คืนสื่อลามกและฟอรัมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกที่ผู้ชายโพสต์เกี่ยวกับการใช้สื่อลามกที่มีผลต่อการทำงานทางเพศของพวกเขารายการฟอรัมดังกล่าว). อีกครั้งบัญชีหลายพันบัญชีเหล่านี้สอดคล้องกับหนังสือขายดีประจำปี 2007 ของจิตแพทย์ Norman Doidge "สมองที่เปลี่ยนแปลงตัวเอง” ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตสามารถเปลี่ยนแปลงแม่แบบทางเพศได้ ข้อความที่ตัดตอนมาเพื่อสนับสนุนสไลด์นี้:

การแพร่ระบาดของสื่อลามกในปัจจุบันแสดงให้เห็นภาพชัดเจนว่ารสนิยมทางเพศสามารถรับได้ ภาพอนาจารที่นำเสนอโดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท …

ภาพอนาจารดูเหมือนจะเป็นเรื่องสัญชาตญาณอย่างแท้จริงในทันที: ภาพทางเพศที่ชัดเจนกระตุ้นการตอบสนองทางสัญชาตญาณซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการหลายล้านปี แต่ถ้านั่นเป็นเรื่องจริงสื่อลามกก็คงไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งกระตุ้นเช่นเดียวกันส่วนต่างๆของร่างกายและสัดส่วนของพวกเขาที่ดึงดูดบรรพบุรุษของเราจะทำให้เราตื่นเต้น นี่คือสิ่งที่นักลามกอนาจารจะต้องเชื่อเราเพราะพวกเขาอ้างว่าพวกเขากำลังต่อสู้กับการกดขี่ทางเพศห้ามและความกลัวและเป้าหมายของพวกเขาคือการปลดปล่อยสัญชาตญาณทางเพศที่ถูกกักขังตามธรรมชาติ

แต่ในความเป็นจริงแล้วเนื้อหาของสื่อลามกนั้นเป็น พลวัต ปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของรสชาติที่ได้มาอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อสามสิบปีก่อนสื่อลามก "ฮาร์ดคอร์" มักหมายถึง ชัดเจน การพรรณนาถึงการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคู่นอนสองคนที่ถูกกระตุ้นโดยแสดงอวัยวะเพศของพวกเขา “ ซอฟต์คอร์” หมายถึงภาพของผู้หญิงโดยส่วนใหญ่นอนบนเตียงในห้องน้ำหรือในบรรยากาศกึ่งโรแมนติกในสภาพต่างๆของการเปลื้องผ้าเผยให้เห็นหน้าอก

ตอนนี้ฮาร์ดคอร์ได้พัฒนาไปและถูกครอบงำมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยธีมของเพศที่ถูกบังคับการหลั่งบนใบหน้าของผู้หญิงและการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักที่โกรธแค้นซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับสคริปต์ที่หลอมรวมเพศเข้ากับความเกลียดชังและความอัปยศอดสู ตอนนี้สื่อลามกแบบฮาร์ดคอร์กำลังสำรวจโลกแห่งความวิปริตขณะที่ซอฟต์คอร์เป็นสิ่งที่ฮาร์ดคอร์เมื่อไม่กี่สิบปีก่อนการมีเพศสัมพันธ์อย่างชัดเจนระหว่างผู้ใหญ่มีให้บริการแล้วในเคเบิลทีวี ภาพจำลองซอฟต์คอร์ในสมัยก่อนที่ค่อนข้างเชื่อง - ผู้หญิงในสถานะต่างๆของการเปลื้องผ้า - ตอนนี้ปรากฏในสื่อกระแสหลักตลอดทั้งวันในภาพอนาจารของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิดีโอร็อคละครน้ำเน่าโฆษณาและอื่น ๆ

สื่อลามกแบบฮาร์ดคอร์คลายเครือข่ายประสาทเทียมในยุคแรก ๆ ที่ก่อตัวขึ้นในช่วงวิกฤตของพัฒนาการทางเพศและนำองค์ประกอบเหล่านี้ในช่วงต้นที่ถูกลืมหรือถูกกดขี่มารวมกันเพื่อสร้างเครือข่ายใหม่ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดจะเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เว็บไซต์ลามกสร้างแคตตาล็อกของ kinks ทั่วไปและผสมเข้าด้วยกันในรูปภาพ ไม่ช้าก็เร็วนักเล่นกระดานโต้คลื่นพบชุดนักฆ่าที่กดปุ่มทางเพศหลายปุ่มพร้อมกัน จากนั้นเขาเสริมสร้างเครือข่ายด้วยการดูภาพซ้ำ ๆ ใคร่ครวญปลดปล่อยโดปามีนและเสริมสร้างเครือข่ายเหล่านี้ เขาได้สร้าง“ ความใคร่ทางเพศ” รูปแบบหนึ่งขึ้นมาใหม่ซึ่งมีรากฐานมาจากแนวโน้มทางเพศที่ฝังแน่นของเขา เนื่องจากเขามักพัฒนาความอดทนความสุขในการปลดปล่อยทางเพศจึงต้องเสริมด้วยความสุขจากการปลดปล่อยที่ก้าวร้าวและภาพทางเพศและความก้าวร้าวจึงปะปนกันมากขึ้นด้วยเหตุนี้การเพิ่มขึ้นของธีมแนวเศร้าในหนังโป๊ฮาร์ดคอร์

โดยปกติแล้วในขณะที่ฉันกำลังรักษาผู้ชายคนหนึ่งในปัญหาอื่น ๆ เขาจะรายงานเกือบจะเป็นเรื่องกันและด้วยความรู้สึกไม่สบายเขาพบว่าตัวเองใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อย ๆ ดูสื่อลามกและใคร่ครวญ เขาอาจพยายามทำให้รู้สึกไม่สบายตัวโดยอ้างว่าทุกคนทำมัน ในบางกรณีเขาจะเริ่มด้วยการดู เพลย์บอย- พิมพ์เว็บไซต์หรือที่ภาพเปลือยหรือคลิปวิดีโอที่มีคนส่งมาให้เขาอย่างสนุกสนาน ในอีกกรณีหนึ่งเขาจะไปที่ไซต์ที่ไม่เป็นอันตรายโดยมีโฆษณาที่มีการชี้นำทางเพศซึ่งเปลี่ยนเส้นทางเขาไปยังไซต์ที่มีการเคลื่อนไหวสูงและในไม่ช้าเขาก็จะติด …

ผู้ชายจำนวนมากรายงานสิ่งอื่นบ่อยครั้งที่ผ่านมาซึ่งดึงดูดความสนใจของฉัน พวกเขารายงานว่าเพิ่มความยากลำบากในการถูกเปิดโดยคู่นอนหรือแฟนที่แท้จริงของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะยังคงคิดว่าพวกเขาน่าสนใจ เมื่อฉันถามว่าปรากฏการณ์นี้มีความสัมพันธ์กับการดูภาพลามกอนาจารหรือไม่พวกเขาตอบว่าในตอนแรกมันช่วยให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเมื่อมีเพศสัมพันธ์ แต่เมื่อเวลาผ่านไปมีผลตรงกันข้าม ตอนนี้แทนที่จะใช้ประสาทสัมผัสในการเพลิดเพลินกับการนอนบนเตียงกับคู่ครองในปัจจุบันการเกี้ยวพาราสีต้องการให้พวกเขาจินตนาการว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของบทหนังโป๊ บางคนพยายามโน้มน้าวใจคู่รักให้ทำตัวเหมือนดาราหนังโป๊และพวกเขาให้ความสนใจมากขึ้นในการ“ ร่วมเพศ” ซึ่งต่างจาก“ การสร้างความรัก” ชีวิตทางเพศของพวกเขาถูกครอบงำโดยสถานการณ์ที่พวกเขามีมากขึ้น สมองและสคริปต์ใหม่เหล่านี้มักจะเป็นแบบดั้งเดิมและรุนแรงกว่าจินตนาการทางเพศครั้งก่อน ๆ ฉันได้รับความประทับใจที่ความคิดสร้างสรรค์ทางเพศใด ๆ ที่คนเหล่านี้กำลังจะตายและพวกเขาติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต

การเปลี่ยนแปลงที่ฉันสังเกตเห็นไม่ได้ จำกัด อยู่เพียงไม่กี่คนในการบำบัด การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกำลังเกิดขึ้น

ปรับปรุงการสนับสนุน:

ส่วนใหญ่จากการทบทวน 2017 ของวรรณกรรม ภาพอนาจารความสุขและเรื่องเพศ: สู่รูปแบบการเสริมแรงด้วยความชอบทางเพศของการใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตอย่างชัดเจน, เชื่อว่าการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต (IPU) อาจนำไปสู่ความพึงพอใจมากกว่าการมีเพศสัมพันธ์:

ทำไม IPU อาจเพิ่มแรงจูงใจทางเพศที่เน้นตนเองและมีความสุข

ศูนย์กลางของความคิดที่ว่า IPU เพิ่มแรงจูงใจทางเพศที่มุ่งเน้นตัวเองและการกระทำทางเพศคือการคาดเดาว่า IP เนื่องจากคุณสมบัติที่ให้ผลตอบแทนที่ไม่เหมือนใครเปลี่ยนแปลงการเสริมแรงสัมพัทธ์ของกิจกรรมทางเพศที่เป็นพันธมิตรกัน มนุษย์มีส่วนร่วมในการคำนวณความพยายามที่จำเป็นเพื่อให้ได้รางวัลที่เฉพาะเจาะจง (Green & Myerson, 2004; Kahneman, 2003) เมื่อถือว่ารางวัลนั้นคุ้มค่ากับความพยายามจำนวนหนึ่งความพยายามก็จะดำเนินการ เมื่อมีการปรับอัตราส่วนนี้พฤติกรรมและแรงจูงใจก็เปลี่ยนไป ย้อนกลับไปที่ตัวอย่างคู่ขนานของแรงผลักดันความหิวและอาหารมีหลักฐานมากมายที่แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะการให้รางวัลของอาหารเปลี่ยนพฤติกรรมที่สังเกตได้ง่ายในระดับวัฒนธรรม / สังคม การแพร่กระจายของอาหารที่น่ารับประทานอย่างมากในรูปแบบของ“ อาหารขยะ” ราคาประหยัดและเข้าถึงได้ง่ายนั้นได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดีในวรรณคดี (ดู Monteiro, Moubarac, Cannon, Ng, & Popkin, 2013) ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารที่น่ารับประทานนั้นเกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นและการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพลดลง แต่มีราคาแพงกว่าและถูกปากน้อยกว่า - ทางเลือกต่างๆ (Drewnowski & Spectre, 2004; Hardin-Fanning & Rayens, 2015) ในระยะสั้นความนิยมของอาหารที่เข้าถึงได้ง่ายและให้ผลตอบแทนสูงมีผลกระทบทางวัฒนธรรมต่อวิธีที่ผู้คนเข้าหาอาหาร

มีแนวโน้มว่าจะมีกระบวนการคล้ายกันนี้เกิดขึ้นกับ IPU แม้ว่ากิจกรรมทางเพศที่โดดเดี่ยว (เช่น IPU) และกิจกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมจะเกี่ยวข้องกับสิ่งกระตุ้น / สิ่งเร้า (เช่นภาพที่โจ่งแจ้งทางเพศหรือคู่นอน) และเป้าหมายที่ชัดเจนของความพึงพอใจทางเพศ (เช่นการสำเร็จความใคร่) วิธีการที่จะได้รับความพึงพอใจนั้น แตกต่างกันโดยกิจกรรมทางเพศที่โดดเดี่ยวบ่งบอกอย่างชัดเจนถึงกระบวนการเฮโดนิกที่มุ่งเน้นตัวเอง (เช่นการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง) แม้ว่าอาจมีคนคาดเดาว่าการดู IP หรือการช่วยตัวเองเป็นที่ต้องการน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกิจกรรมทางเพศที่เป็นพันธมิตร แต่ความง่ายและการเข้าถึง IP อาจทำให้บุคคลเหล่านี้น่าสนใจมากขึ้น (เช่น Wright, Sun, Steffen และ Tokunaga, 2017) เช่นเดียวกับ ความแปลกใหม่และความสามารถในการปรับแต่งของ IP

ที่สำคัญหากการคาดเดานี้ - IPU คาดการณ์ว่าการเพิ่มขึ้นของแรงจูงใจทางเพศที่มุ่งเน้นตนเองและการกระทำทางเพศเป็นเรื่องจริงควรเห็นได้ชัดในทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศที่เกี่ยวข้องกับ IPU โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราคาดว่าจะพบความเชื่อมโยงระหว่าง IPU และทัศนคติที่มุ่งเน้นความพึงพอใจต่อเรื่องเพศมากขึ้นเช่นการเปิดกว้างต่อการเผชิญหน้าทางเพศแบบไม่เป็นทางการและการมุ่งเน้นไปที่ความชอบส่วนตัว นอกจากนี้เรายังคาดหวังว่า IPU จะเชื่อมโยงกับมุมมองที่คัดค้านหรือเป็นเครื่องมือของคู่ค้าทางเพศที่คาดหวังมากขึ้นเนื่องจากการคัดค้านทางเพศนั้นมุ่งเน้นไปที่ตัวเองโดยเนื้อแท้และมุ่งหวังการกระทำโดยมองว่าคู่ค้าที่คาดหวังเป็นหนทางไปสู่จุดจบ (เช่นความสุขทางเพศ) มากกว่าการลงทุนเชิงสัมพันธ์ (Wright & Tokunaga, 2016). นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงที่ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจทางเพศส่วนบุคคลมากขึ้น ในที่สุดเราคาดว่าจะพบว่า IPU มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศที่หลากหลายและอาจมีความเสี่ยงและรสนิยมทางเพศที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นซึ่งล้วนเป็นบริการเพื่อเพิ่มความสุขทางเพศส่วนบุคคล

หลักฐานของผลกระทบของ IPU ต่อแรงจูงใจทางเพศ

เราได้สร้างข้อโต้แย้งเชิงทฤษฎีว่า IPU มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจทางเพศของมนุษย์ ด้านล่างเราพยายามที่จะทบทวนทัศนคติและพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์และผลลัพธ์ของ IPU เพื่อประเมินว่าพวกเขาสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ตั้งสมมติฐานหรือไม่

พฤติกรรมทางเพศแบบไม่เป็นทางการ

หลักฐานอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงวิธีการที่มุ่งเน้นตัวเองและมุ่งเน้นเรื่องเพศมากขึ้นคือพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ได้ผูกมัด (เช่นการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับคู่นอนที่ยินยอม) พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ผูกมัดมักเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการแสวงหาความสุข (Garcia & Reiber, 2008; Kruger & Fisher, 2008; Sirin, McCreary, & Mahalik, 2004) ผู้ที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ผูกมัดมักอธิบายถึงเป้าหมายในการร่วมเพศว่าเป็นแรงจูงใจหลักสำหรับการเผชิญหน้าดังกล่าว (Armstrong & Reissing, 2015; Lyons, Manning, Longmore, & Giordano, 2014; Regan & Dreyer, 1999) และมักจะปฏิเสธแรงจูงใจทางเพศทางสังคมอย่างชัดเจนว่า สาเหตุของการเผชิญหน้าดังกล่าว (Lyons et al., 2014) ด้วยเหตุนี้พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ได้ผูกมัดจึงน่าจะเป็นตัวบ่งชี้อย่างชัดเจนถึงแรงจูงใจทางเพศที่มุ่งเน้นไปที่ตัวเองหรือมุ่งเน้นไปที่ตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชาย (Regan & Dreyer, 1999) แม้ว่าผู้หญิงมักรายงานถึงแรงจูงใจทางเพศสำหรับการเผชิญหน้าเช่นนี้ (Lyons et al., 2014) .

ในการศึกษาระยะยาวของผู้เข้าร่วมการสำรวจทางสังคมทั่วไป (GSS) ในสหรัฐอเมริกา (Wright, Tokunaga, & Bae, 2014) มีการสำรวจสองตัวอย่างในสองช่วงเวลาในช่วงสองปี (ตัวอย่างที่ 1, N= 269, Mอายุ= 47.0, SD= 14.8, 37% ผู้ชายตัวอย่างที่ 2006 และ 2008; ตัวอย่าง 2 N= 282, Mอายุ= 49.9, SD= 14.0, 50.1% ผู้ชายตัวอย่างที่ 2008 และ 2010) เมื่อเวลาผ่านไปการใช้สื่อทางเพศที่ชัดเจน (ไม่ได้นิยามโดยตรงกับการใช้อินเทอร์เน็ตเท่านั้น) มีความสัมพันธ์กับการอนุญาตทางเพศที่เพิ่มขึ้นและทัศนคติที่เปิดกว้างต่อพฤติกรรมทางเพศนอกโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์นี้ยังคงมีอยู่เหนือและเหนือกว่าทัศนคติพื้นฐานซึ่งชี้ให้เห็นว่าการใช้สื่อลามกนั้นเป็นสิ่งที่คาดเดาได้จากทัศนคติดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้นรูปแบบไม่ชัดเจนในสิ่งที่ตรงกันข้าม (เช่นความเปิดกว้างของนอกสมรสไม่ได้ทำนายการใช้สื่อลามกในช่วงเวลา) แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองไม่ได้เป็นแบบสองทิศทาง

การค้นพบเหล่านี้ยังขยายไปถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงเช่นกัน การวิเคราะห์จากตัวอย่างตัวแทนระดับประเทศ (การสำรวจทางสังคมทั่วไป) ได้เชื่อมโยงการใช้วัสดุทางเพศที่ชัดเจนมากขึ้นกับการมีส่วนร่วมในพฤติกรรมทางเพศแบบชั่วคราวมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป (Wright, 2012) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่สามารถสังเกตได้ในทางกลับกัน: การใช้สื่อลามกเกี่ยวข้องกับการเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเผชิญหน้าทางเพศแบบชั่วคราว แต่การเผชิญหน้าทางเพศแบบชั่วคราวนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อลามกเพิ่มขึ้น แม้ว่าการค้นพบเหล่านี้ไม่สามารถยืนยันความสัมพันธ์โดยตรงและเป็นสาเหตุระหว่าง IPU และเพศไม่เป็นทางการ แต่พวกเขาก็แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของ IPU นำหน้าการมีส่วนร่วมมากขึ้นในพฤติกรรมทางเพศแบบชั่วคราวเมื่อเวลาผ่านไป ความสัมพันธ์ทางโลกนี้สอดคล้องกับแบบจำลองของเราซึ่งแสดงให้เห็นว่า IPU นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของแรงจูงใจและพฤติกรรมทางเพศแบบเฮดีโทนิก

หลักฐานสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่าง IPU และพฤติกรรมทางเพศที่เพิ่มขึ้นแบบไม่เป็นทางการได้รับการสังเกตในวัยรุ่น ในการศึกษาของวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกาตะวันออกเฉียงใต้ (N = 967, 49.9% ชาย, Mอายุ= 13.6, SD= 0.7) ใช้สื่อทางเพศที่ชัดเจนมากขึ้น (ลำดับ 5 จุด; มากกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์) มีความสัมพันธ์ข้ามส่วนกับบรรทัดฐานทางเพศที่อนุญาตมากขึ้นและการยอมรับพฤติกรรมทางเพศแบบไม่เป็นทางการทั้งในชายและหญิงมากขึ้น (Brown & L'Engle, 2009) ที่สำคัญเมื่อสุ่มตัวอย่างอีกครั้งในอีกสองปีต่อมา IPU ที่ระดับพื้นฐานมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มที่ยังคงมีต่อการอนุญาตทางเพศที่มากขึ้นรวมถึงการมีส่วนร่วมในพฤติกรรมทางเพศที่หลากหลาย การค้นพบดังกล่าวขยายผลการวิจัยก่อนหน้านี้ที่แสดงให้เห็นว่า IPU เป็นการทำนายทัศนคติที่มีต่อและการมีส่วนร่วมในการเผชิญหน้าทางเพศที่ไม่ได้กระทำโดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์นี้ในวัยรุ่น

ในการศึกษาความสัมพันธ์แบบ "friends with benefit" (FWB) (Braithwaite, Aaron, Dowdle, Spjut, & Fincham, 2015) ซึ่งคู่ค้ามีส่วนร่วมในมิตรภาพที่ไม่เป็นทางการและไม่โรแมนติกในขณะที่ยังมีเพศสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน IPU กลายเป็นตัวทำนายที่สอดคล้องกันของพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาภาคตัดขวางของนักศึกษาปริญญาตรีในสหรัฐอเมริกา (การศึกษาที่ 1, N=850 ผู้ชาย 23% Mอายุ=19.3, SD= 1.3), IPU (ลำดับ 8 จุด; ไม่เคย - หลายครั้งต่อวัน) มีความเกี่ยวข้องกับโอกาสที่มากขึ้นของการมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ FWB จำนวนคู่ค้าที่มากขึ้นซึ่งหนึ่งในความสัมพันธ์ดังกล่าวและวางแผนที่จะดำเนินการต่อความสัมพันธ์ดังกล่าวในอนาคต นอกจากนี้การค้นพบเหล่านี้ถูกจำลองแบบข้ามส่วนโดยตรง (ศึกษา 2, N= 992, 30% ผู้ชาย Mอายุ=19.5. SD =1.3) ในอีกตัวอย่างของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีการเชื่อมโยงทั้งหมดตกอยู่ในช่วงความเชื่อมั่นที่คาดหวัง เมื่อการค้นพบเหล่านี้ถูกตรวจสอบระยะยาวในช่วงระยะเวลาสามเดือนความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ของ IPU และ FWB จัดขึ้นอีกครั้งและมีความแข็งแกร่งกว่าการเชื่อมโยงภาคตัดขวางระหว่างพฤติกรรมทั้งสองหลังจากปรับความมั่นคงของความสัมพันธ์ FWB การค้นพบเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงข้อสรุปว่า IPU เป็นปัจจัยที่มีลักษณะเฉพาะและอาจเป็นสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความน่าจะเป็นของการมีส่วนร่วมในพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เป็นทางการ

ความเชื่อมโยงระหว่าง IPU กับพฤติกรรมทางเพศแบบไม่เป็นทางการยังปรากฏในหมู่นักศึกษาซึ่งโดยทั่วไปแล้วพฤติกรรมทางเพศแบบไม่เป็นทางการมักจะเป็นเรื่องธรรมดา (Garcia, Reiber, Massey และ Merriwether, 2012) ในการศึกษาวัฒนธรรม“ เชื่อมโยง” ในวิทยาเขตของวิทยาลัย (Braithwaite, Coulson, Keddington, & Fincham, 2015) ซึ่งนักศึกษามีส่วนร่วมในการเผชิญหน้าทางเพศครั้งเดียวกับคู่นอนที่ไม่โรแมนติกพบความเชื่อมโยงระหว่าง IPU อีกครั้ง ( ลำดับ 8 จุด; ไม่เคย - หลายครั้งต่อวัน) และพฤติกรรมทางเพศแบบไม่เป็นทางการ การใช้ตัวอย่างเดียวกันตามที่อธิบายไว้ข้างต้น (Braithwaite, Aaron, et al., 2015), IPU มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เป็นทางการในรูปแบบของ hookups ทั้งแบบ cross-sectionally และ longitudinally IPU ทำนายว่าทั้งคู่มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในการเชื่อมต่อจำนวนของคู่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้และความเป็นไปได้ตามแผนของการมีส่วนร่วมในการเชื่อมต่อในอนาคต ดังนั้นจึงมีหลักฐานว่า IPU ทำนายพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เป็นทางการในหลายรูปแบบ (เช่นความสัมพันธ์ FWB ที่ไม่มุ่งมั่นและการเผชิญหน้าทางเพศที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว)

นอกเหนือจากการค้นพบระยะยาวที่น่าสนใจเหล่านี้ยังมีการสนับสนุนเพิ่มเติมแบบตัดขวางสำหรับแนวคิดที่ว่า IPU เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของพฤติกรรมทางเพศแบบไม่เป็นทางการ ในการศึกษาแบบตัดขวางของผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวในสหรัฐอเมริกา (N=813, 38% ผู้ชาย; Mอายุ=20, SD= 1.8), IPU (ลำดับ 6 จุด; ไม่ใช่ - ทุกวันหรือเกือบทุกวัน) ได้รับการรายงานโดยทั่วไปโดยทั้งสองเพศ (มากกว่าในกลุ่มผู้ชาย: ผู้ชาย 86.1% เทียบกับผู้หญิง 31%) และมีความเกี่ยวข้องในเชิงบวกกับการยอมรับพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ได้กระทำ (Carroll et al., 2008) ในทำนองเดียวกันในการศึกษาวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกา (Braun-Courville & Rojas, 2009; N= 433 ผู้หญิง 85% Mอายุ= 18; SD= 2.1) IPU (ลำดับ 4 จุด; ไม่มี - มากกว่า 10 เท่า) มีความเกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของการเผชิญหน้าทางเพศแบบไม่เป็นทางการและทัศนคติที่เอื้ออำนวยต่อการเผชิญหน้าทางเพศแบบไม่เป็นทางการในอนาคต สุดท้ายในการศึกษาขนาดใหญ่แบบตัดขวางของวัยรุ่นชาวดัตช์ (Peter & Valkenburg, 2009; N= 2,343, 51% ผู้ชาย; Mอายุ= 16.4, SD= 2.29), IPU (ลำดับ 7 จุด; ไม่เคย-วันละหลายครั้ง) มีความเกี่ยวข้องกับการอนุญาตทางเพศที่มากขึ้นและการยอมรับการสำรวจทางเพศที่ไม่มุ่งมั่นในอนาคต

นอกเหนือจากบริบทตะวันตกแล้วการค้นพบเหล่านี้ยังคงมีอยู่ ในการศึกษาแบบตัดขวางของนักศึกษามหาวิทยาลัย (N= 556; ผู้หญิง 73.4%) ในสังคมมุสลิมส่วนใหญ่ที่มีกฎหมายต่อต้านสื่อลามกที่เข้มงวด (อินโดนีเซีย Hald & Mulya, 2013) IPU (ดัชนีความถี่และเวลาที่ใช้มาตรฐาน) เป็นตัวทำนายพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ได้กระทำผิดและพฤติกรรมทางเพศนอกสมรส โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นพบนี้เห็นได้ชัดสำหรับผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ชายเท่านั้นแม้ว่าจะไม่มีความแตกต่างในอัตราการเกิดเหตุการณ์ในชายและหญิงสำหรับพฤติกรรมทางเพศโดยทั่วไป นอกจากนี้ในกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นไต้หวัน (N= 2,001; 50% ตัวผู้; Mอายุ= 15.6, SD= 0.9) พบว่าการเปิดรับสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต (Lo & Wei, 2005; 5-point ordinal scale; ไม่เคย-เกือบทุกวัน) มีความเกี่ยวข้องข้ามส่วนและทำนายทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศที่อนุญาตมากขึ้น (เช่นเพศสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ) สุดท้ายในการวิเคราะห์แบบตัดขวางของผู้ชายในฮ่องกง (Lam & Chan, 2007; N= 229, Mอายุ= 21.5, SD =1.8), IPU (4-point ordinal scale; ไม่เคย-มัก) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความยินยอมทางเพศและความโน้มเอียงที่จะมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดทางเพศ

การค้นพบเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่าง IPU กับทัศนคติและการมีส่วนร่วมในพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เป็นทางการ นอกจากนี้จากการค้นพบเหล่านี้จำนวนมากเป็นตัวแทนในระยะยาวและเป็นตัวแทนในธรรมชาติพวกเขาให้หลักฐานที่แข็งแกร่งสำหรับข้อสรุปที่ว่า IPU คือการทำนายของแรงจูงใจความชอบเพิ่มขึ้นสำหรับกิจกรรมทางเพศ

วัตถุประสงค์ทางเพศ

อาจพบหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิทธิพลของ IP ที่มีต่อแรงจูงใจทางเพศที่เป็นศูนย์กลางและพฤติกรรมทางเพศในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ IP และการกำหนดเป้าหมายทางเพศ โดยธรรมชาติแล้วการคัดค้านทางเพศเกี่ยวข้องกับการลดค่าตัวตนของคู่นอนที่คาดหวังและการมองว่าพวกเขาเป็นวัตถุเพื่อเพิ่มความสุขส่วนตัว (Fredrickson & Roberts, 1997) นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชายรักต่างเพศซึ่งได้รับการวิจัยเรื่องวัตถุทางเพศเป็นหลัก (เช่น Fredrickson & Roberts, 1997; Szymanski, Moffit, & Carr, 2010) อย่างไรก็ตามทั้งชายและหญิงอาจมองว่าผู้อื่นเป็นวัตถุทางเพศ (Strelan & Hargreaves, 2005) และแม้ว่าจะไม่ได้รับการศึกษาในกลุ่ม LGBTQ แต่ก็มีหลักฐานว่าบุคคลดังกล่าวอาจคัดค้านคู่ค้าในอนาคต (Wilson et al., 2009) หากแนวทางหนึ่งร่วมมือกับกิจกรรมทางเพศจากมุมมองที่มุ่งเน้นตัวเองโดยเฉพาะและมุมมองทางเพศมีความเป็นไปได้สูงที่เราจะมองคู่ค้าทางเพศที่คาดหวังว่าเป็นวัตถุทางเพศที่สามารถรับความสุขทางเพศได้มากขึ้น (Wright & Tokunaga, 2015, 2016) ดังนั้นตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่าง IPU และแรงจูงใจทางเพศที่เพิ่มขึ้นก็คือการเพิ่มขึ้นของวัตถุทางเพศที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานดังกล่าว

วรรณกรรมที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับการใช้สื่อที่โจ่งแจ้งทางเพศและทัศนคติที่มีต่อผู้หญิงโดยทั่วไปแสดงให้เห็นว่าการใช้สื่อที่โจ่งแจ้งทางเพศสัมพันธ์กับการยอมรับความรุนแรงต่อผู้หญิงมากขึ้น (Allen, Emmers, Gebhardt, & Giery, 1995; Demare, Briere, & Lips, 1988; Hald, Malamuth, & Yuen, 2010) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ชายที่มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในความรุนแรงทางเพศอยู่แล้ว (Malamuth, Hald, & Koss, 2012) ยิ่งไปกว่านั้นในการศึกษา meta-anaytic เกี่ยวกับผลของการใช้สื่อลามกต่อทัศนคติทางเพศ (Wright, Tokunaga, & Kraus, 2016) การบริโภคสื่อลามกทั้งในชายและหญิงมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่ก้าวร้าวทางเพศมากขึ้น จากการศึกษาในระยะยาวของวัยรุ่นชาวดัตช์ (N= 962, พิสัย= 14-20; Peter & Valkenburg, 2009), IPU (ลำดับ 7 จุด; ไม่เคย-วันละหลายครั้ง) ทำนายความคิดทั่วไปของผู้หญิงว่าเป็นวัตถุทางเพศในทั้งชายและหญิง อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่ามีเพียงในหมู่ผู้ชายเท่านั้นที่เห็นทัศนะที่เพิ่มขึ้นของสตรีในฐานะวัตถุทางเพศและคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของ IPU ในระยะสั้นสำหรับผู้เข้าร่วมชาย IPU มีการเชื่อมโยงในระยะยาวกับการคัดค้านทางเพศมากขึ้นของผู้หญิงซึ่งในที่สุดก็เชื่อมโยงตามยาวกับ IPU มากขึ้น

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นการเปิดรับสื่อลามกเพื่อทำนายทัศนคติที่ไม่เหมาะสมทางเพศที่มีต่อผู้หญิงในการวิจัยเชิงทดลองและเชิงสัมพันธ์ที่ดำเนินการกับวิทยาลัยชายในสหรัฐอเมริกา (Wright & Tokunaga, 2015, 2016) ตัวอย่างเช่นในกลุ่มตัวอย่างชายระดับปริญญาตรี (N= 133, Mอายุ= 20.91, SD= 1.84) ผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้บริโภคสื่อที่มีความโจ่งแจ้งทางเพศโดยทั่วไปและผู้ที่แสดงภาพดิจิทัลของโฟลด์โฟลด์จากเว็บไซต์ลามกอนาจารยอดนิยม (เปรียบเทียบกับบุคคลที่แสดงภาพกีฬา) รายงานว่ามีความต้องการทางเพศที่ไม่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นความสำคัญของความดึงดูดทางกายภาพที่เพิ่มขึ้นใน คู่ค้าที่คาดหวังและมุมมองที่ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศมากขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการแสวงหาความสุข (Wright & Tokunaga, 2015)

นานาชาติ IPU (ลำดับเลข 6 จุด; ไม่เคย - ทุกวัน) โดยเฉพาะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่คัดค้านในหมู่นักศึกษา (N= 476; ผู้ชาย 40.3% Mอายุ= 19.5, SD= 1.3) ในญี่ปุ่น (Omori et al., 2011) โดยรวมแล้วการค้นพบเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ชายที่รักเพศตรงข้าม IPU มีการข้ามส่วนยาวและเกี่ยวข้องกับการทดลองที่เพิ่มขึ้นในการคัดค้านทางเพศซึ่งสอดคล้องกับมุมมองที่เน้นตนเองมากขึ้น

การตั้งค่าทางเพศ

แรงจูงใจทางเพศที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก IPU จะเห็นได้ชัดในรสนิยมทางเพศของแต่ละบุคคล เป็นที่ทราบกันดีว่าไดรฟ์ Hedonic เกี่ยวข้องกับความต้องการความหลากหลายและความแปลกใหม่ (Kashdan & Steger, 2007; Holbrook & Hirschman, 1982) ความเข้าใจที่คล้ายกันอาจนำไปใช้กับรสนิยมทางเพศและการปฏิบัติ (จะกล่าวถึงในภายหลัง) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของแรงขับทางเพศทางเพศอาจเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของรสนิยมทางเพศที่เฉพาะเจาะจงแปลกใหม่หลากหลายและเน้นตัวเอง

ในการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (มอร์แกน, 2011) ของนักศึกษาในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ (N=782 ผู้ชาย 41.7% Mอายุ= 19.9, พิสัย= 18-30) IPU ปกติ (ลำดับ 10- จุด ไม่เคย-มากกว่าหนึ่งครั้งต่อวัน) มีความเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศมากขึ้นและความพึงพอใจที่มากขึ้นสำหรับการปฏิบัติทางเพศที่หลากหลาย (เช่นการใช้ของเล่นหรืออุปกรณ์ประกอบฉากการครอบครอง / ยอมจำนนขี้เล่น; ลองใช้ตำแหน่งใหม่) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง IPU นั้นสามารถทำนายความต้องการทางเพศที่หลากหลายได้อย่างยาวนานนอกเหนือจากประสบการณ์ทางเพศในชีวิตจริง ผู้ใช้ทั่วไปมีแนวโน้มที่จะรายงานความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในประสบการณ์ทางเพศที่หลากหลายแม้ว่าก่อนหน้านี้พวกเขาไม่เคยมีประสบการณ์กับพฤติกรรมดังกล่าว การค้นพบดังกล่าวบ่งชี้ว่า IPU อาจมีอิทธิพลต่อความต้องการและแรงจูงใจทางเพศหรือผู้ที่รายงานความพึงพอใจทางเพศที่หลากหลายนั้นยังเปิดกว้างต่อ IP

จากสิ่งนี้ในการศึกษาภาคตัดขวาง (Sun, Bridges, Johnson, & Ezzell, 2016) ของชายระดับปริญญาตรี (N= 479, พิสัย= 18-29), IPU (ลำดับ 8 จุด; ไม่เคย - ทุกวันหรือเกือบทุกวัน) มีความสัมพันธ์อย่างมากกับความพึงพอใจทางเพศและสคริปต์ต่างๆ IPU ทำนายโอกาสที่แต่ละคนจะร้องขอการกระทำทางเพศที่เฉพาะเจาะจงที่เห็นใน IP จากหุ้นส่วนในชีวิตจริงและความเป็นไปได้ที่สื่อลามกจะรวมเข้ากับการเผชิญหน้าทางเพศเพื่อเสริมความเร้าอารมณ์ ในระยะสั้น IPU มีความสัมพันธ์กับความปรารถนาที่จะสร้างหรือรวมสิ่งที่เห็นในการมีเพศสัมพันธ์ร่วม

ในทำนองเดียวกันในตัวอย่างแบบตัดขวางของอินเทอร์เน็ตโดยใช้นักศึกษาระดับปริญญาตรี (Bridges, Sun, Ezzell, & Johnson, 2016; N= 1,883; ผู้ชาย 38.6%; Mอายุ= 22.6, SD= 8.0), IPU (ลำดับ 8 จุด; ไม่เคย - ทุกวันหรือเกือบทุกวัน) มีความเกี่ยวข้องกับความปรารถนาที่จะลองปฏิบัติทางเพศที่เฉพาะเจาะจงซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในเนื้อหาลามกอนาจาร (เช่นผู้ชายที่ตบคู่ของพวกเขาการหลั่งบนใบหน้าการเจาะทางทวารหนัก) นอกจากนี้ยังมีการค้นพบการค้นพบที่คล้ายคลึงกันในการศึกษาแบบตัดขวางของชายชาวเยอรมัน (Wright, Sun, Steffen, & Tokunaga, 2015; N= 384, Mอายุ= 32.1, SD= 9.1) และผู้หญิง (Sun, Wright, & Steffen, 2017; N= 392, Mอายุ= 27.5, SD= 6.7) พร้อม IPU (ลำดับ 8 จุด; ไม่เคย - ทุกวันหรือเกือบทุกวัน) ในทั้งสองเพศที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติทางเพศเฉพาะที่เห็นใน IP นอกจากนี้ในการศึกษาวัยรุ่นชาวดัตช์ (Hald, Kuyper, Adam, & Wit, 2013; N= 4,600; ผู้ชาย 30.5%; พิสัย= 15-25), IPU (ลำดับ 5 จุด; ไม่เคย-ประจำวัน) เป็นการคาดการณ์ในเชิงบวกของความปรารถนาที่จะมี“ การผจญภัยทางเพศ” ในชีวิตจริง (เช่นหลายคู่ค้าในเวลาเดียวกันการพบปะคู่ค้าออนไลน์เพื่อเผชิญหน้าในชีวิตจริง) แม้เมื่อตัวแปรอธิบายอื่น ๆ (เช่นการค้นหาความตื่นเต้น การแสวงหาความรู้สึกอหังการความภาคภูมิใจในตนเองทางเพศศาสนาถูกควบคุม

จากการทดลองยังมีหลักฐานว่า IPU เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจทางเพศที่เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่นในการทำงานในช่วงแรกในหัวข้อนี้ (เช่น Zillman & Bryant, 1988a, 1988b) การใช้สื่อลามกโดยทั่วไป (ไม่จำเป็นต้องเป็นเพียง IP) ได้รับการเชื่อมโยงกับความชอบที่มากขึ้นสำหรับความแปลกใหม่ทางเพศคู่นอนใหม่และเรื่องเพศที่ไม่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์. เกี่ยวกับ IP โดยเฉพาะในขั้นตอนการทดลองที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ (Wright & Tokunaga, 2015) พบว่าการเปิดรับ IP ทำให้เกิดความต้องการทางเพศมากขึ้นเช่นกันเช่นพันธมิตรที่น่าสนใจมากขึ้น โดยรวมแล้วการค้นพบดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า IP อาจทำให้เกิดความชอบทางเพศที่ผิดปกติเพิ่มขึ้น

การค้นพบเหล่านี้จะพิสูจน์ต่อไปในตัวอย่างการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการศึกษาแบบตัดขวางเป็นการศึกษาเชิงสัมภาษณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีN= 172; ผู้ชาย 41%; Mอายุ= 21.3; พิสัย= 18-34; Weinberg, Williams, Kleiner และ Irizarry, 2010) การเปิดรับ IP เกี่ยวข้องกับการเปิดกว้างต่อกิจกรรมทางเพศที่หลากหลายรวมถึงการสัมผัสทางปากกับอวัยวะเพศการใช้การเพิ่มประสิทธิภาพทางกล (เช่นของเล่นทางเพศ) การเปิดกว้างต่อการกระตุ้นทางเพศทางทวารหนัก และความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในการเผชิญหน้าทางเพศแบบหลายคู่นอน (เช่นการเผชิญหน้าทางเพศสามทาง) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นพบนี้มีความสอดคล้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชายและหญิงที่เป็นเพศตรงข้าม นอกจากนี้ในการติดตามผลการศึกษาเชิงคุณภาพกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (N= 73, 26% ผู้ชาย; Weinberg et al., 2010) การตอบแบบสอบถามแบบปลายเปิดสะท้อนความสัมพันธ์ที่คล้ายกันระหว่างการเปิดรับ IP และการเปิดกว้างต่อการกระทำทางเพศที่หลากหลาย คำตอบการตอบสนองฟรีจากทั้งชายและหญิงสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจเชิงสาเหตุของความสัมพันธ์ระหว่าง IPU ของพวกเขาและการตั้งค่าทางเพศโดยสังเกตว่า IP มีพฤติกรรมทางเพศที่หลากหลายและเพิ่มความเปิดกว้างส่วนตัวให้มีส่วนร่วมในพฤติกรรมดังกล่าว ในระยะสั้นแม้ว่าวรรณกรรมส่วนใหญ่ที่เชื่อมโยง IPU กับความชอบทางเพศแบบ hedonic มากกว่านั้นเป็นแบบตัดขวาง แต่รายงานย้อนหลังชี้ให้เห็นว่าผู้คนเข้าใจการเชื่อมโยงเช่นสาเหตุในธรรมชาติ แม้ว่าอคติของการรายงานตนเองย้อนหลังเป็นที่รู้จักกันดี (Chan, 2009) ผู้บริโภคไอพีดูเหมือนจะเชื่อว่าการใช้งานของพวกเขาเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขาในรูปแบบ hedonic ซึ่งให้การสนับสนุนบางอย่างกับโมเดลของเรา

ความเสี่ยงทางเพศ

การศึกษาที่เชื่อมโยงการบริโภคสื่อลามกกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอาจบ่งบอกถึงแรงจูงใจที่มุ่งเน้นตนเองและพฤติกรรมทางเพศเนื่องจากพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงมักได้รับแรงจูงใจจากความปรารถนาที่จะมีความสุขทางเพศระยะสั้นโดยคำนึงถึงผลที่อาจเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย (Cooper et al., 1998) . ด้วยความเชื่อที่นับถือศาสนามากขึ้นผู้คนจึงมีแนวโน้มที่จะเสี่ยงที่จะสัมผัสกับความสุข (Broadbeck, Vilén, Bachmann, Znoj, & Alasker, 2010; O'Leary et al., 2005) ด้วยเหตุนี้ความเชื่อมโยงระหว่าง IPU และการรับความเสี่ยงทางเพศจึงสามารถอ้างถึงเป็นหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง IPU และแรงจูงใจทางเพศที่เสริมสร้าง

ตามยาวผลลัพธ์จากตัวแทนระดับประเทศ 2008 การศึกษาแบบสองคลื่นของผู้ใหญ่ (N = 833) และวัยรุ่น (N= 1,445) ในฮอลแลนด์ (Peter & Valkenburg, 2011b) แนะนำว่าสำหรับทั้งผู้ใหญ่และวัยรุ่น IPU (ลำดับ 7 จุด; ไม่เคย - หลายครั้งต่อวัน) มีความสัมพันธ์กับการรับความเสี่ยงทางเพศที่มากขึ้น ข้ามส่วนภายในทั้งสองตัวอย่างมีความสัมพันธ์เชิงบวกเล็กน้อยระหว่าง IPU และการปฏิบัติทางเพศที่ไม่ปลอดภัย (เช่นเพศที่ไม่มีการป้องกัน) ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา IPU ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงในวัยรุ่น แต่เป็นการทำนายเชิงบวกของพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงในผู้ใหญ่เหนือและเหนืออิทธิพลการทำนายพฤติกรรมทางเพศพื้นฐานที่มีความเสี่ยง นอกจากนี้ไม่พบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (เช่นพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงไม่ได้ทำนาย IPU เมื่อเวลาผ่านไป) ซึ่งชี้ให้เห็นว่า IPU อาจผลักดันพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น แต่ไม่ใช่สิ่งที่ตรงกันข้าม

ในการศึกษาของผู้ชายในสหรัฐอเมริกาที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (N=149) พบความสัมพันธ์ที่โดดเด่นระหว่าง IPU กับพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยง (Eaton, Cain, Pope, Garcia, & Cherry, 2012) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มตัวอย่างชายที่ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าร่วมในการแทรกแซงเพื่อลดความเสี่ยง IPU (ใช้ทุกสัปดาห์ในไม่กี่นาทีลำดับ 8 จุด; 0 นาที - 180 นาทีหรือมากกว่า) มีความเกี่ยวข้องกับโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกันเมื่อเร็ว ๆ นี้และมีหุ้นส่วนจำนวนมากที่มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกันเกิดขึ้น นอกจากนี้ IPU ยังเกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดมากขึ้น (ผู้อำนวยความสะดวกที่มีศักยภาพของพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยง; Cooper, 2002) และการประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ลดลง

ในการศึกษาขนาดใหญ่แบบตัดขวางของผู้ชายที่ไม่ใช่คู่สมรสที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (N= 751; มัธยฐาน อายุ = 32; พิสัย= 18-68) มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการดูพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงใน IP และการมีส่วนร่วมในชีวิตจริงในพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงดังกล่าว (Stein, Silvera, Hagerty, & Marmor, 2012) โดยเฉพาะผู้ชายที่รายงานว่าเคยเห็นการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักที่ไม่มีการป้องกันใน IP มีแนวโน้มที่จะรับรองว่ามีส่วนร่วมในพฤติกรรมดังกล่าวในการเผชิญหน้าทางเพศในชีวิตจริง

การสร้างสิ่งที่ค้นพบเหล่านี้ในการศึกษาเชิงคุณภาพของผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (N= 79; Mอายุ= ไม่ได้รายงาน) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเปิดเผยสามกลไกซึ่ง IPU อาจนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (Wilkerson et al., 2012) โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการเข้ารหัสซ้ำโดยใช้เทคนิคมาตรฐาน (เช่นซอฟต์แวร์การเข้ารหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมนักข่าวหลายคนการตรวจสอบคุณภาพและการซักถามผู้เข้าร่วม) เปิดเผยว่าโอกาสที่พฤติกรรมทางเพศหรือการปฏิบัติทางเพศที่เสี่ยงต่อการเป็นพยานใน IP อาจนำไปสู่พฤติกรรมทางเพศในชีวิตจริง เป็นหน้าที่ของผู้เข้าร่วมเมื่อดู IP ที่เฉพาะเจาะจงการรับรู้ความสุขจากการดู IP และความพร้อมและความเต็มใจของคู่นอนที่เชื่อถือได้เพื่อเข้าร่วมใน IP นั้น เมื่อผู้เข้าร่วมพบการกระทำที่ปรากฎในทรัพย์สินทางปัญญาที่จะปลุกเร้าและน่าพอใจ (ในลักษณะ) และเมื่อพันธมิตรทางเพศที่เชื่อถือได้ก็พร้อมใช้งานพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงได้รับการรายงานเป็นผลที่น่าจะเป็น

ในการศึกษาแบบตัดขวางของวัยรุ่นในนิวยอร์กซิตี้N= 433; 85% ตัวเมีย; Mอายุ= 18, SD= 2.1, ช่วง = 12-22), IPU (ลำดับ 4 จุด; ไม่มี - มากกว่า 10 เท่า) มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงหลากหลายประเภท (Braun-Courville & Rojas, 2009) โดยเฉพาะ IPU มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์ที่มากขึ้นคู่นอนที่มีอายุยืนยาวขึ้นมีคู่นอนมากขึ้นในช่วงสามเดือนที่ผ่านมามีความเป็นไปได้ที่จะใช้แอลกอฮอล์หรือสารผิดกฎหมายในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นความเป็นไปได้ที่จะมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักและคะแนนความเสี่ยงทางเพศโดยรวม . ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง IPU และการใช้ถุงยางอนามัย อย่างไรก็ตามการวิจัยแบบตัดขวางในกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ (เช่น Wright, Tokunaga, & Kraus, 2016; Study 1, N= 310, 54.5% ผู้ชาย; Mอายุ= 20.4, SD= 1.8; ศึกษา 2 N= 418, 78.7% ผู้หญิง; Mอายุ= 21.2, SD= 2.8) พบว่าการใช้สื่อลามก (IP ที่เหนือกว่า) มีความสัมพันธ์กับการใช้ถุงยางอนามัยน้อยกว่าในระหว่างการเผชิญหน้าทางเพศและการประเมินการใช้ถุงยางอนามัยที่ต่ำกว่า (เช่นเชื่อว่าการใช้ถุงยางอนามัยโดยทั่วไปจะน้อยกว่า)

การค้นพบเหล่านี้ยังขยายไปไกลกว่าบริบททางตะวันตก ในการศึกษาขนาดใหญ่ของนักศึกษาในประเทศจีน (N= 19,123; 48.7% ชาย Mอายุ= 20.8, SD =1.5), IPU (การวัดที่ไม่ระบุ) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศและทัศนคติที่อาจมีความเสี่ยง (Sun et al., 2013) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งชายและหญิง IPU มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเช่นไม่ใช้ถุงยางอนามัย ในทำนองเดียวกันในการศึกษาขนาดใหญ่ของแรงงานชายในอินเดีย (N=11,219 ผู้ชาย 100% Mอายุ= 26.6, SD= 5.5) การดูวิดีโอลามกอนาจารโดยทั่วไปมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องเพศที่เสียค่าใช้จ่ายประสบการณ์ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยที่ไม่สอดคล้องกัน (Mahapatra & Saggurti, 2014)

นอกเหนือจากตัวอย่างความสะดวกมาตรฐานแล้วการค้นพบนี้ยังปรากฏในการศึกษาที่เป็นตัวแทนของประเทศ เกี่ยวกับ IPU โดยเฉพาะในการวิเคราะห์ตามแบบสำรวจทางสังคมทั่วไปในปี 2000, 2002 และ 2004 (Wright & Randall, 2012) ผู้เข้าร่วมชาย (N= 1,079; Mอายุ= 14.2; SD= 14.1) ที่ยอมรับการดู IP (ลำดับ 4 จุด, ผ่าน 30 วันที่ผ่านมา; ไม่มี - มากกว่าห้าครั้ง) ยังรับรองพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงอื่น ๆ อีกมากมายรวมถึงการมีคู่นอนหลายคนการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสและการจ่ายเงินเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ การวิเคราะห์ผู้หญิงในช่วงเวลาเดียวกัน (2000-2004) พบว่าผู้หญิงที่ยอมรับ IPU มีแนวโน้มที่จะรายงานว่ามีคู่นอนหลายคน (Wright & Arroyo, 2013) ที่น่าสนใจสำหรับผู้ชายไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง IPU กับการใช้ถุงยางอนามัย (Wright & Randall, 2012) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเมตริกจะใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการปฏิบัติทางเพศที่ปลอดภัย (Albarracin, Johnson, Fishbein และ Muellerleile, 2001) ในทำนองเดียวกันในการวิเคราะห์ข้อมูลกว่า 37 ปีจาก GSS (1973-2010; Wright, 2013a) การใช้สื่อลามกโดยทั่วไปไม่ใช่แค่ IP - ในผู้ชายมีความเกี่ยวข้องกับคู่นอนมากขึ้นตลอดอายุการใช้งานและมีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะมีการชักชวน หรือจ่ายสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ การวิเคราะห์การใช้สื่อลามกของผู้หญิงใน GSS ในช่วงเวลาเดียวกัน (พ.ศ. 1973-2010) พบว่าผู้หญิงที่ใช้สื่อลามกมีแนวโน้มที่จะรายงานว่ามีเพศสัมพันธ์นอกสมรสมีเพศสัมพันธ์ที่จ่ายเงินและมีคู่นอนหลายคน (Wright, Bae และ ฉุน, 2013).

รูปแบบที่คล้ายกันนี้ยังสามารถสังเกตได้เกี่ยวกับการใช้สารเสพติดในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ (Braithwaite, Givens, Brown, & Fincham, 2015) ในการศึกษาภาคตัดขวางของนักศึกษา (N = 1216; ผู้ชาย 37%; ผู้ชาย -Mอายุ=19.6, SD =1.4; Women-Mอายุ= 19.2, SD= 1.15), IPU (ลำดับ 8 จุด; ไม่เคย - หลายครั้งต่อวัน) มีความสัมพันธ์กับความมึนเมาระหว่างการเผชิญหน้าทางเพศที่ไม่ผูกมัดโดยผู้ชายแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของ IPU ที่มากขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับความมึนเมา นอกจากนี้มันยังเกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์ที่สูงขึ้นของการป้องกันทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกัน (เช่นไม่มีถุงยางอนามัย) ในขณะที่มึนเมาพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะ

ตรงกันข้ามกับการค้นพบข้างต้นการค้นพบที่รวมตัวอย่างจากประเทศอื่น ๆ มีความเชื่อมั่นน้อยกว่าในการระบุความสัมพันธ์ระหว่าง IPU และพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยง ในการศึกษาของวัยรุ่นชาวสวิสที่ใช้อินเทอร์เน็ตN=7,458, 51.5% ตัวผู้; Luder et al., 2011) ไม่พบการเชื่อมโยงระหว่างการสัมผัส IP (โดยเจตนาหรือไม่ตั้งใจ) และพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงสำหรับผู้เข้าร่วมทั้งชายหรือหญิงยกเว้นการใช้ถุงยางอนามัยในเพศชาย สำหรับผู้ชายการเปิดรับไอพีโดยเจตนานั้นมีความสัมพันธ์กับโอกาสที่จะลดการใช้ถุงยางอนามัยในช่วงที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในทำนองเดียวกันในการศึกษาก่อนหน้านี้ของผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวชาวโครเอเชีย (N= 1,005) มีการเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่าง IPU กับพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยง (Sinkovic et al., 2013) ภายในตัวอย่างนี้ความถี่ของ IPU และความสำคัญส่วนตัวของ IPU ไม่ใช่ตัวทำนายพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างไรก็ตามอายุเมื่อได้รับไอพีครั้งแรกมีนัยสำคัญ แต่อ่อนแอตัวทำนายการรับความเสี่ยงทางเพศโดยอายุที่เปิดรับก่อนหน้านั้นสัมพันธ์กับการรับความเสี่ยงมากขึ้น การศึกษาทั้งสองนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่สำคัญจากวรรณคดีที่อธิบายไว้ก่อนหน้าซึ่งเชื่อมโยง IPU กับการรับความเสี่ยงทางเพศที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากการศึกษาทั้งสองนี้เกิดขึ้นในหมู่วัยรุ่นและผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวในสองประเทศในยุโรปและเป็นตัวแทนของความแตกต่างระหว่างภาคตัดขวางจากการวิจัยระยะยาวและภาคตัดขวางที่ชัดเจนและน่าสนใจเราลังเลที่จะคาดเดาเกี่ยวกับลักษณะของความแตกต่าง นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นชาวสวิส (Luder et al., 2011) ใน 2002 ซึ่งมีการประกาศใช้บริการสื่อลามกสตรีมมิ่งที่แพร่หลายซึ่งทำให้เกิดความแปลกใหม่และความหลากหลายใน IP ที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้

โดยรวมจากการศึกษาหลายชิ้นโดยใช้ตัวอย่างและวิธีการต่างๆ IPU ดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยง แม้ว่าจะมีการค้นพบที่ไม่ชัดเจน (เช่น Sinkovic et al., 2013; Luder et al., 2011) การศึกษาส่วนใหญ่พบความสัมพันธ์เชิงบวกและเชิงทำนายระหว่าง IPU กับการเสี่ยงทางเพศ จากหลักฐานชิ้นนี้อาจไม่น่าแปลกใจที่บทวิจารณ์ที่เป็นระบบก่อนหน้านี้ได้ข้อสรุปในทำนองเดียวกันว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกที่น่าทึ่งระหว่างการใช้สื่อที่โจ่งแจ้งทางเพศกับพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยง (Harkness, Mullan, & Blaszcynski, 2015) และสิ่งนี้ การเชื่อมโยงอาจเป็นสาเหตุในธรรมชาติ

การลดราคาล่าช้า

ในที่สุดหาก IPU เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจทางเพศไปสู่แรงผลักดันที่มุ่งเน้นความต้องการทางเพศและตนเองมากขึ้นเราคาดว่าจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในการควบคุมตนเองทางเพศ ก่อนหน้านี้เราเคยโต้แย้งว่าลักษณะของ IPU ที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วช่วยตอกย้ำความพึงพอใจและแรงผลักดันทางเพศในทันที นอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่าการใช้งานดังกล่าวอาจส่งผลต่อความสามารถของบุคคลในการชะลอความพึงพอใจโดยทั่วไป (Negash, Sheppard, Lambert, & Fincham, 2016) ในการศึกษาระยะยาวของนักศึกษาวิทยาลัย (N= 123 ผู้ชาย 32 ผู้หญิง 91 ค่ามัธยฐานอายุ = 20, ช่วง = 18-27), IPU มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มที่มากขึ้นในการลดผลตอบแทนในอนาคต (Negash et al., 2016, การศึกษา 1) การค้นพบนี้ถูกทดสอบเพิ่มเติมในการศึกษาทดลองขนาดเล็กของผู้บริโภคทั่วไปของ IP (Negash et al., 2016, Study 2; N= 37; ผู้ชาย 24 ผู้หญิง 13) ในการศึกษานี้ผู้เข้าร่วม 16 ถูกสุ่มให้งด IPU เป็นเวลาสามสัปดาห์และ 21 ที่เหลือถูกขอให้งดการกินอาหารที่พวกเขาโปรดปรานเป็นเวลาสามสัปดาห์ หลังจากระยะเวลาการศึกษาผู้ที่ละเว้นจาก IPU แสดงให้เห็นถึงการลดราคาล่าช้าที่ลดลง (เช่นความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการเลือกรางวัลใหญ่ในอนาคตผลปานกลางปานกลางบางส่วน moderate2= .11) เปรียบเทียบกับผู้ที่งดอาหารโปรด การค้นพบเบื้องต้นเหล่านี้ชี้ไปที่ลิงก์ชั่วคราวระหว่าง IPU และการลดราคาล่าช้าโดยทั่วไป

เมื่อเร็ว ๆ นี้ในการศึกษาทดลองของนักศึกษาวิทยาลัยชาวไต้หวัน (Cheng & Chiou, 2017; Study 1, N= 122, 51% ผู้ชาย Mอายุ= 20.9, SD= 1.5) การเปิดรับ IP สัมพันธ์กับการลดราคาล่าช้าอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมบุคคลที่สัมผัสกับภาพออนไลน์ที่มีธีมทางเพศมีแนวโน้มที่จะลดมูลค่าของรางวัลในอนาคตเนื่องจากรางวัลเล็กลงทันทีซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่ IPU อาจเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจด้านความน่าเบื่อ

บทสรุปของแรงจูงใจทางเพศที่เพิ่มขึ้น

ในขั้นตอนสุดท้ายของรูปแบบที่เสนอนี้ IP มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจทางเพศทัศนคติและพฤติกรรมโดยการเสริมแรงจูงใจทางเพศแบบ hedonic อย่างยิ่ง โดยการมีอิทธิพลต่อค่าเสริมแรงสัมพัทธ์ของรางวัลทางเพศ IP เปลี่ยนวิธีการที่ผู้บริโภคเข้าใกล้กิจกรรมทางเพศในบริบทที่โดดเดี่ยวและเป็นพันธมิตร หลักฐานการเปลี่ยนแปลงนี้เห็นได้ในหลายโดเมน

IPU มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่ยอมให้มีเพศสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการและมีส่วนร่วมมากขึ้นในเรื่องเพศไม่เป็นทางการซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นที่รู้จักกันดี ผู้ใช้ IPU มีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยกับการคัดค้านพันธมิตรทางเพศที่คาดหวังทางเพศโดยมองว่าพวกเขาเป็นเครื่องมือเพื่อความสุขส่วนตัว ผู้บริโภคไอพีมีแนวโน้มที่จะรายงานถึงแรงจูงใจและความพึงพอใจทางเพศด้วยความชอบทางเพศที่พวกเขาอ้างถึงไอพียูของพวกเขาซึ่งชี้ให้เห็นว่าไอพียูนำไปสู่ IPU ข้ามส่วนและระยะยาวทำนายความเสี่ยงทางเพศซึ่งเป็นอีกแรงผลักดันทางเพศที่มุ่งเน้นความสุข ในที่สุดผู้บริโภคไอพีจะแสดงแนวโน้มที่มากขึ้นต่อการเลือกรับรางวัลเล็ก ๆ ในทันทีเมื่อเทียบกับอนาคตรางวัลที่มากขึ้น (เช่นการลดราคาล่าช้า) การค้นพบนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่า IPU กำลังผลักดันแรงจูงใจทางเพศที่เน้นตนเอง ในที่สุดเนื่องจากการเชื่อมโยงเหล่านี้จำนวนมากมีความยาวและอื่น ๆ กำลังทำการทดลองผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจใน IPU ว่าเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุในการเพิ่มแรงจูงใจทางเพศแบบ hedonic

จากการอัพเดทโดย Norman Doidge ตีพิมพ์ในวารสารที่ผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อน: Sex on the Brain: What Brain Plasticity สอนเกี่ยวกับ Internet Porn (2014)ต่อไปนี้เป็นข้อความที่ตัดตอนมาสองสามข้อที่อธิบายว่าสื่อลามกใช้รูปทรงรสนิยมทางเพศอย่างไรโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สำคัญของการพัฒนา:

แต่ประเด็นหลักคือในช่วงเวลาที่สำคัญของเราเราสามารถได้รับรสนิยมทางเพศและความโรแมนติกและความโน้มเอียงที่เชื่อมต่อกับสมองของเราและสามารถมีผลกระทบที่มีประสิทธิภาพสำหรับส่วนที่เหลือของชีวิตของเรา และความจริงที่ว่าเราสามารถได้รับรสนิยมทางเพศที่แตกต่างกันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศอย่างมากระหว่างเรา

ความคิดที่ว่าช่วงเวลาที่สำคัญช่วยให้รูปร่างความต้องการทางเพศในผู้ใหญ่ขัดแย้งกับข้อโต้แย้งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันว่าสิ่งที่ดึงดูดเรานั้นไม่ได้เป็นผลผลิตส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์ส่วนตัวของเรา แต่เป็นผลของชีววิทยาทั่วไปของเราเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นนางแบบและดาราภาพยนตร์ - ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าสวยงามทั่วโลกหรือเซ็กซี่ ชีววิทยาบางอย่างสอนเราว่าบางคนมีเสน่ห์เพราะพวกเขาแสดงอาการทางชีวภาพของความแข็งแกร่งซึ่งสัญญาความอุดมสมบูรณ์และความแข็งแรง: ผิวที่ชัดเจนและคุณสมบัติสมมาตรหมายความว่าคู่ที่มีศักยภาพเป็นอิสระจากโรค; รูปนาฬิกาทรายเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่มีความอุดมสมบูรณ์ กล้ามเนื้อของผู้ชายทำนายว่าเขาจะสามารถปกป้องผู้หญิงและลูกหลานของเธอได้

“ รสนิยมที่ได้มา” นั้นเกิดจากการเรียนรู้แบบนิยามซึ่งต่างจาก“ รสนิยม” ที่เกิดขึ้น ทารกไม่จำเป็นต้องได้รับรสชาติของนมน้ำหรือขนมหวาน สิ่งเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจในทันที รสชาติที่ได้มานั้นมีประสบการณ์ในขั้นแรกด้วยความเฉยเมยหรือไม่ชอบ แต่ต่อมากลายเป็นที่พอใจ - กลิ่นของชีส, รสขมอิตาลี, ไวน์แห้ง, กาแฟ, ปาเตส, คำใบ้ของปัสสาวะในไตทอด อาหารรสเลิศหลายอย่างที่ผู้คนจ่ายแพงเพื่อที่พวกเขาจะต้อง“ พัฒนารสนิยมสำหรับ” เป็นอาหารที่น่ารังเกียจมากเหมือนเด็ก ๆ

ในสมัยอลิซาเบ ธ คนรักมีความหลงใหลในกลิ่นตัวของกันและกันซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้หญิงจะเก็บแอปเปิ้ลที่ปอกเปลือกไว้ในรักแร้จนกระทั่งมันดูดซับเหงื่อและกลิ่นของเธอ เธอจะให้ "ความรักแอปเปิ้ล" นี้กับคนรักของเธอในขณะที่เธอไม่อยู่ ในทางกลับกันเราใช้กลิ่นหอมสังเคราะห์ของผลไม้และดอกไม้เพื่อปกปิดกลิ่นตัวของเราจากคนรักของเรา รสนิยมมากมายที่เราคิดว่า“ เป็นธรรมชาติ” นั้นได้มาจากการเรียนรู้และกลายเป็น“ ธรรมชาติที่สอง” สำหรับเรา เราไม่สามารถแยกแยะ“ ธรรมชาติที่สอง” ของเราออกจาก“ ธรรมชาติดั้งเดิม” ของเราได้เพราะสมองของระบบประสาทของเราซึ่งได้รับการ rewired ครั้งหนึ่งพัฒนาธรรมชาติใหม่ทุก ๆ ทางชีวภาพเหมือนกับของเรา

ภาพลามกอนาจารดูเหมือนจะเป็นเรื่องสัญชาตญาณอย่างแท้จริงและดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมัน ภาพทางเพศที่โจ่งแจ้งของคนที่อยู่ในสภาพที่เป็นธรรมชาติที่สุดของพวกเขาภาพเปลือยทำให้เกิดการตอบสนองตามสัญชาตญาณซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการหลายล้านปี นอกจากนี้ความสนใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในคู่ค้าที่แตกต่างกันเรียกว่า "ผลคูลิดจ์" ดูเหมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกวิวัฒนาการของเรา แต่ถ้านั่นคือทั้งหมดที่มีอยู่สื่อลามกจะไม่เปลี่ยนแปลงยกเว้นความจริงที่ว่าผู้ชายต้องการคู่ค้าใหม่ สิ่งกระตุ้นส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและสัดส่วนของสิ่งเหล่านั้นที่ดึงดูดบรรพบุรุษของเราจะทำให้เราตื่นเต้น นี่คือสิ่งที่นักลามกอนาจารจะต้องเชื่อเราเพราะพวกเขาอ้างว่าพวกเขากำลังต่อสู้กับการกดขี่ทางเพศห้ามและความกลัวและเป้าหมายของพวกเขาคือการปลดปล่อยสัญชาตญาณทางเพศที่ถูกกักขังตามธรรมชาติ

แต่ในความเป็นจริงเนื้อหาของภาพอนาจารเป็นปรากฏการณ์แบบไดนามิกที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของรสนิยมที่ได้มาอย่างสมบูรณ์แบบ

สำหรับคำกล่าวอ้างของฉันเกี่ยวกับ "ฟีโรโมน" หรือเพียงแค่มีกลิ่นการ resaerch ใหม่จะช่วยฉัน: “ Chemosignals ทางเพศ: หลักฐานที่แสดงว่าผู้ชายดำเนินการสัญญาณดมกลิ่นของการเร้าอารมณ์ทางเพศของผู้หญิง”


เลื่อน 9

นักวิจัยไม่รู้มากเกี่ยวกับผลกระทบของสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตด้วยเหตุผลหลายประการ ในปี 2009 เมื่อ Lajeunesse พยายามศึกษาผลกระทบของสื่อลามกที่มีต่อผู้ใช้เขาไม่พบผู้ชายวัยเรียนที่ไม่ได้ใช้มันเลย ดังนั้นประเด็นสำคัญประการแรกคือการศึกษาไม่มีกลุ่มควบคุม สิ่งนี้สร้างจุดบอดอย่างมาก ลองนึกดูว่าผู้ชายทุกคนเริ่มสูบบุหรี่อย่างหนักตั้งแต่อายุ 10 ขวบและไม่มีกลุ่มใดที่ไม่สูบบุหรี่ เราคิดว่ามะเร็งปอดเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ชาย

การสนับสนุนเดิม:

บทความต้นฉบับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์รายวันโดยที่ Lajeunesse กล่าวว่าเขาไม่พบผู้ชายวัยเรียนที่ไม่ได้ใช้มันเลย

ปรับปรุงการสนับสนุน:

1) อันนี้ การศึกษา 2017 สำหรับชาวออสเตรเลียอายุ 15-29 พบว่า 100% ของผู้ชายที่ดูสื่อลามก. นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าการดูสื่อลามกบ่อยครั้งมากขึ้นมีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิต

2) การศึกษาของ 2017 จากสวีเดนรายงานว่า 98% ของผู้ชายอายุ 18 ปีได้ดูสื่อลามก (ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคภาพลามกอนาจารพฤติกรรมและความลุ่มหลงทางเพศในวัยรุ่นชายในสวีเดน).


เลื่อน 10

Lajeunesse ไม่สะทกสะท้านกับการไม่มีผู้ใช้งานของเขา Lajeunesse ถามนักเรียนชาย 20 คนว่า“ สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตมีผลต่อคุณหรือทัศนคติของคุณที่มีต่อผู้หญิงหรือไม่?” คำตอบของพวกเขา? “ ไม่ฉันเดาไม่ถูก” แต่พวกเขาใช้มันมาประมาณหนึ่งทศวรรษแล้ว ... นี่ก็เหมือนกับการถามปลาว่ามันคิดอย่างไรกับน้ำ

การสนับสนุนเดิม:

บทความต้นฉบับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์รายวันโดยที่ Lajeunesse กล่าวว่า "สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตมีผลต่อคุณหรือทัศนคติของคุณที่มีต่อผู้หญิงหรือไม่"

ในปี 2012 มีหลักฐานจำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่าทัศนคติของผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงเปลี่ยนไปหลังจากการกำจัดสื่อลามก (หน้ารายงานดังกล่าวอยู่ที่นี่: Guys Who Gave Up Porn: เรื่องเซ็กส์และเรื่องรักใคร่). นอกจากนี้ความเหนือกว่าของหลักฐานเชิงประจักษ์ในเวลานั้นรายงานความเชื่อมโยงระหว่างการใช้สื่อลามกกับทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้หญิง ตัวอย่างเช่น:

1) ภาพอนาจารและทัศนคติที่สนับสนุนความรุนแรงต่อผู้หญิง: ทบทวนความสัมพันธ์ในการศึกษาแบบไม่มีมิติ (2010) - การทบทวนวรรณกรรม ข้อความที่ตัดตอนมา:

มีการวิเคราะห์อภิมานเพื่อพิจารณาว่าการศึกษาที่ไม่มีการทดลองเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคสื่อลามกของผู้ชายกับทัศนคติที่สนับสนุนความรุนแรงต่อผู้หญิงหรือไม่ การวิเคราะห์อภิมานช่วยแก้ไขปัญหาด้วยการวิเคราะห์อภิมานที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้และเพิ่มการค้นพบล่าสุด ตรงกันข้ามกับการวิเคราะห์อภิมานก่อนหน้านี้ผลการวิจัยในปัจจุบันแสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญโดยรวมระหว่างการใช้สื่อลามกและทัศนคติที่สนับสนุนความรุนแรงต่อผู้หญิงในการศึกษาที่ไม่มีการทดลอง นอกจากนี้ทัศนคติดังกล่าวยังพบว่ามีความสัมพันธ์กับการใช้สื่อลามกที่รุนแรงทางเพศสูงกว่าการใช้สื่อลามกที่ไม่รุนแรงแม้ว่าความสัมพันธ์หลังพบว่ามีความสำคัญเช่นกัน

2) ภาพอนาจารและความสัมพันธ์ทางเพศกับการข่มขืนเล็กน้อย (1982) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

สำรวจผลที่ตามมาจากการเปิดรับสื่อลามกอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเพศโดยทั่วไปและการแสดงออกที่มีต่อผู้หญิงโดยเฉพาะ พบว่าการเปิดรับสื่อลามกจำนวนมากส่งผลให้เกิดการสูญเสียความเห็นอกเห็นใจต่อผู้หญิงในฐานะเหยื่อการข่มขืนและต่อผู้หญิงโดยทั่วไป

3) การเปิดรับสื่อลามกและทัศนคติเกี่ยวกับผู้หญิงและการข่มขืน: การศึกษาสหสัมพันธ์ (1986) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่เคยดูภาพยนตร์ควบคุมเรื่องเพศชายที่แสดงภาพยนตร์เรื่องรุนแรงเห็นด้วยกับรายการที่สนับสนุนความรุนแรงระหว่างบุคคลต่อผู้หญิงมากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้ามกับการคาดการณ์ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างทั้งสองกลุ่มในการยอมรับตำนานการข่มขืนแม้ว่าจะมีแนวโน้มในทิศทางที่ทำนายไว้

4) การใช้สื่อลามกและการมีส่วนร่วมที่รายงานด้วยตนเองในเรื่องความรุนแรงทางเพศในหมู่วัยรุ่น (2005) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การศึกษาแบบภาคตัดขวางนี้ตรวจสอบวัยรุ่น 804 เด็กชายและเด็กหญิงอายุตั้งแต่ 14 ถึง 19 ปีเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมประเภทต่าง ๆ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี เป้าหมายหลักคือ: (i) เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้ความรุนแรงและรูปแบบที่ไม่โต้ตอบและความสัมพันธ์ระหว่างสื่อลามก (อ่านนิตยสารและดูภาพยนตร์หรือวิดีโอ) และเพศที่ไม่พึงประสงค์ในหมู่วัยรุ่น; (ii) เพื่อสำรวจความแตกต่างในความสัมพันธ์เหล่านี้เกี่ยวกับเพศและอายุ และ (iii) เพื่อตรวจสอบปัจจัยต่างๆ (สื่อลามกเพศและอายุ) ที่น่าจะส่งเสริมเพศที่ไม่ต้องการ ผลการวิจัยพบว่าความรุนแรงทางเพศแบบแอ็คทีฟและไม่โต้ตอบและเพศและสื่อลามกที่ไม่พึงประสงค์นั้นมีความสัมพันธ์กัน

5) ความสัมพันธ์ระหว่างการติดยาเสพติดไซเบอร์เซ็กซ์ความเท่าเทียมทางเพศทัศนคติทางเพศและค่าเผื่อความรุนแรงทางเพศในวัยรุ่น (2007) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการติดยาเสพติดไซเบอร์เพศความคุ้มทุนทางเพศทัศนคติทางเพศและค่าเผื่อความรุนแรงทางเพศในวัยรุ่นและเพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านี้ ผู้เข้าร่วมคือนักเรียน 690 จากโรงเรียนมัธยมสองแห่งและโรงเรียนมัธยมสามแห่งในกรุงโซล การติดยาไซเบอร์เท็กซ์เพศความเท่าเทียมทางเพศทัศนคติทางเพศและค่าเผื่อความรุนแรงทางเพศในวัยรุ่นแตกต่างกันไปตามลักษณะทั่วไป ทัศนคติเรื่องเพศและค่าเผื่อความรุนแรงทางเพศในวัยรุ่นได้รับอิทธิพลจากการติดยาเสพติดไซเบอร์

6) การเปิดรับสื่อของวัยรุ่นต่อสภาพแวดล้อมทางสื่อเพศสัมพันธ์และแนวคิดเรื่องสตรีในฐานะวัตถุทางเพศ (2007) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การศึกษาครั้งนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบว่าการเปิดรับสื่อของวัยรุ่นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางเพศสัมพันธ์นั้นมีความสัมพันธ์กับความเชื่อที่มากขึ้นหรือไม่ว่าสตรีเป็นวัตถุทางเพศ [สำรวจออนไลน์ของวัยรุ่นชาวดัตช์ 745 อายุ 13 ถึง 18] โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราศึกษาว่าความสัมพันธ์ระหว่างความคิดของผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศและการสัมผัสกับเนื้อหาทางเพศของนักสำรวจที่หลากหลาย (เช่นเพศที่ไม่ชัดเจนกึ่งชัดแจ้งหรือชัดเจน) และในรูปแบบที่แตกต่างกัน (เช่นภาพและภาพและเสียง ) สามารถอธิบายได้ดีกว่าเป็นแบบสะสมหรือแบบลำดับขั้น การเปิดรับข่าวสารทางเพศที่โจ่งแจ้งในภาพยนตร์ออนไลน์เป็นเพียงมาตรการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อที่ว่าผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศในแบบจำลองการถดถอยขั้นสุดท้ายซึ่งมีการควบคุมการเปิดรับเนื้อหาทางเพศรูปแบบอื่น ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางเพศและความคิดของผู้หญิงเมื่อวัตถุทางเพศไม่แตกต่างกันสำหรับเด็กหญิงและเด็กชาย

7) การใช้งานสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตโดยชายหนุ่มในฮ่องกงมีความสัมพันธ์เชิงจิตวิทยา (2007) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การศึกษาครั้งนี้ตรวจสอบความชุกของการดูสื่อลามกออนไลน์และความสัมพันธ์ทางจิตสังคมในกลุ่มตัวอย่างของชายหนุ่มชาวจีนในฮ่องกง นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมที่รายงานว่ามีการดูภาพอนาจารออนไลน์มากขึ้นนั้นพบว่ามีคะแนนสูงกว่ามาตรการการอนุญาตทางเพศก่อนแต่งงานและความคาดหวังต่อการล่วงละเมิดทางเพศ

8) X-Rated: ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับสื่อทางเพศที่ชัดเจน (2009) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ความสัมพันธ์ของการใช้งานและทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศที่ตามมาที่คาดการณ์จากการเปิดรับเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งในนิตยสารผู้ใหญ่ภาพยนตร์ X อันดับและอินเทอร์เน็ตได้รับการตรวจสอบในการสำรวจในอนาคตของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นที่หลากหลาย N = 13.6)

การวิเคราะห์ระยะยาวแสดงให้เห็นว่าการได้รับสารก่อนหน้านี้สำหรับเพศชายนั้นทำนายทัศนคติของบทบาททางเพศที่มีความก้าวหน้าน้อยกว่าบรรทัดฐานทางเพศที่ยอมให้มากขึ้นการกระทำล่วงละเมิดทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์ทางปากและการมีเพศสัมพันธ์อีกสองปีต่อมา การเปิดเผยในระยะแรกสำหรับเพศหญิงคาดว่าในภายหลังทัศนคติทางเพศจะมีความก้าวหน้าน้อยลงและมีเพศสัมพันธ์ทางปากและการมีเพศสัมพันธ์

9) การได้รับสารจากวัยรุ่นต่อเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตและพัฒนาการทางเพศของผู้หญิงในฐานะวัตถุทางเพศ: การประเมินเวรกรรมและกระบวนการอ้างอิง (2009) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงสาเหตุในการเชื่อมโยงระหว่างวัยรุ่นกับเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตที่ชัดเจนทางเพศ (SEIM) และความคิดของผู้หญิงในฐานะวัตถุทางเพศ บนพื้นฐานของข้อมูลจากการสำรวจโดยใช้คลื่นสามคลื่นในวัยรุ่น 962 ชาวดัตช์การสร้างแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างในขั้นต้นแสดงให้เห็นว่าการสัมผัสกับ SEIM และพัฒนาการของผู้หญิงในฐานะวัตถุทางเพศมีอิทธิพลโดยตรงต่อกันและกัน ผลกระทบโดยตรงของ SEIM ต่อความคิดของผู้หญิงเนื่องจากวัตถุทางเพศไม่ได้แตกต่างกันไปตามเพศ อย่างไรก็ตามอิทธิพลโดยตรงของความคิดของผู้หญิงในฐานะวัตถุทางเพศต่อการเปิดรับ SEIM นั้นมีความสำคัญสำหรับวัยรุ่นชายเท่านั้น การวิเคราะห์เพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าโดยไม่คำนึงถึงเพศของวัยรุ่นชอบของ SEIM ไกล่เกลี่ยอิทธิพลของการสัมผัสกับ SEIM กับความเชื่อของพวกเขาว่าผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศเช่นเดียวกับผลกระทบของความเชื่อเหล่านี้ในการเปิดรับ SEIM

10) การเปิดรับสื่อของนักศึกษาวิทยาลัยญี่ปุ่นต่อสื่อที่ไม่เหมาะสมทางเพศการรับรู้ของผู้หญิงและทัศนคติทางเพศที่ได้รับอนุญาต (2011) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การศึกษาปัจจุบันตรวจสอบนักศึกษาญี่ปุ่น (N = 476) การใช้วัสดุทางเพศที่ชัดเจน (SEM) และความสัมพันธ์กับการรับรู้ของผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศและทัศนคติทางเพศที่อนุญาต ผลการวิจัยระบุว่านักศึกษาวิทยาลัยญี่ปุ่นใช้สื่อสิ่งพิมพ์บ่อยที่สุดเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับ SEM ตามด้วยอินเทอร์เน็ตและโทรทัศน์ / วิดีโอ / ดีวีดี ผู้เข้าร่วมชายใช้ SEM อย่างมีนัยสำคัญมากกว่าเพศหญิง นอกจากนี้ความลุ่มหลงทางเพศเป็นสื่อกลางความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสกับ SEM และการรับรู้ของผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศในขณะที่การเปิดรับ SEM ในสื่อมวลชนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทัศนคติทางเพศของผู้เข้าร่วมญี่ปุ่น

11) อิทธิพลของเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตและเพื่อนร่วมงานที่ชัดเจนทางเพศต่อความเชื่อแบบแผนเกี่ยวกับบทบาททางเพศของผู้หญิง: ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัยรุ่นและผู้ใหญ่ (2011) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

เราใช้ข้อมูลจากการสำรวจแผงสองคลื่นที่เป็นตัวแทนระดับประเทศสองกลุ่มในวัยรุ่นชาวดัตช์ 1,445 คนและผู้ใหญ่ชาวดัตช์ 833 คนโดยเน้นที่ความเชื่อแบบเหมารวมที่ว่าผู้หญิงมีส่วนร่วมในการต่อต้านโทเค็นต่อเพศ (เช่นแนวคิดที่ว่าผู้หญิงพูดว่า“ ไม่” เมื่อพวกเขาตั้งใจจริง มีเพศสัมพันธ์). ในที่สุดผู้ใหญ่ แต่ไม่ใช่วัยรุ่นมีความอ่อนไหวต่อผลกระทบของ SEIM ต่อความเชื่อที่ว่าผู้หญิงมีส่วนร่วมในการต่อต้านโทเค็นต่อเพศ

12) การดูภาพอนาจารในหมู่พี่น้องชาย: ผลกระทบจากการแทรกแซงของ Bystander การยอมรับตำนานข่มขืนและเจตนาเชิงพฤติกรรมในการโจมตีทางเพศ (2011) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การศึกษาครั้งนี้สำรวจ 62% ของประชากรพี่น้องที่มหาวิทยาลัยมิดเวสต์ของรัฐเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูภาพลามกอนาจารของพวกเขาประสิทธิภาพของคนรอบข้างและความเต็มใจที่จะช่วยในสถานการณ์การข่มขืน ผลการศึกษาพบว่าผู้ชายที่ดูภาพอนาจารมีแนวโน้มที่จะเข้ามาแทรกแซงน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดรายงานความตั้งใจเชิงพฤติกรรมที่เพิ่มขึ้นต่อการข่มขืนและมีแนวโน้มที่จะเชื่อในตำนานการข่มขืน

ปรับปรุงการสนับสนุน:

อันดับแรกการทบทวนวรรณกรรมปี 2016 - สื่อและการมีเพศสัมพันธ์: สถานะของการวิจัยเชิงประจักษ์, 1995 – 2015 (2016) - บทคัดย่อ:

การสื่อถึงภาพทางเพศที่ไม่เหมาะสมของผู้หญิงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสื่อกระแสหลักทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับเนื้อหานี้ต่อความประทับใจของผู้หญิงคนอื่นและต่อมุมมองของผู้หญิง เป้าหมายของการทบทวนนี้คือการสังเคราะห์ผลการทดสอบเชิงประจักษ์การทดสอบของสื่อทางเพศ มุ่งเน้นไปที่การวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภาษาอังกฤษที่ได้รับการตรวจสอบโดยเพื่อนระหว่าง 1995 และ 2015 สิ่งพิมพ์ 109 ทั้งหมดที่มีการศึกษา 135 ได้รับการตรวจสอบ การค้นพบนี้ให้หลักฐานที่สอดคล้องกันว่าการได้รับสารในห้องปฏิบัติการและการสัมผัสเป็นประจำทุกวันมีความสัมพันธ์โดยตรงกับช่วงของผลที่ตามมาซึ่งรวมถึงระดับความไม่พอใจของร่างกายที่สูงขึ้นการคัดค้านตัวเองที่มากขึ้น ความอดทนต่อความรุนแรงทางเพศที่เพิ่มขึ้นกับผู้หญิง ยิ่งกว่านั้นการเปิดรับเนื้อหานี้จากการทดลองทำให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีมุมมองที่ลดลงเกี่ยวกับความสามารถของผู้หญิงคุณธรรมและมนุษยชาติ

การศึกษาที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ 2012 ที่เชื่อมโยงสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตใช้กับทัศนคติเรื่องเพศหญิง, การคัดค้าน, มุมมองที่ไม่เท่าเทียมกันของผู้หญิง ฯลฯ:

1) ภาพอนาจารและทัศนคติของผู้หญิงในเพศเดียวกัน (2013) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การใช้ตัวอย่างตามความน่าจะเป็นของผู้ใหญ่หนุ่มสาวชาวเดนมาร์กและการออกแบบการทดลองแบบสุ่มการศึกษานี้ศึกษาผลกระทบของการบริโภคสื่อลามกในอดีตการสัมผัสกับภาพอนาจารแบบไม่ทดลองการรับรู้สมจริงของสื่อลามกและบุคลิกภาพ (เช่นความเห็นชอบ) ที่มีต่อผู้หญิง นอกจากนี้ยังมีการประเมินการไกล่เกลี่ยเร้าอารมณ์ทางเพศ ผลการศึกษาพบว่าในหมู่ผู้ชายการเพิ่มขึ้นของการบริโภคสื่อลามกที่ผ่านมามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับทัศนคติที่คุ้มค่าต่อสตรีและเพศหญิงที่เป็นมิตรมากกว่า นอกจากนี้พบว่ามีความเห็นพ้องที่ต่ำกว่าในการทำนายทัศนคติของผู้หญิงที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญของการเปิดรับการทดลองสื่อลามกนั้นพบว่ามีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เป็นมิตรในหมู่ผู้มีส่วนร่วมที่เห็นด้วยต่ำและต่อการรังเกียจผู้หญิงที่มีเมตตาต่อผู้หญิง

2) การเปิดใช้งาน Centerfold Syndrome: ความใหม่ของการเปิดรับแสง, การมีเพศสัมพันธ์อย่างเปิดเผย, การเปิดเผยที่ผ่านมาไปยังสื่อที่มีวัตถุประสงค์ (2013) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การศึกษาทดลองนี้ทดสอบว่าการเปิดรับภาพผู้หญิง centerfold ทำให้ชายหนุ่มที่เชื่อมั่นมากขึ้นในชุดของความเชื่อนักจิตวิทยาคลินิก Gary Brooks เงื่อนไข "the centerfold ซินโดรม." ดาวน์ซินโดร centerfold ประกอบด้วยห้าความเชื่อ: ถ้ำมอง รางวัลและเพศสัมพันธ์ การเปิดรับสื่อที่คัดค้านในอดีตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเชื่อกลุ่มอาการ centerfold ทั้งห้า การเปิดรับข่าวสารล่าสุดของ centerfolds มีผลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการลดความสัมพันธ์ทางเพศการตรวจสอบความเป็นชายและความเชื่อทางเพศที่ไม่เกี่ยวข้องของเพศชายที่ดูสื่อที่คัดค้านบ่อยครั้ง เอฟเฟกต์เหล่านี้ยังคงมีอยู่ประมาณ 48 ชั่วโมง

3) การบริโภคภาพอนาจารและการต่อต้านการกระทำเพื่อยืนยันสำหรับผู้หญิง: การศึกษาที่คาดหวัง (2013) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การศึกษาของเราตรวจสอบแหล่งที่มาของอิทธิพลทางสังคมที่มักถูกตั้งสมมติฐานเพื่อลดความเห็นอกเห็นใจและความเห็นอกเห็นใจสำหรับผู้หญิง: สื่อลามก ใช้ข้อมูลแผงแห่งชาติ รวบรวมข้อมูลใน 2006, 2008 และ 2010 จากผู้ใหญ่ 190 ตั้งแต่อายุตั้งแต่ 19 ถึง 88 ที่พื้นฐาน การดูภาพอนาจารถูกทำดัชนีผ่านการรายงานปริมาณการใช้ภาพลามกอนาจาร ทัศนคติต่อการกระทำที่ยืนยันถูกจัดทำดัชนีผ่านการต่อต้านการจ้างงานและการส่งเสริมการขายที่เอื้อต่อผู้หญิง สอดคล้องกับมุมมองการเรียนรู้ทางสังคมเกี่ยวกับเอฟเฟ็กต์สื่อการดูภาพอนาจารก่อนคาดการณ์การคัดค้านต่อมาถึงการกระทำที่ยืนยันแม้ว่าจะควบคุมทัศนคติการกระทำก่อนหน้านี้ที่ยืนยันแล้ว เพศไม่ได้ดูแลความสัมพันธ์นี้ ผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าภาพลามกอนาจารอาจเป็นอิทธิพลทางสังคมที่บ่อนทำลายการสนับสนุนสำหรับโปรแกรมการกระทำที่ยืนยันสำหรับผู้หญิง

4) จิตวิทยาความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ทางเพศของการใช้สื่อลามกกับชายต่างเพศวัยหนุ่มสาวในความสัมพันธ์โรแมนติก (2014) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบเนื้อหาที่เป็นทฤษฎี (เช่นความขัดแย้งระหว่างบทบาททางเพศและรูปแบบความผูกพัน) และผลที่ตามมา (กล่าวคือคุณภาพของความสัมพันธ์ที่แย่ลงและความพึงพอใจทางเพศ) ของการใช้สื่อลามกของผู้ชายในกลุ่มชายรักต่างเพศที่เป็นผู้ใหญ่ 373 คน ผลการวิจัยพบว่าความถี่ของการใช้สื่อลามกและการใช้สื่อลามกที่เป็นปัญหามีความสัมพันธ์กับความขัดแย้งในบทบาททางเพศที่มากขึ้นรูปแบบการผูกมัดที่หลีกเลี่ยงและวิตกกังวลมากขึ้นคุณภาพของความสัมพันธ์ที่แย่ลงและความพึงพอใจทางเพศที่น้อยลง นอกจากนี้ผลการวิจัยยังให้การสนับสนุนรูปแบบสื่อกลางเชิงทฤษฎีซึ่งความขัดแย้งระหว่างบทบาททางเพศเชื่อมโยงกับผลลัพธ์เชิงสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านรูปแบบไฟล์แนบและการใช้สื่อลามก

5) การศึกษาระดับชาติที่คาดหวังของการบริโภคสื่อลามกและทัศนคติที่มีต่อผู้หญิง (2015) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การศึกษาครั้งนี้สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคสื่อลามกกับทัศนคติเกี่ยวกับบทบาททางเพศที่ไม่เกี่ยวข้องกับเพศในตัวอย่างประชากรสองคลื่นของผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน การบริโภคสื่อลามกมีปฏิสัมพันธ์กับอายุเพื่อทำนายทัศนคติของบทบาทเพศ โดยเฉพาะการบริโภคภาพอนาจารที่คลื่นหนึ่งทำนายถึงทัศนคติที่เพิ่มขึ้นของคลื่นที่สองสำหรับผู้สูงอายุ แต่ไม่ใช่สำหรับผู้ใหญ่ที่อายุน้อยกว่า

6) บรรพบุรุษของการสัมผัสของวัยรุ่นกับเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตที่ชัดเจนทางเพศประเภทต่าง ๆ : การศึกษาระยะยาว (2015) - แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อลามกที่รุนแรงและการประเมินทัศนคติที่เป็นผู้ชายและผู้หญิง ข้อความที่ตัดตอนมา:

การสำรวจแบบสองคลื่นในปัจจุบันในหมู่วัยรุ่นชาว 1557 ชาวดัตช์ได้พูดถึง lacunae เหล่านี้โดยศึกษาการสัมผัสกับ SEIM ที่มีรูปแบบความรักการปกครองที่โดดเด่นและความรุนแรงในรูปแบบ SEIM วัยรุ่นที่อายุน้อยกว่ามักสัมผัสกับความรักแบบ SEIM ในขณะที่วัยรุ่นที่มีอายุมากกว่าและวัยรุ่นที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ามักจะได้รับ SEIM ที่มีรูปแบบการปกครองมากกว่า เด็กชายไฮเปอร์ชายและหญิงสาวไฮเปอร์ถูกเปิดเผยต่อ SEIM ที่มีแนวความรุนแรงเป็นประจำ

7) 'มันอยู่ที่นั่นเสมอในใบหน้าของคุณ': มุมมองของคนหนุ่มสาวที่มีต่อสื่อลามก (2015) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าคนหนุ่มสาวจำนวนมากสัมผัสกับสื่อลามกทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ นอกจากนี้พวกเขายังกังวลเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางเพศที่เสริมสร้างอำนาจของผู้ชายและการอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้หญิง มีการเปิดเผยความเชื่อมโยงระหว่างการเปิดรับสื่อลามกความคาดหวังทางเพศของชายหนุ่มและแรงกดดันของหญิงสาวให้สอดคล้องกับสิ่งที่กำลังดูอยู่

8) แรงดึงดูดคืออะไร? สื่อลามกใช้แรงจูงใจในการเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงของ Bystander (2015) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

เราพบว่าแรงจูงใจหลายประการในการดูภาพอนาจารมีความสัมพันธ์กับการปราบปรามความเต็มใจที่จะเข้าไปแทรกแซงในฐานะผู้ใกล้เคียงแม้ว่าจะควบคุมความถี่ในการใช้สื่อลามกก็ตาม การศึกษาครั้งนี้รวมผู้อื่นเข้าด้วยกันในการแนะนำความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อลามกและความมุ่งมั่นต่อความรุนแรงทางเพศ

9) การวิเคราะห์เชิงทดลองเกี่ยวกับทัศนคติของหญิงสาวที่มีต่อสายตาที่จ้องมองชายหลังจากการเปิดรับภาพกลางภาพของนักสำรวจที่แตกต่างกัน (2015) - ผู้หญิงที่สัมผัสกับ centerfolds ที่ชัดเจนมีการยอมรับมากขึ้นของผู้ชายที่จ้องมองพวกเขาทางเพศ ข้อความที่ตัดตอนมา:

การศึกษานี้วัดทัศนคติของหญิงสาวที่มีต่อการจ้องมองชายหลังจากการสัมผัสกับกึ่งกลางของพยานที่ชัดเจนที่แตกต่างกัน พยานที่ชัดเจนได้รับการปฏิบัติตามระดับของการเปลื้องผ้า ผู้หญิงที่สัมผัสกับส่วนกึ่งกลางที่ชัดเจนมากกว่าแสดงให้เห็นถึงการยอมรับการจ้องมองของผู้ชายมากกว่าผู้หญิงที่สัมผัสกับส่วนตรงกลางที่ชัดเจนน้อยกว่าทันทีหลังจากสัมผัสและติดตามผล 48 ชั่วโมง ผลลัพธ์เหล่านี้สนับสนุนมุมมองที่ว่ายิ่งสื่อแสดงภาพผู้หญิงแสดงร่างกายของผู้หญิงมากเท่าไหร่ข้อความที่พวกเขาส่งให้ผู้หญิงก็ยิ่งเป็นสถานที่ที่คนอื่นสังเกตเห็น พวกเขายังแนะนำว่าแม้กระทั่งการสัมผัสกับ centerfolds ที่ชัดเจนในช่วงสั้น ๆ ก็สามารถส่งผลที่ไม่เกิดขึ้นกับทัศนคติทางสังคมของผู้หญิงได้

10) การบริโภคสื่อที่คัดแยกของผู้ชายการทำให้ผู้หญิงเป็นเป้าหมายและทัศนคติที่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง (2016) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ด้วยแนวคิดของการเขียนสคริปต์ทางเพศที่เฉพาะเจาะจงและเป็นนามธรรมในการได้มาซึ่งสคริปต์ทางเพศของไรท์การเปิดใช้งานรูปแบบการประยุกต์ใช้การขัดเกลาทางสังคมสื่อทางเพศการศึกษานี้เสนอว่ายิ่งผู้ชายมีการแสดงภาพที่ไม่เหมาะสมมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะคิดว่าผู้หญิงเป็นหน่วยงานที่มีอยู่เพื่อ ความพึงพอใจทางเพศของผู้ชาย (การเขียนสคริปต์ทางเพศที่เฉพาะเจาะจง) และมุมมองที่ไร้มนุษยธรรมนี้เกี่ยวกับผู้หญิงอาจถูกนำมาใช้เพื่อแจ้งทัศนคติเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง (การเขียนสคริปต์ทางเพศเชิงนามธรรม)

รวบรวมข้อมูลจากชายในวิทยาลัยที่ดึงดูดผู้หญิงทางเพศ (N = 187) สอดคล้องกับความคาดหวังความเชื่อมโยงระหว่างการเปิดรับสื่อของผู้ชายต่อสื่อที่คัดค้านและทัศนคติที่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงได้รับการไกล่เกลี่ยโดยคิดว่าผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความถี่ของการเปิดรับนิตยสารไลฟ์สไตล์สำหรับผู้ชายที่คัดค้านผู้หญิงรายการเรียลลิตี้ทีวีที่คัดค้านผู้หญิงและสื่อลามกคาดการณ์ความรู้ความเข้าใจที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับผู้หญิงมากขึ้นซึ่งในทางกลับกันคาดการณ์ทัศนคติที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งสนับสนุนความรุนแรงต่อผู้หญิง

11) ผู้ชมภาพอนาจารแบบซอฟต์คอร์ 'ไม่น่าจะมีทัศนคติที่ดีต่อผู้หญิง' (2016) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ผู้ชมภาพอนาจารแบบซอฟต์คอร์บ่อยครั้งเช่นรูปถ่ายของนางแบบหญิงที่เปลือยกายและกึ่งเปลือยไม่น่าจะคิดในแง่บวกเกี่ยวกับผู้หญิงและมีแนวโน้มที่จะไม่พอใจกับภาพอนาจารแบบซอฟต์คอร์ที่พบบ่อยในหนังสือพิมพ์โฆษณาและสื่อต่างๆ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าคนที่ดูภาพโป๊แบบซอฟต์คอร์บ่อย ๆ มักจะอธิบายว่าเป็นภาพอนาจารได้น้อยกว่าคนที่มีการเปิดรับภาพเหล่านี้ในระดับต่ำ คนที่รู้สึกไม่พอใจกับภาพเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะรับรองตำนานการข่มขืนมากกว่าคนอื่น ๆ นอกจากนี้คนที่ดูภาพเหล่านี้บ่อยๆมักไม่ค่อยมีทัศนคติเชิงบวกกับผู้หญิง

12) สื่อลามก, การบีบบังคับทางเพศและการใช้ในทางที่ผิดและการมีเพศสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ใกล้ชิดของคนหนุ่มสาว: การศึกษาในยุโรป (2016) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

เทคโนโลยีใหม่ทำให้เยาวชนสามารถเข้าถึงสื่อลามกได้มากขึ้นและฐานหลักฐานที่เพิ่มมากขึ้นได้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างการดูสื่อลามกกับพฤติกรรมที่รุนแรงหรือไม่เหมาะสมในชายหนุ่ม บทความนี้รายงานผลการสำรวจจำนวนมากของเยาวชน 4,564 คนอายุระหว่าง 14 ถึง 17 ปีใน 91 ประเทศในยุโรปซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการดูสื่อลามกออนไลน์เป็นประจำการบีบบังคับทางเพศและการล่วงละเมิดและการส่งและรับภาพและข้อความทางเพศที่เรียกว่า "การมีเพศสัมพันธ์ .” นอกเหนือจากการสำรวจซึ่งเสร็จสิ้นในโรงเรียนแล้วยังมีการสัมภาษณ์ XNUMX คนกับเยาวชนที่มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับความรุนแรงระหว่างบุคคลและการล่วงละเมิดในความสัมพันธ์ของพวกเขาเอง

อัตราการดูสื่อลามกออนไลน์เป็นประจำในหมู่เด็กผู้ชายสูงกว่ามากและส่วนใหญ่เลือกที่จะดูสื่อลามก การกระทำทารุณกรรมทางเพศของเด็กผู้ชายและการล่วงละเมิดมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการดูสื่อลามกออนไลน์เป็นประจำ นอกจากนี้เด็กผู้ชายที่ดูสื่อลามกออนไลน์เป็นประจำมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติทางเพศเชิงลบมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าการมีเพศสัมพันธ์จะเป็นเรื่องปกติและถูกมองในแง่บวกโดยคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ แต่ก็มีโอกาสที่จะสร้างลักษณะทางเพศของสื่อลามกเช่นการควบคุมและความอัปยศอดสู

13) อายุการเปิดรับสื่อลามกครั้งแรกทำให้ทัศนคติของผู้ชายที่มีต่อผู้หญิง (2017) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ผู้เข้าร่วม (N = 330) เป็นชายในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยมิดเวสเทิร์นขนาดใหญ่อายุตั้งแต่ 17-54 ปี (M = 20.65, SD = 3.06) ผู้เข้าร่วมระบุว่าเป็นสีขาว (84.9%) และเพศตรงข้าม (92.6) หลังจากให้ความยินยอมที่มีข้อมูลครบถ้วนผู้เข้าร่วมการศึกษาออนไลน์เสร็จ

ผลการศึกษาพบว่าอายุที่ลดลงของการเปิดรับสื่อลามกครั้งแรกทำนายการยึดมั่นที่สูงขึ้นต่อทั้งพลังเหนือสตรีและบรรทัดฐานความเป็นชายของเพลย์บอย นอกจากนี้โดยไม่คำนึงถึงลักษณะของการเปิดรับสื่อลามกครั้งแรกของผู้ชาย (เช่นโดยเจตนาอุบัติเหตุหรือถูกบังคับ) ผู้เข้าร่วมปฏิบัติตามอย่างเท่าเทียมกันกับ Power over Women และบรรทัดฐานผู้ชายของเพลย์บอย คำอธิบายต่าง ๆ อาจมีอยู่เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์เหล่านี้ แต่ผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการอภิปรายอายุของการเปิดรับในการตั้งค่าทางคลินิกกับผู้ชาย

สิ่งที่เกี่ยวกับการศึกษาความผิดปกติเมื่อเร็ว ๆ นี้ -“ภาพอนาจารเกี่ยวกับ“ การสร้างความเกลียดชังผู้หญิง” จริงหรือ? ผู้ใช้สื่อลามกมีทัศนคติที่เท่าเทียมทางเพศมากกว่าผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ในกลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกันที่เป็นตัวแทน“? มีการอ้างถึงอย่างหนักว่าเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าการใช้สื่อลามกนำไปสู่ความเท่าเทียมกันมากขึ้นและทัศนคติที่เหยียดเพศน้อยลง อันที่จริงการศึกษาของ Taylor Kohut นี้ (เช่นก 2016 กระดาษ Kohut ที่สอง) ให้ตัวอย่างที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบิดวิธีการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ กล่าวคือการใช้สื่อลามกนั้นมีประโยชน์เท่านั้น ผู้เขียนกรอบการศึกษานี้ กิจวัตรประจำวัน เพื่อสนับสนุนสิ่งต่อไปนี้: การระบุสตรี, ผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งอำนาจ, ผู้หญิงทำงานนอกบ้าน, และการทำแท้ง ประชากรโลกซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นอิสระมากกว่ามี อัตราการใช้สื่อลามกที่สูงกว่าประชากรทางศาสนา ด้วยการเลือกเกณฑ์เหล่านี้และเพิกเฉยต่อตัวแปรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ผู้เขียนนำโคฮุทรู้ว่าเขาจะจบลงด้วยผู้ใช้สื่อลามกที่ให้คะแนนสูงกว่าในการเลือกการศึกษาของเขาอย่างระมัดระวังในการเลือกสิ่งที่ถือเป็นการ“ คุ้มทุน” จากนั้นเขาก็เลือกชื่อ


เลื่อน 11

ซึ่งนำเราไปสู่ปัญหาที่สอง: นักวิจัยไม่ได้ถามผู้ใช้สื่อลามกเกี่ยวกับประเภทของอาการที่ Zimbardo อธิบายไว้ การตายของผู้ชาย [พูดคุย TED]. อาการ "การเสพติดความตื่นตัว" เข้าใจผิดได้ง่ายว่าเป็นอาการอื่น ๆ เช่นสมาธิสั้นความวิตกกังวลทางสังคมภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ OCD เป็นต้น ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพถือว่าเงื่อนไขเหล่านี้เป็นปัจจัยหลัก - อาจเป็นสาเหตุของการเสพติด แต่ไม่เคยเป็นเช่นนั้น ผล ของการติดยาเสพติด เป็นผลให้พวกเขาวางยาคนเหล่านี้โดยไม่ต้องสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการติดอินเทอร์เน็ต ดังนั้นหลายคนไม่เคยรู้ว่าพวกเขาสามารถย้อนกลับอาการของพวกเขาโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขา

การสนับสนุนเดิม:

“ การเสพติดอารมณ์” (การติดอินเทอร์เน็ตและประเภทย่อย):

Zimbardo ให้คำจำกัดความ“ การเสพติดสิ่งเร้าอารมณ์” ว่าเป็นการเสพติดสิ่งแปลกใหม่ซึ่งต่างจากการเสพติดสารเสพติดซึ่งเป็นการเสพติดสิ่งเดียวกันมากขึ้น Zimbardo อ้างถึง“ การติดอินเทอร์เน็ต” โดยเน้นที่ประเภทย่อยหลักสองประเภท ได้แก่ ภาพอนาจารและวิดีโอเกม ตั้งแต่ การทดลองเรื่องหนังโป๊มาก เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อ“ ของ Philip Zimbardo”อนิจกรรมของพวก"TED talk ฉันใช้คำศัพท์เดียวกับ Zimbardo (" การเสพติดสิ่งเร้าอารมณ์ ") เพื่ออธิบายการใช้อินเทอร์เน็ตแบบบังคับ (วิดีโอเกมการดูสื่อลามก) ของชายหนุ่ม ในสไลด์ 20 ฉันได้จัดเตรียม "การศึกษาสมอง" เกี่ยวกับการติดอินเทอร์เน็ต 10 รายการเพื่อสนับสนุนการมีอยู่ของการติดอินเทอร์เน็ตและประเภทย่อย อย่างไรก็ตามภายในปี 2011 (เมื่อฉันเตรียมการพูดคุย) มีการศึกษาทางจิตวิทยาอีกมากมายที่สนับสนุนการมีอยู่ของการติดอินเทอร์เน็ต

“ การเสพติดอารมณ์” กำเริบหรือก่อให้เกิดอาการ (สมาธิสั้นวิตกกังวลทางสังคมวิตกกังวลซึมเศร้า ฯลฯ ):

การอ้างสิทธิ์นี้ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนโดยผู้ใช้สื่อลามกเด็กจำนวนนับพันที่รายงานอาการและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ลดลงหลังจากกำจัดสื่อลามก หลายบัญชีดังกล่าวปรากฏในหน้าต่อไปนี้:

การอ้างว่า“ การเสพติดสิ่งเร้าอารมณ์” อาจทำให้หรือทำให้รุนแรงขึ้นปัญหาทางจิตใจ / อารมณ์ยังได้รับการสนับสนุนจากการศึกษาที่ตีพิมพ์จำนวนมากซึ่งเชื่อมโยงการใช้อินเทอร์เน็ต (ภาพอนาจารวิดีโอเกม) กับปัญหาทางอารมณ์และความรู้ความเข้าใจ หมายเหตุ: การค้นหา Google Scholar สำหรับปี 1990-2011 ส่งคืนการอ้างอิง 16,000 เกือบสำหรับ “ การติดอินเทอร์เน็ต” + อาการทางจิตเวช ดู การศึกษาที่เผยแพร่ ก่อน ไปยัง การทดลองเรื่องหนังโป๊มาก ที่รายงานความเชื่อมโยงระหว่างการใช้สื่อลามกกับสุขภาพจิตและอารมณ์ไม่ดี นี่คือบางส่วนของพวกเขาคือ

1) ความหลากหลายของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและการทำงานของจิตสังคมในกิจกรรมทางเพศออนไลน์: ความหมายสำหรับการพัฒนาสังคมและการมีเพศสัมพันธ์ของคนหนุ่มสาว (2004) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

นักเรียนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศทางออนไลน์พอใจกับชีวิตออฟไลน์มากกว่าและเชื่อมต่อกับเพื่อนและครอบครัวมากขึ้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศออนไลน์ทั้งสองนั้นพึ่งพาอินเทอร์เน็ตมากขึ้นและรายงานว่าการทำงานออฟไลน์ลดลง แม้ว่านักเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศออนไลน์ (OSA) เป็นสถานที่สำหรับการพัฒนาทางสังคมและทางเพศ แต่ผู้ที่อาศัยอินเทอร์เน็ตและความสัมพันธ์ในเครือนั้นก็มีความเสี่ยงต่อการรวมกลุ่มทางสังคมที่ลดลง

2) สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตและความเหงา: สมาคม? (2005) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ผลการวิจัยพบความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตกับความเหงาตามหลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูล

3) การใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ชาย (2005) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

แม้ว่าบุคคลส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์ด้านอาชีพการศึกษาการพักผ่อนหย่อนใจและการช้อปปิ้ง แต่ก็มีชนกลุ่มน้อยที่เป็นที่รู้จักกันในนามผู้บังคับใช้ไซเบอร์และผู้ใช้ที่มีความเสี่ยงซึ่งลงทุนในเวลาเงินและพลังงานในการแสวงหา ไซเบอร์เซกซ์มีประสบการณ์กับการแตกสาขาที่เป็นลบในแง่ของภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลและปัญหาเกี่ยวกับความรู้สึกใกล้ชิดกับหุ้นส่วนในชีวิตจริงของพวกเขา

4) การใช้เว็บไซต์ลามกอนาจารวัยรุ่น: การวิเคราะห์การถดถอยหลายตัวแปรของปัจจัยทำนายการใช้งานและผลกระทบทางจิตสังคม (2009) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่ลามกอนาจารผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไซต์ลามกอนาจารนาน ๆ ครั้งมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาพฤติกรรมผิดปกติสองครั้ง ผู้ใช้เว็บไซต์ลามกอนาจารบ่อยครั้งมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาพฤติกรรมผิดปกติ ดังนั้นการใช้งานเว็บไซต์ลามกอนาจารไม่บ่อยและบ่อยครั้งจึงแพร่หลายและมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการปรับตัวทางสังคมในหมู่วัยรุ่นกรีก

5) พันธบัตรสังคมและการเปิดรับสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตในหมู่วัยรุ่น (2009) - สรุปจากรีวิว:

การศึกษาพบว่าวัยรุ่นที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความผูกพันในระดับที่สูงขึ้นไม่มีแนวโน้มที่จะบริโภคเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งเช่นเดียวกับเพื่อนในสังคมที่น้อยกว่า (Mesch, 2009) นอกจากนี้ Mesch พบว่าการบริโภคสื่อลามกในปริมาณที่มากขึ้นมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับระดับการรวมตัวทางสังคมที่ต่ำกว่าโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาโรงเรียนสังคมและครอบครัว การศึกษายังพบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างการบริโภคสื่อลามกกับความก้าวร้าวในโรงเรียน….

6)  ผู้ใช้สื่อลามกเป็นประจำ การศึกษาทางระบาดวิทยาประชากรตามวัยรุ่นชายสวีเดน (2010) - ข้อความที่ตัดตอนมา

การใช้บ่อยครั้งก็เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของปัญหามากมาย การดูภาพลามกอนาจารสูงบ่อยครั้งอาจถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมที่มีปัญหาซึ่งต้องการความสนใจจากทั้งพ่อแม่และครูและจะต้องพูดถึงในการสัมภาษณ์ทางคลินิก

7) ตัวชี้วัดสุขภาพจิตและร่างกายและพฤติกรรมการใช้สื่อที่ชัดเจนทางเพศโดยผู้ใหญ่ (2011) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ผู้ใช้ภาพอนาจาร (SEMB) เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้รายงานอาการซึมเศร้าที่มากขึ้นคุณภาพชีวิตที่แย่ลงชีวิตสุขภาพจิตและร่างกายลดลงและสถานะสุขภาพลดลง

8) การดูภาพลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ต: บทบาทของการให้คะแนนความเร้าอารมณ์ทางเพศและอาการทางจิตวิทยา - จิตเวชสำหรับการใช้ไซต์เพศทางอินเทอร์เน็ตมากเกินไป (2011) - คะแนนในแบบสอบถามการติดสื่อลามก (IATsex) สัมพันธ์กับปัญหาทางจิตใจในระดับที่สูงขึ้นเช่นความอ่อนไหวระหว่างบุคคลภาวะซึมเศร้าการคิดหวาดระแวงและโรคจิต ข้อความที่ตัดตอนมา:

เราพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความเร้าอารมณ์ทางเพศตามอัตวิสัยเมื่อรับชมภาพลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ตและปัญหาที่รายงานด้วยตนเองในชีวิตประจำวันเนื่องจากการใช้ไซเบอร์เท็กซ์ในปริมาณที่มากเกินไปซึ่งประเมินโดย IATsex การจัดอันดับความตื่นตัวแบบอัตนัยความรุนแรงระดับโลกของอาการทางจิตวิทยาและจำนวนแอปพลิเคชันทางเพศที่ใช้เป็นตัวพยากรณ์นัยสำคัญของคะแนน IATsex ในขณะที่เวลาที่ใช้ในเว็บไซต์เซ็กซ์ทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีส่วนช่วยอธิบายความแปรปรวนในคะแนน IATsex

ในตัวอย่างของเราความรุนแรงของอาการทั่วโลก (SCL GSI) รวมถึงความไวระหว่างบุคคลภาวะซึมเศร้าการคิดหวาดระแวงและโรคจิตมีความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคะแนน IATsex

การศึกษาที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ การทดลองเรื่องหนังโป๊มาก ที่รายงานลิงก์ระหว่างการใช้สื่อลามกกับการทำงานของความรู้ความเข้าใจที่แย่ลง:

1) การใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนที่บ้านเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพทางคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนหรือไม่ (2008) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

นอกจากนี้ความสามารถทางปัญญาของนักเรียนก็เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สุดท้ายการดูโทรทัศน์มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการแสดงของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูภาพยนตร์สยองขวัญการกระทำหรือภาพลามกอนาจารมีความสัมพันธ์กับคะแนนการทดสอบที่ต่ำกว่า

2) ความแตกต่างที่รายงานโดยตนเองเกี่ยวกับมาตรการของฟังก์ชั่นผู้บริหารและพฤติกรรม hypersexual ในตัวอย่างผู้ป่วยและชุมชนของผู้ชาย (2010) -“ พฤติกรรมไฮเปอร์เซ็กชวล” มีความสัมพันธ์กับการทำงานของผู้บริหารที่ด้อยกว่า (ส่วนใหญ่เกิดจากเปลือกนอกส่วนหน้า) ข้อความที่ตัดตอนมา:

ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือสำหรับพฤติกรรมที่มีอารมณ์อ่อนไหวมักจะแสดงลักษณะของความหุนหันพลันแล่นความแข็งแกร่งในการรับรู้การตัดสินใจที่ไม่ดีการควบคุมอารมณ์และการหมกมุ่นกับเรื่องเพศมากเกินไป ลักษณะบางอย่างเหล่านี้พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีพยาธิวิทยาทางระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของผู้บริหาร ข้อสังเกตเหล่านี้นำไปสู่การตรวจสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะ hypersexual (n = 87) และกลุ่มตัวอย่างชุมชนที่ไม่ใช่ภาวะ hypersexual (n = 92) ของผู้ชายโดยใช้ Behavior Rating Inventory of Executive Function-Adult Version พฤติกรรม Hypersexual มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ด้วยดัชนีความผิดปกติของผู้บริหารระดับโลกและดัชนีย่อยหลายประการของ BRIEF-A การค้นพบนี้เป็นหลักฐานเบื้องต้นที่สนับสนุนสมมติฐานที่ว่าความผิดปกติของผู้บริหารอาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศ

ปรับปรุงการสนับสนุน:

“ การเสพติดอารมณ์” (การติดอินเทอร์เน็ตและประเภทย่อย):

ในการสนับสนุนการพูดคุย TED ของเขาดร. ฟิลิปซิมมาร์โดตีพิมพ์หนังสือสองเล่ม (แต่ละเล่มมีการอ้างอิงหลายร้อยรายการ):

การศึกษาที่สนับสนุนการมีอยู่ของการติดอินเทอร์เน็ตและชนิดย่อย (การเล่นเกมสื่อสังคมออนไลน์สื่อลามก):

สองบทวิจารณ์ล่าสุดของวรรณกรรม (มีการอ้างอิงหลายร้อยรายการ) ให้เหตุผลสำหรับหมวดหมู่การวินิจฉัยสำหรับชนิดย่อยของการติดอินเทอร์เน็ต (เกม, โซเชียลมีเดีย, สื่อลามก):

คู่มือการวินิจฉัยฉบับต่อไปขององค์การอนามัยโลกคือ ICD, ครบกำหนดใน 2018 สอดคล้องกับความเหนือกว่าของหลักฐาน ใหม่ ICD-11 เสนอการวินิจฉัยสำหรับ“ ความผิดปกติของพฤติกรรมทางเพศที่บีบบังคับ” เช่นเดียวกับ“ความผิดปกติอันเนื่องมาจากพฤติกรรมเสพติด.” นอกจากนี้ ICD-11 ยังมีกำหนดให้รวม“ความผิดปกติของการเล่นเกม” ('เกมดิจิทัล' หรือ 'วิดีโอเกม') ซึ่งอาจออนไลน์ (เช่นทางอินเทอร์เน็ต) หรือออฟไลน์ “ การเสพติดสิ่งเร้าอารมณ์” อีกอย่างหนึ่ง ติดการพนันมีอยู่ใน DSM แล้ว

ส่วนที่ 1 (ก) -“ การเสพติดอารมณ์” ทำให้รุนแรงขึ้นหรือทำให้เกิดอาการต่างๆ (สมาธิสั้นความวิตกกังวลทางสังคมความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้า ฯลฯ ). การศึกษาเผยแพร่หลังจาก การทดลองเรื่องหนังโป๊มาก รายงานนั้นเชื่อมโยงระหว่างการใช้สื่อลามกกับสุขภาพจิตและอารมณ์ไม่ดี:

1) เมื่อใดที่การดูภาพอนาจารออนไลน์มีปัญหาในหมู่วิทยาลัยชาย การตรวจสอบบทบาทการกลั่นกรองของการหลีกเลี่ยงประสบการณ์ (2012) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การศึกษาปัจจุบันตรวจสอบความสัมพันธ์ของการดูสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตและการหลีกเลี่ยงประสบการณ์กับปัญหาทางจิตสังคม (ภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลความเครียดการทำงานทางสังคมและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรับชม) ผ่านการสำรวจออนไลน์แบบภาคตัดขวาง 157 เพศชายระดับปริญญาตรีวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่าความถี่ในการรับชมมีความสัมพันธ์กับตัวแปรทางจิตสังคมแต่ละตัวอย่างมีนัยสำคัญ

2) ผู้หญิงเพศหญิงและความรักติดยาเสพติดและการใช้อินเทอร์เน็ต (2012) - การศึกษานี้เปรียบเทียบผู้เสพติดไซเบอร์เซ็กส์หญิงกับผู้ติดยาเสพติดเพศหญิงและหญิงที่ไม่ติดยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติดในโลกไซเบอร์มีอาการซึมเศร้าในระดับที่สูงขึ้น ข้อความที่ตัดตอนมา:

สำหรับตัวแปรเหล่านี้แต่ละรูปแบบคือผู้เข้าร่วมในกลุ่มไซเบอร์เท็กซ์และผู้เข้าร่วมในกลุ่มที่ติด / ไม่มีไซเบอร์เซกซ์มีแนวโน้มที่จะประสบกับภาวะซึมเศร้าพยายามฆ่าตัวตายหรือมีอาการถอนมากกว่าผู้เข้าร่วมในกลุ่มไซเบอร์เท็กซ์ ผู้เข้าร่วมในกลุ่มไซเบอร์เท็กซ์มีแนวโน้มที่จะรายงานว่าถูกกดดันมากกว่าผู้เข้าร่วมในกลุ่มไซเบอร์ / ที่ติดยาเสพติด

3) การบริโภคสื่อลามกอนาจารของวัยรุ่นตอนต้นในฮ่องกง: การจำลองแบบ (2012) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

โดยทั่วไประดับการพัฒนาเยาวชนเชิงบวกที่สูงขึ้นและการทำงานของครอบครัวที่ดีขึ้นมีความสัมพันธ์กับการบริโภคสื่อลามกในระดับต่ำ นอกจากนี้ยังได้ทำการสำรวจการมีส่วนร่วมของการพัฒนาเยาวชนเชิงบวกและปัจจัยครอบครัวต่อการบริโภคสื่อลามก

การศึกษาปัจจุบันพยายามสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างการทำงานของครอบครัวกับการบริโภคสื่อลามก คุณลักษณะสามประการของการทำงานในครอบครัวความสัมพันธ์การสื่อสารและความสามัคคีมีความสัมพันธ์ทางลบกับการบริโภคสื่อลามก

4) ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศสำหรับผู้ใหญ่ที่เกิดขึ้นใหม่: ความประหม่าไม่สำคัญหรือไม่? (2013) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ความประหม่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมทางเพศที่โดดเดี่ยวของการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองและการใช้สื่อลามกสำหรับผู้ชาย

5) การหลงตัวเองและการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต (2014) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ชั่วโมงที่ใช้ในการดูการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการหลงตัวเองของผู้เข้าร่วม นอกจากนี้ผู้ที่เคยใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตรับรองระดับการหลงตัวเองทั้งสามในระดับที่สูงกว่าผู้ที่ไม่เคยใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต

6) ภาพอนาจารและการแต่งงาน (2014) - การใช้สื่อลามกสัมพันธ์กับความสุขโดยรวมที่น้อยลง ข้อความที่ตัดตอนมา:

เราพบว่าผู้ใหญ่ที่เคยดูภาพยนตร์อันดับ X ในปีที่ผ่านมามีแนวโน้มที่จะถูกหย่าร้างมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์นอกใจและมีแนวโน้มที่จะมีความสุขกับการแต่งงานหรือความสุขโดยรวมลดลง นอกจากนี้เรายังพบว่าสำหรับผู้ชายการใช้สื่อลามกลดความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความถี่ของเพศและความสุข

7) การบริโภคภาพอนาจารสุขภาพจิตและอาการซึมเศร้าในวัยรุ่นสวีเดน (2014) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

จุดมุ่งหมายของการศึกษานี้คือเพื่อตรวจสอบตัวทำนายสำหรับการใช้สื่อลามกเป็นประจำและเพื่อตรวจสอบการใช้งานดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับอาการทางจิตและอาการซึมเศร้าในวัยรุ่นสวีเดน … .. เราพบว่าการเป็นเด็กผู้หญิงอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่แยกทางกันเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมสายอาชีพและการใช้สื่อลามกบ่อยครั้งในระยะพื้นฐานมีผลกระทบที่สำคัญต่ออาการทางจิตเมื่อติดตามผล

การใช้สื่อลามกบ่อยครั้งที่พื้นฐานจะทำนายอาการทางจิตเมื่อติดตามไปในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับอาการซึมเศร้า

8) การใช้สื่อลามกและการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ทางเพศวิถีชีวิตและสุขภาพของวัยรุ่น (2014) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ในการวิเคราะห์ระยะยาวการใช้สื่อลามกบ่อยครั้งมีความสัมพันธ์กับอาการทางจิตมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอาการซึมเศร้า ผู้ใช้ภาพลามกอนาจารเพศชายมักรายงานปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนมากกว่าเพื่อน

9) จิตวิทยาความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ทางเพศของการใช้สื่อลามกกับชายต่างเพศวัยหนุ่มสาวในความสัมพันธ์โรแมนติก (2014) - การใช้สื่อลามกที่สูงขึ้นและการใช้สื่อลามกที่มีปัญหานั้นเชื่อมโยงกับรูปแบบการแนบที่หลีกเลี่ยงและวิตกกังวลมากขึ้น ข้อความที่ตัดตอนมา:

ดังนั้นจุดประสงค์ของการศึกษานี้คือเพื่อตรวจสอบเนื้อหาที่เป็นทฤษฎี (กล่าวคือความขัดแย้งของบทบาททางเพศและรูปแบบความผูกพัน) และผลที่ตามมา (กล่าวคือคุณภาพของความสัมพันธ์ที่แย่ลงและความพึงพอใจทางเพศ) ของการใช้สื่อลามกของผู้ชายในกลุ่มชายรักต่างเพศที่เป็นผู้ใหญ่ 373 ผลการวิจัยพบว่าความถี่ของการใช้สื่อลามกและการใช้สื่อลามกที่เป็นปัญหามีความสัมพันธ์กับความขัดแย้งในบทบาททางเพศที่มากขึ้นรูปแบบการผูกมัดที่หลีกเลี่ยงและวิตกกังวลมากขึ้นคุณภาพของความสัมพันธ์ที่แย่ลงและความพึงพอใจทางเพศที่น้อยลง

10) การตอบสนองทางประสาทของปฏิกิริยาตอบสนองทางเพศสัมพันธ์ในบุคคลที่มีพฤติกรรมทางเพศบังคับ (2014) - ถึงแม้ว่า Voon และคณะ., 2014 ไม่รวมบุคคลที่มีเงื่อนไขทางจิตเวชที่สำคัญ, วิชาที่ติดสื่อลามกมีคะแนนสูงกว่าในการประเมินภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล ข้อความที่ตัดตอนมา:

วิชา CSB [สื่อลามก] มีภาวะซึมเศร้าและคะแนนความวิตกกังวลสูงกว่า (ตาราง S2 ใน ไฟล์ S1) แต่ไม่มีการวินิจฉัยปัจจุบันของภาวะซึมเศร้าที่สำคัญ

11) ไม่เป็นอันตรายในการมองใช่ไหม? การบริโภคภาพอนาจารของผู้ชาย, รูปร่างและความเป็นอยู่ที่ดี (2014) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การวิเคราะห์เส้นทางพบว่าความถี่ของการใช้สื่อลามกของผู้ชายคือ (a) เชื่อมโยงเชิงบวกกับกล้ามเนื้อและความไม่พอใจไขมันในร่างกายทางอ้อมผ่านการทำให้เป็นอุดมคติของ mesomorphic (b) เชื่อมโยงกับการแข็งตัวของร่างกายโดยตรงและโดยอ้อมผ่านการตรวจร่างกาย ผลกระทบทางลบผ่านทางความวิตกกังวลและการหลีกเลี่ยงสิ่งที่แนบมาโรแมนติกและ (d) การเชื่อมโยงเชิงลบกับผลกระทบทางบวกผ่านทางความสัมพันธ์ความวิตกกังวลและหลีกเลี่ยงการแนบ

12) ลักษณะผู้ป่วยตามประเภทของการอ้างอิง Hypersexuality: การทบทวนแผนภูมิเชิงปริมาณของ 115 กรณีชายต่อเนื่อง (2015) - การศึกษาจัดให้“ ไฮเปอร์เซ็กชวล” เป็น 2 ประเภท ได้แก่ “ ผู้ล่วงประเวณีเรื้อรัง” และ“ ผู้ที่หลีกเลี่ยงความใคร่ด้วยตนเอง” (ซึ่งเป็นผู้ใช้สื่อลามกเรื้อรัง)

ประเภทย่อยความใคร่ด้วยตนเองที่หลีกเลี่ยงได้ดำเนินการเป็นกรณีที่รายงานมากกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อวันหรือมากกว่าหนึ่งชั่วโมงของการดูภาพลามกอนาจารต่อวันหรือมากกว่า 1 ชม. หรือตอนต่อสัปดาห์

ด้วยความเคารพต่อสุขภาพจิตและตัวแปรทางเพศกลุ่มย่อยที่ใช้ความใคร่ด้วยตนเองที่หลีกเลี่ยงได้มีแนวโน้มที่จะรายงานประวัติของปัญหาความวิตกกังวลและปัญหาการทำงานทางเพศอย่างมีนัยสำคัญ (71% เทียบกับ 31%) ที่มีการหลั่งช้า รายงานปัญหาการทำงานทางเพศ

13) การรับรู้การเสพติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตและความทุกข์ทางจิตใจ: การตรวจสอบความสัมพันธ์พร้อมกันและเมื่อเวลาผ่านไป (2015) - ไม่สนใจวลีที่ว่า "การรับรู้การเสพติดเนื่องจากมันหมายถึงคะแนนรวมของ CPUI-9 ของ Grubbs ซึ่งเป็นแบบสอบถามการเสพติดสื่อลามกที่แท้จริง (ดู YBOP วิจารณ์เต็มรูปแบบของแนวคิดการติดยาเสพติดที่รับรู้) พูดง่ายๆคือการเสพติดสื่อลามกนั้นสัมพันธ์กับความทุกข์ทางจิตใจ (ความโกรธความหดหู่ความวิตกกังวลความเครียด) ข้อความที่ตัดตอนมา:

ในช่วงแรกของการศึกษานี้เราตั้งสมมติฐานว่า“ การรับรู้ว่าการเสพติด” สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตจะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความทุกข์ทางจิตใจ จากการใช้ตัวอย่างหน้าตัดขนาดใหญ่ของผู้ใช้เว็บสำหรับผู้ใหญ่และตัวอย่างหน้าตัดขนาดใหญ่ของผู้ใช้เว็บระดับปริญญาตรีเราพบว่ามีการสนับสนุนที่สอดคล้องกันสำหรับสมมติฐานนี้ นอกจากนี้ในการวิเคราะห์ระยะยาว 1 ปีของผู้ใช้สื่อลามกระดับปริญญาตรีเราพบความเชื่อมโยงระหว่างการรับรู้การเสพติดและความทุกข์ทางจิตใจเมื่อเวลาผ่านไป โดยรวมแล้วการค้นพบนี้เน้นย้ำอย่างชัดเจนถึงการอ้างว่า "การรับรู้ว่าการเสพติด" สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ทางจิตใจสำหรับบางคน

14) การประเมินแบบออนไลน์ของตัวแปรบุคลิกภาพ, จิตวิทยา, และเรื่องเพศที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเพศที่รายงานโดยตนเอง (2015) - การติดสื่อลามก / เซ็กส์ไม่เพียง แต่เกี่ยวข้องกับความกลัวที่จะประสบปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล ข้อความที่ตัดตอนมา:

พฤติกรรม Hypersexual” แสดงถึงการไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมทางเพศของตนเองได้ ในการตรวจสอบพฤติกรรมไฮเปอร์เซ็กชวลกลุ่มตัวอย่างระหว่างประเทศของชายและหญิงเพศตรงข้ามกะเทยและรักร่วมเพศที่ระบุตัวเองจำนวน 510 คนได้กรอกแบบสอบถามการรายงานตัวเองทางออนไลน์แบบไม่ระบุตัวตน นอกเหนือจากอายุและเพศ (เพศชาย) แล้วพฤติกรรมที่มีอารมณ์อ่อนไหวยังสัมพันธ์กับคะแนนที่สูงขึ้นเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นทางเพศการยับยั้งทางเพศเนื่องจากการคุกคามของความล้มเหลวในการแสดงความหุนหันพลันแล่นในลักษณะและอารมณ์ซึมเศร้าและความวิตกกังวล

15) ความเป็นอยู่ทางจิตวิทยาที่ลดลงและความสนใจทางเพศที่มากเกินไปทำนายอาการของการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมทางเพศในเด็กวัยรุ่น (2015) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การศึกษานี้ได้ศึกษาว่าปัจจัยจากโดเมนทางจิตสังคมที่แตกต่างกันสามโดเมน (เช่นความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจความสนใจ / พฤติกรรมทางเพศและบุคลิกภาพหุนหันพลันแล่น - โรคจิต) ทำนายอาการของการใช้เนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตที่โจ่งแจ้งทางเพศในหมู่เด็กวัยรุ่น ในระยะยาวระดับความรู้สึกซึมเศร้าที่สูงขึ้นและอีกครั้งความสนใจทางเพศที่มากเกินไปคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอาการใช้บังคับใน 6 เดือนต่อมา

16) ความสัมพันธ์ทางจิตวิทยาความสัมพันธ์และชีวภาพของการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองของ Ego-Dystonic ในสภาพแวดล้อมทางคลินิก (2016) - กระดาษต้นฉบับ ( โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) ใช้วลี "Compulsive Masturbation" เพื่ออธิบายกิจกรรมของอาสาสมัคร ผู้จัดพิมพ์กระดาษ (ยาทางเพศสัมพันธ์เปิด) เปลี่ยน "การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง" เป็น "การสำเร็จความใคร่ด้วยอัตตา - Dystonic" ในปี 2016 การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองในสถานที่ทางคลินิกมีความหมายเหมือนกันกับการใช้สื่อลามกเชิงบังคับ ข้อความที่ตัดตอนมา:

ข้อมูลของเรายืนยันการสังเกตก่อนหน้านี้ว่าโรคทางจิตเวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ความวิตกกังวลและความผิดปกติทางบุคลิกภาพเป็นกฎข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ต้องกระทำ 21, 22, 23, 24 อย่างไรก็ตาม EM อาจเกี่ยวข้องกับการเปิดใช้งานที่ไม่เจาะจงโดยเฉพาะ

17) การบริโภคภาพอนาจารของผู้ชายในสหราชอาณาจักร: ความชุกและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (2016) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ผู้ที่รายงานว่าติดยาเสพติดสื่อลามกมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมต่อต้านสังคมที่มีความเสี่ยงหลายรูปแบบรวมถึงการดื่มหนักการต่อสู้และการใช้อาวุธการใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายการพนันและการดูภาพที่ผิดกฎหมาย พวกเขายังรายงานสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่ดี

18) การเปลี่ยนแปลงอารมณ์หลังจากดูสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ตมีการเชื่อมโยงกับอาการของความผิดปกติทางอินเทอร์เน็ตลามกอนาจาร (2016) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

Internet-pornography-viewing disorder (IPD) ถือเป็นความผิดปกติของการใช้อินเทอร์เน็ตประเภทหนึ่ง สำหรับการพัฒนาของ IPD มีการสันนิษฐานในทางทฤษฎีว่าการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตอย่างผิดปกติเพื่อรับมือกับอารมณ์ซึมเศร้าหรือความเครียดอาจถูกพิจารณาว่าเป็นปัจจัยเสี่ยง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มที่จะมีต่อ IPD มีความสัมพันธ์ในทางลบกับความรู้สึกดีตื่นตัวและสงบและในเชิงบวกกับการรับรู้ความเครียดในชีวิตประจำวันและการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการแสวงหาสิ่งกระตุ้นและการหลีกเลี่ยงอารมณ์ ยิ่งไปกว่านั้นแนวโน้มของ IPD ยังเกี่ยวข้องกับอารมณ์ก่อนและหลังการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต

19) พฤติกรรมทางเพศที่มีปัญหาในวัยหนุ่มสาว: ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางคลินิกพฤติกรรมและความรู้เกี่ยวกับระบบประสาท (2016) - บุคคลที่มีพฤติกรรมทางเพศที่เป็นปัญหา (PSB) มีการขาดดุลทางระบบประสาทและความรู้ความเข้าใจและปัญหาทางจิตใจหลายประการ ข้อความที่ตัดตอนมาบางส่วน:

การวิเคราะห์นี้ยังชี้ให้เห็นว่า PSB มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตที่แย่ลงความนับถือตนเองลดลงและอัตราการป่วยที่สูงขึ้นในหลาย ๆ โรค นอกจากนี้กลุ่ม PSB ยังพบว่ามีการขาดดุลในหลาย ๆ เซลล์ประสาทรวมถึงการยับยั้งมอเตอร์, การทำงานของหน่วยความจำเชิงพื้นที่และแง่มุมของการตัดสินใจ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่ PSB ก่อให้เกิดปัญหามากมายตั้งแต่การพึ่งพาแอลกอฮอล์และภาวะซึมเศร้าไปจนถึงการเสื่อมคุณภาพชีวิตและความภาคภูมิใจในตนเอง

20) การใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่มีปัญหา: บทบาทของความอยากปรารถนาคิดและอภิปัญญา (2017) - แม้ว่าข้อความจะไม่ชัดเจนนัก แต่การศึกษานี้พบความสัมพันธ์ระหว่างความอยากดูสื่อลามกและคะแนนของแบบสอบถามภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล (ผลกระทบเชิงลบ) ข้อความที่ตัดตอนมา:

การศึกษาในปัจจุบันได้ทดสอบแบบจำลองอภิปัญญาของการคิดปรารถนาและความอยากใช้สื่อลามกที่มีปัญหาและขยายตัวในรูปแบบเดียวกันเพื่อรวมถึงผลกระทบด้านลบที่เกี่ยวข้องกับการคิดปรารถนา

21) ผลของอินเทอร์เน็ตต่อสุขภาพจิตของเด็กนักเรียนวัยรุ่นใน Rourkela - การศึกษาแบบตัดขวาง (2017) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การเยี่ยมชมเว็บไซต์ลามกสัมพันธ์กับความสนใจในเรื่องเพศ, อารมณ์ต่ำ, การขาดสมาธิและความวิตกกังวลที่ไม่สามารถอธิบายได้

ภาพอนาจารมีความสัมพันธ์กับปัญหาทางจิตวิทยาหลายประการในวัยรุ่น เนื่องจากโครงสร้างที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของสมองของวัยรุ่นและขาดประสบการณ์ญาติพวกเขาไม่สามารถประมวลผลเนื้อหาทางเพศออนไลน์จำนวนมหาศาลซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาความสนใจความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า

22) การใช้สื่อลามกและความเหงา: รูปแบบการเรียกซ้ำแบบสองทิศทางและการสอบสวนนักบิน (2017) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ในทางทฤษฎีและเชิงประจักษ์เราตรวจสอบความเหงาเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อลามกในแง่ของการเขียนสคริปต์เชิงสัมพันธ์ของสื่อลามกและศักยภาพในการเสพติด ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ของเราเผยให้เห็นความเชื่อมโยงที่สำคัญและเป็นบวกระหว่างการใช้สื่อลามกกับความเหงาของทั้งสามรุ่น การค้นพบนี้ให้เหตุผลสำหรับการสร้างแบบจำลองแบบสองทิศทางแบบวนซ้ำในอนาคตที่เป็นไปได้ของความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อลามกกับความเหงา

23) การเลิกบุหรี่มีผลต่อการตั้งค่าอย่างไร (2016) [ผลการศึกษาเบื้องต้น] - ข้อความที่ตัดตอนมาจากบทความ:

ผลลัพธ์ของคลื่นลูกแรก - การค้นพบหลัก

 1. ความยาวของผู้เข้าร่วมแนวยาวที่สุดที่ดำเนินการก่อนที่จะมีส่วนร่วมในการสำรวจมีความสัมพันธ์กับการตั้งค่าเวลา การสำรวจครั้งที่สองจะตอบคำถามหากการงดออกเสียงนานขึ้นทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถชะลอการให้รางวัลได้มากขึ้นหรือหากผู้ป่วยที่เข้าร่วมมีแนวโน้มที่จะทำงานเป็นเส้นยาวขึ้น
 2. การเลิกบุหรี่เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความเกลียดชังน้อยลง (ซึ่งเป็นเรื่องดี) การสำรวจครั้งที่สองจะให้หลักฐานสุดท้าย
 3. บุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กับความยาวของเส้น คลื่นลูกที่สองจะเปิดเผยว่าการเลิกบุหรี่มีผลต่อบุคลิกภาพหรือหากบุคลิกภาพสามารถอธิบายความผันแปรของความยาวของริ้วรอยได้

ผลลัพธ์ของคลื่นลูกที่สอง - การค้นพบหลัก

 1. การละเว้นจากสื่อลามกและการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองช่วยเพิ่มความสามารถในการชะลอการให้รางวัล
 2. การมีส่วนร่วมในช่วงเวลาของการเลิกบุหรี่ทำให้คนเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงมากขึ้น
 3. การเลิกบุหรี่ทำให้ผู้คนเห็นแก่ผู้อื่นมากขึ้น
 4. การเลิกบุหรี่ทำให้ผู้คนที่มีความเป็นคนนอกคอกมากขึ้นมีความขยันขันแข็งและมีอาการทางประสาทน้อยลง

24) การดูสื่อที่ชัดเจนทางเพศและความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตในหมู่ชายเกย์และกะเทยทั่วสหรัฐอเมริกา (2017) - ข้อความที่ตัดตอนมา

ผู้ชายที่เป็นเกย์และกะเทย (GBM) ได้รายงานการรับชมสื่อทางเพศที่ชัดเจนกว่า (SEM) มากกว่าผู้ชายต่างเพศ มีหลักฐานว่าการดู SEM จำนวนมากอาจส่งผลให้ร่างกายมีทัศนคติด้านลบและส่งผลเสียมากกว่า อย่างไรก็ตามไม่มีการศึกษาใด ๆ ที่ตรวจสอบตัวแปรเหล่านี้ในแบบจำลองเดียวกัน

การบริโภค SEM มากขึ้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทัศนคติเชิงลบของร่างกายมากขึ้นและอาการซึมเศร้าและวิตกกังวล นอกจากนี้ยังมีผลกระทบทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญของการบริโภค SEM ต่ออาการซึมเศร้าและวิตกกังวลผ่านทัศนคติของร่างกาย การค้นพบนี้เน้นความเกี่ยวข้องของทั้ง SEM ในภาพร่างกายและผลกระทบด้านลบพร้อมกับภาพลักษณ์ของบทบาทในความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าสำหรับ GBM

25) ภาพอนาจารที่ใช้ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์: ความสัมพันธ์กับความไม่พอใจของร่างกาย, อาการกินผิดปกติ, ความคิดเกี่ยวกับการใช้สเตียรอยด์และคุณภาพชีวิต (2017) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

กลุ่มตัวอย่างของ 2733 เพศชายที่เป็นชนกลุ่มน้อยทางเพศที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ทำแบบสำรวจออนไลน์ซึ่งประกอบด้วยมาตรการในการใช้สื่อลามกความไม่พอใจของร่างกายอาการกินผิดปกติความคิดเกี่ยวกับการใช้สเตียรอยด์และคุณภาพชีวิต

ผู้เข้าร่วมเกือบทั้งหมด (98.2%) รายงานว่ามีภาพลามกอนาจารโดยใช้ค่ามัธยฐานของการใช้ 5.33 ชั่วโมงต่อเดือน การวิเคราะห์หลายตัวแปรพบว่าการใช้สื่อลามกที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับความไม่พอใจต่อกล้ามเนื้อไขมันในร่างกายและส่วนสูง อาการผิดปกติของการรับประทานอาหารมากขึ้น คิดมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้สเตียรอยด์ anabolic; และคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่า

26) การใช้สื่อลามกและความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของหนุ่มสาวชาวออสเตรเลีย (2017) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

อายุน้อยในการดูสื่อลามกครั้งแรกมีความสัมพันธ์กับ ... ปัญหาสุขภาพจิตล่าสุด

ส่วนที่ 1 (ข) - การศึกษาที่เผยแพร่หลังจาก“การทดลองเรื่องหนังโป๊มาก” ที่รายงานการเชื่อมโยงระหว่างการใช้สื่อลามกกับการทำงานขององค์ความรู้ที่ด้อยกว่า:

1) การประมวลผลภาพอนาจารขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยความจำ (2013) - นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันค้นพบว่าความสุขทางอินเทอร์เน็ตสามารถลดความทรงจำในการทำงานลงได้ ในการทดสอบภาพอนาจารนี้บุคคลที่มีสุขภาพดี 28 ปฏิบัติงานหน่วยความจำในการทำงานโดยใช้ชุดรูปภาพ 4 ที่แตกต่างกันหนึ่งในนั้นคือภาพอนาจาร ผู้เข้าร่วมยังให้คะแนนภาพลามกอนาจารเกี่ยวกับการเร้าอารมณ์ทางเพศและการช่วยตัวเองด้วยความเร่งด่วนก่อนและหลังการนำเสนอภาพลามก ผลการวิจัยพบว่าหน่วยความจำในการทำงานแย่ที่สุดในระหว่างการรับชมสื่อลามก ข้อความที่ตัดตอนมา:

ผลลัพธ์นำไปสู่มุมมองที่ตัวชี้วัดของการเร้าอารมณ์ทางเพศเนื่องจากการประมวลผลภาพลามกอนาจารรบกวนการทำงานของหน่วยความจำ การค้นพบนี้ถูกกล่าวถึงด้วยความเคารพต่อการติดเซ็กส์ทางอินเทอร์เน็ตเพราะการทำงานของสัญญาณรบกวนหน่วยความจำโดยการชี้นำที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดนั้นเป็นที่รู้จักกันดี

2) การประมวลผลภาพทางเพศรบกวนการตัดสินใจภายใต้ความคลุมเครือ (2013) - การศึกษาพบว่าการดูภาพลามกรบกวนการตัดสินใจระหว่างการทดสอบความรู้ความเข้าใจที่เป็นมาตรฐาน สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการใช้สื่อลามกอาจส่งผลต่อการทำงานของผู้บริหารซึ่งเป็นชุดทักษะทางจิตที่ช่วยในการบรรลุเป้าหมาย ทักษะเหล่านี้ถูกควบคุมโดยพื้นที่ของสมองที่เรียกว่า prefrontal cortex

ประสิทธิภาพในการตัดสินใจยิ่งแย่ลงเมื่อภาพทางเพศสัมพันธ์กับดาดฟ้าที่เสียเปรียบเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพเมื่อภาพทางเพศเชื่อมโยงกับชั้นที่เป็นประโยชน์ การกระตุ้นทางเพศแบบอัตนัยช่วยลดความสัมพันธ์ระหว่างสภาพงานและประสิทธิภาพในการตัดสินใจ การศึกษาครั้งนี้เน้นย้ำว่าการกระตุ้นทางเพศรบกวนการตัดสินใจซึ่งอาจอธิบายได้ว่าเหตุใดบุคคลบางคนอาจประสบผลในทางลบในบริบทของการใช้งานในโลกไซเบอร์

3) เร้าอารมณ์ความสามารถในการทำงานของหน่วยความจำและการตัดสินใจทางเพศในผู้ชาย (2014) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การศึกษาครั้งนี้ตรวจสอบว่าความจุหน่วยความจำในการทำงาน (WMC) มีการควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างการเร้าอารมณ์ทางสรีรวิทยาและการตัดสินใจทางเพศหรือไม่ ผู้ชาย 59 ทั้งหมดดู 20 consensual และ 20 ภาพที่ไม่ได้รับการยินยอมจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศตรงข้ามในขณะที่ระดับความตื่นตัวทางสรีรวิทยาของพวกเขาถูกบันทึกโดยใช้การตอบสนองทางผิวหนัง ผู้เข้าร่วมยังเสร็จสิ้นการประเมิน WMC และงานอะนาล็อกวันที่ข่มขืนที่พวกเขาต้องระบุจุดที่ชายชาวออสเตรเลียโดยเฉลี่ยจะหยุดความก้าวหน้าทางเพศทั้งหมดในการตอบสนองต่อการต่อต้านวาจาและ / หรือทางกายภาพจากคู่หญิง ผู้เข้าร่วมที่ถูกกระตุ้นทางสรีรวิทยามากขึ้นและใช้เวลามากขึ้นในการดูภาพทางเพศที่ไม่ได้รับความยินยอมร่วมกันเสนอชื่ออย่างมีนัยสำคัญต่อมาหยุดจุดในงานอะนาล็อกข่มขืนวันที่ สอดคล้องกับการคาดการณ์ของเราความสัมพันธ์ระหว่างความตื่นตัวทางสรีรวิทยาและจุดหยุดที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นแข็งแกร่งที่สุดสำหรับผู้เข้าร่วมที่มีระดับ WMC ที่ต่ำกว่า สำหรับผู้เข้าร่วมที่มี WMC สูงความตื่นตัวทางสรีรวิทยาไม่เกี่ยวข้องกับจุดหยุดที่ได้รับการเสนอชื่อ ดังนั้นความสามารถในการทำงานของผู้บริหาร (และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง WMC) จึงมีบทบาทสำคัญในการกลั่นกรองการตัดสินใจของผู้ชายเกี่ยวกับพฤติกรรมก้าวร้าวทางเพศ

4) การติดขัดกับสื่อลามก การใช้มากเกินไปหรือละเลยของตัวชี้นำ cybersex ในสถานการณ์มัลติทาสกิ้งเกี่ยวข้องกับอาการของการติดยาเสพติด cybersex (2015) - กลุ่มตัวอย่างที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อการติดสื่อลามกนั้นดำเนินงานด้านการบริหารงานได้ไม่ดี (ซึ่งอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้า) ข้อความที่ตัดตอนมาไม่กี่:

เราตรวจสอบว่าแนวโน้มการติดยาเสพติดไซเบอร์นั้นเกี่ยวข้องกับปัญหาในการพยายามควบคุมการรับรู้ในสถานการณ์แบบมัลติทาสกิ้งที่เกี่ยวข้องกับภาพลามกอนาจารหรือไม่ เราใช้กระบวนทัศน์แบบมัลติทาสกิ้งที่ผู้เข้าร่วมมีเป้าหมายชัดเจนในการทำงานในปริมาณที่เท่ากันกับสื่อที่เป็นกลางและลามกอนาจาร เราพบว่าผู้เข้าร่วมที่รายงานแนวโน้มการติดยาเสพติดไซเบอร์นั้นเบี่ยงเบนความสนใจจากเป้าหมายนี้

ผลของการศึกษาปัจจุบันชี้ไปที่บทบาทของฟังก์ชั่นการควบคุมของผู้บริหารเช่นฟังก์ชั่นที่สื่อกลางโดยเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าเพื่อการพัฒนาและบำรุงรักษาการใช้งานไซเบอร์เท็กซ์ที่มีปัญหา (ตามที่แนะนำโดย ยี่ห้อและคณะ, 2014) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถที่ลดลงในการตรวจสอบปริมาณการใช้และการสลับไปมาระหว่างเนื้อหาลามกอนาจารและเนื้อหาอื่น ๆ ในเป้าหมายอย่างเพียงพออาจเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาและบำรุงรักษาการติดยาเสพติดไซเบอร์

5) พฤติกรรมทางเพศที่มีปัญหาในวัยหนุ่มสาว: ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางคลินิกพฤติกรรมและความรู้เกี่ยวกับระบบประสาท (2016) - บุคคลที่มีพฤติกรรมทางเพศที่เป็นปัญหา (PSB) มีการขาดดุลทางระบบประสาทและความรู้ความเข้าใจหลายประการ การค้นพบนี้บ่งชี้ว่ามีคนยากจนกว่า การทำงานของผู้บริหาร (hypofrontality) ซึ่งเป็น a สมองที่สำคัญที่เกิดขึ้นในผู้เสพยาเสพติด. ข้อความที่ตัดตอนมา:

จากลักษณะนี้เป็นไปได้ที่จะติดตามปัญหาที่เห็นได้ชัดใน PSB และลักษณะทางคลินิกเพิ่มเติมเช่น dysregulation ทางอารมณ์เพื่อการขาดดุลทางปัญญาโดยเฉพาะ…. หากปัญหาความรู้ความเข้าใจที่ระบุในการวิเคราะห์นี้เป็นคุณสมบัติหลักของ PSB สิ่งนี้อาจมีนัยยะทางคลินิกที่เด่นชัด

6) ผลของสื่อลามกที่มีต่อนักเรียนระดับมัธยมปลายประเทศกานา. (2016) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยอมรับการดูสื่อลามกก่อน นอกจากนี้ยังพบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าสื่อลามกส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียนในทางลบ ...

7) หน้าที่ของผู้บริหารทางเพศและชายที่ไม่ได้ใช้บังคับทางเพศก่อนและหลังการดูวิดีโอเร้าอารมณ์ (2017) - การเปิดรับสื่อลามกส่งผลกระทบต่อการทำงานของผู้บริหารในผู้ชายที่มี“ พฤติกรรมทางเพศที่บีบบังคับ” แต่ไม่ใช่การควบคุมที่ดีต่อสุขภาพ การทำงานของผู้บริหารที่แย่กว่าเมื่อสัมผัสกับตัวชี้นำที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดเป็นจุดเด่นของความผิดปกติของสาร (บ่งชี้ทั้งสองอย่าง วงจร prefrontal เปลี่ยนแปลง และ แพ) ข้อความที่ตัดตอนมา:

การค้นพบนี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการรับรู้ความสามารถในการเรียนรู้หลังจากการกระตุ้นทางเพศด้วยการควบคุมเมื่อเทียบกับผู้ที่มีส่วนร่วมทางเพศ ข้อมูลเหล่านี้สนับสนุนแนวคิดที่ว่าผู้ชายที่มีพฤติกรรมทางเพศไม่ได้ใช้ประโยชน์จากผลการเรียนรู้ที่เป็นไปได้จากประสบการณ์ซึ่งอาจส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการขาดผลจากการเรียนรู้ของกลุ่มบังคับทางเพศเมื่อมีการกระตุ้นทางเพศคล้ายคลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวัฏจักรของการเสพติดทางเพศซึ่งเริ่มจากการรับรู้ความรู้สึกทางเพศที่เพิ่มขึ้นตามด้วยการเปิดใช้งานทางเพศ สคริปต์และการสำเร็จความใคร่มักเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงกับสถานการณ์

8) การสัมผัสกับสิ่งเร้าอารมณ์ทางเพศทำให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นซึ่งนำไปสู่การมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นในการกระทำผิดทางอาญาในหมู่ผู้ชาย (2017) - ในการศึกษาสองชิ้นที่สัมผัสกับสิ่งเร้าทางเพศทางสายตาส่งผลให้ 1) การลดราคาล่าช้ามากขึ้น (ไม่สามารถชะลอความพึงพอใจได้) 2) มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในการกระทำผิดทางไซเบอร์มากขึ้น 3) มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าลอกเลียนแบบและแฮ็กบัญชี Facebook ของใครบางคน เมื่อนำมารวมกันแสดงว่าการใช้สื่อลามกเพิ่มแรงกระตุ้นและอาจลดการทำงานของผู้บริหารบางอย่าง (การควบคุมตนเองการตัดสินการคาดการณ์ผลที่ตามมาการควบคุมแรงกระตุ้น) ข้อความที่ตัดตอนมา:

การค้นพบนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการลดการมีส่วนร่วมของผู้ชายในการกระทำผิดทางไซเบอร์ นั่นคือผ่านการสัมผัสกับสิ่งเร้าทางเพศน้อยลงและการส่งเสริมความพึงพอใจที่ล่าช้า ผลการวิจัยในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าสิ่งเร้าทางเพศที่มีอยู่สูงในโลกไซเบอร์อาจมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพฤติกรรมการกระทำผิดทางไซเบอร์ของผู้ชายมากกว่าที่เคยคิดไว้

ในที่สุดสำหรับส่วนนี้จิตแพทย์วิคตอเรีย Dunckley ได้รายงานการปรับปรุงอย่างมาก ในผู้ป่วยเด็กของเธอที่ใช้เวลาว่างจากอุปกรณ์แบบโต้ตอบ

ส่วนที่ 2 -“ การเสพติดอารมณ์” ทำให้รุนแรงขึ้นหรือทำให้เกิดอาการต่างๆ (สมาธิสั้นความวิตกกังวลทางสังคมความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลด้านประสิทธิภาพ ฯลฯ ). การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้อินเทอร์เน็ตดูเหมือนจะ สาเหตุ ปัญหาด้านจิตใจสติปัญญาหรืออารมณ์

ในขณะที่การศึกษาก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เป็นสหสัมพันธ์การศึกษาต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับวิธีการต่าง ๆ ที่แนะนำหรือยืนยันสาเหตุ

ก) การศึกษาภาพอนาจารที่แสดงให้เห็นหรือชี้แนะสาเหตุ:

นี่คือการศึกษาเกี่ยวกับสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตจำนวนหนึ่งซึ่งผู้ใช้สื่อลามกตัดการใช้สื่อลามกและอธิบายผลลัพธ์ การละเว้นจากสื่อลามกเพื่อยืนยันถึงผลกระทบของมันคือแนวคิดหลักในการพูดคุย TEDx ของฉันและในบทความที่ผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อนฉันเขียนไว้ใน 2016: กำจัดการใช้ภาพอนาจารทางอินเทอร์เน็ตเรื้อรังเพื่อเปิดเผยผลกระทบ. นี่คือการศึกษาที่ฉันรู้ว่าผู้ใช้สื่อลามกพยายามที่จะละเว้นจากสื่อลามก พวกเขาทั้งหมดรายงานผลลัพธ์ที่สำคัญ ห้าในแปดของการศึกษามีผู้ใช้สื่อลามกซึ่งมีอาการผิดปกติทางเพศอย่างรุนแรงละเว้นจากสื่อลามก การศึกษา 5 เหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงสาเหตุในฐานะผู้ป่วยที่รักษาความผิดปกติทางเพศเรื้อรังโดยการลบตัวแปรเดียว (ภาพอนาจาร):

 1. นิสัยการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองของผู้ชายและความผิดปกติทางเพศ (2016)
 2. สื่อลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดความพิการทางเพศหรือไม่? รีวิวด้วยรายงานทางคลินิก (2016)
 3. การปฏิบัติด้วยตนเองแบบผิดปกติเป็นปัจจัยสาเหตุในการวินิจฉัยและการรักษาความผิดปกติทางเพศในชายหนุ่ม (2014)
 4. การแพร่กระจายของโรคจิตจากสถานการณ์: กรณีศึกษา (2014)
 5. มันยากแค่ไหนที่จะรักษาอาการหลั่งเร็วภายในแบบจำลองพฤติกรรมรักร่วมเพศระยะสั้น การเปรียบเทียบกรณีศึกษา (2017)

อีกสามการศึกษา:

6) การแลกเงินรางวัลสำหรับความสุขในปัจจุบัน: การบริโภคภาพอนาจารและการลดเวลาล่าช้า (2015) - ยิ่งภาพอนาจารที่ผู้เข้าร่วมบริโภคบริโภคมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถชะลอความพอใจได้ การศึกษาที่ไม่เหมือนใครนี้ยังทำให้ผู้ใช้สื่อลามกลดการใช้สื่อลามกเป็นเวลา 3 สัปดาห์ การศึกษาพบว่าการใช้สื่อลามกอย่างต่อเนื่องคือ เหตุผล เกี่ยวข้องกับการไม่สามารถชะลอการทำให้พอใจได้มากขึ้น (โปรดทราบว่าความสามารถในการชะลอการทำให้พอใจเป็นหน้าที่ของเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้า) ข้อความที่ตัดตอนมาจากการศึกษาครั้งแรก (อายุ 20 เรื่องอายุมัธยฐาน) มีความสัมพันธ์กับการใช้สื่อลามกอนาจารของอาสาสมัครกับคะแนนของพวกเขาในงานที่ทำให้พอใจ:

“ ยิ่งผู้เข้าร่วมเสพสื่อลามกมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งเห็นว่ารางวัลในอนาคตมีมูลค่าน้อยกว่ารางวัลทันทีแม้ว่ารางวัลในอนาคตจะคุ้มค่ากว่าก็ตาม”

มีการศึกษาครั้งที่สอง (ค่ามัธยฐานอายุ 19) เพื่อประเมินว่ามีการใช้สื่อลามกหรือไม่ สาเหตุที่ การลดราคาล่าช้าหรือไม่สามารถชะลอความพึงพอใจได้ นักวิจัยแบ่งออกเป็น ผู้ใช้สื่อลามกในปัจจุบัน ออกเป็นสองกลุ่ม:

 1. กลุ่มหนึ่งงดใช้สื่อลามกเป็นเวลา 3 สัปดาห์
 2. กลุ่มที่สองงดอาหารที่พวกเขาโปรดปรานเป็นเวลา 3 สัปดาห์

ผู้เข้าร่วมทุกคนบอกว่าการศึกษานี้เกี่ยวกับการควบคุมตนเองและพวกเขาถูกสุ่มเลือกให้ละเว้นจากกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ส่วนที่ฉลาดก็คือนักวิจัยให้กลุ่มที่สองของผู้ใช้สื่อลามกละเว้นจากการกินอาหารโปรดของพวกเขา สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่า 1) ทุกวิชาที่มีส่วนร่วมในภารกิจควบคุมตนเองและ 2) การใช้สื่อลามกของกลุ่มที่สองไม่ได้รับผลกระทบ ในตอนท้ายของ 3 สัปดาห์ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในภารกิจเพื่อประเมินการลดราคาล่าช้า หมายเหตุสำคัญ: ในขณะที่“ กลุ่มงดเว้นสื่อลามก” ดูสื่อลามกน้อยกว่า“ ผู้งดเว้นอาหารโปรด” อย่างมีนัยสำคัญ แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ละเว้นจากการดูสื่อลามกโดยสิ้นเชิง ถึงกระนั้นผลลัพธ์:

“ ตามที่คาดการณ์ไว้ผู้เข้าร่วมที่พยายามควบคุมตนเองให้มีความปรารถนาที่จะบริโภคสื่อลามกจะเลือกผลตอบแทนที่มากขึ้นในภายหลังเมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วมที่ควบคุมตนเองในการบริโภคอาหาร แต่ยังคงบริโภคสื่อลามกต่อไป”

กลุ่มที่ลดการดูสื่อลามกเป็นเวลา 3 สัปดาห์มีการลดความล่าช้าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่งดอาหารโปรด พูดง่ายๆการละเว้นจากสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตช่วยเพิ่มความสามารถของผู้ใช้สื่อลามกในการชะลอความพึงพอใจ จากการศึกษา:

ดังนั้นการสร้างผลการศึกษาระยะยาวของการศึกษา 1 เราแสดงให้เห็นว่าการบริโภคสื่อลามกอย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับอัตราการลดความล่าช้าที่สูงขึ้น การออกกำลังกายควบคุมตนเองในโดเมนทางเพศมีผลต่อการลดความล่าช้าในการออกกำลังกายมากกว่าการควบคุมตนเองเหนือความอยากอาหารที่ให้ผลตอบแทนทางร่างกายอื่น ๆ (เช่นการรับประทานอาหารที่ชื่นชอบ)

7) การเลิกบุหรี่มีผลต่อการตั้งค่าอย่างไร (2016) [ผลการศึกษาเบื้องต้น] - ข้อความที่ตัดตอนมาจากบทความ:

ผลลัพธ์ของคลื่นลูกแรก - การค้นพบหลัก

 1. ความยาวของผู้เข้าร่วมแนวยาวที่สุดที่ดำเนินการก่อนที่จะมีส่วนร่วมในการสำรวจมีความสัมพันธ์กับการตั้งค่าเวลา การสำรวจครั้งที่สองจะตอบคำถามหากการงดออกเสียงนานขึ้นทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถชะลอการให้รางวัลได้มากขึ้นหรือหากผู้ป่วยที่เข้าร่วมมีแนวโน้มที่จะทำงานเป็นเส้นยาวขึ้น
 2. การเลิกบุหรี่เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความเกลียดชังน้อยลง (ซึ่งเป็นเรื่องดี) การสำรวจครั้งที่สองจะให้หลักฐานสุดท้าย
 3. บุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กับความยาวของเส้น คลื่นลูกที่สองจะเปิดเผยว่าการเลิกบุหรี่มีผลต่อบุคลิกภาพหรือหากบุคลิกภาพสามารถอธิบายความผันแปรของความยาวของริ้วรอยได้

ผลลัพธ์ของคลื่นลูกที่สอง - การค้นพบหลัก

 1. การละเว้นจากสื่อลามกและการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองช่วยเพิ่มความสามารถในการชะลอการให้รางวัล
 2. การมีส่วนร่วมในช่วงเวลาของการเลิกบุหรี่ทำให้คนเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงมากขึ้น
 3. การเลิกบุหรี่ทำให้ผู้คนเห็นแก่ผู้อื่นมากขึ้น
 4. การเลิกบุหรี่ทำให้ผู้คนที่มีความเป็นคนนอกคอกมากขึ้นมีความขยันขันแข็งและมีอาการทางประสาทน้อยลง

8) ความรักที่ไม่สามารถคงอยู่ได้: การใช้สื่อลามกและความมุ่งมั่นที่อ่อนแอต่อคู่รักที่รัก (2012) - การศึกษามีอาสาสมัครพยายามที่จะละเว้นจากการใช้สื่อลามกเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เมื่อเปรียบเทียบทั้งสองกลุ่มผู้ที่ยังคงใช้สื่อลามกรายงานระดับความมุ่งมั่นที่ต่ำกว่าผู้ที่พยายามละเว้น ข้อความที่ตัดตอนมา:

การแทรกแซงได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการลดหรือกำจัดการบริโภคสื่อลามกในช่วงระยะเวลาของการศึกษาสามสัปดาห์ แต่ก็ไม่ได้ขัดขวางผู้เข้าร่วมที่ควบคุมการบริโภคต่อไป สมมติฐานของเราได้รับการสนับสนุนเนื่องจากผู้เข้าร่วมในสภาพการบริโภคสื่อลามกรายงานว่ามีความมุ่งมั่นลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วมในการงดใช้สื่อลามก

นอกจากนี้ผลกระทบของการบริโภคสื่อลามกอย่างต่อเนื่องที่มีต่อความมุ่งมั่นไม่สามารถอธิบายได้โดยความแตกต่างในการลดลงของทรัพยากรการกำกับดูแลตนเองจากการใช้การควบคุมตนเองที่มากขึ้นเนื่องจากผู้เข้าร่วมในทั้งสองเงื่อนไขงดเว้นจากสิ่งที่ถูกใจ (เช่นสื่อลามกหรืออาหารจานโปรด)

นอกจากนี้การศึกษาระยะยาวจำนวนมากแนะนำอย่างยิ่งถึงสาเหตุ:

9) การศึกษาระยะยาวเกี่ยวกับการใช้สื่อลามกในชายหนุ่มและผลการเรียน: การเปิดรับสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตของเด็กวัยรุ่นตอนต้น: ความสัมพันธ์กับช่วงเวลาหลังหัวเลี้ยวหัวต่อการแสวงหาความรู้สึกและผลการเรียน (2014) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การศึกษาแบบพาเนลสองคลื่นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบแบบจำลองเชิงบูรณาการในเด็กวัยรุ่นตอนต้น (อายุเฉลี่ย = 14.10; N = 325) ซึ่ง (ก) อธิบายการเปิดรับสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตโดยดูความสัมพันธ์กับช่วงเวลาในวัยแรกรุ่นและการแสวงหาความรู้สึกและ (b ) สำรวจผลที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดรับสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเพื่อผลการเรียน… .. ยิ่งไปกว่านั้นการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นทำให้ผลการเรียนของเด็กชายลดลงในหกเดือนต่อมา

10) ภาพอนาจารของอินเทอร์เน็ตและคุณภาพความสัมพันธ์: การศึกษาระยะยาวของผลกระทบจากการปรับตัวของคู่นอน, ความพึงพอใจทางเพศและเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตที่ชัดเจนทางเพศของคู่สมรสใหม่ (2015) - การศึกษาระยะยาว ข้อความที่ตัดตอนมา:

ข้อมูลจากตัวอย่างของคู่บ่าวสาวจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าการใช้ SEIM นั้นมีผลเสียมากกว่าผลกระทบเชิงบวกสำหรับสามีและภรรยา ที่สำคัญการปรับตัวของสามีลดการใช้ SEIM เมื่อเวลาผ่านไปและการใช้ SEIM ลดลง นอกจากนี้ความพึงพอใจทางเพศในสามีมากขึ้นคาดการณ์ว่าการใช้ SEIM ของภรรยาจะลดลงในอีกหนึ่งปีต่อมาในขณะที่การใช้ SEIM ของภรรยาไม่ได้เปลี่ยนความพึงพอใจทางเพศของสามี

11) การดูภาพอนาจารลดคุณภาพของชีวิตสมรสเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่ หลักฐานจากข้อมูลระยะยาว (2016) - การศึกษาระยะยาวครั้งแรกเกี่ยวกับภาพตัดขวางของคู่แต่งงาน พบผลเสียที่สำคัญของการใช้สื่อลามกต่อคุณภาพการแต่งงานเมื่อเวลาผ่านไป ข้อความที่ตัดตอนมา:

การศึกษานี้เป็นครั้งแรกที่ใช้ข้อมูลระยะยาวที่เป็นตัวแทนของประเทศ (ภาพบุคคลของ American Life Study ในปี 2006-2012) เพื่อทดสอบว่าการใช้สื่อลามกบ่อยขึ้นมีผลต่อคุณภาพชีวิตสมรสในภายหลังหรือไม่และผลกระทบนี้ได้รับการกลั่นกรองตามเพศหรือไม่ โดยทั่วไปผู้ที่แต่งงานแล้วที่ดูสื่อลามกบ่อยขึ้นในปี 2006 รายงานว่าคุณภาพชีวิตสมรสลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2012 โดยมีการควบคุมคุณภาพชีวิตสมรสก่อนหน้านี้และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบของภาพอนาจารไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนสำหรับความไม่พอใจในชีวิตทางเพศหรือการตัดสินใจในชีวิตสมรสในปี 2006 ในแง่ของอิทธิพลที่สำคัญความถี่ของการใช้สื่อลามกในปี 2006 เป็นตัวทำนายคุณภาพชีวิตสมรสที่แข็งแกร่งเป็นอันดับสองในปี 2012

12) จนถึงพรเรามีส่วนร่วมกันไหม? ผลระยะยาวของการใช้สื่อลามกที่มีต่อการหย่าร้าง (2017) - การศึกษาระยะยาวนี้ใช้ข้อมูลจากคณะสำรวจทั่วไปทางสังคมที่เป็นตัวแทนระดับประเทศที่รวบรวมจากผู้ใหญ่ชาวอเมริกันหลายพันคน ผู้ตอบถูกสัมภาษณ์สามครั้งเกี่ยวกับการใช้สื่อลามกและสถานภาพการสมรสทุกสองปีตั้งแต่ปี 2006-2010, 2008-2012 หรือ 2010-2014 ข้อความที่ตัดตอนมา:

การเริ่มใช้สื่อลามกระหว่างคลื่นสำรวจความเป็นไปได้ที่จะหย่าร้างกันเกือบสองเท่าในช่วงสำรวจถัดไปจาก 6 เปอร์เซ็นต์เป็น 11 เปอร์เซ็นต์และเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าสำหรับผู้หญิงจาก 6 เปอร์เซ็นต์เป็น 16 เปอร์เซ็นต์ ผลการศึกษาของเราชี้ให้เห็นว่าการดูสื่อลามกภายใต้สภาพสังคมบางอย่างอาจส่งผลเสียต่อความมั่นคงในชีวิตสมรส ในทางกลับกันการยุติการใช้สื่อลามกระหว่างคลื่นสำรวจมีความสัมพันธ์กับโอกาสในการหย่าร้างที่ลดลง แต่สำหรับผู้หญิงเท่านั้น

นอกจากนี้นักวิจัยพบว่าระดับความสุขในชีวิตสมรสที่รายงานในเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความสัมพันธ์ของสื่อลามกกับความน่าจะเป็นของการหย่าร้าง ในบรรดาผู้คนที่รายงานว่าพวกเขา "มีความสุขมาก" ในการแต่งงานของพวกเขาในคลื่นการสำรวจครั้งแรกการเริ่มมีผู้ชมสื่อลามกก่อนการสำรวจครั้งต่อไปมีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นที่น่าสังเกต - จาก 3 เปอร์เซ็นต์เป็น 12 เปอร์เซ็นต์ - เนื่องจากมีโอกาสหย่าร้างในช่วงเวลา การสำรวจครั้งต่อไป

การวิเคราะห์เพิ่มเติมยังแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อลามกเริ่มต้นและความน่าจะเป็นของการหย่าร้างมีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชาวอเมริกันที่อายุน้อยกว่าผู้ที่นับถือศาสนาน้อยกว่าและผู้ที่รายงานความสุขในชีวิตสมรสเบื้องต้น

13) การใช้ภาพอนาจารและการแยกกันอยู่: หลักฐานจากข้อมูลแผงสองคลื่น (2017) - การศึกษาระยะยาว ข้อความที่ตัดตอนมา:

บทความนี้ตรวจสอบว่าชาวอเมริกันที่แต่งงานแล้วที่ดูภาพลามกอนาจารใน 2006 ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรือในความถี่ที่มากขึ้นมีแนวโน้มที่จะได้สัมผัสกับการสมรสโดย 2012 มากขึ้นจากข้อมูลจากคลื่น 2006 และ 2012 ของผู้แทนระดับประเทศ การวิเคราะห์การถดถอยแบบลอจิสติกแบบไบนารีแสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันที่แต่งงานแล้วที่ดูสื่อลามกใน 2006 มีโอกาสมากกว่าสองเท่าที่คนที่ไม่ได้ดูภาพอนาจารจะได้พบกับการแยกทางโดย 2012 แม้หลังจากควบคุมความสุขสมรสและความพึงพอใจทางเพศ ความสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการใช้สื่อลามกกับการแยกกันในชีวิตสมรสนั้นเป็นความโค้งทางเทคนิค ความน่าจะเป็นของการแยกสมรสโดย 2006 เพิ่มขึ้นด้วยภาพอนาจาร 2012 ที่ใช้ไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วลดลงที่ความถี่สูงสุดในการใช้สื่อลามก

14) ผู้ใช้ภาพอนาจารมีแนวโน้มที่จะพบกับการเลิกราที่โรแมนติคมากขึ้นหรือไม่ หลักฐานจากข้อมูลระยะยาว (2017) - การศึกษาระยะยาว ข้อความที่ตัดตอนมา:

การศึกษาครั้งนี้ตรวจสอบว่าคนอเมริกันที่ใช้สื่อลามกไม่ว่าจะทั้งหมดหรือนานกว่านั้นมีแนวโน้มที่จะรายงานว่ามีการเลิกราที่โรแมนติคเมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลระยะยาวถูกนำมาจากคลื่น 2006 และ 2012 ของภาพถ่ายบุคคลของการศึกษาชีวิตอเมริกัน การวิเคราะห์การถดถอยแบบไบนารีโลจิสติกส์แสดงให้เห็นว่าคนอเมริกันที่ดูสื่อลามกใน 2006 เกือบสองเท่าที่คนเหล่านั้นที่ไม่เคยดูสื่อลามกเพื่อรายงานการล่มสลายของโรแมนติกโดย 2012 แม้หลังจากควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่นสถานะความสัมพันธ์ 2006 ความสัมพันธ์นี้แข็งแกร่งกว่าผู้ชายมากกว่าผู้หญิงและชาวอเมริกันที่ไม่ได้แต่งงานมากกว่าคนอเมริกันที่แต่งงานแล้ว การวิเคราะห์ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างความถี่ที่คนอเมริกันดูสื่อลามกใน 2006 และโอกาสที่พวกเขาจะได้พบกับการล่มสลายของ 2012

15) ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อลามกออนไลน์ความเป็นอยู่ทางจิตวิทยาและการอนุญาตทางเพศในวัยรุ่นจีนฮ่องกง: การศึกษาระยะยาวแบบสามคลื่น (2018) - การศึกษาระยะยาวพบว่าการใช้สื่อลามกเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าความพึงพอใจในชีวิตที่ลดลงและทัศนคติทางเพศที่อนุญาต

ตามการตั้งสมมติฐานการเปิดรับสื่อลามกออนไลน์ของวัยรุ่นสัมพันธ์กับอาการซึมเศร้าและสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้า (เช่น Ma et al. 2018; Wolak et al. 2007) วัยรุ่นที่สัมผัสกับสื่อลามกออนไลน์โดยเจตนารายงานว่าอาการซึมเศร้าในระดับที่สูงขึ้น ผลลัพธ์เหล่านี้สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบของการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีต่อความเป็นอยู่ทางจิตวิทยาเช่นอาการซึมเศร้า (Nesi และ Prinstein 2015; Primack et al. 2017, Zhao et al. 2017) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Apaolaza et al. 2013; Valkenburg et al. 2017) และความเหงา (Bonetti et al. 2010; Ma 2017) นอกจากนี้การศึกษานี้ให้การสนับสนุนเชิงประจักษ์สำหรับผลกระทบระยะยาวของการเปิดรับสื่อลามกออนไลน์โดยเจตนาต่อภาวะซึมเศร้าในช่วงเวลาหนึ่ง สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการเปิดรับสื่อลามกออนไลน์โดยเจตนาในระยะเริ่มแรกอาจนำไปสู่อาการซึมเศร้าในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย… ..

ความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างความพึงพอใจในชีวิตและการเปิดรับสื่อลามกออนไลน์เป็นไปตามการศึกษาก่อนหน้า (ปีเตอร์และวาลเคนเบิร์ก 2006; Ma et al. 2018; Wolak et al. 2007) การศึกษาปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นที่ไม่ค่อยพอใจในชีวิตของพวกเขาที่ Wave 2 อาจนำพวกเขาไปสู่การสัมผัสกับภาพลามกอนาจารทั้งสองประเภทที่ Wave 3

การศึกษาปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมกันและระยะยาวของทัศนคติทางเพศที่ได้รับอนุญาตต่อการเปิดรับสื่อลามกออนไลน์ทั้งสองประเภท ตามที่คาดไว้จากการวิจัยก่อนหน้านี้ (Lo และ Wei 2006; Brown และ L'Engle 2009; Peter และ Valkenburg 2006) วัยรุ่นที่ยอมให้มีเพศสัมพันธ์รายงานระดับการสัมผัสสื่อลามกออนไลน์ทั้งสองประเภทที่สูงขึ้น

B) การศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตแสดงสาเหตุ:

ในขณะที่การศึกษาหลายร้อยการเชื่อมโยงการใช้อินเทอร์เน็ตและการติดอินเทอร์เน็ตกับปัญหาทางด้านจิตใจและความรู้ความเข้าใจการศึกษาดังต่อไปนี้ขอแนะนำให้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถทำให้เกิดความผิดปกติทางจิตใจและอารมณ์:

1) การสื่อสารออนไลน์การใช้อินเทอร์เน็ตตามความต้องการและความผาสุกทางจิตสังคมในหมู่วัยรุ่น: การศึกษาระยะยาว (2008) - การศึกษาระยะยาว ส่วนที่ตัดตอนมา:“การใช้ร่อซู้ลทันทีและการแชทในห้องสนทนามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้อินเทอร์เน็ตและภาวะซึมเศร้า 6 เดือนต่อมา"

2) ผลของการใช้พยาธิวิทยาของอินเทอร์เน็ตต่อสุขภาพจิตวัยรุ่น (2010) - การศึกษาในอนาคต ข้อความที่ตัดตอนมา:“ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าคนหนุ่มสาวที่ไม่มีปัญหาสุขภาพจิตในตอนแรก แต่การใช้อินเทอร์เน็ตทำให้เกิดโรคซึมเศร้า"

3) ผู้นำหรือผลสืบเนื่อง: ความผิดปกติทางพยาธิวิทยาในผู้ที่ติดเชื้อทางอินเทอร์เน็ต (2011) - ลักษณะเฉพาะในการศึกษาครั้งนี้คือผู้วิจัยไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนในวิทยาลัย การศึกษาติดตามนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ XNUMX เพื่อตรวจสอบว่าเปอร์เซ็นต์การติดอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างและปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่อาจมีบทบาท หลังจากเลิกเรียนไปหนึ่งปีมีผู้ติดอินเทอร์เน็ตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ผู้ที่พัฒนาการติดอินเทอร์เน็ตในตอนแรกนั้นสูงกว่าในระดับครอบงำ แต่คะแนนต่ำกว่าสำหรับภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลและความเกลียดชัง ข้อความที่ตัดตอนมา:

หลังจากการพัฒนาการติดอินเทอร์เน็ตพบว่ามีคะแนนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลความเกลียดชังความไวระหว่างบุคคลและโรคจิตแสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ของการติดอินเทอร์เน็ต เราไม่สามารถหาตัวทำนายพยาธิสภาพที่มั่นคงสำหรับความผิดปกติของการเสพติดอินเทอร์เน็ต ความผิดปกติของการเสพติดอินเทอร์เน็ตอาจนำปัญหาทางพยาธิวิทยามาสู่ผู้ติดยาในบางด้าน

4) ผลของการใช้การฝังเข็มด้วยไฟฟ้าร่วมกับการบำบัดทางจิตต่อความรู้ความเข้าใจและศักยภาพของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ P300 และการปฏิเสธเชิงลบที่ไม่ตรงกันในผู้ป่วยที่ติดอินเทอร์เน็ต (2012) - หลังจาก 40 วันในการลดการใช้อินเทอร์เน็ตและผู้เข้ารับการบำบัดทำคะแนนได้ดีขึ้นจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจพร้อมการเปลี่ยนแปลง EEG ที่สอดคล้องกัน

5) การเปลี่ยนแปลง P300 และการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญาในวิชาที่มีความผิดปกติของการเสพติดอินเทอร์เน็ต: การศึกษาติดตามผลเดือน 3 (2011) - การอ่าน EEG ที่มีการเปลี่ยนแปลง (แสดงการขาดดุลทางปัญญา) กลับสู่ระดับปกติหลังจาก 3 เดือนของการรักษา

6) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกับสถานะซึมเศร้า แต่ไม่ใช่ลักษณะซึมเศร้า (2013) - ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเสี่ยงสูงแสดงให้เห็นถึงภาวะซึมเศร้าที่รุนแรงขึ้น แต่ไม่ได้แสดงลักษณะซึมเศร้า (ซึ่งหมายความว่าการใช้อินเทอร์เน็ตอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า)

7) อาการกำเริบของโรคซึมเศร้าความเกลียดชังและความวิตกกังวลทางสังคมในการติดยาเสพติดทางอินเทอร์เน็ตในหมู่วัยรุ่น: การศึกษาในอนาคต (2014) - การศึกษาระยะยาว (ปี 1) วัยรุ่นที่ติดยาเสพติดแสดงให้เห็นถึงภาวะซึมเศร้าและความเกลียดชังที่เพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามกลุ่มการให้อภัยการเสพติดอินเทอร์เน็ตพบว่าภาวะซึมเศร้าลดลงความเกลียดชังและความวิตกกังวลทางสังคมลดลง

8) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยใน Swansea พบหลักฐานใหม่ว่าการใช้อินเทอร์เน็ตมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต (2015) ตัดตอน "ตอนนี้เราเริ่มเห็นผลกระทบทางจิตวิทยาของการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ผิดกับกลุ่มคนหนุ่มสาว ผลกระทบเหล่านี้รวมถึงพวกเขากลายเป็นห่ามมากขึ้นและไม่สามารถสร้างแผนระยะยาวซึ่งเกี่ยวข้องกับ"

9) ผลของการแทรกแซงพฤติกรรมความอยากในพื้นผิวประสาทของความอยากรู้อยากเห็นคิวในความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต (2016) - การแทรกแซงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมองและลดอาการติดยา

10) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและฟังก์ชั่นความรู้ในบุคคลที่มีความผิดปกติของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต: การติดตามผลเดือน 6 (2016) - ข้อความที่ตัดตอนมา:“ผู้ป่วย IGD มีอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลเพิ่มขึ้นระดับสูงขึ้นของความหุนหันพลันแล่นและความโกรธ / ความก้าวร้าวระดับความทุกข์ที่สูงขึ้น QOL ที่ด้อยกว่าและการยับยั้งการตอบสนองที่บกพร่อง หลังจากการรักษาด้วย 6 เดือนผู้ป่วยที่มี IGD แสดงการปรับปรุงที่สำคัญในความรุนแรงของ IGD เช่นเดียวกับใน QOL การยับยั้งการตอบสนองและการทำงานของผู้บริหาร".

11) ผลของการฝังเข็มด้วยไฟฟ้ารวมกับการแทรกแซงทางจิตวิทยาต่ออาการทางจิตและ P50 ของหูปรากฏศักยภาพในผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดอินเทอร์เน็ต (2017) - การแทรกแซงส่งผลให้การอ่าน EEG เป็นปกติและลดอาการ Somatization, ครอบงำจิตใจและอาการทางจิตของภาวะซึมเศร้าหรือความวิตกกังวล

12)  การทดลอง Facebook: การเลิกใช้ Facebook นำไปสู่ระดับที่สูงขึ้นของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (2016) - ตัวอย่าง:“ iทีแสดงให้เห็นว่าการหยุดพักจาก Facebook มีผลในเชิงบวกต่อสองมิติของความเป็นอยู่ที่ดี: ความพึงพอใจในชีวิตของเราเพิ่มขึ้นและอารมณ์ของเรากลายเป็นบวก".

13) การรักษาด้วยการฝังเข็มด้วยไฟฟ้าสำหรับการติดอินเทอร์เน็ต: หลักฐานการฟื้นฟูความผิดปกติของการควบคุมแรงกระตุ้นในวัยรุ่น (2017) - การแทรกแซงส่งผลให้ลดแรงกระตุ้นและอาการทางจิตใจอย่างมีนัยสำคัญ

14) ด้านมืดของการใช้อินเทอร์เน็ต: การศึกษาระยะยาวสองครั้งเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตที่มากเกินไป, อาการซึมเศร้า, ความเหนื่อยหน่ายในโรงเรียนและการมีส่วนร่วมในหมู่วัยรุ่นฟินแลนด์ตอนต้นและปลาย - การศึกษาระยะยาวรายงานว่าการใช้อินเทอร์เน็ตมากเกินไปอาจเป็นสาเหตุของความเหนื่อยหน่ายในโรงเรียนซึ่งอาจทำให้เกิดอาการซึมเศร้าในภายหลัง

15) ประสิทธิผลของการละเว้นสั้น ๆ สำหรับการแก้ไขความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (2017) - ข้อความที่ตัดตอนมา:“การเลิกบุหรี่โดยสมัครใจโดยย่อนั้นประสบความสำเร็จในการลดชั่วโมงการเล่นเกมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกม maladaptive และอาการ IGD".

16) การแทรกแซงพฤติกรรมความอยากรู้อยากเห็นในความผิดปกติของเกมอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาวิทยาลัย: การศึกษาระยะยาว (2017) - การแทรกแซงส่งผลให้ความรุนแรงของ IGD ลดลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาวะซึมเศร้าน้อยลงและการเปลี่ยนแปลงของความต้องการทางจิตวิทยาจากอินเทอร์เน็ตไปสู่ชีวิตจริง

17) การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่แตกต่างกันหลังจากได้รับอินเทอร์เน็ตในผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีปัญหาสูงและต่ำกว่า (2017) - ข้อความที่ตัดตอนมา:“บุคคลที่ระบุว่าตนเองมีปัญหาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะมีอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตซิสโตลิกเพิ่มขึ้นรวมถึงอารมณ์ที่ลดลงและความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นหลังจากการหยุดเซสชันอินเทอร์เน็ต ไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในบุคคลที่ไม่มี PIU ที่รายงานตนเอง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นอิสระจากระดับของภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลลักษณะ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หลังจากการหยุดการใช้อินเทอร์เน็ตจะคล้ายกับที่พบในบุคคลที่หยุดใช้ยาระงับประสาทหรือยาเสพติด"

18) ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างการเสพติดอินเทอร์เน็ตและความรู้ความเข้าใจ Maladaptive ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายในนักศึกษาจีนวิทยาลัย: การวิเคราะห์ข้ามยาว Lagged (2017) - ข้อความที่ตัดตอนมา:“การสำรวจระยะยาวระยะสั้น…. ผลการวิจัยพบว่า IA สามารถทำนายการสร้างและการพัฒนาของการรับรู้ maladaptive ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายได้อย่างมีนัยสำคัญและเมื่อมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ maladaptive ดังกล่าวขึ้นแล้วพวกเขาก็สามารถส่งผลกระทบต่อขอบเขตของ IA ของนักเรียน".

19) ความสัมพันธ์ระหว่างวัยเด็กกับผู้ใหญ่อาการขาดสมาธิเกินเหตุในผู้ใหญ่ชาวเกาหลีที่มีอาการติดอินเทอร์เน็ต (2017) - การศึกษาชี้ให้เห็นว่า ADHD ที่เริ่มมีอาการในผู้ใหญ่อาจเกี่ยวข้องกับการติดอินเทอร์เน็ต

20) นักวิจัยมอนทรีออลพบการเชื่อมโยง 1st ระหว่างเกมยิงปืนการสูญเสียสสารสีเทาในฮิบโปแคมปัส (2017) - ผู้เข้าร่วมทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงอายุ 18-30 ปีโดยไม่มีประวัติการเล่นวิดีโอเกม การสแกนสมองที่ดำเนินการกับผู้เข้าร่วมก่อนและหลังแสดงให้เห็นว่าเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งส่งผลให้สูญเสียสสารสีเทาของ hippocampal

21) รับ Facebook ตามมูลค่า: ทำไมการใช้โซเชียลมีเดียอาจทำให้เกิดความผิดปกติทางจิต (2017) - ข้อความที่ตัดตอนมา:“เป็นไปได้หรือไม่ที่การใช้ Facebook ในเชิงลบต่อความผาสุกทางจิตมีส่วนช่วยในการพัฒนาความผิดปกติทางจิตอย่างสิ้นเชิง? คำตอบสำหรับคำถามนี้น่าจะใช่".

22) การขาดดุลของสสารสีเทา Orbitofrontal เป็นเครื่องหมายของความผิดปกติในการเล่นเกมอินเทอร์เน็ต: การรวบรวมหลักฐานจากการออกแบบตามยาวและในอนาคต (2017) - การศึกษาระยะยาวพบว่าการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการสูญเสีย OFC เทาสสารทั้งในผู้ติดเกมและผู้ที่ไม่ใช่นักเล่นเกม

23) ผลลัพธ์ของโปรแกรมการแทรกแซงทางจิตวิทยา: การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับเยาวชน (2017) - ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นปัญหาวัยรุ่น 157 คนเข้าร่วมแปดครั้งต่อสัปดาห์ ข้อความที่ตัดตอนมา: ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จำนวนมากสามารถจัดการกับอาการ PIU ได้…ไม่เพียง แต่ช่วยในเรื่องพฤติกรรม PIU เท่านั้น แต่ยังช่วยในการลดความวิตกกังวลทางสังคมและเพิ่มปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

24) การติดอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดความไม่สมดุลในสมอง (2017) - เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่าผู้ติดอินเทอร์เน็ตมีระดับกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริกสูงขึ้นหรือ GABA ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่เชื่อมโยงกับการเสพติดอื่น ๆ และโรคทางจิตเวช หลังจากลดการใช้อินเทอร์เน็ตลง 9 สัปดาห์และการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญาระดับ GABA จะ "ปกติ"

25) ผลของการเป็นเจ้าของวิดีโอเกมที่มีต่อการทำงานด้านวิชาการและพฤติกรรมของชายหนุ่ม: การศึกษาแบบสุ่ม, การควบคุม (2010) - เด็กผู้ชายที่ได้รับระบบวิดีโอเกมจะมีคะแนนการอ่านและการเขียนลดลง

26) ตัวพยากรณ์ทางคลินิกของการเลิกเล่นเกมในการแสวงหาความช่วยเหลือสำหรับผู้เล่นเกมที่มีปัญหาผู้ใหญ่ (2018) - การศึกษาที่ไม่เหมือนใครซึ่งมีการบำบัดที่แสวงหาผู้เล่นเกมพยายามที่จะเลิกเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ นักเล่นเกมหลายคนรายงานอาการถอนซึ่งทำให้ยากที่จะละเว้น อาการถอนตัวหมายความว่าการเล่นเกมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกี่ยวข้องกับการเสพติด

27) การเชื่อมโยงระหว่างการใช้อินเทอร์เน็ตที่ดีต่อสุขภาพ, มีปัญหา, และติดยาเสพติดเกี่ยวกับ comorbidities และลักษณะที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดรวบยอดตนเอง (2018) - อีกหนึ่งการศึกษาที่ไม่เหมือนใครซึ่งตรวจสอบวิชาที่มีอาการคล้ายสมาธิสั้นที่เพิ่งพัฒนาขึ้น ผู้เขียนเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการใช้อินเทอร์เน็ตทำให้เกิดอาการคล้ายสมาธิสั้น

28) การใช้อินเทอร์เน็ตวัยรุ่น, การรวมทางสังคมและอาการซึมเศร้า: การวิเคราะห์จากการสำรวจระยะยาว (2018) - การใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปทำให้ระดับความซึมเศร้าสูงขึ้น


เลื่อน 12

ประการที่สามตามวัฒนธรรมเราไม่สามารถเชื่อได้ว่ากิจกรรมทางเพศอาจนำไปสู่การเสพติดได้เพราะ“ เซ็กส์เป็นสิ่งที่ดี” แต่สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องเพศ มันแตกต่างจากเซ็กส์จริงอย่างที่ "World Of Warcraft" คือหมากฮอส การดูหน้าจอที่เต็มไปด้วยส่วนของร่างกายที่เปลือยเปล่าจะไม่สามารถปกป้องผู้ชายจากการเสพติดที่เร้าอารมณ์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ในทางตรงกันข้ามการศึกษาของชาวดัตช์นี้พบว่ากิจกรรมออนไลน์ทั้งหมด - สื่อลามกมีโอกาสที่จะเสพติดได้มากที่สุด

การสนับสนุนเดิม:

หมายเหตุ: สไลด์ 3, 4, 5, 6 และ 8 ให้การสนับสนุนสำหรับการกล่าวอ้างว่าสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต (ผ่านเว็บไซต์ Tube) นั้นแตกต่างจากสื่อลามกในอดีต

การศึกษาที่อ้างถึงในสไลด์สนับสนุนการอ้างว่าสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตมีศักยภาพสูงสุดที่จะเสพติด: การทำนายการใช้อินเทอร์เน็ตแบบบังคับ: ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องเพศ! (2006) - ข้อความที่ตัดตอนมาจากการศึกษาระยะยาวนี้:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพลังการทำนายของแอปพลิเคชั่นอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้อินเทอร์เน็ตแบบบังคับ (CIU) การศึกษามีการออกแบบตามยาวสองคลื่นที่มีช่วงเวลาของปี 1 การวัดครั้งแรกประกอบด้วยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากของ 447 ที่ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่บ้านเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี สำหรับการวัดครั้งที่สองผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะได้รับเชิญอีกครั้งซึ่ง 229 ตอบกลับ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ผู้ตอบแบบสอบถามถูกถามถึงเวลาที่ใช้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตและ CIU การเล่นเกมและเรื่องโป๊เปลือยถือเป็นแอพพลิเคชั่นอินเทอร์เน็ตที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับ CIU บนพื้นฐานระยะยาวใช้เวลามากในเรื่องโป๊เปลือยคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของ CIU 1 ปีต่อมา ศักยภาพในการเสพติดของแอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกันนั้นแตกต่างกันไป ความสุขดูเหมือนจะมีศักยภาพสูงสุด

การศึกษาอื่น ๆ ในการสนับสนุนการเรียกร้อง 2011 นี้:

1) Cybersex และ E-teen: สิ่งที่นักแต่งงานและครอบครัวควรรู้ (2008) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

วัยรุ่นที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำ (“ e-teen”) นำเสนอความท้าทายใหม่สำหรับการแต่งงานและนักบำบัดครอบครัว นักบำบัดการแต่งงานและครอบครัวไม่สามารถเพิกเฉยต่อบทบาทที่อินเทอร์เน็ตมีต่อพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่นและผลกระทบต่อครอบครัว บทความนี้จะใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับนักบำบัดการแต่งงานและครอบครัวเมื่อนำเสนอกับวัยรุ่นที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมทางเพศออนไลน์

2) การได้รับสารจากวัยรุ่นเกี่ยวกับเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตที่ชัดเจนทางเพศและความลุ่มหลงทางเพศ: การศึกษาแบบแผงสามคลื่น (2008) - การเปิดรับสื่อลามกช่วยเพิ่มความหมกมุ่นทางเพศ ข้อความที่ตัดตอนมา:

สภาพแวดล้อมของสื่อที่มีเพศสัมพันธ์อาจส่งผลต่อพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่นนอกเหนือจากตัวแปรที่ศึกษาตามเนื้อผ้าเช่นทัศนคติทางเพศและพฤติกรรมทางเพศ

วัยรุ่นที่ใช้ SEIM บ่อยครั้งยิ่งพวกเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศมากเท่าไหร่ความสนใจเรื่องเพศก็ยิ่งมากขึ้นและพวกเขาก็ยิ่งหันเหความสนใจเรื่องเพศมากขึ้น

3) วัยรุ่นและการติดยาเสพติดทางอินเทอร์เน็ต (2009) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ความคิดหรือการวิจัยน้อยมากถูกนำไปยังหัวข้อของวัยรุ่นและการติดเซ็กส์ วัยรุ่นที่ใช้อินเทอร์เน็ตมักจะนำเสนอชุดความท้าทายใหม่สำหรับนักบำบัด บทความนี้จะตรวจสอบ (a) แนวคิดพื้นฐานและลักษณะทางจิตวิทยาที่ไม่ซ้ำกันของอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศออนไลน์ของวัยรุ่น (ข) สาเหตุของการติดยาเสพติดอินเทอร์เน็ตทางเพศของวัยรุ่นและ (c) การรักษาและการป้องกัน พฤติกรรมในวัยรุ่น สรุปได้ว่านักบำบัดไม่สามารถเพิกเฉยต่อบทบาทที่สื่อโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเล่นในชีวิตของวัยรุ่นและผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม

ปรับปรุงการสนับสนุน:

การศึกษารวมถึงอัตราการ "ติดสื่อลามก" ยังค่อนข้างหายาก อย่างไรก็ตามการศึกษาล่าสุดสามเรื่องที่ประเมินผู้ใช้สื่อลามกชายรายงานว่ามีอัตราการเสพติด 27.6% 28% และ 19%:

1) กิจกรรมทางเพศออนไลน์: การศึกษาเชิงสำรวจเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาในตัวอย่างของผู้ชาย (2016) - การศึกษาในเบลเยียม (Leuven) พบว่า 27.6% ของอาสาสมัครที่เคยใช้สื่อลามกในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาประเมินตนเองว่ากิจกรรมทางเพศออนไลน์ของพวกเขาเป็นปัญหา ข้อความที่ตัดตอนมา (สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยของ OSA):

สัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่รายงานว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน OSAs คือ 27.6% และจากเหล่านี้ 33.9% รายงานว่าพวกเขาคิดว่าจะขอความช่วยเหลือสำหรับการใช้ OSA

2) ลักษณะทางคลินิกของผู้ชายที่สนใจในการแสวงหาการรักษาเพื่อใช้สื่อลามก (2016) - การศึกษาเกี่ยวกับผู้ชายอายุมากกว่า 18 ปีที่ดูสื่อลามกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา. การศึกษารายงานว่า 28% ของผู้ชายทำคะแนนที่ (หรือสูงกว่า) ตัดสำหรับโรค hypersexual ที่เป็นไปได้

3) ติดยาไซเบอร์เซ็กซ์ในหมู่นักศึกษา: การศึกษาความชุก (2017) - ในการสำรวจข้ามสาขาวิชาของนักเรียน (อายุเฉลี่ย 23 ปี) 10.3% ได้คะแนนในช่วงทางคลินิกสำหรับการติดยาเสพติดทางไซเบอร์ (19% ของผู้ชายและ 4% ของผู้หญิง) สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่า แบบสำรวจนี้ไม่ได้ จำกัด เฉพาะผู้เข้าร่วมเท่านั้น.

การศึกษาต่อไปนี้อธิบายถึง“ การติดเซ็กส์” รูปแบบใหม่กล่าวคือคนหนุ่มสาวที่ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงซึ่งติด แต่สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต (พวกเขาไม่ได้แสดงออกกับผู้คน):

1) การเสพติดทางเพศรุ่นใหม่ (2013). แพทย์ได้เริ่มเห็นผู้เสพติดทางเพศสาว“ รูปแบบใหม่” ที่ติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต แต่ค่อนข้างแตกต่างจาก“ คนติดเซ็กส์” แบบเดิม ๆ :

ในทางตรงกันข้ามรูปแบบ "ร่วมสมัย" ของการติดยาเสพติดทางเพศอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและมีความโดดเด่นด้วย“ 3Cs”: ความเรื้อรังเนื้อหาและวัฒนธรรม สิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือการสัมผัสกับวัสดุทางเพศกราฟิกในระยะแรกเริ่มซึ่งส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางประสาทระบบประสาทปกติทางเพศและสังคมในวัยหนุ่มสาว

2) hypersexuality วัยรุ่น: มันเป็นความผิดปกติที่แตกต่างกันอย่างไร (2016) - อีกครั้งที่อธิบายถึงผู้ติดเซ็กส์รูปแบบใหม่ ": คนหนุ่มสาวที่ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคจิตที่มีอยู่ก่อนแล้ว (เช่นเดียวกับผู้ติดเซ็กส์แบบเดิม ๆ )

ภาวะ hypersexuality ของวัยรุ่นและตำแหน่งภายในการจัดการบุคลิกภาพเป็นหัวข้อของการนำเสนอนี้ ลักษณะบุคลิกภาพที่ตรวจสอบ ได้แก่ รูปแบบความผูกพันอารมณ์เพศศาสนาและจิตพยาธิวิทยา วัยรุ่นมัธยมปลาย 311 คน (ชาย 184 คนเด็กหญิง 127 คน) อายุระหว่าง 16–18 ปีซึ่งส่วนใหญ่ (95.8%) เป็นชาวอิสราเอลโดยกำเนิด มีการตรวจสอบแบบจำลองเชิงประจักษ์ที่เป็นไปได้ XNUMX แบบโดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับทฤษฎีปัจจุบันและการวิจัยเกี่ยวกับภาวะ hypersexuality แบบจำลองที่สี่พบว่าเข้ากันได้กับข้อมูลซึ่งบ่งชี้ว่าโรคจิตและภาวะทางเพศสัมพันธ์เป็นความผิดปกติที่เป็นอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการไกล่เกลี่ย

3) การประเมินและการรักษาชายรักต่างเพศผู้ใหญ่ที่ใช้สื่อลามกที่มีปัญหาในการรับรู้ตนเอง: บทวิจารณ์ (2017) - ส่วนบทนำของบทวิจารณ์ต่อไปนี้ให้การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมสำหรับการอ้างสิทธิ์ที่ระบุไว้ในสไลด์ 12 และใน การทดลองเรื่องหนังโป๊มาก:

การวิจัยทางระบบประสาทที่กำลังขยายตัวได้ตั้งคำถามถึงแนวคิดเรื่องการเสพติดซึ่งโดยปกติแล้วจะเกี่ยวข้องกับการบริโภคแอลกอฮอล์และสารอื่น ๆ ที่เป็นปัญหา (Love, Laier, Brand, Hatch, & Hajela, 2015) อย่างไรก็ตามหลักฐานชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมต่าง ๆ สามารถจัดเป็นการเสพติดได้เนื่องจากกลไกทางระบบประสาทและกระบวนการสร้างแรงจูงใจที่เล่นกับทั้งสารและพฤติกรรมเสพติด (Grant, Brewer, & Potenza, 2006; Koob & Le Moal, 2008; Robinson แอนด์เบอร์ริดจ์, 2008). การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในความเข้าใจเกี่ยวกับการเสพติดนี้มาพร้อมกับผลกระทบที่สำคัญสำหรับการประเมินและการรักษาทางคลินิกและการรักษา (Love et al., 2015) นี่เป็นหลักฐานโดย American Psychiatric Association (APA) ยอมรับการเสพติดพฤติกรรมหนึ่งความผิดปกติของการพนันโดยมีการจำแนกประเภทอย่างเป็นทางการของตัวเองและอีกอย่างคือ Internet Gaming Disorder เป็น 'เงื่อนไขสำหรับการศึกษาเพิ่มเติม' ภายใน DSM 5 (APA, 2013) อย่างไรก็ตาม APA ไม่ได้ให้กรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับนักวิจัยและแพทย์ในการประเมินพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม่และอาจทำให้เสพติดได้ พฤติกรรมดังกล่าวอย่างหนึ่งคือการใช้สื่อลามกอนาจารซึ่งอาจมีศักยภาพสูงสุดในการเสพติดของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตทั้งหมด (Griffiths, 2012; Meerkerk, Van Den Eijnden, & Garretsen, 2006)

การบริโภคสื่อลามกที่มีปัญหาซึ่งมักเรียกกันว่า 'การเสพติดสื่อลามก' หรือ 'การติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต' สามารถกำหนดแนวความคิดได้ว่าเป็นการใช้สื่อลามกใด ๆ ที่นำไปสู่และ / หรือก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบระหว่างบุคคลการอาชีวศึกษาหรือส่วนบุคคลที่มีนัยสำคัญสำหรับผู้ใช้ (Grubbs, Exline , Pargament, Hook, & Carlisle, 2015; Grubbs, Volk, Exline, & Pargament, 2015) หลักฐานที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าการบริโภคสื่อลามกที่มากเกินไปและบังคับมีผลคล้ายกับการพึ่งพาสารรวมถึงการรบกวนประสิทธิภาพของหน่วยความจำในการทำงาน (Laier, Schulte, & Brand, 2013) การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทที่เสริมสร้างการใช้งาน (Hilton, 2013; Love et al., 2015 ) และความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการบริโภคและปริมาณสสารสีเทาในสมอง (Kühn & Gallinat, 2014) อันที่จริงการศึกษาการสแกนสมองแสดงให้เห็นว่าสมองของผู้ติดสื่อลามกที่รับรู้ตนเองนั้นเปรียบได้กับบุคคลที่พึ่งพาสารเสพติดในแง่ของการทำงานของสมองซึ่งตรวจสอบโดยข้อมูลการถ่ายภาพแม่เหล็ก (fMRI) (Gola et al., 2017; Voon et al. , 2014).

โดยทั่วไปความผิดปกติทางเพศได้รับการยกเว้นจากการจำแนกอย่างเป็นทางการใน DSM-5 ในปี 2010 ข้อเสนอของ Kafka สำหรับโรค hypersexual (Kafka, 2010) แม้ว่าการทดลองภาคสนามในภายหลังจะสนับสนุนความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของเกณฑ์สำหรับโรค hypersexual (Reid et al., 2012) งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันส่วนใหญ่เกี่ยวกับการดูสื่อลามกที่เป็นปัญหาได้รับการกำหนดแนวความคิดว่าเป็นการเสพติดทางเพศ (Orzack & Ross, 2000), แรงกระตุ้นทางเพศ (Mick & Hollander, 2006), การบังคับทางเพศ (Cooper, Putnam, Planchon, & Boies, 1999), หรือพฤติกรรม hypersexual (Rinehart & McCabe, 1998) บ่งชี้ว่าอาจมีความคล้ายคลึงกันระหว่างเกณฑ์ของการจำแนกประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ Kraus และเพื่อนร่วมงานได้แนะนำให้ใช้คำว่า Compulsive Sexual Behavior (CSB) เพื่อสะท้อนถึงพฤติกรรมทางเพศที่เป็นปัญหาในวงกว้าง (รวมถึงการใช้สื่อลามก) ซึ่งรวมเอาข้อกำหนดข้างต้นทั้งหมด (Kraus, Voon, et al., 2016) แม้จะมีความคล้ายคลึงกัน แต่วรรณกรรมชี้ให้เห็นว่าการใช้สื่อลามกที่มีปัญหาอาจแตกต่างและแตกต่างจากความผิดปกติทางเพศอื่น ๆ (Duffy, Dawson, & das Nair, 2016) ตัวอย่างเช่นการใช้สื่อลามกที่มีปัญหาอาจแตกต่างจากการเสพติดทางเพศทั่วไปเนื่องจากกิจกรรมทางเพศที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับมนุษย์อาจกระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลได้มากกว่าความสะดวกในการใช้สื่อลามกออนไลน์แบบไม่เปิดเผยตัวเป็นส่วนตัวและราคาไม่แพง (Short, Wetterneck, Bistricky, Shutter, & Chase, 2016 ).

แม้ว่าการใช้สื่อลามกที่เป็นปัญหาจะส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศสร้างปัญหาทางเพศและปรับเปลี่ยนทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศในทางลบ (Cotiga & Dumitrache, 2015) นักบำบัดและแพทย์ยังไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมในการจัดการการใช้สื่อลามกที่เป็นปัญหา บุคคลที่คิดว่าตัวเองมีปัญหาในการใช้สื่อลามกต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากซึ่งนักบำบัดขาดการฝึกอบรมที่เพียงพอที่จำเป็นในการจัดการการใช้สื่อลามก (Ayres & Haddock, 2009) แม้ว่าแพทย์จะเชื่อว่ารูปแบบการบริโภคดังกล่าวควรค่าแก่การรักษาและการแทรกแซง (Pyle & Bridges, 2012) และลูกค้ายังคงเปิดเผยการใช้สื่อลามกเป็นประจำในเซสชัน (Ayres & Haddock, 2009) หากไม่มีความเข้าใจที่เหมาะสมเกี่ยวกับการประเมินและการรักษาการใช้สื่อลามกที่เป็นปัญหาความเป็นไปได้ในการรักษาที่ผิดจรรยาบรรณจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากแนวทางการบำบัดของนักบำบัดมีแนวโน้มที่จะได้รับอิทธิพลจากอคติและความเชื่อส่วนบุคคล (Ayres & Haddock, 2009)

การใช้สื่อลามกที่มีปัญหาในการรับรู้ตนเอง (SPPPU) หรือการเสพติดสื่อลามกด้วยตนเองได้กลายเป็นหัวข้อในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าจะขาดการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นความผิดปกติและความไม่ลงรอยกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับคำจำกัดความหรือแม้กระทั่งการดำรงอยู่ (Duffy et al., 2016). แต่ละคนสามารถสัมผัสกับการใช้สื่อลามกเป็นปัญหาได้ด้วยเหตุผลหลายประการ สิ่งเหล่านี้รวมถึงส่วนบุคคลหรือศีลธรรมสังคมและความสัมพันธ์เวลาที่ใช้ในการดูหรือดูในบริบทที่ไม่เหมาะสมเช่นในที่ทำงาน (Twohig & Crosby, 2010) ดังนั้นแม้ว่านิสัยและพฤติกรรมการบริโภคอาจไม่เป็นปัญหา แต่อย่างใด แต่ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลที่เป็นปัญหาอาจมีความสำคัญ (Twohig & Crosby, 2010)

SPPPU หมายถึงขอบเขตที่แต่ละคนระบุตัวเองว่าติดสื่อลามกและรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมการใช้สื่อลามกของตนได้ คำจำกัดความนี้อาศัยการรับรู้และประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ใช้เมื่อพิจารณาขอบเขตที่การแสวงหาและการบริโภคสื่อลามกในภายหลังรบกวนชีวิตประจำวัน (Grubbs, Exline, et al., 2015; Grubbs, Volk, et al., 2015) หลายคนที่มองว่าตัวเองต้องทนทุกข์ทรมานจากการใช้สื่อลามกที่เป็นปัญหารู้สึกว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกในการรักษาที่เป็นไปได้ มิฉะนั้นพวกเขาจะขอความช่วยเหลือ (Ross, Månsson, & Daneback, 2012) โดยทั่วไปเป็นเพราะพวกเขารู้สึกว่าการใช้สื่อลามกของตนอยู่เหนือการควบคุมและประสบกับความพยายามที่ล้มเหลวในการตัดกลับหรือเลิก (Kraus, Martino, & Potenza, 2016) ในจำนวนผู้เข้ารับการรักษาเพียงเล็กน้อยการรักษาที่ระบุส่วนใหญ่มีประโยชน์เพียงเล็กน้อย (Kraus, Martino, et al., 2016) จุดประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนี้คือการรวบรวมสังเคราะห์และวิเคราะห์วรรณกรรมปัจจุบันเกี่ยวกับการรักษา SPPPU ในชายรักต่างเพศที่เป็นผู้ใหญ่โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการให้คำแนะนำสำหรับแพทย์นักบำบัดและการวิจัยในอนาคตในสาขา


เลื่อน 13

นี่คือเหตุผล วงจรสมองโบราณนี้วิวัฒนาการเพื่อผลักดันเราไปสู่อาหารเพศและพันธะ ผลที่ตามมาก็คือรางวัลธรรมชาติเหล่านี้จะมีค่ามากเป็นพิเศษ นั่นคือเราได้รับโดปามีนเสริมสำหรับอาหารที่ให้พลังงานสูงและทารกที่ร้อนจัด โดปามีนมากเกินไปสามารถแทนที่กลไกการอิ่มตัวตามธรรมชาติของเรา

เดิม & ให้กับคุณ สนับสนุน:

การอ้างสิทธิ์สองรายการแสดงไว้ในสไลด์ 13:

 1. วงจรรางวัลพัฒนาขึ้นเพื่อผลักดันเราไปสู่อาหารเพศและพันธะ
 2. รางวัลธรรมชาติมาก (เหนือธรรมชาติ) สามารถยกระดับโดปามีนได้ แรงกระตุ้นที่ลงทะเบียนมีความรับผิดชอบอาจมีค่าและสามารถแทนที่กลไกการอิ่มตัวตามธรรมชาติได้

เนื่องจากการอ้างสิทธิ์ 2 ที่นำออกมาใน Slide 13 ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากการวิจัยหลายทศวรรษและถือเป็นความรู้ทั่วไปฉันจึงสร้างเพียงส่วนเดียว

รับสิทธิ์ #1: นี่เป็นความรู้ทั่วไปและไม่ขัดแย้งกัน ดูนี่ สไลด์จุดไฟ จากสถาบันยาเสพติดแห่งชาติหรือจากหน้านี้ สถาบันวิจัยสุขภาพแห่งแคนาดา

รับสิทธิ์ #2: ประการแรกการเข้ารหัสโดพามีนแบบเฟสสำหรับมูลค่าที่เป็นไปได้หรือความรู้สึกได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในวรรณคดีและถือเป็นหลักการพื้นฐานทางประสาทวิทยา นักวิชาการของ Google ค้นหาผลตอบแทน "dopamine signs reward value" 59,000 การอ้างอิง. ในแง่ง่ายมูลค่าของรางวัลที่เป็นไปได้จะถูกประเมินผ่านทาง dasamine mesolimbic phasic (วงจรรางวัล) ความคิดเห็นเล็กน้อยที่สนับสนุนการอ้างสิทธิ์นี้:

1) โดปามีนกระตุ้นการแสวงหารางวัลโดยการกระตุ้นการกระตุ้นด้วยคิวในนิวเคลียส accumbens (2014) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การฉายโดปามีนจากพื้นที่หน้าท้อง (VTA) ถึงเอ็นอาร์ซีเป็นองค์ประกอบสำคัญของวงจรประสาทที่ส่งเสริมพฤติกรรมการแสวงหารางวัล (Nicola, 2007) หากฟังก์ชั่นโดปามีนลดลงทดลองสัตว์มีโอกาสน้อยที่จะใช้ความพยายามเพื่อรับรางวัล (Salamone และ Correa, 2012) และมักจะล้มเหลวในการตอบสนองต่อตัวชี้นำการทำนายผลตอบแทน (Di Ciano et al., 2001; หยุนและคณะ, 2004; Nicola, 2007, 2010; แซนเดอร์และโรบินสัน 2012) การขาดดุลเหล่านี้เกิดจากการด้อยค่าขององค์ประกอบเฉพาะของการแสวงหารางวัล: ความล่าช้าในการเริ่มต้นพฤติกรรมการเข้าใกล้จะเพิ่มขึ้นในขณะที่ความเร็วของการเข้าหา, ความสามารถในการค้นหาเป้าหมายและดำเนินการพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่จำเป็น บริโภครางวัลจะไม่ได้รับผลกระทบ (Nicola, 2010) โดปามีนต้องส่งเสริมวิธีการโดยมีอิทธิพลต่อกิจกรรมของเซลล์ประสาท NAc แต่ลักษณะของอิทธิพลนี้ยังไม่ชัดเจน สัดส่วนของเซลล์ประสาท NAc ขนาดใหญ่จะตื่นเต้นหรือถูกยับยั้งโดยตัวชี้นำที่คาดเดาได้Nicola และคณะ, 2004a; Roitman และคณะ, 2005; Ambroggi และคณะ, 2008, 2011; McGinty และคณะ, 2013) และการกระตุ้นจะเริ่มก่อนที่จะเริ่มมีพฤติกรรมเข้าใกล้และคาดการณ์ความล่าช้าในการเริ่มการเคลื่อนที่ (McGinty และคณะ, 2013) ดังนั้นกิจกรรมนี้มีคุณสมบัติที่ต้องการสัญญาณที่ขึ้นกับโดพามีนซึ่งส่งเสริมวิธีการเข้าใกล้…

โดยสรุปไม่ว่ากลไกทางเภสัชวิทยาใดที่เฉพาะเจาะจงผลลัพธ์ของเราแสดงให้เห็นว่าโดปามีน NAc ส่งเสริมพฤติกรรมการแสวงหารางวัลโดยการยกระดับการกระตุ้นของเซลล์ประสาท NAc เพื่อกระตุ้นสิ่งเร้าทางสิ่งแวดล้อม ขนาดของการกระตุ้นนี้กำหนดเวลาแฝงของวัตถุเพื่อเริ่มการตอบสนองวิธีการ ผ่านกลไกนี้โดพามีนควบคุมทั้งความแข็งแรงและโอกาสในการแสวงหารางวัล

2) โดปามีนส่งสัญญาณค่าตอบแทนและความเสี่ยง: ข้อมูลพื้นฐานและล่าสุด (2010) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

เซลล์ประสาทโดปามีนแสดงการกระตุ้นของเฟสเซอร์ต่อสิ่งเร้าภายนอก สัญญาณสะท้อนให้เห็นถึงรางวัลความโดดเด่นทางกายภาพความเสี่ยงและการลงโทษโดยเรียงลำดับจากการตอบสนองของเซลล์ประสาท มูลค่ารางวัลที่คาดหวังเป็นตัวแปรการตัดสินใจที่สำคัญสำหรับทางเลือกทางเศรษฐกิจ รหัสการตอบกลับรางวัลมูลค่ารางวัลความน่าจะเป็นและผลรวมของผลิตภัณฑ์มูลค่าที่คาดหวัง ค่าตอบแทนรหัสเซลล์ประสาทที่แตกต่างจากการทำนายจึงตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานสำหรับสัญญาณการสอนข้อผิดพลาดการทำนายแบบสองทิศทางที่ตั้งสมมติฐานโดยทฤษฎีการเรียนรู้….

เซลล์โดปามีนขนาดใหญ่นั้นมีการกระตุ้นด้วยการกระตุ้นทางร่างกายอย่างเข้มข้น การตอบสนองนี้ได้รับการปรับปรุงเมื่อสิ่งเร้าเป็นเรื่องแปลกใหม่ ดูเหมือนว่าจะแตกต่างจากสัญญาณค่ารางวัล เซลล์ประสาทโดปามีนแสดงการกระตุ้นที่ไม่เฉพาะเจาะจงต่อสิ่งเร้าที่ไม่ให้รางวัลซึ่งอาจเป็นเพราะลักษณะทั่วไปโดยสิ่งเร้าที่คล้ายกันและ pseudoconditioning โดยรางวัลหลัก การเปิดใช้งานเหล่านี้สั้นกว่าการตอบสนองของรางวัลและมักตามมาด้วยภาวะซึมเศร้าของกิจกรรม สัญญาณโดปามีนที่แยกออกมาช้าลงจะแจ้งให้ทราบถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นตัวแปรการตัดสินใจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง การตอบสนองข้อผิดพลาดในการทำนายเกิดขึ้นกับรางวัลเท่านั้น มันถูกลดความเสี่ยงของรางวัลที่คาดการณ์ไว้….

การศึกษา Neurophysiological เปิดเผยสัญญาณ dasamine phasic ที่ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ แต่ไม่เพียง แต่ให้รางวัล แม้ว่าจะไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดสัญญาณโดพามีนถูก จำกัด และ stereotyped มากกว่ากิจกรรมของเซลล์ประสาทในโครงสร้างสมองอื่น ๆ ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมุ่งเป้าหมาย

3) โดปามีนในการสร้างแรงบันดาลใจ: รางวัล, Aversive และการแจ้งเตือน (2010) - ข้อความที่ตัดตอนมา

เซลล์ประสาทโดปามีนระดับมิดเบรนเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการตอบสนองที่ดีต่อรางวัลและบทบาทสำคัญในการสร้างแรงจูงใจในเชิงบวก อย่างไรก็ตามมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่าเซลล์ประสาทโดปามีนยังส่งสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่เด่นชัด แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนเช่นเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงและการแจ้งเตือน ที่นี่เราจะทบทวนความก้าวหน้าล่าสุดในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับรางวัลและหน้าที่ที่ไม่ได้รับผลตอบแทนของโดพามีน จากข้อมูลนี้เราเสนอว่าเซลล์ประสาทโดปามีนมีหลายประเภทที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสมองที่แตกต่างกันและมีบทบาทที่แตกต่างกันในการควบคุมแรงจูงใจ เซลล์ประสาทโดปามีนบางตัวเข้ารหัสคุณค่าที่สร้างแรงบันดาลใจสนับสนุนเครือข่ายสมองสำหรับการแสวงหาการประเมินผลและการเรียนรู้คุณค่า คนอื่นเข้ารหัสความรู้สึกสร้างแรงบันดาลใจสนับสนุนเครือข่ายสมองสำหรับการกำหนดทิศทางความรู้ความเข้าใจและแรงจูงใจทั่วไป เซลล์ประสาทโดปามีนทั้งสองประเภทเสริมด้วยสัญญาณแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับสัญญาณประสาทสัมผัสที่สำคัญอย่างรวดเร็ว เราตั้งสมมติฐานว่าวิถีทางโดปามีนเนอร์จิกเหล่านี้เพื่อคุณค่าความรู้สึกสบายและการแจ้งเตือนร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนพฤติกรรมการปรับตัว

4) ฟังก์ชั่นสร้างแรงบันดาลใจที่ลึกลับของโดปามีน Mesolimbic (2012) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

นิวเคลียส accumbens โดปามีน (DA) มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานของพฤติกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ แต่ข้อมูลเฉพาะของการมีส่วนร่วมนี้มีความซับซ้อนและบางครั้งอาจเป็นการยากที่จะคลี่คลาย ข้อพิจารณาที่สำคัญในการตีความการค้นพบเหล่านี้คือความสามารถในการแยกแยะระหว่างแง่มุมที่หลากหลายของฟังก์ชั่นการสร้างแรงบันดาลใจ แม้ว่าเซลล์ประสาทส่วนท้องจะมีชื่อเรียกว่า "รางวัล" เซลล์ประสาทและ mesolimbic DA เรียกว่าระบบ "รางวัล" แต่ลักษณะทั่วไปที่คลุมเครือนี้ไม่ได้จับคู่กับการค้นพบที่เฉพาะเจาะจง ความหมายทางวิทยาศาสตร์ของคำว่า "รางวัล" นั้นไม่ชัดเจนและความสัมพันธ์กับแนวคิดเช่นการเสริมแรงและแรงจูงใจมักถูกนิยามไว้อย่างไม่ดี การศึกษาทางเภสัชวิทยาและการลดลงของ DA แสดงให้เห็นว่า mesolimbic DA มีความสำคัญต่อการสร้างแรงบันดาลใจบางประการ แต่มีความสำคัญเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยสำหรับผู้อื่น หน้าที่สร้างแรงบันดาลใจบางอย่างของ mesolimbic DA เป็นตัวแทนของพื้นที่ทับซ้อนระหว่างแง่มุมของแรงจูงใจและคุณสมบัติของการควบคุมมอเตอร์ซึ่งสอดคล้องกับการมีส่วนร่วมที่รู้จักกันดีของนิวเคลียส accumbens ในการเคลื่อนไหวและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้แม้จะมีวรรณกรรมมากมายที่เชื่อมโยง mesolimbic DA กับแง่มุมของแรงจูงใจและการเรียนรู้ที่น่าสนใจวรรณกรรมที่ย้อนกลับไปหลายทศวรรษ (เช่น Salamone et al., 1994) แนวโน้มที่จัดตั้งขึ้นนั้นมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการให้รางวัล, ความสุข, การเสพติด, และการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัลโดยไม่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ mesolimbic DA ในกระบวนการ aversive การทบทวนในปัจจุบันจะหารือเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ mesolimbic DA ในด้านที่หลากหลายของแรงจูงใจโดยเน้น

5) การเข้ารหัสข้อผิดพลาดการคาดเดารางวัลโดปามีน (2016) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ข้อผิดพลาดในการทำนายผลตอบแทนประกอบด้วยความแตกต่างระหว่างรางวัลที่ได้รับและที่คาดการณ์ไว้ พวกเขามีความสำคัญสำหรับรูปแบบพื้นฐานของการเรียนรู้เกี่ยวกับรางวัลและทำให้เรามุ่งมั่นเพื่อรับรางวัลมากขึ้น - คุณลักษณะที่เป็นประโยชน์เชิงวิวัฒนาการ เซลล์โดปามีนส่วนใหญ่ในส่วนกลางของมนุษย์ลิงและหนูส่งสัญญาณข้อผิดพลาดในการทำนายผลตอบแทน; พวกเขาจะเปิดใช้งานโดยรางวัลมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ (ข้อผิดพลาดในการคาดการณ์เชิงบวก) ยังคงอยู่ที่กิจกรรมพื้นฐานสำหรับรางวัลที่คาดการณ์ทั้งหมดและแสดงกิจกรรมที่มีความสุขที่มีรางวัลน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ สัญญาณโดปามีนจะเพิ่มขึ้นแบบไม่เชิงเส้นด้วยมูลค่ารางวัลและรหัสอรรถประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการ ยาเสพติดก่อให้เกิดการเสพติดจี้และขยายสัญญาณรางวัลโดปามีนและทำให้เกิดผลโดปามีนเกินจริงที่ไม่สามารถควบคุมได้ในเซลล์ประสาทพลาสติก

อ้างสิทธิ์ # 2: รางวัลธรรมชาติรุ่นเหนือธรรมชาตินั้นยกระดับโดปามีน phasic และแทนที่ความอิ่มตัวของกลไกได้ถูกสร้างขึ้นอย่างดีเนื่องจากโดปามีนมีแรงจูงใจในการไล่ตามรางวัล อาหารที่น่าพึงพอใจสูง (น้ำตาลเข้มข้น / ไขมัน / เกลือ), วิดีโอเกมและสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งเร้าเหนือธรรมชาติ (ดังที่กล่าวไว้ใน Slide 3) ก่อนอื่นมีการศึกษาสองสามเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต (สื่อลามกวิดีโอเกม Facebook) ในฐานะสิ่งเร้าเหนือธรรมชาติ:

1) ประสาทวิทยาศาสตร์ของการติดภาพลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ต: การตรวจสอบและปรับปรุง (2015) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

บางกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตเนื่องจากพลังของพวกเขาในการส่งสัญญาณกระตุ้นที่ไม่รู้จักจบสิ้น (และการเปิดใช้งานระบบการให้รางวัล) จึงถือเป็นสิ่งเร้าที่ยอดเยี่ยม [24] ซึ่งช่วยอธิบายว่าทำไมผู้ใช้ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติดของสมองปรากฏในการติดตามทางพยาธิวิทยาของพวกเขา รางวัลโนเบลนักวิทยาศาสตร์รางวัล Nikolaas Tinbergen25] วางแนวคิดของ“ สิ่งเร้าเหนือธรรมชาติ” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถสร้างสิ่งเร้าประดิษฐ์ขึ้นมาแทนที่การตอบสนองทางพันธุกรรมที่พัฒนาขึ้นตามวิวัฒนาการ เพื่อแสดงปรากฏการณ์นี้ Tinbergen ได้สร้างไข่นกเทียมที่มีขนาดใหญ่และมีสีสันมากกว่าไข่นกจริง น่าแปลกที่แม่นกเลือกที่จะนั่งบนไข่เทียมที่มีชีวิตชีวามากกว่าและละทิ้งไข่ที่วางตามธรรมชาติของพวกมันเอง ในทำนองเดียวกัน Tinbergen สร้างผีเสื้อประดิษฐ์ที่มีปีกขนาดใหญ่และมีสีสันมากขึ้นและผีเสื้อตัวผู้พยายามที่จะผสมพันธุ์กับผีเสื้อประดิษฐ์เหล่านี้ซ้ำ ๆ แทนผีเสื้อตัวเมียจริง นักจิตวิทยาวิวัฒนาการ Dierdre Barrett รับแนวคิดนี้ในหนังสือ Supernormal Stimuli ล่าสุดของเธอ: วิธีกระตุ้นให้คนไข้เอาชนะ Overran วัตถุประสงค์ทางวิวัฒนาการของพวกเขา [26] “ สัตว์เผชิญกับสิ่งเร้าเหนือธรรมชาติส่วนใหญ่เมื่อผู้สร้างสร้างขึ้น มนุษย์เราสามารถผลิตของเราเอง” [4] (หน้า 4) ตัวอย่างของบาร์เร็ตมีตั้งแต่ขนมไปจนถึงสื่อลามกและอาหารขยะที่มีรสเค็มจัดหรือมีรสหวานไม่เป็นธรรมชาติไปจนถึงการเล่นวิดีโอเกมแบบโต้ตอบ ในระยะสั้นอินเทอร์เน็ตทั่วไปมากเกินไปเรื้อรังกระตุ้นอย่างมาก มันชักชวนระบบการให้รางวัลตามธรรมชาติของเรา แต่อาจเปิดใช้งานได้ในระดับที่สูงกว่าระดับการเปิดใช้งานที่บรรพบุรุษของเรามักจะพบเมื่อสมองของเราพัฒนาขึ้นทำให้ต้องเปลี่ยนโหมดเสพติด [27].

2) การตั้งค่าการวัดสำหรับสิ่งเหนือธรรมชาติเหนือธรรมชาติ: ขนาดความพึงพอใจสองมิติ (2015) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

สิ่งเร้า Supernormal (SN) เป็นผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ที่เปิดใช้งานเส้นทางการให้รางวัลและพฤติกรรมการเข้าใกล้มากกว่าสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งระบบเหล่านี้ตั้งใจไว้ ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคที่ทันสมัยจำนวนมาก (เช่นอาหารขบเคี้ยวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และภาพลามกอนาจาร) ดูเหมือนจะรวมคุณสมบัติ SN ที่นำไปสู่การบริโภคที่มากเกินไปซึ่งเป็นทางเลือกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการในการประเมินตนเองเกี่ยวกับความแตกต่างหรือการเปลี่ยนแปลงความไวต่อสิ่งเร้าดังกล่าว ดังนั้นระดับความสุขที่คาดหมายได้รับการแก้ไขเพื่อรวมรายการที่แสดงทั้ง SN และคลาสธรรมชาติ (N) ของสิ่งเร้าที่ให้รางวัล การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจให้ผลการแก้ปัญหาแบบสองปัจจัยและตามที่คาดการณ์ไว้รายการ N และ SN จะถูกโหลดอย่างน่าเชื่อถือในมิติที่แยกกัน ความน่าเชื่อถือภายในสำหรับเครื่องชั่งสองเครื่องนั้นสูงมากρ = .93 และρ = .90 ตามลำดับ การวัดแบบสองมิติได้รับการประเมินผ่านการถดถอยโดยใช้มาตราส่วน N และ SN เป็นเครื่องมือทำนายและรายงานตนเองของการบริโภคประจำวันของผลิตภัณฑ์ 21 ที่มีคุณสมบัติ SN เป็นผลลัพธ์ ตามที่คาดไว้คะแนนความพึงพอใจ SN มีความสัมพันธ์กับการบริโภคผลิตภัณฑ์ SN ที่สูงขึ้นในขณะที่การจัดอันดับความพึงพอใจ N นั้นมีความสัมพันธ์เชิงลบหรือเป็นกลางกับการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เราสรุปได้ว่าการวัดแบบสองมิติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นวิธีการวัดค่ารายงานตนเองที่น่าเชื่อถือ ในขณะที่จำเป็นต้องมีการประเมินเพิ่มเติม (เช่นการใช้มาตรการทดลอง) ระดับที่เสนออาจมีบทบาทที่มีประโยชน์ในการศึกษาความแปรปรวนของลักษณะและระดับรัฐในความอ่อนแอของมนุษย์ต่อสิ่งเร้า SN

อาหารแปรรูปสารออกฤทธิ์ทางจิตสินค้าขายปลีกและสื่อสังคมออนไลน์และผลิตภัณฑ์เกมต่าง ๆ ล้วนมีความพร้อมมากเกินไปนำเสนอความท้าทายด้านสุขภาพของประชากร (Roberts, van Vught และ Dunbar, 2012) จิตวิทยาวิวัฒนาการช่วยอธิบายการโน้มน้าวใจการบริโภคมากเกินไป สัตว์รวมถึงมนุษย์มีแนวโน้มที่จะเข้าใกล้ (กล่าวคือรวบรวมได้รับและบริโภค) สิ่งเร้าที่ให้รางวัลสัมพัทธ์สูงสุดสำหรับความพยายามของพวกเขาดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพยูทิลิตี้ของพวกเขา (Chakravarthy & Booth, 2004; Kacelnik & Bateson, 1996) กลไกการให้รางวัลทางระบบประสาทมีการพัฒนาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการปรับตัวโดยการเสริมแรงกระตุ้นที่ส่งสัญญาณของการส่งเสริมการออกกำลังกายเช่นการให้สารอาหารหรือโอกาสในการสืบพันธุ์ Tinbergen (1948) ประกาศเกียรติคุณคำว่า "Supernormal Stimulus" เมื่อพบว่าสัตว์มีแนวโน้มที่จะแสดงการตอบสนองต่อสิ่งเร้าธรรมชาติที่เกินจริง “ การเลือกไม่สมดุล” นี้ (สaddon, 1975; วอร์ด 2013) ไม่ปรับตัวไม่ได้ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติซึ่งตัวกระตุ้นรุ่นที่พูดเกินจริงนั้นหายาก - แต่นำเสนอปัญหาเมื่อมีทางเลือกที่ประดิษฐ์และเกินจริง ตัวอย่างเช่นนางนวลแฮร์ริ่งที่ฟักออกมาชอบกัดที่แท่งสีแดงบาง ๆ ที่มีแถบสีขาวที่ปลายแทนที่จะเป็นจะงอยปากสีแดงตามธรรมชาติของแม่ (Tinbergen & Perdeck, 1951) ในบริบทของการเลือกทรัพยากรผลที่ได้คือพฤติกรรมแบบ "รับทุกอย่างที่คุณทำได้": กลยุทธ์การปรับตัวในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่การจัดหาทรัพยากรขาดแคลนหรือไม่น่าเชื่อถือ ในสภาพแวดล้อมของมนุษย์สมัยใหม่ประสบการณ์ที่ได้รับรางวัลมากมายมีอยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคประดิษฐ์ที่ได้รับการออกแบบหรือปรับปรุงให้มีความเหนือธรรมชาติ นั่นคือพวกเขากระตุ้นระบบการให้รางวัลที่มีวิวัฒนาการไปจนถึงระดับที่ไม่พบในสิ่งเร้าตามธรรมชาติ (บาร์เร็ต 2010) ตัวอย่างเช่นสารออกฤทธิ์ทางจิต (Nesse & Berridge, 1997) ผลิตภัณฑ์อาหารจานด่วนเชิงพาณิชย์บาร์เร็ต 2007) ผลิตภัณฑ์การพนัน (Rockloff, 2014), รายการโทรทัศน์ (บาร์เร็ต 2010; Derrick, Gabriel และ Hugenberg, 2009), เครือข่ายสังคมดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต (Rocci, 2013; วอร์ด 2013) และผลิตภัณฑ์ค้าปลีกต่างๆเช่นรถยนต์ราคาแพง (Erk, Spitzer, Wunderlich, Galley และ Walter, 2002), รองเท้าส้นสูง (มอร์ริสไวท์มอร์ริสันและฟิชเชอร์ 2013) เครื่องสำอาง (Etcoff, Stock, Haley, Vickery, & House, 2011) และของเล่นเด็ก (มอร์ริสเรดดี้และตอม่อ 1995) ได้รับการกล่าวถึงทั้งหมดเป็นรูปแบบของสิ่งเร้าเหนือธรรมชาติในยุคปัจจุบัน สำหรับสิ่งเร้าเหล่านี้หลักฐานทางระบบประสาทแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะเปิดใช้งานเส้นทางโดพามีนอย่างเข้มข้นโดยการหักหลังการตอบสนองของรางวัลที่ออกแบบมาสำหรับรางวัลทางธรรมชาติดังนั้นจึงส่งเสริมการบริโภคส่วนเกินและในบางกรณีบาร์เร็ต 2010; บลูเมนธาลแอนด์โกลด์, 2010; วังและคณะ, 2001).

ในระดับที่แตกต่างกันสิ่งเร้าเหนือธรรมชาติมักจะไม่แข็งแรง ความพร้อมในการรับประทานอาหารและของว่างที่มีแคลอรี่สูงความเป็นพิษของแอลกอฮอล์และสารอื่น ๆ กิจกรรมประจำที่เกี่ยวข้องกับการดูโทรทัศน์การใช้สื่อดิจิทัลและผลิตภัณฑ์เกมและค่าใช้จ่ายสำหรับการขายปลีกหรือการพนัน ที่ส่งเสริมการเลือกพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพนำไปสู่อันตราย (บาร์เร็ต 2007, 2010; เบิร์ช 1999; ฮันทูลา 2003; วอร์ด 2013) สิ่งนี้ทำให้การศึกษาความอ่อนแอของมนุษย์สมัยใหม่ต่อสิ่งเร้าที่สำคัญยิ่งในทางปฏิบัติ ในรายงานปัจจุบันเราใช้คำกระตุ้นเหนือธรรมชาติเพื่ออ้างถึงผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ของมนุษย์สมัยใหม่ที่โดดเด่นด้วยการเลือกแบบไม่สมมาตร (วิธีที่ไม่สามารถควบคุมได้กับสายพันธุ์ที่รุนแรงกว่า) และการทำเทียมมากมายในโลกสมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักจะถูกประมวลผลกลั่นหรือสังเคราะห์สินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงขนมขบเคี้ยวหรือสาร ตัวอย่างที่ชัดเจนน้อยลง ได้แก่ ข้อความที่ได้รับผ่านโซเชียล แม้ว่าในบางครั้งการกระตุ้นจะน้อยกว่าการสนทนาแบบตัวต่อตัว แต่วิธีการสื่อสารนี้ให้คุณสมบัติด้านภาพความเร็วและการส่งมอบที่ยาวนานขึ้น ในทำนองเดียวกันเสื้อผ้าวันที่ทันสมัยที่สุดและผลิตภัณฑ์ค้าปลีกอื่น ๆ แสดงตัวบ่งชี้ที่เพิ่มขึ้นที่คล้ายกันของหายากหรือความปรารถนาที่มีความหมายผู้ดูแลสำหรับสถานะทางเพศหรือสังคม การบริโภคหรือการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ผลตอบแทนทันทีเนื่องจากถูกตีความว่าเป็นการยกระดับความฟิต

มันได้รับการแนะนำการตั้งค่าสำหรับรางวัลเหนือธรรมชาติอาจเป็นผลมาจากความแตกต่างในการทำงานของโดปามีน พบว่าการขาดสารโดพามีนเกี่ยวข้องกับการบริโภคส่วนเกินในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการดื่มสุราการกินการดื่มสุราการพนันที่มีปัญหาและการติดอินเทอร์เน็ต (Bergh, Eklund, Söderstenและ Nordin, 1997; Blum, Cull, Braverman และ Comings, 1996; จอห์นสันแอนด์เคนนี่, 2010; Kim et al., 2011) แนวคิดของความอ่อนแอเหนือธรรมชาตินั้นสอดคล้องกับการตีความในแง่ของความแปรปรวนของแต่ละบุคคลในการทำงานของโดปามีน เส้นทาง Dopaminergic พัฒนาเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการจัดหาทรัพยากรและการบริโภคในสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลนทรัพยากรมีแนวโน้มที่จะมีความไวต่อสารออกฤทธิ์ทางจิตอาหารที่มีพลังงานหนาแน่นและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคยุคใหม่อื่น ๆ ที่แสดงคุณสมบัติรางวัลเกินจริงบาร์เร็ต 2010; Nesse & Berridge, 1997; วังและคณะ, 2001) หากเป็นกรณีนี้คาดว่า NPS / SNPS สองมิติที่อธิบายในที่นี้จะแยกแยะบุคคลที่มีความผิดปกติของโดปามีน การวิจัยในอนาคตอาจใช้เทคนิคทางสรีรวิทยาร่วมกับมาตรการรายงานตนเองเพื่อยืนยันการโต้ตอบระหว่างคำอธิบายสองระดับนี้

ประสบการณ์เหนือธรรมชาตินั้นไม่ดีต่อสุขภาพและตอบสนองต่อการบริโภคส่วนเกินเนื่องจากลักษณะการดำเนินการของพวกเขา (เช่นของว่างและอาหารนำกลับบ้าน) และส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ประจำที่ยาวนาน (เช่นเครือข่ายสังคมออนไลน์และเกม) ดังนั้นความสามารถในการระบุตัวบุคคลที่ต้องการรางวัลประเภทนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยการรักษาและป้องกันปัญหาสุขภาพของประชากรที่เกิดจากการบริโภคเกิน

3) ภาพอนาจารติดยาเสพติด - สิ่งเร้าเหนือธรรมชาติที่พิจารณาในบริบทของการทำ neuroplasticity (2013) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การเสพติดเป็นคำที่แตกแยกเมื่อนำไปใช้กับพฤติกรรมทางเพศที่ต้องกระทำหลายอย่าง (CSBs) รวมถึงการใช้สื่อลามกที่ครอบงำจิตใจ แม้ว่าการยอมรับที่เพิ่มขึ้นของการมีอยู่ของการเสพติดตามธรรมชาติหรือกระบวนการบนพื้นฐานของความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นของฟังก์ชั่นของระบบการให้รางวัล dopaminergic mesolimbic มีการ reticence เพื่อ CSBs ป้ายเป็นเสพติดที่อาจเกิดขึ้น ในขณะที่การพนันทางพยาธิวิทยา (PG) และโรคอ้วนได้รับความสนใจมากขึ้นในการศึกษาด้านการใช้งานและพฤติกรรม แต่หลักฐานสนับสนุนการอธิบาย CSB ในฐานะผู้ติดยาเสพติดมากขึ้น หลักฐานนี้มีหลายแง่มุมและมีพื้นฐานอยู่บนความเข้าใจที่พัฒนาขึ้นของบทบาทของตัวรับเซลล์ประสาทในระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการเสพติดได้รับการสนับสนุนโดยมุมมองพฤติกรรมทางประวัติศาสตร์ เอฟเฟกต์ที่น่าดึงดูดใจนี้อาจถูกขยายโดยความแปลกใหม่ที่เร่งเร้าและ 'สิ่งเร้าเหนือธรรมชาติ' (วลีที่ประกาศเกียรติคุณจาก Nikolaas Tinbergen) โดยสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต…

เป็นที่น่าแปลกใจที่การเสพติดอาหารจะไม่รวมอยู่ในการติดพฤติกรรมแม้ว่าจะมีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าการลดลงของการรับสาร dopaminergic ในโรคอ้วน (Wang et al., 2001) ด้วยการกลับรายการที่เห็นได้ด้วยการอดอาหารและการทำให้ดัชนีมวลกาย (BMI) กลับสู่ปกติ (Steele et al., 2010) แนวคิดของ 'สิ่งเร้าเหนือธรรมชาติ' เรียกใช้คำศัพท์ของ Nikolaas Tinbergen (Tinbergen 1951) เพิ่งได้รับการอธิบายในบริบทของความหวานเข้มข้นที่เหนือกว่ารางวัลโคเคนซึ่งสนับสนุนหลักฐานของการติดอาหาร (Lenoir, Serre, Laurine, & Ahmed, 2007) ในขั้นต้น Tinbergen พบว่านกผีเสื้อและสัตว์อื่น ๆ อาจถูกหลอกให้เลือกวัสดุทดแทนที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ดูน่าสนใจยิ่งกว่าไข่และผสมพันธุ์ปกติของสัตว์ แน่นอนว่าการขาดการทำงานและพฤติกรรมเทียบเคียงในการศึกษาเรื่องการติดยาเสพติดทางเพศของมนุษย์เมื่อเปรียบเทียบกับการพนันและการเสพติดอาหาร แต่ก็อาจเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าพฤติกรรมเหล่านี้แต่ละอย่างสามารถเกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าเหนือธรรมชาติ เดียดรีบาร์เร็ต (2010) ได้รวมภาพอนาจารเป็นตัวอย่างของสิ่งเร้าเหนือธรรมชาติ… ..

ภาพอนาจารเป็นห้องปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเรียนรู้นวนิยายประเภทนี้ด้วยการกระตุ้นด้วยความสุขอันทรงพลัง การค้นหาและการคลิกที่มุ่งเน้นการมองหาวิชาที่สำเร็จความใคร่สมบูรณ์แบบคือการออกกำลังกายในการเรียนรู้ระบบประสาท อันที่จริงมันเป็นตัวอย่างของแนวคิดของ Tinbergen ของ 'กระตุ้นเหนือธรรมชาติ' (Tinbergen 1951) ด้วยการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกที่นำเสนอด้วยความแปลกใหม่ที่ไร้ขีด จำกัด ในมนุษย์ที่ให้บริการเพื่อจุดประสงค์เดียวกับ Tinbergen's และ Magnus's ที่ปรับปรุงด้วยรูปแบบผีเสื้อหญิงเทียม ตัวผู้ของแต่ละเผ่าพันธุ์ชอบที่จะประดิษฐ์ขึ้นตามธรรมชาติ (แมกนัส 1958; เบอร์เกน, 1951). ในแง่นี้ความแปลกใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีการพูดเชิงเปรียบเทียบผลคล้ายฟีโรโมนในตัวผู้ของมนุษย์เช่นแมลงเม่าซึ่ง 'ยับยั้งการวางแนว' และ 'ขัดขวางการสื่อสารก่อนผสมพันธุ์ระหว่างเพศโดยการซึมผ่านชั้นบรรยากาศ' (Gaston, Shorey, & Saario, 1967) ... ..

แม้แต่ความคิดเห็นของสาธารณชนก็ดูเหมือนว่าจะพยายามอธิบายปรากฏการณ์ทางชีววิทยานี้เช่นเดียวกับในแถลงการณ์นี้จาก Naomi Wolf; 'เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์พลังของภาพลักษณ์และเสน่ห์ดึงดูดที่มาแทนที่ผู้หญิงเปลือยกายจริง วันนี้ผู้หญิงเปลือยกายที่แท้จริงเป็นเพียงสื่อลามกที่ไม่ดี '(หมาป่า 2003) เช่นเดียวกับ Tinbergen และ 'Magnus' Butterfly porn 'ที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชายโดยจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับผู้หญิงที่แท้จริง (Magnus, 1958; เบอร์เกน, 1951) เราเห็นกระบวนการเดียวกันนี้เกิดขึ้นในมนุษย์

4) สื่อลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดความพิการทางเพศหรือไม่? รีวิวด้วยรายงานทางคลินิก (2016) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

3.2 ภาพอนาจารอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งกระตุ้นเหนือธรรมชาติ

การพัฒนาที่สำคัญที่สุดในด้านพฤติกรรมทางเพศที่มีปัญหาคือวิธีการที่อินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลและอำนวยความสะดวกในพฤติกรรมทางเพศที่บีบบังคับ [73] วิดีโอทางเพศที่มีความคมชัดสูงแบบไม่ จำกัด สตรีมมิ่งผ่าน“ ไซต์ Tube” ตอนนี้สามารถเข้าถึงได้ฟรีและกว้างขวาง 24 ได้ผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนและมีการแนะนำว่าสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตถือเป็นการกระตุ้นที่ยิ่งใหญ่ ที่จะไล่ตามเพราะความนูนทางวิวัฒนาการของมัน74,75] เนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งมานานแล้ว แต่สื่อลามกวิดีโอ (1) มีความเร้าใจทางเพศมากกว่าสื่อลามกรูปแบบอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ76,77] หรือแฟนตาซี [78]; (2) ภาพทางเพศที่แปลกใหม่ได้รับการแสดงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการหลั่งเร็วขึ้นและหลั่งน้ำอสุจิและกิจกรรมการแข็งตัวมากขึ้นเมื่อเทียบกับวัสดุที่คุ้นเคยอาจเป็นเพราะความสนใจของเพื่อนนวนิยายที่มีศักยภาพและเร้าอารมณ์เสิร์ฟการสืบพันธุ์75,79,80,81,82,83,84]; และ (3) ความสามารถในการเลือกวัสดุด้วยตนเองได้อย่างง่ายดายทำให้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตมีความเร้าใจมากกว่าคอลเลกชันที่เลือกไว้ล่วงหน้า [79] ผู้ใช้ภาพอนาจารสามารถรักษาหรือเพิ่มความเร้าอารมณ์ทางเพศได้ทันทีโดยคลิกไปที่ฉากนวนิยายวิดีโอใหม่หรือไม่เคยพบแนวเพลงใดเลย การศึกษา 2015 ประเมินผลกระทบของสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการลดความล่าช้า (การเลือกความพึงพอใจในทันทีสำหรับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า) กล่าวว่า“ ความแปลกใหม่และความเป็นอันดับหนึ่งของการกระตุ้นทางเพศเป็นรางวัลทางธรรมชาติที่แข็งแกร่ง …ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาภาพลามกอนาจารว่าเป็นสิ่งกระตุ้นพิเศษในการให้รางวัลการกระตุ้นและการศึกษาเรื่องการเสพติด” [75] (pp. 1, 10)

รีจิสเตอร์แปลกใหม่มีความโดดเด่นช่วยเพิ่มมูลค่าของรางวัลและมีผลกระทบยาวนานต่อแรงจูงใจการเรียนรู้และความทรงจำ [85] เช่นแรงจูงใจทางเพศและคุณสมบัติที่คุ้มค่าของการมีเพศสัมพันธ์ความแปลกใหม่น่าดึงดูดเพราะมันทำให้เกิดการระเบิดของโดปามีนในพื้นที่ของสมองซึ่งสัมพันธ์กับการให้รางวัลและพฤติกรรมที่มุ่งเป้าหมาย66] ในขณะที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตลามกอนาจารแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจที่แข็งแกร่งสำหรับภาพทางเพศที่แปลกใหม่กว่าการควบคุมสุขภาพ dACC ของพวกเขา (dorsal anterior cingulate cortex) ยังแสดงให้เห็นถึงความเคยชินกับภาพที่รวดเร็วกว่าการควบคุมสุขภาพ [86] เติมเชื้อเพลิงให้ค้นหาภาพทางเพศที่แปลกใหม่ ในฐานะผู้เขียนร่วม Voon อธิบายเกี่ยวกับการศึกษา 2015 ของทีมของเธอเกี่ยวกับความแปลกใหม่และความคุ้นเคยในผู้ใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่ต้องกระทำ "การปรากฏตัวของภาพลามกอนาจารทางออนไลน์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดปรากฏบนโลกออนไลน์87] กิจกรรมโดปามีน Mesolimbic ยังสามารถปรับปรุงได้ด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติมที่มักเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตเช่นการละเมิดความคาดหวังการคาดหวังของรางวัลและการค้นหา / ท่องเว็บ (เช่นสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต) [88,89,90,91,92,93] ความวิตกกังวลซึ่งได้รับการแสดงเพื่อเพิ่มความเร้าอารมณ์ทางเพศ [89,94], อาจมาพร้อมกับการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ต ในระยะสั้นสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตมีคุณสมบัติเหล่านี้ทั้งหมดซึ่งลงทะเบียนว่าเป็นตัวกระตุ้นกระตุ้นการหลั่งโดปามีนและกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ

ด้วยเหตุผลที่ชัดเจนการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ที่มีผลต่อระบบประสาทของสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตและวิดีโอเกมจะไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามการศึกษาสัตว์จำนวนมากเผยให้เห็นผลกระทบทางระบบประสาทอาหารอร่อย (น้ำตาลเข้มข้น / ไขมัน) ได้รับการตีพิมพ์ นี่คือตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สนับสนุนการยืนยันว่าอาหารที่มีรสชาติอร่อยมาก (เครื่องกระตุ้นเหนือธรรมชาติ) จะเปลี่ยนสมองในรูปแบบที่อาหารปกติไม่สามารถทำได้:

1) ติดยาเสพติดอาหาร (2013) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ตลอดประวัติศาสตร์ผู้คนมีความกังวลกับการรับประทานอาหารอย่างเพียงพอเพื่อความอยู่รอดและการสืบพันธุ์ เมื่อไม่นานมานี้ด้วยการถือกำเนิดของอุตสาหกรรมอาหารสมัยใหม่ที่การบริโภคแคลอรี่สูงอาหารอร่อย (เช่นน้ำตาลและ / หรือไขมันสูง) เข้าถึงได้ง่ายทำให้เกิดสภาวะใหม่ที่วิวัฒนาการซึ่งหลายคนกินมาก อ้วนเกินไป ในสภาพแวดล้อมของอาหารสมัยใหม่ผู้คนรายงานว่าอาหารที่กินหลายอย่างไม่เพียง แต่จะได้รับแคลอรี่เท่านั้น แต่ยังได้สัมผัสกับความรู้สึกที่ได้รับรางวัลการรับมือกับความเครียดหรือความเหนื่อยล้าเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและ / หรืออารมณ์ดีขึ้น อาหารแปรรูปที่มีความเข้มข้นสูงของธาตุอาหารหลักที่กลั่นแล้วจะไม่ถูกมองจากมุมสมดุลพลังงานอีกต่อไป ส่วนผสมที่กลั่นแล้วบางอย่างเช่นน้ำตาลมีการมองอย่างต่อเนื่องมากขึ้นโดยคนธรรมดาและนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันคือสารเสพติดและการบริโภคเกินปกติของพวกเขาเป็นอาหารติดยาเสพติด เมื่อแนวคิดการโต้เถียงตอนนี้การเสพติดอาหารถือเป็นเรื่องร้ายแรงเหมือนการเสพติดรูปแบบอื่น ๆ รวมถึงการติดโคเคนหรือเฮโรอีน บทนี้จะอธิบายถึงงานวิจัยที่จัดตั้งขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งแบบจำลองสัตว์และการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับชีววิทยาของการติดน้ำตาล การให้ความสำคัญกับการติดน้ำตาลเป็นตัวอย่างที่มีความสำคัญมากกว่าในมุมมองของ“ การทำให้หวานของอาหารโลก” ที่ไม่มีวันหยุดยั้งความพึงพอใจในชีวิตประจำวันที่ผู้คนได้รับจากการบริโภคอาหารนั้นมาจากรสหวานของอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหวาน นอกจากนี้ยังมีหลักฐานการเติบโตที่เชื่อมโยงความพร้อมใช้งานของน้ำตาลและการบริโภคที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กทารกกับการแพร่ระบาดของโรคอ้วนทั่วโลกในปัจจุบัน แม้จะให้ความสำคัญกับการติดน้ำตาล แต่ข้อสรุปหลักบางอย่างที่สรุปได้สามารถนำไปใช้กับการเสพติดประเภทอื่นได้

2) Intense Sweetness แซงรางวัลโคเคน (2008) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

น้ำตาลบริสุทธิ์ (เช่นซูโครสฟรุคโตส) ขาดอยู่ในอาหารของคนส่วนใหญ่จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ทุกวันนี้การบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลมากเกินควรมีส่วนร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ เพื่อผลักดันการแพร่ระบาดของโรคอ้วนในปัจจุบัน การบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหนาแน่นมากเกินไปในตอนแรกได้รับแรงบันดาลใจจากความอร่อยของรสชาติและมักจะถูกเปรียบเทียบกับการติดยาเสพติด แม้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตร่วมทางชีววิทยาหลายอย่างระหว่างอาหารหวานและยาเสพติด แต่ก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด

การค้นพบของเราแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความหวานที่เข้มข้นสามารถเกินกว่ารางวัลโคเคนแม้ในผู้ที่ไวต่อยาเสพติดและผู้ติดยา เราคาดการณ์ว่าศักยภาพในการเสพติดของความหวานที่รุนแรงนั้นเกิดจากการไวต่อการกำเนิดของสารให้ความหวาน ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่รวมถึงหนูและมนุษย์ตัวรับความหวานวิวัฒนาการมาในสภาพแวดล้อมของบรรพบุรุษที่ยากจนในน้ำตาลและจึงไม่ได้ปรับให้เข้ากับความหวานของความเข้มข้นสูง การกระตุ้นเหนือสิ่งอื่นของตัวรับเหล่านี้โดยอาหารที่อุดมด้วยน้ำตาลเช่นที่มีอยู่อย่างกว้างขวางในสังคมสมัยใหม่จะสร้างสัญญาณรางวัลเหนือสิ่งแปลกปลอมในสมองด้วยศักยภาพที่จะแทนที่กลไกการควบคุมตนเองและนำไปสู่การติดยาเสพติด

3) ตรวจสอบคุณสมบัติคล้ายเสพติดของการกินการดื่มสุราโดยใช้แบบจำลองสัตว์ที่พึ่งพาน้ำตาล (2007) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การเพิ่มขึ้นของอุบัติการณ์ของโรคอ้วนและความผิดปกติของการรับประทานอาหารได้สนับสนุนความพยายามในการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ รายงานทางคลินิกได้นำไปสู่ข้อเสนอแนะที่บางคนอาจพัฒนาพฤติกรรมที่เหมือนเสพติดเมื่อบริโภคอาหารอร่อย การรับประทานอาหารการดื่มสุราเป็นองค์ประกอบของพฤติกรรมของบูลิเมียและโรคอ้วนและยังเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นในประชากรที่ไม่มีอาการในสังคมของเรา การทบทวนนี้สรุปความคล้ายคลึงกันทางพฤติกรรมและระบบประสาทระหว่างการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการบริหารยาเสพติด รูปแบบการดื่มสุรากับน้ำตาลของสัตว์ใช้เพื่อแสดงพฤติกรรมที่พบกับยาบางชนิดที่ใช้ในทางที่ผิดเช่นป้ายถอนเหมือนยาเสพติด, การบริโภคที่เพิ่มขึ้นหลังจากการเลิกบุหรี่และการแพ้ข้าม การเปลี่ยนแปลงทางประสาทวิทยาที่เกี่ยวข้องที่พบบ่อยกับยาเสพติดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในโดปามีนและอะซิติลโคลีนปล่อยในนิวเคลียส accumbens นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ด้วยน้ำตาลในน้ำตาล

4) แบบจำลองสัตว์ของน้ำตาลและการดื่มสุราไขมัน: ความสัมพันธ์กับการติดอาหารและน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (2012) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การกินการดื่มสุราเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในความผิดปกติของการรับประทานอาหารบางอย่างเช่นเดียวกับในโรคอ้วนและในประชากรที่ไม่มีอาการ ทั้งน้ำตาลและไขมันจะถูกบริโภคโดยมนุษย์อย่างง่ายดายและเป็นองค์ประกอบทั่วไปของ binges บทนี้อธิบายถึงรูปแบบสัตว์น้ำตาลและการดื่มสุราไขมันซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์รายละเอียดของพฤติกรรมเหล่านี้และผลกระทบทางสรีรวิทยาของพวกเขาไปด้วยกัน แบบจำลองของการดื่มสุราน้ำตาลถูกนำมาใช้อย่างประสบความสำเร็จในการล้วงเอาสัญญาณพฤติกรรมและ neurochemical ของการพึ่งพาในหนู; เช่นดัชนีการถอนตัวของยาเสพติด, การบริโภคที่เพิ่มขึ้นหลังจากการเลิกบุหรี่, การแพ้ข้ามกับยาเสพติดและการปล่อยซ้ำของโดปามีนในนิวเคลียส accumbens หลังจากการดื่มสุราซ้ำ การศึกษาโดยใช้รูปแบบของการดื่มสุราไขมันชี้ให้เห็นว่ามันสามารถผลิตบางส่วน แต่ไม่ทั้งหมดของสัญญาณของการพึ่งพาอาศัยกันที่เห็นได้ด้วยการรับประทานการดื่มสุราน้ำตาลเช่นเดียวกับการเพิ่มน้ำหนักตัวอาจนำไปสู่โรคอ้วน

5) สัญญาณ Homeostatic และ Hedonic โต้ตอบในการควบคุมการบริโภคอาหาร (2009) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

อย่างที่คาดไว้การเปิดใช้งานระบบ limbic เป็นเวลานานโดยการใช้ยาในทางที่ผิดจะนำไปสู่การปรับตัวของเซลล์และโมเลกุลซึ่งทำหน้าที่ในการรักษาสภาวะสมดุลในสภาวะการส่งสัญญาณโดปามีน (dopamine)2) ภายใน dopaminergic neurons ของ VTA การใช้ยาเรื้อรังมีความสัมพันธ์กับการหลั่ง dopamine basal ที่ลดลงขนาดเซลล์ประสาทที่ลดลงและกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของ tyrosine hydroxylase (เอนไซม์ จำกัด อัตราใน dopamine biosynthesis) และ transcription factor cyclic AMP (CREB) (2,10) ภายในเซลล์ประสาทเป้าหมายใน striatum การใช้ยาเรื้อรังเพิ่มระดับของ CREB เช่นเดียวกับการถอดรหัสปัจจัยอื่น deltaFosB ซึ่งทั้งคู่เปลี่ยนการตอบสนองของเซลล์ประสาทเป็นสัญญาณโดปามีน (2) การปรับตัวเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับแรงจูงใจที่ผิดปกติที่จะได้รับยาเสพติดจากการละเมิดที่พบในผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด ตัวอย่างเช่นการเพิ่มระดับ deltaFosB ใน striatum จะเพิ่มความอ่อนไหวต่อผลตอบแทนจากการใช้ยาในทางที่ผิดเช่นโคเคนและมอร์ฟีนและเพิ่มแรงจูงใจเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้น (2).

มีการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของเซลล์และโมเลกุลที่คล้ายคลึงกันในสัตว์ฟันแทะที่สัมผัสกับอาหารอร่อย หนูสัมผัสกับอาหารที่มีไขมันสูงสำหรับ 4 wk แล้วถอนออกทันทีไปสู่อาหารกึ่งสำเร็จรูปที่น่าพึงพอใจน้อยกว่าพบว่า CREB ที่ใช้งานในระดับที่ลดลงใน striatum สูงถึง 1 wk หลังจากสวิตช์ (11) การค้นพบนี้สอดคล้องกับงานของ Barrot และคณะ (12) ที่รายงานว่าการลดกิจกรรมของ CREB ใน ventral striatum จะเป็นการเพิ่มความพึงพอใจของทั้งสารละลายซูโครส (รางวัลจากธรรมชาติ) และสำหรับมอร์ฟีนซึ่งเป็นยาเสพติด นอกจากนี้หนูที่สัมผัสกับ 4 wk ของอาหารที่มีไขมันสูงแสดงการยกระดับอย่างมีนัยสำคัญในระดับของ deltaFosB ในนิวเคลียส accumbens (11) คล้ายกับการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตหลังการสัมผัสกับยาเสพติด (2) นอกจากนี้การแสดงออกที่เพิ่มขึ้นของ deltaFosB ในพื้นที่สมองนี้ช่วยเพิ่มการปฏิบัติการเสริมอาหารตอบสนองแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ชัดเจนสำหรับ deltaFosB ในการเพิ่มแรงจูงใจที่จะได้รับรางวัลอาหาร (13) เมื่อนำมารวมกันการศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าภูมิภาคลิมบิคมีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่คล้ายคลึงกันหลังจากได้รับรางวัลอาหารและยาและการดัดแปลงเหล่านี้จะเปลี่ยนแรงจูงใจเพื่อให้ได้รับรางวัลทั้งสองประเภท

6) การดัดแปลงในวงจรการให้รางวัลสมองภายใต้ความอยากอาหารที่น่าพอใจและความวิตกกังวลที่เกิดจากการถอนอาหารที่มีไขมันสูง (2013) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

หกสัปดาห์ของโรคมือเท้าปากส่งผลให้น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญออกน้ำตาลซูโครส anhedonia, พฤติกรรมเช่นความวิตกกังวลและแกน hypothalamic - ต่อมใต้สมอง - adrenocortical (HPA) ไวต่อความเครียด ถอนตัวออกจากโรคมือเท้าปาก แต่ไม่ใช่ความวิตกกังวลที่มีศักยภาพของ LFD และระดับ corticosterone พื้นฐานและแรงจูงใจที่เพิ่มขึ้นสำหรับซูโครสและรางวัลอาหารไขมันสูง การให้อาหารไขมันสูงเรื้อรังลด CRF-R1 และเพิ่มระดับ BDNF และ pCREB ใน amygdala และลด TH และเพิ่มΔFosBโปรตีนใน NAc และ VTA รางวัลอาหารอร่อยในหนูที่ถูกถอนออกจาก HFD ใกล้เคียงกับระดับโปรตีน BDNF ที่เพิ่มขึ้นใน NAc และลดการแสดงออกของ TH และ pCREB ใน amygdala

Anhedonia, ความวิตกกังวลและความไวต่อแรงกดดันที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาของ HFD และอาจมีบทบาทสำคัญในวงจรอุบาทว์ที่ขยายเวลาการให้อาหารไขมันสูงและการพัฒนาของโรคอ้วน การกำจัด HFD ช่วยเพิ่มการตอบสนองต่อความเครียดและเพิ่มความอ่อนแอให้กับอาหารที่น่ากินโดยการเพิ่มพฤติกรรมการกระตุ้นอาหาร การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของสัญญาณโดปามีนและพลาสติกที่เกี่ยวข้องกับวงจรรางวัลอาจทำให้เกิดสภาวะทางอารมณ์เชิงลบการกินมากเกินไปและอาการกำเริบของอาหาร

7) Δการเปลี่ยนแปลงแบบสื่อกลางของฟอสบีในสัญญาณโดปามีนถูกทำให้เป็นมาตรฐานโดยอาหารที่มีไขมันสูง (2008) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ความไวต่อการให้รางวัลได้รับการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยโน้มถ่วงสำหรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเช่นเดียวกับการกินมากเกินไป อย่างไรก็ตามกลไกพื้นฐานที่เอื้อต่อการให้รางวัลความไวไม่เป็นที่รู้จัก เราตั้งสมมติฐานว่าความผิดปกติในการส่งสัญญาณโดปามีนอาจเป็นสาเหตุพื้นฐานของความไวของรางวัลที่มีความคิดริเริ่มสูงขึ้นโดยสิ่งเร้าที่ให้รางวัลสามารถทำหน้าที่ทำให้ระบบเป็นปกติ

เราใช้แบบจำลองทางพันธุกรรมของเมาส์เพื่อเพิ่มความไวของรางวัล, เมาส์ΔFosBที่แสดงออกมากเกินไปเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางเดินของรางวัลในการตอบสนองต่ออาหารไขมันสูงที่น่ารับประทาน เครื่องหมายของการให้รางวัลสัญญาณในหนูเหล่านี้ถูกตรวจสอบทั้งพื้นฐานและหลังจาก 6 สัปดาห์ของการสัมผัสอาหารที่น่ากิน หนูถูกตรวจสอบในการทดสอบพฤติกรรมหลังจากการอดอาหารไขมันสูงเพื่อประเมินความเสี่ยงของแบบจำลองนี้เพื่อกำจัดสิ่งเร้าที่คุ้มค่า

ผลลัพธ์ของเราแสดงให้เห็นถึงการเปิดใช้งานการให้รางวัลทางเดินที่มีการเปลี่ยนแปลงตามวงจรพื้นที่ tegmental นิวเคลียส - hypothalamic-ventral tegmental อันเป็นผลมาจากการแสดงออกของΔFosBในนิวเคลียส accumbens และภูมิภาคที่เกิดจาก ระดับของ phosphorylated cyclic adenosine monophosphate (cAMP) องค์ประกอบการตอบสนองโปรตีนที่มีผลผูกพัน (pCREB), ปัจจัย neurotrophic ที่ได้มาจากสมอง (BDNF), และโดปามีนและ cyclic adenosine monophosphate ควบคุม phosphoprotein ที่มีมวลโมเลกุลของ 32 kDa-NMP ถูกลดลงในหนูหนูΔFosBซึ่งเป็นแนวทางของการส่งสัญญาณโดปามีนที่ลดลง หกสัปดาห์ของการได้รับอาหารที่มีไขมันสูงเป็นการแก้ไขความแตกต่างเหล่านี้อย่างสมบูรณ์เผยให้เห็นถึงความสามารถในการให้รางวัลที่น่าพึงพอใจของอาหารที่อร่อย หนูΔFosBยังแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในกิจกรรมของหัวรถจักรและการตอบสนองที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลชั่วโมง 32 หลังจากการถอนไขมันสูง

ผลลัพธ์เหล่านี้สร้างความอ่อนไหวพื้นฐานต่อการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่เกี่ยวข้องกับ dysregulation ของΔFosBและการส่งสัญญาณโดปามีนที่สามารถทำให้เป็นมาตรฐานด้วยอาหารที่น่ากินและน่าจะเป็นฟีโนไทป์ที่น่าสนใจในโรคอ้วนบางรูปแบบ

8) โรคอ้วนที่เกิดจากอาหารส่งเสริมพฤติกรรมคล้ายซึมเศร้าที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงระบบประสาทในวงจรรางวัลสมอง (2013) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

เพื่อตรวจสอบผลกระทบของอาหารไขมันสูง (HFD) ที่พอใจต่อพฤติกรรมซึมเศร้าและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในวงจรรางวัลสมองเพื่อที่จะเข้าใจกระบวนการทางประสาทที่อาจนำไปสู่การพัฒนาของภาวะซึมเศร้าในบริบทของโรคอ้วนที่เกิดจากอาหาร DIO)

ผลการศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงและโรคอ้วนอย่างเรื้อรังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกในวงจรรางวัลซึ่งสัมพันธ์กับฟีโนไทป์ที่เหมือนซึมเศร้า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรม BDNF และ CREB ในทารกแรกเกิดมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมซึมเศร้าและการให้รางวัลเราแนะนำว่าโมเลกุลสัญญาณเหล่านี้อาจเป็นสื่อกลางผลของการให้อาหารไขมันสูงและ DIO เพื่อส่งเสริมสภาวะอารมณ์เชิงลบและอาการคล้ายซึมเศร้า

การอ้างว่าโดพามีนที่เพิ่มขึ้นสามารถทำงานเพื่อลบล้างกลไกการทำให้อิ่มตัวตามธรรมชาติได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและเป็นพื้นฐานสำหรับรูปแบบการเสพติดในปัจจุบันที่เรียกว่าทฤษฎีการกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ของการเสพติด บทวิจารณ์ต่อไปนี้อธิบายถึงบทบาทของโดปามีนในการเพิ่มความต้องการหรือความอยากและการบริโภคยามากเกินไปและผลตอบแทนจากธรรมชาติ:

1) ทฤษฎีการกระตุ้นให้ติดสิ่งกระตุ้น: บางประเด็นในปัจจุบัน (2008) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

มันง่ายที่จะได้รับความประทับใจจากวรรณคดีว่าการทำให้ไวต่อพฤติกรรมอาจเทียบเท่ากับ 'การไวต่อการเคลื่อนไหวของหัวรถจักร' แต่การเคลื่อนไหวเป็นเพียงหนึ่งในผลกระทบทางจิตที่แตกต่างกันของยาเสพติดที่ได้รับการทำให้ไวRobinson & Becker 1986) เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าในบริบทนี้คำว่าการทำให้ไวต่อความรู้สึกหมายถึงการเพิ่มขึ้นของผลกระทบของยาที่เกิดจากการบริหารยาซ้ำ ๆ สิ่งที่สำคัญสำหรับทฤษฎีการทำให้ไวต่อแรงกระตุ้นไม่ได้เป็น 'การทำให้ไวต่อสารกระตุ้นจากหัวรถจักร' หรือแม้กระทั่ง 'การทำให้ไวต่อแรงกระตุ้นทางจิต' แต่เป็นการทำให้ไวต่อแรงกระตุ้น ตราบเท่าที่การกระตุ้นจิตเป็นการคิดที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของระบบแรงจูงใจสมองรวมถึงระบบโดปามีน mesotelencephalic (Wise & Bozarth 1987) การแพ้ทางจิตอาจใช้เป็นหลักฐาน (แม้ว่าจะเป็นหลักฐานทางอ้อม) สำหรับภาวะภูมิไวเกินในวงจรแรงจูงใจที่เกี่ยวข้อง แต่มันเป็นภาวะภูมิไวเกินในวงจรแรงจูงใจนี้ไม่ใช่วงจรการเคลื่อนที่ซึ่งก่อให้เกิดความอยากเสพติดมากที่สุด

2) ติดยาเสพติด: โรคแห่งการเรียนรู้และความทรงจำ (2007) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

งานขนาดใหญ่ซึ่งรวมถึงการศึกษาทางเภสัชวิทยา, รอยโรค, การดัดแปรพันธุกรรมและ microdialysis ได้พิสูจน์แล้วว่าคุณสมบัติการให้รางวัลของยาเสพติดขึ้นอยู่กับความสามารถในการเพิ่มโดปามีนในประสาทโดยเซลล์ประสาทส่วนกลางสมองส่วนปลายบนนิวเคลียส (38-40)ซึ่งครอบครอง ventral striatum โดยเฉพาะภายในนิวเคลียส accumbens บริเวณเปลือก (41). การคาดการณ์พื้นที่หน้าท้องของโดพามีนไปยังพื้นที่ forebrain อื่น ๆ เช่นเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าและอะมิกดาลาก็มีบทบาทสำคัญในการปรับพฤติกรรมการใช้ยา (42).

ยาเสพติดเป็นตัวแทนของตระกูลสารเคมีที่หลากหลายกระตุ้นหรือสกัดกั้นเป้าหมายโมเลกุลเริ่มต้นที่แตกต่างกันและมีการกระทำที่ไม่เกี่ยวข้องมากมายนอกพื้นที่หน้าท้อง / นิวเคลียส accumbens วงจร แต่ผ่านกลไกต่าง ๆ (เช่นดูการอ้างอิง 43, 44)ในที่สุดพวกเขาทั้งหมดเพิ่ม dopamine synaptic ภายในนิวเคลียส accumbens ….

ความผิดปกติของหน่วยความจำมักถูกมองว่าเป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียความจำ แต่ถ้าสมองจำได้มากเกินไปหรือมีพลังมากเกินไปบันทึกความสัมพันธ์ทางพยาธิวิทยา? ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาความก้าวหน้าในการทำความเข้าใจบทบาทของโดปามีนในการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัล (8) ได้สร้างกรณีที่น่าสนใจสำหรับรูปแบบ "การเรียนรู้ทางพยาธิวิทยา" ของการเสพติดที่สอดคล้องกับการสังเกตที่ยาวนานเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนที่ติดยาเสพติด (6). งานนี้พร้อมกับการวิเคราะห์เชิงปฏิบัติการล่าสุดของโดปามีน (9, 10)ได้เสนอกลไกที่ยาและสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาจได้รับพลังจูงใจ ในเวลาเดียวกันการตรวจสอบเซลล์และโมเลกุลได้เปิดเผยความคล้ายคลึงกันระหว่างการกระทำของยาเสพติดและรูปแบบการเรียนรู้และความทรงจำปกติ (11-14)โดยมีข้อแม้ว่าความรู้ของเราในปัจจุบันเกี่ยวกับวิธีการเข้ารหัสหน่วยความจำ (15) และมันยังคงมีอยู่ (15, 16) ยังห่างไกลจากความสมบูรณ์สำหรับระบบหน่วยความจำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใด ๆ ที่นี่ฉันยืนยันว่าติดยาเสพติดแสดงให้เห็นถึงการแย่งชิงพยาธิสภาพของกลไกประสาทของการเรียนรู้และความทรงจำที่ภายใต้สถานการณ์ปกติให้บริการเพื่อรูปร่างพฤติกรรมการอยู่รอดที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาของรางวัลและตัวชี้นำที่ทำนายพวกเขา (11, 17-20).

3) โดปามีนส่งสัญญาณในพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับรางวัล (2013) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

โดปามีน (DA) ควบคุมพฤติกรรมทางอารมณ์และแรงจูงใจผ่านทางโดปามีน การเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาท DA mesolimbic พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองพฤติกรรมเพื่อกระตุ้นสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรางวัล Psychostimulants ยาเสพติดการละเมิดและรางวัลตามธรรมชาติเช่นอาหารสามารถทำให้เกิดการปรับเปลี่ยน synaptic ที่สำคัญในระบบ DA mesolimbic การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยใช้ optogenetics และ DREADDs ร่วมกับการจัดการทางพันธุกรรมของเซลล์ประสาทที่เฉพาะเจาะจงหรือวงจรเฉพาะได้ปรับปรุงความเข้าใจของเราในการส่งสัญญาณ DA ในวงจรรางวัลและให้วิธีการระบุพื้นผิวประสาทของพฤติกรรมที่ซับซ้อนเช่นการติดยาเสพติด

กฎระเบียบของระบบ DA ในพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัลได้รับความสนใจอย่างมากเนื่องจากผลกระทบร้ายแรงของความผิดปกติในวงจรนี้เช่นการติดยาเสพติดและโรคอ้วนที่เชื่อมโยงกับรางวัลอาหารซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ตอนนี้เป็นที่ยอมรับกันอย่างดีว่าหลังจากได้รับสารเสพติดซ้ำ ๆ การเปลี่ยนแปลงแบบปรับตัวเกิดขึ้นในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ในทางเดิน DA mesolimbic ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมพฤติกรรมที่สร้างแรงจูงใจและเพื่อจัดระเบียบพฤติกรรมทางอารมณ์และบริบท (Nestler และ Carlezon, 2006; Steketee และ Kalivas, 2011) การปรับเปลี่ยนเส้นทางสู่ mesolimbic เหล่านี้เป็นความคิดที่นำไปสู่การพึ่งพายาเสพติดซึ่งเป็นโรคเรื้อรังอาการกำเริบของโรคซึ่งพฤติกรรมการค้นหายาเสพติดและพฤติกรรมการเสพยาเสพติดยังคงมีอยู่แม้ว่าจะมีผลกระทบเชิงลบร้ายแรง (โทมัส et al., 2008).

ตอนนี้หลักฐานที่พิจารณาได้ชี้ให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยน synaptic อย่างมีนัยสำคัญของระบบ mesolimbic DA ไม่เพียง แต่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนที่คุ้มค่าของยารักษาโรคจิตและยาเสพติดอื่น ๆ ในทางที่ผิดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลตอบแทนจากการให้รางวัลตามธรรมชาติด้วยเช่นอาหารด้วย อย่างไรก็ตามกลไกที่ยาเสพติดทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนความแรงของซินแนปติกในวงจรนี้ยังคงเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ในความเป็นจริงการส่งสัญญาณรางวัล DA ดูเหมือนซับซ้อนมากและยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการปรับสภาพตามหลักฐานจากการศึกษาที่เผยให้เห็นการตอบสนองของ DAergic ซึ่งระบุข้อผิดพลาดในการทำนายในการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม ...

4) อิทธิพลของΔFosBในนิวเคลียส Accumbens ต่อพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัลตามธรรมชาติ (2008) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การถอดความปัจจัย deltaFosB (ΔFosB) ที่เกิดขึ้นในนิวเคลียส accumbens (NAc) จากการสัมผัสกับยาเสพติดเรื้อรังได้รับการแสดงให้เห็นว่าเป็นสื่อกลางเพื่อตอบสนองไวยาเหล่านี้ อย่างไรก็ตามมีผู้รู้น้อยเกี่ยวกับบทบาทของΔFosBในการควบคุมการตอบสนองต่อรางวัลตามธรรมชาติ ที่นี่เราแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการให้รางวัลตามธรรมชาติที่ทรงพลังสองอย่างการดื่มซูโครสและพฤติกรรมทางเพศเพิ่มระดับของΔFosBใน NAc จากนั้นเราใช้การถ่ายโอนยีนที่มีไวรัสเป็นสื่อกลางในการศึกษาว่าการเหนี่ยวนำΔFosBดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตอบสนองเชิงพฤติกรรมต่อรางวัลตามธรรมชาติเหล่านี้อย่างไร เราแสดงให้เห็นว่าการแสดงออกของΔFosBที่มากเกินไปในการเพิ่มปริมาณซูโครสและส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศ นอกจากนี้เรายังแสดงให้เห็นว่าสัตว์ที่มีประสบการณ์ทางเพศมาก่อนซึ่งมีระดับΔFosBเพิ่มขึ้นก็แสดงให้เห็นว่าการบริโภคซูโครสเพิ่มขึ้น งานนี้แสดงให้เห็นว่าΔFosBไม่เพียง แต่ถูกชักนำให้เกิดใน NAc โดยการใช้ยาในทางที่ผิด แต่ยังรวมถึงสิ่งเร้าที่ให้รางวัลตามธรรมชาติ นอกจากนี้การค้นพบของเราแสดงให้เห็นว่าการได้รับสิ่งกระตุ้นเรื้อรังที่กระตุ้น chronicFosB ใน NAc สามารถเพิ่มการบริโภคของรางวัลธรรมชาติอื่น ๆ

5) ความผิดปกติทางระบบประสาทในระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการให้รางวัลตามธรรมชาติและการงดเว้นการให้รางวัลภายหลัง (2010) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

รางวัลจากธรรมชาติและยาเสพติดจากการละเมิดมาบรรจบกันในระบบ mesolimbic ซึ่งยาเสพติดของการละเมิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ประสาท ที่นี่เราทดสอบความเป็นพลาสติกในระบบนี้หลังจากได้รับรางวัลตามธรรมชาติและผลกระทบที่ตามมาต่อการตอบสนองของยา

ประสบการณ์ทางเพศทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานและสัณฐานวิทยาในระบบ mesolimbic คล้ายกับการสัมผัสซ้ำ ๆ กับ psychostimulants ยิ่งไปกว่านั้นการงดเว้นพฤติกรรมทางเพศหลังจากผสมพันธุ์ซ้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการได้รับรางวัลเพิ่มขึ้นสำหรับยาเสพติดและการทำลายเซลล์ประสาทของเอ็นอาร์ซี dendritic ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการสูญเสียของรางวัลทางเพศอาจส่งผลต่อระบบประสาทของระบบ mesolimbic ผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในระบบ mesolimbic เป็นเรื่องปกติสำหรับรางวัลจากธรรมชาติและยาและอาจมีบทบาทในการเสริมแรงทั่วไป

การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับแนวคิดที่โดปามีนลบล้างกลไกการอิ่มตัวปกติในมนุษย์มาจากการศึกษาผู้ป่วยที่ได้รับโดปามีน agonists การศึกษาดังกล่าวไม่กี่:

1) Dopamine agonist-triggered พฤติกรรมทางพยาธิวิทยา: การเฝ้าระวังในคลินิก PD เผยความถี่สูง (2011) ข้อความที่ตัดตอนมา:

จากผู้ป่วย 321 PD ที่รับตัวเอก 69 (22%) มีพฤติกรรมบีบบังคับและ 50 / 321 (16%) เป็นพยาธิสภาพ อย่างไรก็ตามเมื่อการวิเคราะห์ถูก จำกัด ให้กับผู้ป่วยที่รับประทานยาตัวเอกที่อย่างน้อยการรักษาน้อยที่สุดพฤติกรรมทางพยาธิวิทยาได้รับการบันทึกไว้ใน 24% ชนิดย่อย ได้แก่ : การพนัน (25; 36%), hypersexuality (24; 35%), การใช้จ่าย / ช้อปปิ้งที่ต้องกระทำ (18; 26%), การรับประทานอาหารที่น่ากินมาก (12; 17%) การใช้คอมพิวเตอร์ (8; 12%)

2) ความถี่ของการพนันทางพยาธิวิทยาที่เริ่มมีอาการใหม่หรือ hypersexuality หลังจากการรักษาด้วยยาของโรคพาร์กินสันไม่ทราบสาเหตุ (2009) ข้อความที่ตัดตอนมา:

ในบรรดาผู้ป่วยศึกษาที่มี PD, การพนันเริ่มมีอาการใหม่หรือ hypersexuality ได้รับการบันทึกไว้ใน 7 (18.4%) ของผู้ป่วย 38 ที่ใช้ยาโดปามีน agonist แต่ไม่พบในผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษา เลโวโดปาคนเดียว

3) การรับประทานอาหารที่ถูกบังคับและการเพิ่มน้ำหนักที่เกี่ยวข้องกับการใช้โดปามีน agonist (2006) ข้อความที่ตัดตอนมา:

โดปามีน agonists มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้เกิดพฤติกรรมบีบบังคับในผู้ป่วยโรคพาร์คินสัน (PD) สิ่งเหล่านี้รวมถึงการพนันการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปกติงานอดิเรกและพฤติกรรมที่ซ้ำซากและไร้จุดมุ่งหมายอื่น ๆ (“ punding”)

4) รายงานการพนันทางพยาธิวิทยา, hypersexuality, และการจับจ่ายซื้อของที่เกี่ยวข้องกับยา agonist dopamine receptor (2014) ข้อความที่ตัดตอนมา:

ความผิดปกติของการควบคุมแรงกระตุ้นอย่างรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการพนันทางพยาธิวิทยา, hypersexuality และการช้อปปิ้งบังคับได้รับการรายงานในการเชื่อมโยงกับการใช้ยาเสพติดตัวรับโดปามีนรับ agonist ในกรณีชุดและการสำรวจผู้ป่วยย้อนหลัง สารเหล่านี้จะใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสัน, โรคขาอยู่ไม่สุขและ hyperprolactinemia การค้นพบของเรายืนยันและขยายหลักฐานว่ายาเสพติดตัวรับโดปามีนเกี่ยวข้องกับแรงกระตุ้นเฉพาะเหล่านี้


เลื่อน 14

ตัวอย่างเช่นให้หนูเข้าถึงอาหารขยะที่ล่อใจได้ไม่ จำกัด และหนูเกือบทั้งหมดจะเบื่อหน่ายกับโรคอ้วน นี่คือสาเหตุที่ชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ 4 ใน 5 คนมีน้ำหนักเกินและครึ่งหนึ่งเป็นโรคอ้วนนั่นคือการติดอาหาร ตรงกันข้ามกับรางวัลจากธรรมชาติยาเสพติดเช่นแอลกอฮอล์หรือโคเคนจะดึงดูดผู้ใช้ประมาณ 10-15% เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือหนู

การสนับสนุนเดิม:

ข้อเรียกร้อง # 1: การสนับสนุน "ให้หนูเข้าถึงอาหารขยะที่ล่อลวงได้ไม่ จำกัด และเกือบทั้งหมดจะดื่มสุราจนอ้วน" มาจากการศึกษาในปี 2010 นี้: ความผิดปกติของรางวัลติดยาเสพติดและการรับประทานอาหารบังคับในหนูอ้วน: บทบาทสำหรับผู้รับ dopamine D2 (2010) - บทคัดย่อ:

เราพบว่าการพัฒนาโรคอ้วนควบคู่ไปกับการเกิดภาวะขาดสารอาหารที่ถดถอยลงเรื่อย ๆ การเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกันใน homeostasis รางวัลที่เกิดจากโคเคนหรือเฮโรอีนถือเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญในการเปลี่ยนจากการรับประทานยาแบบสบาย ๆ ไปเป็นยาบังคับ ดังนั้นเราจึงตรวจพบพฤติกรรมการกินอาหารแบบบังคับในหนูที่เป็นโรคอ้วน แต่ไม่ใช่หนูที่วัดได้ว่าเป็นอาหารที่อร่อยซึ่งสามารถทนต่อการทำลายล้างได้โดยใช้มาตรการกระตุ้นที่กระตุ้นด้วยรังแค ตัวรับ dopamine DXA ในเลือดสูง (D2R) ลดลงในหนูที่เป็นโรคอ้วนเช่นรายงานก่อนหน้านี้ในผู้ติดยาเสพติดในมนุษย์ ยิ่งไปกว่านั้นการที่ D2R ที่เป็นตัวยับยั้ง lentivirus จะช่วยเร่งการพัฒนาการขาดดุลโบนัสแบบติดยาเสพติดอย่างรวดเร็วและการเริ่มต้นของการกินอาหารที่ต้องกระทำในหนูที่มีการเข้าถึงอาหารที่มีไขมันสูง ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า overconsumption ของอาหารอร่อยทำให้เกิดการตอบสนอง neuroadaptive เหมือนยาเสพติดใน circuitcomes รางวัลสมองและไดรฟ์การพัฒนาของการรับประทานอาหารที่บีบบังคับ กลไกการกินอาหารที่พบบ่อยอาจเป็นสาเหตุของโรคอ้วนและยาเสพติด

บทความทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาข้างต้น (2010) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

สมองของหนูที่กัดกินอาหารที่มีไขมันในมนุษย์นั้นเปลี่ยนไป

โดปามีนดูเหมือนจะรับผิดชอบพฤติกรรมของหนูที่กินมากเกินไป

ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันสิ่งที่พวกเราที่เหลือสงสัยมานานหลายปีแล้วว่าเบคอนชีสเค้กและอาหารอร่อยอื่น ๆ

การศึกษาใหม่ในหนูแสดงให้เห็นว่าอาหารที่มีไขมันและแคลอรีสูงมีผลต่อสมองในลักษณะเดียวกับโคเคนและเฮโรอีน เมื่อหนูกินอาหารเหล่านี้ในปริมาณที่มากพอจะนำไปสู่พฤติกรรมการกินซึ่งคล้ายกับการติดยาเสพติด

การใช้ยาเช่นโคเคนและการกินอาหารขยะมากเกินไปทั้งสองค่อยๆเกินศูนย์ความสุขในสมองตามที่ Paul J.Kenny, Ph.D. , รองศาสตราจารย์ด้านการบำบัดด้วยโมเลกุลที่สถาบันวิจัย Scripps ในดาวพฤหัสบดี , ฟลอริดา. ในที่สุดศูนย์ความสุขก็“ พัง” และบรรลุความสุขแบบเดียวกันหรือแม้กระทั่งรู้สึกปกติก็ต้องใช้ยาหรืออาหารในปริมาณที่เพิ่มขึ้น Kenny ผู้เขียนหลักของการศึกษากล่าว

ในการศึกษาก่อนหน้านี้หนูมีการเปลี่ยนแปลงของสมองที่คล้ายกันเมื่อให้การเข้าถึงโคเคนหรือเฮโรอีนแบบไม่ จำกัด และหนูก็เพิกเฉยต่อการลงโทษเช่นเดียวกันในการบริโภคโคเคนต่อไป

ความจริงที่ว่าอาหารขยะสามารถกระตุ้นการตอบสนองนี้ได้ไม่น่าแปลกใจเลยดร. ยีน - แจ็ควังหัวหน้าแผนกการแพทย์ที่ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ Brookhaven ของกระทรวงพลังงานสหรัฐในอัพตันนิวยอร์กกล่าว

“ ตอนนี้เราทำให้อาหารของเราคล้ายกับโคเคนมาก” เขากล่าว

สารสื่อประสาทโดปามีนดูเหมือนจะรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของหนูที่กินมากเกินไปตามการศึกษา โดปามีนมีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์ความสุข (หรือรางวัล) ของสมองและยังมีบทบาทในการเสริมสร้างพฤติกรรม “ มันบอกสมองว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นและคุณควรเรียนรู้จากสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น” Kenny กล่าว

การกินมากเกินไปทำให้ระดับของตัวรับโดปามีนบางตัวในสมองของหนูอ้วนลดลง ในมนุษย์ระดับต่ำของผู้รับเดียวกันมีความสัมพันธ์กับการติดยาเสพติดและโรคอ้วนและอาจเป็นทางพันธุกรรม Kenny กล่าว

รับสิทธิ์ #2: หน้านี้ มีการสนับสนุนสำหรับ:“ ชาวอเมริกันผู้ใหญ่ 4 ใน 5 คนมีน้ำหนักเกินและครึ่งหนึ่งเป็นโรคอ้วน”

รับสิทธิ์ #3: PDF นี้ และ การศึกษาครั้งนี้ มีการสนับสนุนสำหรับ:“ ตรงกันข้ามกับรางวัลจากธรรมชาติยาเสพติดเช่นแอลกอฮอล์หรือโคเคนจะดึงดูดผู้ใช้ประมาณ 10-15% เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือหนู”

ข้อเรียกร้อง # 4: ในปี 2011 มีการสนับสนุนทางระบบประสาท (การศึกษาในสัตว์และมนุษย์) อย่างมากสำหรับการมีอยู่ของ "การติดอาหาร" การสนับสนุนทางระบบประสาทยังคงสะสมอยู่ในอัตราที่โดดเด่น (ดูหัวข้อถัดไปและ รายการของการศึกษาทางระบบประสาทมากกว่า 300 นี้) ความเห็นบางส่วนที่เลือกเผยแพร่ก่อน 2012 TEDx พูดคุย:

1) ผลตอบแทนตามธรรมชาติ, ความผิดปกติของระบบประสาทและการติดยาเสพติดที่ไม่ใช่ยา (2011) - บทคัดย่อ:

มีความทับซ้อนกันระหว่างบริเวณสมองที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลรางวัลตามธรรมชาติและยาเสพติดในทางที่ผิด การเสพติดแบบ“ ไม่ใช้ยา” หรือ“ พฤติกรรม” ได้รับการบันทึกไว้ในคลินิกมากขึ้นเรื่อย ๆ และโรครวมถึงกิจกรรมบังคับเช่นการช็อปปิ้งการกินการออกกำลังกายพฤติกรรมทางเพศและการพนัน เช่นเดียวกับการติดยาการไม่ติดยาแสดงให้เห็นในอาการเช่นความอยากอาหารการควบคุมพฤติกรรมบกพร่องความอดทนการถอนตัวและการกำเริบของโรคในอัตราสูง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าความเป็นพลาสติกอาจเกิดขึ้นในบริเวณสมองที่เกี่ยวข้องกับการติดยา ในการทบทวนนี้ฉันสรุปข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าการได้รับรางวัลที่ไม่ใช่ยาสามารถเปลี่ยนแปลงความยืดหยุ่นของระบบประสาทในบริเวณต่างๆของสมองที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ยาในทางที่ผิด การวิจัยชี้ให้เห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันหลายประการระหว่างความยืดหยุ่นของระบบประสาทที่เกิดจากผลตอบแทนจากธรรมชาติและยาและการได้รับรางวัลจากธรรมชาติซ้ำ ๆ อาจทำให้เกิดความยืดหยุ่นของระบบประสาทที่ส่งเสริมหรือต่อต้านพฤติกรรมเสพติด

2) กลไกเซลล์และโมเลกุลที่พบบ่อยในโรคอ้วนและการติดยา (2011) - บทคัดย่อ:

คุณสมบัติ hedonic ของอาหารสามารถกระตุ้นพฤติกรรมการให้อาหารแม้ในขณะที่มีการใช้พลังงานตามความต้องการซึ่งเป็นสาเหตุของการเพิ่มน้ำหนักและความอ้วน ในทำนองเดียวกัน hedonic effects ของยาเสพติดจะสามารถกระตุ้นการบริโภคมากเกินไปของพวกเขาสูงสุดในการติดยาเสพติด สารตั้งต้นในสมองที่พบได้ทั่วไปนั้นควบคุมคุณสมบัติทางความชอบของอาหารที่น่ารับประทานและยาเสพติดและรายงานล่าสุดชี้ให้เห็นว่าการบริโภคอาหารหรือยาเสพติดมากเกินไปทำให้เกิดการตอบสนองต่อระบบประสาทที่คล้ายคลึงกันในวงจรรางวัลสมอง ที่นี่เราตรวจสอบหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าโรคอ้วนและการติดยาอาจมีกลไกระดับโมเลกุลเซลล์และระบบร่วมกัน

3) อาหารเป็นสิ่งเสพติดได้หรือไม่ สาธารณสุขและผลกระทบของนโยบาย (2011) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ข้อมูลแนะนำว่าอาหารที่มีหลายอย่างอาจมีความสามารถในการกระตุ้นกระบวนการเสพติด แม้ว่าศักยภาพในการเสพติดของอาหารยังคงมีการถกเถียงกันบทเรียนที่สำคัญที่ได้เรียนรู้ในการลดผลกระทบด้านสุขภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการติดยาอาจมีประโยชน์อย่างยิ่งในการต่อสู้กับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

แม้ว่าจะมีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างอาหารและยาเสพติดการเพิกเฉยต่อระบบประสาทแบบอะนาล็อกและผลกระทบทางพฤติกรรมของอาหารและยาเสพติดอาจส่งผลให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับอาหารเพิ่มขึ้นและภาระทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง การแทรกแซงสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพในการลดผลกระทบของยาเสพติดอาจมีบทบาทในการกำหนดเป้าหมายโรคอ้วนและโรคที่เกี่ยวข้อง

4) ความสัมพันธ์ของระบบประสาทของการเสพติดอาหาร (2011) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การวิจัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเสพติดในการพัฒนาและบำรุงรักษาความอ้วน แม้ว่าความสัมพันธ์ของเรากับการทำงานของระบบประสาทระหว่างความอ้วนกับการพึ่งพาสารจะเป็นไปตามความรู้ของเรา แต่ก็ยังไม่มีการศึกษาใดที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ของระบบประสาทของพฤติกรรมการกินแบบเสพติด

รูปแบบที่คล้ายกันของการกระตุ้นประสาทมีส่วนร่วมในพฤติกรรมการกินที่เหมือนเสพติดและการพึ่งพาสาร: การเปิดใช้งานสูงในวงจรรางวัลเพื่อตอบสนองต่อการชี้นำอาหารและลดการกระตุ้นการทำงานของภูมิภาคที่ยับยั้งในการตอบสนองต่อการบริโภคอาหาร

5) อาหารและการเสพติด: น้ำตาลไขมันและการกินมากเกินไป Hedonic (2011) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่อาหารทุกชนิดที่จะเป็นผู้ติดยาเสพติด: Gearhardt และคณะ ให้เหตุผลว่าอาหารที่มีไขมันมากเกินไปซึ่งอุดมไปด้วยไขมันน้ำตาลและ / หรือเกลือซึ่งมักประกอบด้วยส่วนผสมหลายอย่างที่สังเคราะห์ขึ้นมาอาจมีศักยภาพในการเสพติดมากกว่าอาหารแบบดั้งเดิมเช่นผลไม้ผักและโปรตีนลีน เรารู้จากการศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารที่สารอาหารต่างกันสามารถส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและสมองในระบบประสาท [14,15] นอกจากนี้การศึกษาพรีคลินิกแสดงให้เห็นว่าการทานน้ำตาลมากเกินไปจะทำให้เกิดพฤติกรรมการเสพติดที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับการทานไขมันมากเกินไป [5]

6) การกินมากเกินไป, ความอ้วน, และตัวรับ Dopamine (2010) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

โดปามีนสารสื่อประสาทมีบทบาทสำคัญในวงจรรางวัลสมอง ปริมาณของยาเสพติดอย่างเช่นโคเคนทำให้ระดับโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองลิมบิกรวมทั้งนิวเคลียส accumbens ของ striatum ซึ่งนำไปสู่การเสริมแรงของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง (1) การศึกษาล่าสุดยังแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของ striatum ในการให้อาหารในคนอ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเอกซเรย์ปล่อยโพซิตรอนแสดงให้เห็นว่า dopamine striatal D2 ตัวรับจะลดลงในบุคคลที่เป็นโรคอ้วนเมื่อเทียบกับ D2 ตัวรับจากคู่หูที่เอนตัว (2) นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าคนอ้วนมีแนวโน้มที่จะกินมากเกินไปเพื่อชดเชยความไวของทารกแรกเกิดทื่อ (3) ข้อบกพร่องแบบอะนาล็อกในการส่งสัญญาณโดปามีนในทารกแรกเกิดได้รับการสังเกตในผู้ที่ติดยาด้วย เนื่องจากการกินมากเกินไปทางพยาธิวิทยานั้นถูกขับเคลื่อนด้วยความสุขและการบังคับให้ดำเนินการต่อไปแม้จะมีผลกระทบทางลบที่เป็นที่รู้จักเช่นการติดยาเสพติดจึงคิดว่าเกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาทโดปามีน อย่างไรก็ตามไม่ว่าข้อบกพร่องเหล่านี้ใน D2 ตัวรับสัญญาณส่งสัญญาณความอ้วนหรือว่าคนที่เป็นโรคอ้วนพัฒนาข้อบกพร่องอันเป็นผลมาจากความผิดปกติของรางวัลเป็นคำถามเปิด

7) อาหารที่เป็นโรคอ้วนอาจเปลี่ยนแปลงการควบคุมโดปามีนในปริมาณที่แตกต่างกันของซูโครสและฟรุกโตสในหนู (2011) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การกินมากเกินไปเรื้อรังของอาหารที่เป็นโรคอ้วนสามารถนำไปสู่โรคอ้วนลดการส่งสัญญาณโดปามีนและการบริโภคน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยผลตอบแทนที่ทื่อ ดังนั้นจึงปรากฏว่าโรคอ้วนเนื่องจากการบริโภคของการรวมกันของไขมันในอาหารและน้ำตาลมากกว่าแคลอรี่พิเศษจากไขมันในอาหารเพียงอย่างเดียวอาจส่งผลในการส่งสัญญาณรับ D2 ลดลง นอกจากนี้การขาดดุลดังกล่าวดูเหมือนจะส่งผลกระทบต่อการควบคุมการบริโภคฟรักโทสเป็นพิเศษ

การค้นพบเหล่านี้แสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของอาหารและการควบคุมโดปามีนในการรับประทานคาร์โบไฮเดรตในหนูที่เป็นโรคอ้วนนั้นเป็นไปได้ นอกจากนี้ยังมีหลักฐานเพิ่มเติมว่าการดูดซึมซูโครสและฟรุกโตสนั้นแตกต่างกันไปตามระบบโดปามีน

9) กลไกรางวัลในโรคอ้วน: ข้อมูลเชิงลึกใหม่และทิศทางในอนาคต (2011) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

มีการบริโภคอาหารเพื่อรักษาสมดุลพลังงานในระดับ homeostatic นอกจากนี้ยังมีการบริโภคอาหารอร่อยเพื่อคุณสมบัติ hedonic ที่เป็นอิสระจากสถานะพลังงาน การบริโภคที่เกี่ยวข้องกับรางวัลดังกล่าวสามารถส่งผลให้เกิดการบริโภคแคลอรี่เกินความต้องการและถือเป็นผู้กระทำผิดที่สำคัญในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของโรคอ้วนในประเทศที่พัฒนาแล้ว เมื่อเทียบกับกลไกการให้อาหารแบบ Homeostatic มีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับวิธีการที่ระบบความชอบในสมองส่งผลต่อการบริโภคอาหาร การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์มากมายอย่างน่าประหลาดใจสามารถกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางระบบประสาทในวงจรรางวัลสมองเช่นเดียวกับยาเสพติด นอกจากนี้ความอ่อนแอทางพันธุกรรมที่คล้ายกันในระบบการให้รางวัลสมองสามารถเพิ่มความจูงใจให้ติดยาเสพติดและโรคอ้วน ที่นี่ความก้าวหน้าล่าสุดในความเข้าใจของเราเกี่ยวกับวงจรสมองที่ควบคุมลักษณะด้านความน่าเชื่อถือของพฤติกรรมการให้อาหารจะได้รับการทบทวน นอกจากนี้ยังมีหลักฐานใหม่ที่บ่งชี้ว่าโรคอ้วนและการติดยาเสพติดอาจมีกลไกร่วมกับความชอบร่วมกันด้วยเช่นกัน

10) ด้านมืดของการติดอาหาร (2011) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ในการติดยาเสพติดการเปลี่ยนจากการใช้ยาอย่างไม่เป็นทางการไปสู่การพึ่งพาอาศัยกันได้ถูกเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงจากการเสริมแรงเชิงบวกและไปสู่การเสริมแรงเชิงลบ นั่นคือยาเสพติดในที่สุดก็ขึ้นอยู่กับการป้องกันหรือบรรเทาสถานะเชิงลบที่มิฉะนั้นเป็นผลมาจากการเลิกบุหรี่ (เช่นการถอน) หรือจากสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ (เช่นความเครียด) งานล่าสุดได้แนะนำว่าการเปลี่ยนแปลง "ด้านมืด" นี้ยังเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาของการติดยาเสพติดอาหาร เริ่มแรกการบริโภคอาหารที่อร่อยน่ารับประทานมีทั้งการเสริมแรงในเชิงบวกผลที่น่าพอใจและการเสริมแรงเชิงลบผลที่ "ปลอบโยน" ซึ่งสามารถทำให้การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตต่อความเครียดเป็นไปอย่างปกติ การบริโภคซ้ำ ๆ เป็นระยะ ๆ ของอาหารที่น่ากินอาจเพิ่มวงจรความเครียดของสมองและลดระดับเส้นทางการให้รางวัลของสมองซึ่งทำให้การบริโภคอย่างต่อเนื่องกลายเป็นภาระหน้าที่ในการป้องกันสภาวะอารมณ์เชิงลบผ่านการเสริมแรงเชิงลบ ความเครียดความวิตกกังวลและอารมณ์ซึมเศร้าแสดงให้เห็นว่ามีอาการป่วยหนักและมีศักยภาพที่จะกระตุ้นพฤติกรรมการกินที่คล้ายกับการเสพติดในมนุษย์ แบบจำลองสัตว์บ่งชี้ว่าการเข้าถึงอาหารที่อร่อยเป็นระยะ ๆ ซ้ำ ๆ อาจนำไปสู่อาการทางอารมณ์และโซมาติกของการถอนออกเมื่ออาหารไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปความอดทนและการทำให้หมาด ๆ ของวงจรรางวัลสมอง การเสาะหาอาหารเพื่อตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น anxiogenic neurocircuitry ระบุถึงวันที่ในด้าน "มืด" ของการเสพติดอาหารในเชิงคุณภาพคล้ายกับที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพายาเสพติดและแอลกอฮอล์ บทวิจารณ์ปัจจุบันสรุปผลงานที่เป็นแนวคิดและเชิงประจักษ์ของบาร์ตโฮเฮลในการทำความเข้าใจบทบาทของ“ ด้านมืด” ในการติดอาหารพร้อมกับงานที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ติดตามเขา

ปรับปรุงการสนับสนุน:

การศึกษาเกี่ยวกับสัตว์และมนุษย์นับร้อยที่สนับสนุนการอ้างสิทธิ์ #4 (การมีอยู่ของการเสพติดอาหาร) ได้รับการตีพิมพ์ตั้งแต่ 2011 ตัวอย่างเช่น “ การติดอาหาร” ส่งคืนการอ้างอิง 7,400 จาก Google Scholar ในขณะที่ “ การติดอาหาร” + ประสาทชีววิทยา ส่งคืนการอ้างอิง 3,330 จาก Google scholar จากนี้ รายการของการศึกษาทางระบบประสาทมากกว่า 300ฉันได้เลือกบทวิจารณ์ล่าสุดบางส่วนเพื่อสนับสนุนรูปแบบการติดอาหารเพิ่มเติม:

 1. โรคอ้วนและการติดยา: Neurobiological Overlaps (2012) Nora Volkow
 2. โรคอ้วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองที่เปลี่ยนแปลง: การแพ้และการขาดออกซิเจน (2012)
 3. การระบาดของโรคอ้วนและการติดอาหาร: ความคล้ายคลึงกันทางคลินิกกับการพึ่งพายา (2012)
 4. การระบาดของโรคอ้วน: บทบาทของการเสพติด (2012)
 5. Striatocortical Pathway Dysfunction ในการเสพติดและโรคอ้วน: ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกัน (2013) Nora Volkow
 6. ความเหลื่อมล้ำระหว่างความผิดปกติของการรับประทานอาหารและการใช้สารผิดปกติ: การวินิจฉัยและระบบประสาท (2013)
 7. พื้นฐานทางชีววิทยาทั่วไปของโรคอ้วนและการติดนิโคติน (2013)
 8. มิติการเสพติดของโรคอ้วน (2013)
 9. แบบจำลองสัตว์ของพฤติกรรมการกินเชิงบังคับ (2014)
 10. อาหารบางชนิดเสพติดหรือไม่? - คำตอบ (2014)
 11. ติดยาเสพติดอาหารในแง่ของ DSM-5 (2014)
 12. การดื่มมากเกินไปในรุ่นก่อนคลินิก (2015)
 13. ข้อควรพิจารณาในปัจจุบันเกี่ยวกับการติดอาหาร (2015)
 14. อาหารประเภทใดบ้างที่อาจเสพติด? บทบาทของการประมวลผลปริมาณไขมันและโหลดระดับน้ำตาลในเลือด (2015)
 15. คุณสมบัติทางระบบประสาทของการดื่มสุราผิดปกติ (2015)
 16. การทำงานร่วมกันของ dopamine-opiate mesolimbic อธัยในโรคอ้วน (2015)
 17. ติดยาเสพติดอาหารเป็นชิ้นใหม่ของกรอบความอ้วน (2015)
 18. Synaptic เหมือนติดยาเสพติดในโรคอ้วนที่เกิดจากอาหาร (2016)
 19. การกระจายตัวของสุขภาพและการติดอาหาร: fMRI (2016)
 20. ความไวต่อพฤติกรรมของการเสริมคุณค่าอาหาร: อาหารและยามีเหมือนกัน (2016)
 21. การเสพติดอาหารเป็นการเสพติดพฤติกรรมใหม่ (2016)
 22. ความสัมพันธ์ทางจิตวิทยาและระบบประสาทของการติดอาหาร (2016)
 23. อิทธิพลของอาหารอร่อยในการเปิดใช้งานระบบรางวัล: รีวิวขนาดเล็ก (2016)
 24. ส่วนใหญ่ที่ทับซ้อนกันของเซลล์ประสาทของปฏิกิริยากับยาการพนันอาหารและการชี้นำทางเพศ: การวิเคราะห์อภิมานอย่างครอบคลุม (2016)
 25. ประสาทชีววิทยาของ "การติดอาหาร" และผลกระทบต่อการรักษาโรคอ้วนและนโยบาย (2016)
 26. การเสพติดอาหารและยา: ความเหมือนและความแตกต่าง (2017)
 27. อาหารเพื่อความคิด: กลไกการให้รางวัลและการกินมากเกินไปในความอ้วน (2017)
 28. เอนโดฟีโนไทป์ที่ทับซ้อนกันของประสาทในการติดและโรคอ้วน (2017)
 29. ผลกระทบของอาหารที่มีไฮเปอร์ - แคลอรี่ที่มีต่อรสชาติของเส้นประสาทพลาสติก (2017)
 30. การกินมากเกินไปทางพยาธิวิทยา: หลักฐานที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับโครงสร้างการบังคับ (2017)

ที่น่าสนใจการทบทวน 2017 ของวรรณกรรมเสนอรูปแบบของการใช้สื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตที่บังคับซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบที่ง่ายมากที่นำเสนอในสไลด์ 13-17 (ภาพอนาจารความสุขและเรื่องเพศ: สู่รูปแบบการเสริมแรงด้วยความชอบทางเพศของการใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตอย่างชัดเจน) มันเสนอว่าทั้งอาหารอร่อยและสตรีมมิ่งสื่อลามกอินเทอร์เน็ตมีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ที่อาจถูกมองว่าเป็นรางวัลสำหรับผู้บริโภคโดยเฉพาะ ใส่ทั้งอาหารขยะและสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตสตรีมสามารถแทนที่กลไกการอิ่มตัวและเพศและอาหารแบบดั้งเดิมแทนที่ ข้อความที่ตัดตอนมาจากการตรวจสอบ:

เหตุผลทางทฤษฎี

ในขณะที่ผลงานก่อนหน้านี้ได้กำหนดแนวคิด IPU ให้คล้ายคลึงกับการพนัน (เช่น King, 1999) หรือแม้แต่การใช้สารเสพติด (เช่น Park et al., 2016) เหตุผลทางทฤษฎีสำหรับโมเดลปัจจุบันได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากงานล่าสุดในไดรฟ์ทางสรีรวิทยาอื่น: ความหิว ทฤษฎีและแบบจำลองของความหิวและการบริโภคอาหารเป็นตัวเปรียบเทียบเชิงตรรกะที่สามารถแจ้งให้ทราบถึงแนวความคิดของแรงจูงใจและพฤติกรรมทางเพศเนื่องจากทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันในพัฒนาการทางวิวัฒนาการซึ่งจำเป็นต้องมีทั้งกิจกรรมทางเพศและการบริโภคอาหารเพื่อความอยู่รอดซึ่งทั้งสองให้รางวัลทางเพศ ทั้งสองเป็นแรงจูงใจจากศูนย์กลางของพฤติกรรมมนุษย์หลายอย่างและดูเหมือนว่าทั้งคู่จะอิ่มชั่วคราวเมื่อถูกตามใจ การทำงานจากอะนาล็อกนี้เนื้อหาของวรรณกรรมล่าสุดได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความหิวโหยที่เกิดจากกรรมพันธุ์ (Lowe & Butryn, 2007) แทนที่จะได้รับแรงจูงใจจากความต้องการแคลอรี่ความหิวโดยเฉพาะหมายถึงความต้องการอาหารเนื่องจากความสุขที่ได้รับจากผู้บริโภค (Lowe & Butryn, 2007) แม้ว่าแรงจูงใจในการกินอาหารมักจะเป็นส่วนหนึ่งของความหิวโหยมาโดยตลอด แต่ความแตกต่างระหว่างความหิวโดยกำเนิดและความหิวทางสรีรวิทยานี้ได้เพิ่มขึ้นด้วยความก้าวหน้าล่าสุดในการผลิตอาหารที่มีรสชาติมากเกินไปหรืออาหารที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อดึงดูดความต้องการของรสชาติที่ได้รับจากวิวัฒนาการโดยเฉพาะ (เช่น , เค็ม, ไขมัน, หวาน; Avena & Gold, 2011; Gearhardt, Davis et al., 2011; Gearhardt, Davis, Kuschner, & Brownell, 2011) อาหารเหล่านี้เป็นพัฒนาการที่ค่อนข้างเร็ว ๆ นี้ (ในบริบทของวิวัฒนาการของมนุษย์) ซึ่งทั้งสองให้รางวัลแก่บุคคลอย่างมีพลังและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ในแต่ละระดับอาหารที่มี hyperpalatable สามารถส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แต่พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางโภชนาการในประเทศที่พัฒนาแล้ว (Fortuna, 2012) เมื่ออาหารเป็นที่พอใจมากขึ้นการรับประทานอาหารก็ยิ่งคุ้มค่ามากขึ้นด้วยเหตุนี้แรงจูงใจในการแสวงหาความสุขสำหรับการบริโภคอาหารจึงเพิ่มขึ้น ปัจจัยเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่หลายคนเข้าหาความหิวและอาหารในระดับบุคคลและวัฒนธรรม (สำหรับการตรวจสอบดู Pinel et al., 2000) กับสังคมตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐฯ - กลายเป็นความน่าเชื่อถือมากขึ้นในแนวทางของพวกเขา เพื่ออาหาร

ตลอดงานในปัจจุบันเราวางตัวว่า IP แสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่คล้ายกันกับอาหารที่อร่อยมากและหิวกระหายเกี่ยวกับแรงจูงใจทางเพศและเป้าหมายทางเพศที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบแต่ละส่วนของแบบจำลองที่เรานำเสนอคล้ายคลึงกันพบในวรรณคดีการกินและการเปรียบเทียบจะมีการหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง โดยรวมแล้ววรรณคดีก่อนหน้าระบุว่าความหิว hedonic นั้นได้รับการเสริมแรงด้วยการดื่มด่ำกับอาหารที่มีประโยชน์มากเป็นพิเศษซึ่งนำไปสู่แนวทางการรับประทานอาหารและการรับประทานอาหารที่มีความสุขมากขึ้น ในทำนองเดียวกันเรายืนยันว่า IP นั้นถูกใช้ไปเพื่อเหตุผลด้านความน่าพอใจเป็นหลัก มันเสริมแรงโดยเฉพาะเนื่องจากการเข้าถึงความสามารถในการปรับแต่งความแปลกใหม่และความหลากหลาย และมีแนวโน้มว่าจะส่งเสริมแนวทางความสุขทางเพศมากขึ้น

ติดยาเสพติดทางเพศ

ตามที่ได้รับการทบทวนในตอนต้นของงานนี้วรรณกรรมก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวกับ IPU ได้มุ่งเน้นไปที่หัวข้อของการเสพติดการบีบบังคับและแรงกระตุ้น (Short et al., 2012) ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการถกเถียงกันอย่างชัดเจนในนักวิชาการยุคแรก ๆ (เช่น Cooper et al., 1998) และวรรณกรรมยอดนิยมในปัจจุบัน (เช่น Foubert, 2016; Wilson, 2014) ว่า IP มีคุณสมบัติที่น่าดึงดูด งานวิจัยนี้มีกรณีศึกษาและตัวอย่างทางคลินิกของบุคคลที่ต้องการการรักษาอาการติดไอพี (เช่น Ford, Durtschi, & Franklin, 2012; Gola & Potenza, 2016; Griffiths, 2000; Kraus, Meshberg-Cohen, Martino, & Potenza, 2015) มักกล่าวถึงบุคคลที่ประสบปัญหาการหยุดชะงักและผลกระทบเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ IPU นอกจากนี้แนวคิดเรื่อง IPU ที่มีปัญหาหรือมากเกินไปไม่เป็นที่ถกเถียงกันโดยมีการศึกษาเชิงประจักษ์หลายฉบับที่ระบุว่าบุคคลบางคนอาจใช้งานมากเกินไปหรือใช้งานมากเกินไป (เช่น Crosby & Twohig, 2016; สำหรับ et al., 2014; Sirianni & Vishwanath, 2016 ). อย่างไรก็ตามเรื่องนี้การสังเคราะห์ที่ผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อนหลายคนสรุปได้ว่าการอ้างถึง IPU ทั่วไปว่าเป็นสิ่งเสพติดเป็นการตัดสินก่อนเวลาอันควร (เช่น Duffy et al., 2016; Kraus, Voon, & Potenza, 2016; Reid, 2016)

แทนที่จะมีส่วนร่วมกับความแตกต่างของการถกเถียงดังกล่าวแบบจำลองปัจจุบันจัดระเบียบวรรณกรรมในลักษณะที่อาจอธิบายถึงการเสพติดหรือการบังคับได้อย่างถูกต้องมากกว่ารุ่นก่อน ๆ การคาดเดานี้ได้รับการสนับสนุนโดยงานล่าสุดกับคู่ขนานเชิงทฤษฎีของโมเดลของเรา: ความหิว สิ่งกระตุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งกระตุ้นให้เกิดการกระตุ้นทางชีวภาพอย่างชัดเจนมีศักยภาพในการใช้งานมากเกินไปหรือในทางที่ผิด (เช่น Gearhardt, Yokum, et al., 2011) ในวรรณกรรมความอยากอาหารและโรคอ้วนความคิดเกี่ยวกับการติดอาหารได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อเร็ว ๆ นี้ (เช่น Gearhardt, White, Masheb, & Grilo, 2013; Hebebrand et al., 2014; Smith & Robbins, 2013) แม้ว่าแบบจำลองเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเชิงบังคับนี้จะไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ (เช่น Benton & Young, 2016; Ziauddeen & Fletcher, 2013) แต่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจและการจำแนกประเภทของพฤติกรรมการกินที่เป็นปัญหาบีบบังคับหรือมากเกินไป (Avena, Gearhardt, Gold, Wang, & Potenza, 2012) การใช้วรรณกรรมนี้เป็นตัวอย่างจึงเป็นไปได้ว่ารูปแบบการเสพติดและการบังคับของ IPU ที่มีปัญหายังมียูทิลิตี้บางอย่างในการบัญชีสำหรับ IPU ที่มากเกินไปหรือก่อกวน

เป็นไปได้ว่าการอภิปรายเกี่ยวกับการจำแนกประเภทที่ถูกต้องของปัญหา IPU ว่าเป็นการเสพติดการบังคับหรือความผิดปกติในการควบคุมแรงกระตุ้นจะดำเนินต่อไปอีกหลายปี (เช่น Reid, 2016) อย่างไรก็ตามรุ่นปัจจุบันพยายามที่จะใส่กรอบ IPU ในลักษณะที่ไม่ต้องพึ่งพาแนวคิดของ IP ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ติดขัด ในฐานะที่เป็นสิ่งกระตุ้นที่ให้รางวัลสูง IPU จะมีอิทธิพลต่อบุคคลที่แตกต่างในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร ในลักษณะเดียวกับที่บางคนอาจมีแนวโน้มที่จะติดยาเสพติดอาหารหรือ dysregulations พฤติกรรมอื่น ๆ เช่นการพนันทางพยาธิวิทยาบางคนอาจมีความไวต่อธรรมชาติของทรัพย์สินทางปัญญาที่สูงซึ่งอาจส่งผลให้รูปแบบพฤติกรรมที่มีปัญหาการพัฒนา


เลื่อน 15

“ กลไกการดื่มสุรา” สำหรับอาหารและเซ็กส์นี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นข้อดีในเชิงวิวัฒนาการ มันช่วยให้เรา“ ได้รับในขณะที่การเดินทางนั้นดี” ลองนึกถึงหมาป่าที่เก็บเนื้อได้ 20 ปอนด์ต่อการฆ่า หรือเป็นฤดูผสมพันธุ์และคุณคืออัลฟ่าตัวผู้

เดิม & ให้กับคุณ สนับสนุน:

คำกล่าวอ้าง: "กลไกการดื่มสุรา" สำหรับอาหารและเซ็กส์นั้นมีอยู่จริง

กลไกการดื่มสุราเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นโดปามีนที่เพิ่มขึ้นเรื้อรัง แพ, และบางที desensitization (ขยายเมื่อ 18 สไลด์, 13 สไลด์, 14 สไลด์และ 16 สไลด์). ที่นี่ฉันนำเสนอบทสรุปว่าการแพ้ง่ายและการลดความรู้สึกส่งเสริมการดื่มสุราอย่างไร นอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียม“ กลไกการดื่มสุรา” อื่น ๆ ที่ระบุเมื่อเร็ว ๆ นี้สำหรับอาหารที่ถูกปากสูง

การทำให้แพ้ทำให้เกิดความต้องการความอยากและการควบคุมการใช้เพิ่มขึ้น สิ่งนี้เพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดการดื่มสุรา (เช่นเดียวกับการเสพติดที่พัฒนาอย่างสมบูรณ์) Desensitization สามารถขยายความอยากที่เกิดจากการแพ้

แพ้: ตามที่อธิบายไว้ในสไลด์อื่น ๆ การบริโภคเกินขนาดอย่างต่อเนื่อง รางวัลธรรมชาติ (เพศ, น้ำตาล, ที่มีไขมันสูง, การออกกำลังกายแอโรบิก) หรือการบริหารเรื้อรังของยาเสพติดทำให้เกิดการละเมิดใด ๆ DeltaFosB ค่อย ๆ สะสม ในระบบรางวัลส่วนใหญ่ (PFC, นิวเคลียส accumbens) DeltaFosB เปิดใช้งานยีนบางอย่างที่เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของสมองส่วนใหญ่ แพ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาแบบคิวความอยากรุนแรงและความยากลำบากในการควบคุมการใช้งาน ปฏิกิริยาคิวและความอยากอย่างแรงกล้าที่จะใช้เป็นเครื่องหมายสำหรับติดยาเสพติดและสามารถประเมินผ่านการถ่ายภาพสมองและการประเมิน neuropsychological หรือรายงานตนเอง ในฐานะของ 2017 ยี่สิบการศึกษารายงานการแพ้หรือคิวปฏิกิริยา / ความอยากในผู้ใช้สื่อลามกหรือติดยาเสพติดทางเพศได้รับการเผยแพร่: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

desensitization: เมื่อความอยากที่เพิ่มขึ้นบังคับให้ผู้ใช้ดื่มสุราในสื่อลามกการใช้เวลานานเกินไปของวงจรการให้รางวัลนำไปสู่การกบฏที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่น ถ้า DeltaFosB เป็นคันเร่งสำหรับการดื่มสุราโมเลกุล CREB ทำหน้าที่เหมือนเบรก CREB รองรับการตอบสนองความสุขของเรา. มันยับยั้งโดปามีน CREB พยายามดึงความสุขออกมาจากการดื่มสุราเพื่อให้คุณได้พักผ่อน

โดปามีนในระดับสูงมากพอที่จะกระตุ้นการสร้างทั้งสองอย่าง และ DeltaFosB แต่ความผิดพลาดในการทรงตัวของ CREB / DeltaFosB คือการพัฒนามานานก่อนที่มนุษย์จะได้รับสารเสริมพลังอันทรงพลังเช่นวิสกี้โคเคนไอศครีมหรือเว็บไซต์หลอดโป๊ ทุกคนมีศักยภาพที่จะแทนที่กลไกการอิ่มตัวที่พัฒนาขึ้นรวมถึงเบรกของ CREB overconsumption อย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่การลดลงอย่างรวดเร็วในผู้รับ dopamine D2 (เกิดขึ้นกับหนูกัดอาหารขยะ) สิ่งนี้สามารถเพิ่มความอยากได้ในขณะที่ผู้รับ D2 ทำหน้าที่ยับยั้งการบริโภคยาและผลตอบแทนตามธรรมชาติ Desensitization นำไปสู่การยอมรับซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการที่สูงกว่าเพื่อให้ได้ผลเช่นเดียวกัน ในฐานะของ 2017 หกการศึกษาเกี่ยวกับผู้ใช้สื่อลามกรายงานการค้นพบที่สอดคล้องกับ desensitization หรือทำให้เกิดความเคยชิน: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

คุณอาจสงสัยว่าการใช้ยาเกินขนาดเรื้อรังสามารถชักนำให้เกิดผลกระทบที่ตรงกันข้ามสองประการได้อย่างไร ก่อนอื่นก็สามารถ เพิ่ม กิจกรรมโดปามีน (การกระตุ้นอาการแพ้ผ่าน DeltaFosB) ประการที่สองก็สามารถ ลดลง กิจกรรมโดปามีน (desensitization ผ่าน CREB) คำตอบคือส่วนใหญ่เกี่ยวกับเวลา แต่มันก็เกี่ยวกับ ความแตกต่างทางระบบประสาทระหว่าง บกพร่อง และ ความชอบ.

การทำให้แพ้ทำให้เกิดโดปามีนซึ่งมีหนามแหลมสูงเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณและกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน โดพามีนแหลมเกิดขึ้น ก่อน การบริโภคยาเสพติดหรือใคร่ที่จะสื่อลามกและมีประสบการณ์เป็นความอยากที่จะใช้ อย่างไรก็ตามในการสัมผัสกับสิ่งเร้าแบบเดิมที่น้อยกว่าโดปามีน (และ opioids น้อยกว่า) จะถูกปล่อยออกมา (desensitization) ความสุขที่ลดลงนี้เกิดขึ้น ในระหว่าง การใช้ยาหรือขณะที่ใคร่กับสื่อลามก กิจกรรมมีประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจน้อยลงเพิ่มความอยากมากขึ้น

การศึกษาต่อไปนี้อธิบายกลไกที่หลากหลายซึ่งอาหารอร่อยทำให้เกิดอาการแพ้และการดื่มสุราที่เป็นผลลัพธ์:

1) การศึกษาพบว่าทำไมเราจึงต้องการ Chips & Fries (2011) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

อาหารที่มีไขมันเช่นมันฝรั่งทอดและของทอดกระตุ้นให้ร่างกายผลิตสารเคมีเหมือนกับที่พบในกัญชานักวิจัยรายงานในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) สารเคมีเหล่านี้เรียกว่า“ endocannabinoids” เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรที่ทำให้คุณกลับมาทานชีสทอดอีกหนึ่งคำ

ผลการวิจัยพบว่าไขมันบนลิ้นจะส่งสัญญาณไปยังสมองซึ่งจะส่งข้อความไปยังลำไส้ผ่านกลุ่มประสาทที่เรียกว่าเส้นประสาทเวกัส ข้อความนี้สั่งการผลิตเอนโดแคนโนบิโนดในลำไส้ซึ่งจะผลักดันสัญญาณอื่น ๆ ทั้งหมดที่ผลักดันข้อความเดียวกัน: กินกินกิน!

ข้อความนี้จะเป็นประโยชน์ในประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม Piomelli กล่าว ไขมันมีความสำคัญต่อการอยู่รอดและครั้งหนึ่งพวกมันหาได้ยากในอาหารของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แต่ในโลกปัจจุบันที่ร้านสะดวกซื้อที่เต็มไปด้วยอาหารขยะตั้งอยู่ทุกซอกทุกมุมความรักที่มีต่อไขมันของเรากลับเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย

2) การกระทำของอินซูลินในสมองสามารถนำไปสู่โรคอ้วน (2011) - อาหารที่มีไขมันสูงก่อให้เกิดน้ำตกประสาทวิทยาที่ส่งเสริมการบริโภคและลดการใช้พลังงาน ข้อความที่ตัดตอนมา:

อาหารที่อุดมด้วยไขมันทำให้คุณอ้วน เบื้องหลังสมการง่ายๆนี้คือวิถีการส่งสัญญาณที่ซับซ้อนซึ่งสารสื่อประสาทในสมองจะควบคุมสมดุลพลังงานของร่างกาย

การบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงจะทำให้ตับอ่อนหลั่งอินซูลินมากขึ้น สิ่งนี้ทำให้เกิดสัญญาณการส่งสัญญาณในเซลล์ประสาทพิเศษในสมองเซลล์ประสาท SF-1 ซึ่งเอนไซม์ P13-kinase มีบทบาทสำคัญ ในช่วงเวลาของหลายขั้นตอนอินซูลินจะยับยั้งการส่งผ่านของแรงกระตุ้นเส้นประสาทในแบบที่ความรู้สึกของความอิ่มแปล้ถูกระงับและค่าใช้จ่ายพลังงานลดลง สิ่งนี้ส่งเสริมน้ำหนักตัวมากเกินและโรคอ้วน

ไฮโปทาลามัสมีบทบาทสำคัญในสภาวะสมดุลของพลังงาน: การควบคุมสมดุลพลังงานของร่างกาย เซลล์ประสาทพิเศษในส่วนนี้ของสมองเรียกว่าเซลล์ POMC ทำปฏิกิริยากับสารสื่อประสาทจึงควบคุมพฤติกรรมการกินและการใช้พลังงาน เมื่อบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงอินซูลินก็จะผลิตในตับอ่อนมากขึ้นและความเข้มข้นในสมองก็เพิ่มขึ้นด้วย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอินซูลินและเซลล์เป้าหมายในสมองยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมสมดุลพลังงานของร่างกาย

“ ดังนั้นในคนที่มีน้ำหนักเกินอินซูลินอาจไปยับยั้งเซลล์ประสาท POMC ทางอ้อมซึ่งมีหน้าที่ในการรับความรู้สึกอิ่มผ่านทางสถานีตัวกลางของเซลล์ประสาท SF-1” นักวิทยาศาสตร์กล่าว “ ในขณะเดียวกันก็มีการบริโภคอาหารเพิ่มขึ้นอีก” อย่างไรก็ตามการพิสูจน์โดยตรงว่าเซลล์ประสาททั้งสองประเภทสื่อสารกันด้วยวิธีนี้ยังคงมีให้พบอยู่

ด้วยการบริโภคอาหารปกตินักวิจัยค้นพบไม่แตกต่างกันระหว่างสองกลุ่ม นี่จะบ่งบอกว่าอินซูลินไม่ได้ออกกำลังกายมีอิทธิพลสำคัญต่อกิจกรรมของเซลล์เหล่านี้ในบุคคลที่มีรูปร่างผอม อย่างไรก็ตามเมื่อหนูถูกเลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูงผู้ที่รับอินซูลินที่บกพร่องยังคงรูปร่างเพรียวบางขณะที่คู่ของพวกเขาที่มีตัวรับการทำงานได้รับน้ำหนักอย่างรวดเร็ว น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากความอยากอาหารเพิ่มขึ้นและลดค่าใช้จ่ายของแคลอรี่ ผลของอินซูลินนี้อาจเป็นการปรับตัวให้เข้ากับอาหารที่ผิดปกติและความหิวโหย: หากปริมาณอาหารที่มีไขมันสูงมากเกินพอสามารถใช้งานได้ชั่วคราวร่างกายสามารถวางพลังงานสำรองได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการกระทำของอินซูลิน .

3) สัญญาณจากไขมันในลำไส้ที่ตรวจพบว่ามีไขมันในอาหาร (2014) - นักวิจัยพบว่าการบริโภคไขมันเข้มข้นในระยะสั้นทำให้เกิดสัญญาณทางเคมีที่ส่งเสริมความอิ่มในขณะที่การบริโภคไขมันในอาหารเป็นเวลานานจะช่วยลดกลไกการอิ่ม ข้อความที่ตัดตอนมา:

โดยสรุปข้อมูลที่มีอยู่บ่งชี้ว่า OEA ที่สร้างขึ้นโดย enterocytes ลำไส้เล็กในระหว่างการย่อยอาหารที่มีไขมันทำให้เกิดความเต็มอิ่มผ่านกลไกPPARα-mediated paracrine ที่ต้องใช้การรับสมัครของเส้นใยประสาทสัมผัส การตอบสนองนี้ยังขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของระบบประสาทที่เห็นอกเห็นใจไม่หยุดยั้งซึ่งอาจทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการผลิต OEA ที่เกิดจากไขมันในกระเพาะอาหารและดำเนินการส่งออกซิโตซินฮิสตามีนและโดปามีนในระบบประสาทส่วนกลาง การสังเกตที่น่าสนใจ แต่ยังไม่ได้อธิบายว่าการได้รับไขมันเป็นระยะเวลานานนั้นลดระดับ OEA ในลำไส้เล็ก (124, 125) ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับกลไกควบคุมการส่งสัญญาณของ OEA ในลำไส้และบทบาทที่เป็นไปได้

4) อาหารขยะมีผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาอาหารของสมองอย่างไร (2015) - การบริโภคอาหารที่ถูกปากมากโดยเฉพาะอาหารไขมันสูงที่มีรสหวาน - กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ประสาทที่สร้างโดปามีน โดยพื้นฐานแล้วอาการแพ้ สิ่งนี้นำไปสู่การแสวงหามากขึ้น ข้อความที่ตัดตอนมา:

(Medical Xpress) - การแพร่ระบาดของโรคอ้วนในประเทศที่พัฒนาแล้วในปัจจุบันควรเป็นคำเตือนสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในประเทศกำลังพัฒนาที่มีตลาดเปิดใหม่ ผู้ผลิตอาหาร บริษัท แฟรนไชส์ร้านอาหารห่วงโซ่อุปทานอาหารและผู้โฆษณาร่วมมือกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีอาหารที่ให้พลังงานสูงและอาหารที่มีพลังงานสูงที่น่ารับประทาน อย่างไรก็ตามผู้คนยังคงมีสถาปัตยกรรมประสาทแบบปรับตัวได้ซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลนอาหาร กล่าวอีกนัยหนึ่งการเขียนโปรแกรมของสมองอาจทำให้ยากที่จะจัดการกับระบบนิเวศของอาหารสมัยใหม่ด้วยวิธีที่ดีต่อการเผาผลาญ

มนุษย์เช่นเดียวกับสัตว์ทุกชนิดมีการปรับโปรแกรมพันธุกรรมแบบโบราณโดยเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการอยู่รอดของการแสวงหาอาหาร ตัวชี้นำสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมเหล่านี้โดยการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมของระบบประสาทและ บริษัท ต่างๆได้ปรับแต่งศาสตร์แห่งการใช้ประโยชน์จากการตอบสนองความพึงพอใจของมนุษย์และบางทีอาจจะตั้งโปรแกรมสมองของผู้คนใหม่โดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อแสวงหาแคลอรี่ส่วนเกิน ในสภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยอาหารที่มีพลังงานสูงและน่ารับประทานความแพร่หลายของตัวชี้นำที่เกี่ยวข้องกับอาหารสามารถนำไปสู่การแสวงหาอาหารและการกินมากเกินไปโดยไม่คำนึงถึงความอิ่มซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคอ้วน

กลุ่มนักวิจัยชาวแคนาดาที่ University of Calgary และ University of British Columbia เพิ่งตีพิมพ์ผลการศึกษาของหนูใน กิจการของ National Academy of Sciences ซึ่งพวกเขาสำรวจกลไกประสาทที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในพฤติกรรมการแสวงหาอาหาร

พวกเขารายงานว่าการบริโภคในระยะสั้นของอาหารที่อร่อยเป็นพิเศษโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงซึ่งมีความหวานเป็นหลักกำหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหารในอนาคต พวกเขาพบว่าผลกระทบนั้นเกิดขึ้นจากการเสริมสร้างการส่ง synaptic ที่ถูกกระตุ้นไปยังเซลล์ประสาทโดปามีนและใช้เวลานานหลายวันหลังจากการสัมผัส 24 ชั่วโมงแรกในอาหารไขมันสูงที่มีรสหวาน

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่หน้าท้องของสมอง (VTA) และการคาดการณ์ mesolimbic ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการทำนายผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจกล่าวคือ VTA มีหน้าที่สร้างความอยากต่อสิ่งเร้าที่พบว่าให้ผลตอบแทนใน ทางใดทางหนึ่ง.

นักวิจัยเขียนว่า“ เนื่องจากการส่งผ่าน synaptic excitatory ที่เพิ่มขึ้นไปยังเซลล์ประสาทโดปามีนถูกคิดว่าจะเปลี่ยนสิ่งเร้าที่เป็นกลางให้เป็นข้อมูลที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในการส่งผ่าน Synaptic excitatory อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เพิ่มขึ้นในวันที่สังเกตได้หลังจากสัมผัสกับอาหารที่มีไขมันสูงที่มีรสหวานและอาจเป็นปัจจัยสำคัญ การบริโภคอาหารเพิ่มขึ้น”

ความแข็งแรงของ synaptic ที่ได้รับการปรับปรุงเป็นเวลาหลายวันหลังจากได้รับอาหารที่มีความหนาแน่นของพลังงานสูงและเป็นสื่อกลางโดยความหนาแน่นของ synaptic ที่เพิ่มขึ้น นักวิจัยพบว่าการแนะนำอินซูลินโดยตรงกับ VTA ยับยั้งการส่ง synaptic excitatory ไปยังเซลล์ประสาทโดปามีนและยับยั้งพฤติกรรมการค้นหาอาหารที่สังเกตได้หลังจากการเข้าถึง 24 ชั่วโมงต่ออาหารไขมันสูงที่มีรสหวาน

ข้อมูลเพิ่มเติม: การบริโภคอาหารที่น่าพึงพอใจในช่วงเวลาที่พฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยการเพิ่มความหนาแน่น synaptic ใน VTA PNAS 2016; เผยแพร่ก่อนการพิมพ์กุมภาพันธ์ 16, 2016, DOI: 10.1073 / pnas.1515724113

5) Orexins มีส่วนช่วยในการกระตุ้นการดื่มสุราที่กระตุ้นให้เกิดการกระตุ้นและเปลี่ยนไปใช้ยาหรืออาหารหรือไม่? (2015) - การดื่มสุรายาเสพติดและอาหารขยะเกี่ยวข้องกับกลไกเดียวกัน (หมายความว่ายาเสพติดจี้กลไกวิวัฒนาการในสถานที่สำหรับการดื่มสุราในอาหาร)

Orexins (OX) เป็น neuropeptides ที่สังเคราะห์ในบริเวณ hypothalamic ด้านข้างซึ่งมีบทบาทพื้นฐานในการทำงานทางสรีรวิทยาและจิตวิทยาที่หลากหลายรวมถึงความตื่นตัวความเครียดแรงจูงใจหรือพฤติกรรมการกิน บทความนี้แสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบวัฏจักรของการเสพติด (Koob, 2010) บทบาทของระบบ OX ในฐานะที่เป็นตัวดัดแปลงหลักในการบริโภคที่ขับเคลื่อนด้วยการกระตุ้นการให้รางวัลซึ่งรวมถึงเอทานอลอาหารที่อร่อยและยาเสพติดและบทบาทของพวกเขา สิ่งมีชีวิตที่ไม่ขึ้นอยู่กับเช่นกัน

เราเสนอที่นี่ว่าการบริโภคยาเสพติด / อาหารอย่างมากในสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางเพิ่มกิจกรรม OX ซึ่งในทางกลับกันทำให้เกิดการกระตุ้นที่เพิ่มขึ้นและการบริโภคที่เพิ่มขึ้นที่กระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันในวงบวกที่จะส่งเสริมการบริโภค / ความผิดปกติของอาหารเมื่อเวลาผ่านไป

6) การเพิ่มขึ้นของการบริโภคไขมันสูงในรูปแบบการกินการดื่มสุราทำให้เซลล์ประสาทโดปามีนในพื้นที่หน้าท้องแตกต่างกันและต้องมีการส่งสัญญาณ ghrelin (2015) - การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงจะกระตุ้นให้เกิดการดื่มสุราโดยใช้กลไกของโดพามีน ข้อความที่ตัดตอนมา:

การดื่มสุราเป็นพฤติกรรมที่พบได้ในความผิดปกติของการกินของมนุษย์หลายประเภท Ad libitum เลี้ยงสัตว์ฟันแทะทุกวันและ จำกัด เวลาที่สัมผัสกับอาหารที่มีไขมันสูง (HFD) แสดงเหตุการณ์การกินเหล้าที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าถึงครั้งแรก การเพิ่มปริมาณการบริโภคถูกเสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนจากพฤติกรรมที่ควบคุมไปเป็นการบังคับหรือสูญเสียพฤติกรรมการควบคุม ที่นี่เราใช้การศึกษาแบบผสมผสานระหว่างการศึกษาพฤติกรรมและระบบประสาทในหนูทุกวันและ จำกัด เวลาที่สัมผัสกับ HFD เพื่อกำหนดเป้าหมายของสมองเซลล์ประสาทที่เปิดใช้งานตามที่ระบุโดยเครื่องหมายของ c-Fos การกระตุ้นเซลล์ - ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ นอกจากนี้เรายังใช้หนูที่ถูกดัดแปลงทางเภสัชวิทยาหรือทางพันธุกรรมเพื่อศึกษาบทบาทของการส่งสัญญาณ orexin หรือ ghrelin ตามลำดับในการปรับพฤติกรรมนี้

เราพบว่าการเข้าถึง HFD ชักนำให้เกิดรายวันและเวลา จำกัด สี่: (i) hyperphagia ที่แข็งแกร่งพร้อมกับโปรไฟล์ที่เพิ่มขึ้น (ii) การเปิดใช้งานของประชากรย่อยที่แตกต่างกันของเซลล์โดปามีนพื้นที่หน้าท้องและโดพมีน ชัดเจนกว่าการกระตุ้นที่สังเกตได้หลังจากเหตุการณ์การบริโภค HFD เดี่ยวและ (iii) การเปิดใช้งานของเซลล์ประสาท hypothalamic orexin แม้ว่าการปิดกั้นการส่งสัญญาณ orexin จะไม่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณ HFD นอกจากนี้เราพบว่าหนูที่ขาดตัวรับ ghrelin ล้มเหลวในการเพิ่มปริมาณการใช้ HFD ในช่วงเวลาต่อเนื่องของการสัมผัสและกระตุ้นการกระตุ้นของ mesolimbic pathway ในการตอบสนองต่อการบริโภค HFD ข้อมูลปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณไขมันสูงในระหว่างการเข้าถึงซ้ำ ๆ ทำให้เซลล์ประสาทโดปามีนแตกต่างกันในพื้นที่หน้าท้องส่วนปลายและต้องมีการส่งสัญญาณ ghrelin

7) ระบบ Opioid ในเยื่อหุ้มสมอง prefrontal เยื่อหุ้มสมองไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยการกินการดื่มสุรา (2013) - อาหารที่น่าพึงพอใจสูงเปิดใช้งานกลไกการดื่มของ opioid ในหนู ข้อความที่ตัดตอนมา:

ความผิดปกติของการรับประทานอาหารการดื่มเกินจริงเป็นอาการติดยาเสพติดที่มีลักษณะคล้ายกับการบริโภคอาหารมากเกินไปภายในระยะเวลาที่ไม่ต่อเนื่อง

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของระบบ opioid ภายในเยื่อหุ้มสมอง prefrontal cortex (mPFC) ในด้านการบริโภคและแรงจูงใจในการรับประทาน เพื่อจุดประสงค์นี้เราได้ฝึกหนูตัวผู้ให้ได้รับอาหารที่มีความหวานและมีความอร่อยสูง (หนูที่เป็นที่พอใจ) หรืออาหารที่ใช้ในการให้อาหาร (Chow rats) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง / วัน

จากนั้นเราประเมินผลกระทบของตัวรับ opioid ตัวรับ naltrexone ที่ได้รับทั้งระบบหรือที่ไซต์โดยเฉพาะในนิวเคลียส accumbens (NAcc) หรือ mPFC ในอัตราส่วนคงที่ 1 (FR1) และตารางอัตราส่วนเสริมแรงแบบก้าวหน้า

ในที่สุดเราประเมินการแสดงออกของยีน proopiomelanocortin (POMC), pro-dynorphin (PDyn) และ pro-enkephalin (PEnk), การเข้ารหัสสำหรับ opioids เปปไทด์ใน NAcc และ mPFC ในทั้งสองกลุ่ม

หนูที่กินได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึงสี่เท่า Naltrexone เมื่อบริหารอย่างเป็นระบบและเข้าสู่ NAcc ลด FR1 ที่ตอบสนองต่ออาหารและแรงจูงใจในการกินภายใต้อัตราส่วนความก้าวหน้าในหนูทั้ง Chow และ Palatable; ในทางกลับกันเมื่อได้รับยา mPFC ผลที่ได้คือการคัดเลือกอย่างมากสำหรับการกินหนู นอกจากนี้เราพบว่าการเพิ่มขึ้นสองเท่าใน POMC และการลดลง ∼50% ในการแสดงออกของยีน PDyn ใน mPFC ของหนูที่กินได้เมื่อเปรียบเทียบกับหนูควบคุม อย่างไรก็ตามไม่พบการเปลี่ยนแปลงใน NAcc

ข้อมูลของเราชี้ให้เห็นว่าการปรับระบบประสาทของระบบ opioid ใน mPFC เกิดขึ้นหลังจากการเข้าถึงอาหารที่น่ากินเป็นระยะ ๆ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการพัฒนาของการรับประทานอาหารที่มีอาการเมาสุรา


เลื่อน 16

 เกิดอะไรขึ้นถ้าฤดูผสมพันธุ์ไม่สิ้นสุด? เพลงฮิตทั้งหมดของ dopamine ทำ 2:

 • ก่อนอื่นพวกเขาจะบอกสมองของคุณว่าคุณได้รับแจ็คพอตวิวัฒนาการ
 • ประการที่สอง (สำคัญมาก) พวกมันจะทำการสลับโมเลกุลที่เรียกว่า ...

การสนับสนุนเดิม:

สไลด์ 16 ไม่มีการอ้างสิทธิ์เฉพาะ เป็นการเปลี่ยนระหว่างสไลด์ 14/15 และสไลด์ 17


เลื่อน 17

DeltaFosB - ซึ่งเริ่มสะสมในวงจรรางวัลของสมองของคุณ ด้วยการบริโภคยาเสพติดเรื้อรังมากเกินไปหรือผลตอบแทนจากธรรมชาติการสะสมของ DeltaFosB นี้ (เริ่มเปลี่ยนสมองและ) ส่งเสริมวงจรของการดื่มสุราและความอยาก

การสนับสนุนเดิม:

คำกล่าวอ้างของสไลด์: โดพามีนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่คุ้มค่าอาจทำให้เกิด DeltaFosB ซึ่งก่อให้เกิดความต้องการ (การแพ้)

คำกล่าวอ้างของสไลด์นี้ได้รับการสนับสนุนในวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ การบริโภคยาเสพติดเรื้อรังมากเกินไปหรือรางวัลจากธรรมชาติ (รวมถึงรางวัลทางเพศ) สามารถนำไปสู่การสะสมของ DeltaFosB ซึ่งจะนำไปสู่อาการแพ้และความอยากใช้ ดูรายการการศึกษา 130 รายการต่อไปนี้:

โดยเฉพาะการศึกษาทางระบบประสาทพบว่า ทั้งหมด การเสพติดทั้งทางเคมีและพฤติกรรมดูเหมือนจะแบ่งปันสวิตช์โมเลกุลที่สำคัญ: DeltaFosB การศึกษาพบว่าทั้งความเร้าอารมณ์ / การสำเร็จความใคร่และยาเสพติด (โคเคนปรุงยา) ทำให้เกิดกลไกระดับโมเลกุลเดียวกันซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมองขั้นพื้นฐานที่คล้ายกันภายในเซลล์ประสาทระบบรางวัลเดียวกัน การใส่โดปามีน phasic ที่ยกระดับขึ้นอย่างรวดเร็วจะทำให้เกิดการผลิต DeltaFosB สิ่งนี้จะสร้าง แพ - แกนสมองเปลี่ยน ทั้งในการติดและการปรับสภาพทางเพศ

นี่คือผลการศึกษาบางส่วนที่ตีพิมพ์ก่อนปี 2012 ซึ่งสนับสนุนการยืนยันของสไลด์นี้:

1) DeltaFosB: สวิตช์โมเลกุลที่ยั่งยืนสำหรับการติด (2001) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การค้นพบครั้งแรกร่วมกันเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าΔFosBนอกเหนือจากการเพิ่มความไวต่อยาเสพติดแล้วยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในพฤติกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการแสวงหายาเสพติด ดังนั้นΔFosBอาจทำหน้าที่เป็น“ สวิตช์ระดับโมเลกุล” ที่ยั่งยืนซึ่งจะช่วยเริ่มต้นและรักษาลักษณะสำคัญของภาวะติดเชื้อ

2) DeltaFosB: ประตูโมเลกุลสู่กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจภายในนิวเคลียสแอคคลูเบน (2006) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

นิวเคลียส accumbens (NAc) ถูกมองว่าเป็นเวลานานในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลิมบิกและมอเตอร์บนพื้นฐานของอินพุตกลูตามาเทอจิคกลูตามาเทอจิกของมันจากโครงสร้างเยื่อหุ้มสมองลิมบิกเช่น prefrontal cortex และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมอเตอร์ pallidum NAc ยังได้รับการเคลือบด้วยโดปามินอิกที่สำคัญจากพื้นที่หน้าท้องผ่านทางเดิน mesolimbic ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในกระบวนการและรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติด ภายใน NAc ปัจจัยการผลิตโดปามินเนอจีและกลูตาแมทเทอริกอาจมีผลต่อการควบคุมพฤติกรรมอุปกรณ์เป้าหมาย (กระบวนการตอบสนอง - ผลลัพธ์) โดยได้รับแรงผลักดันจากรางวัลตามธรรมชาติ (อาหารน้ำเพศ) หรือยาเสพติดและสิ่งเร้าที่เกี่ยวข้อง

การสัมผัสกับยาซ้ำ ๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์และโมเลกุลในระยะเวลายาวนานซึ่งเป็นความคิดที่จะนำไปสู่พฤติกรรมบีบบังคับที่ยืดเยื้อซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสพติด ในการปรับตัวดังกล่าวการเหนี่ยวนำของปัจจัยการถอดรหัสΔFosBภายในเซลล์ประสาทที่มีหนามปานกลาง - บวก dynorphin เป็นที่น่าสนใจที่สำคัญ ΔFosBเป็นผู้ควบคุมการถอดเสียงเป็นครั้งแรกที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการพลาสติกที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเป็นการติดยา

ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการแสดงออกของΔFosBใน NAc ช่วยเพิ่มการตอบสนองด้วยเครื่องมือและเพิ่มแรงจูงใจให้กับอาหาร ΔFosBจึงแนะนำให้เป็นสวิตช์ระดับโมเลกุลทั่วไปที่เกี่ยวข้องในการปรับแรงจูงใจของพฤติกรรมที่มุ่งเป้าหมาย

3) ประสบการณ์ทางเพศในหนูหนู: กลไกของเซลล์และผลที่ตามมาจากการทำงาน (2006) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การเพิ่มระดับโดปามีนในแฮมสเตอร์หญิงที่มีประสบการณ์ทำให้ระลึกถึงผลกระทบจากการสัมผัสสัตว์ซ้ำ ๆ กับยาเสพติด75] ในวรรณกรรมนี้ระดับโดปามีนที่เพิ่มสูงขึ้นในการตอบสนองต่อปริมาณของยาคงที่เรียกว่า "การแพ้" [75] การทำให้ไวต่อยานั้นมาพร้อมกับความหลากหลายของการตอบสนองของเซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ synaptic และการไหลเวียนของข้อมูลผ่านทางเดินของ mesolimbic การบริหารซ้ำของสารที่ถูกทารุณกรรมที่มีโปรไฟล์ทางเภสัชวิทยาที่แตกต่างกันจะเพิ่มความยาวและความหนาแน่นของกระดูกสันหลัง dendritic และ / หรือความหนาแน่นของกระดูกสันหลังในสาขา dendritic สาขาของเซลล์ประสาทกลางหนามกลาง [13,23,44,45,64,76,77,78] ……มีตัวอย่างน้อยกว่ามากสำหรับประสบการณ์ด้านพฤติกรรมที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อเดนไดรต์แม้ว่าการกระตุ้นให้เกิดความอยากอาหารของเกลือ [79], พฤติกรรมทางเพศชาย [24] และพฤติกรรมทางเพศหญิง [59] จะเปลี่ยนสัณฐานวิทยา dendritic ในเซลล์ประสาทที่มีหนามปานกลางของนิวเคลียส accumbens

4) อิทธิพลของΔFosBในนิวเคลียส Accumbens ต่อพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัลตามธรรมชาติ (2008) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การถอดความปัจจัย deltaFosB (ΔFosB) ที่เกิดขึ้นในนิวเคลียส accumbens (NAc) จากการสัมผัสกับยาเสพติดเรื้อรังได้รับการแสดงให้เห็นว่าเป็นสื่อกลางเพื่อตอบสนองไวยาเหล่านี้ อย่างไรก็ตามมีผู้รู้น้อยเกี่ยวกับบทบาทของΔFosBในการควบคุมการตอบสนองต่อรางวัลตามธรรมชาติ ที่นี่เราแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการให้รางวัลตามธรรมชาติที่ทรงพลังสองอย่างการดื่มซูโครสและพฤติกรรมทางเพศเพิ่มระดับของΔFosBใน NAc จากนั้นเราใช้การถ่ายโอนยีนที่มีไวรัสเป็นสื่อกลางในการศึกษาว่าการเหนี่ยวนำΔFosBดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตอบสนองเชิงพฤติกรรมต่อรางวัลตามธรรมชาติเหล่านี้อย่างไร เราแสดงให้เห็นว่าการแสดงออกของΔFosBที่มากเกินไปในการเพิ่มปริมาณซูโครสและส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศงานนี้แสดงให้เห็นว่าΔFosBไม่เพียง แต่ถูกกระตุ้นจากยาเสพติดเท่านั้น แต่ยังเกิดจากสิ่งเร้าที่ให้รางวัลตามธรรมชาติ นอกจากนี้การค้นพบของเราแสดงให้เห็นว่าการได้รับสิ่งกระตุ้นเรื้อรังที่กระตุ้นΔFosBใน NAc สามารถเพิ่มการบริโภคของรางวัลธรรมชาติอื่น ๆ

5) กลไกการติดยาเสพติด: บทบาทของΔFosB (2008) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ผลของΔFosBอาจขยายออกไปได้ดีกว่าการควบคุมความไวของยาต่อพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการติดยาเสพติด. หนูทำการแสดงออกมากเกินไปΔFosBทำงานหนักเพื่อจัดการโคเคนด้วยตนเองในการตรวจสอบด้วยตนเองในอัตราส่วนที่ก้าวหน้าแนะนำว่าΔFosBอาจทำให้สัตว์ไวต่อคุณสมบัติของแรงจูงใจของโคเคนและทำให้เกิดอาการกำเริบหลังจากถอนตัวยา (Colby และคณะ 2003) ΔFosB overexpressing หนูยังแสดงผล anxiolytic ที่เพิ่มขึ้นของแอลกอฮอล์ (Picetti และคณะ 2001) ฟีโนไทป์ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์ในมนุษย์ การค้นพบครั้งแรกร่วมกันเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าΔFosBนอกเหนือจากการเพิ่มความไวต่อยาเสพติดแล้วยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในพฤติกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมการแสวงหายาเสพติดและสนับสนุนมุมมองดังกล่าวข้างต้น functionsFosB ทำหน้าที่เป็นสวิตช์โมเลกุล สถานะ.

การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าΔFosBในพื้นที่สมองนี้ทำให้สัตว์ไวต่อความรู้สึกไม่เพียง แต่สำหรับรางวัลยา แต่เป็นรางวัลจากธรรมชาติเช่นกันและอาจนำไปสู่สภาวะการติดธรรมชาติ

6) DeltaFosB การแสดงออกมากเกินไปในนิวเคลียส Accumbens ช่วยเพิ่มรางวัลทางเพศในแฮมสเตอร์ซีเรียหญิง (2009) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

การเปิดใช้งานซ้ำของระบบโดปามีน mesolimbic ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถาวรพร้อมกับรูปแบบของพลาสติกประสาทในนิวเคลียส accumbens (NAc) เนื่องจากการสะสมปัจจัยการถอดความΔFosBอาจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของพลาสติกนี้คำถามที่กล่าวถึงในการวิจัยของเราคือ whetherFosB ถูกควบคุมโดยประสบการณ์ทางเพศในเพศหญิงหรือไม่ เราได้แสดงให้เห็นว่าแฮมสเตอร์หญิงชาวซีเรียได้รับประสบการณ์ทางเพศแสดงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายอย่างรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศด้วยแฮมสเตอร์เพศผู้ได้รับรางวัลทางเพศและการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นทางจิต (เช่นยาบ้า)

เราเพิ่งแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ทางเพศเพิ่มระดับของ increasedFosB ใน NAc ของแฮมสเตอร์หญิงชาวซีเรีย จุดเน้นของการศึกษานี้คือการสำรวจผลการทำงานของการเหนี่ยวนำนี้โดยการพิจารณาว่าการแสดงออกที่เกินจริงของΔFosBโดยเวกเตอร์ adeno-viral (AAV) ที่เกี่ยวข้องใน NAC สามารถเลียนแบบพฤติกรรมของประสบการณ์ทางเพศได้หรือไม่

สัตว์ที่มีการแสดงออกเกินค่า AAV ของΔFosBใน NAc แสดงให้เห็นหลักฐานของรางวัลทางเพศในสถานที่ที่ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ภายใต้เงื่อนไขที่สัตว์ควบคุมได้รับการฉีดโปรตีนเรืองแสง AAV- สีเขียว (GFP) ใน NAc ไม่ได้ การทดสอบพฤติกรรมทางเพศเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าเพศชายที่จับคู่กับ AAV-ΔFosBตัวเมียมีประสิทธิภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนโลหิตเมื่อวัดจากสัดส่วนของการติดตั้งที่รวมถึงการหายใจเมื่อเปรียบเทียบกับเพศชายที่แต่งงานแล้วกับ AAV-GFP ผลลัพธ์เหล่านี้สนับสนุนบทบาทของΔFosBในการเป็นสื่อกลางพฤติกรรมที่มีแรงจูงใจตามธรรมชาติในกรณีนี้พฤติกรรมทางเพศของเพศหญิงและให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับการกระทำภายนอกที่เป็นไปได้ของΔFosB

7) Neuroplasticity ในระบบ Mesolimbic ที่เกิดจากการให้รางวัลตามธรรมชาติและการงดเว้นการให้รางวัลภายหลัง (2010) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ประสบการณ์ทางเพศทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานและสัณฐานวิทยาในระบบ mesolimbic คล้ายกับการสัมผัสซ้ำ ๆ กับ psychostimulants ยิ่งไปกว่านั้นการงดเว้นพฤติกรรมทางเพศหลังจากผสมพันธุ์ซ้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการได้รับรางวัลเพิ่มขึ้นสำหรับยาเสพติดและการทำลายเซลล์ประสาทของเอ็นอาร์ซี dendritic ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการสูญเสียของรางวัลทางเพศอาจส่งผลต่อระบบประสาทของระบบ mesolimbic ผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในระบบ mesolimbic เป็นเรื่องปกติสำหรับรางวัลจากธรรมชาติและยาและอาจมีบทบาทในการเสริมแรงทั่วไป

8) DeltaFosB ในนิวเคลียส Accumbens เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเสริมผลของรางวัลทางเพศ (2010) - ข้อความที่ตัดตอนมา:

ประสบการณ์ทางเพศแสดงให้เห็นว่าก่อให้เกิด BFosB สะสมในบริเวณสมอง limbic หลายแห่งรวมถึงนิวเคลียส accumbens (NAc), เยื่อหุ้มสมอง prefrontal อยู่ตรงกลาง, พื้นที่ tegmental หน้าท้องและ caudate putamen แต่ไม่ใช่นิวเคลียส preoptic อยู่ตรงกลาง ในที่สุดระดับΔFosBและกิจกรรมใน NAc ถูกจัดการโดยใช้การถ่ายโอนยีนผ่านสื่อไวรัสเพื่อศึกษาบทบาทที่อาจเกิดขึ้นในการไกล่เกลี่ยประสบการณ์ทางเพศและการอำนวยความสะดวกที่เกิดจากประสบการณ์ทางเพศ สัตว์ที่มีการแสดงออกเกินΔFosBแสดงการปรับปรุงการอำนวยความสะดวกของการมีเพศสัมพันธ์กับประสบการณ์ทางเพศสัมพันธ์กับการควบคุม การค้นพบเหล่านี้ร่วมกันสนับสนุนบทบาทสำคัญสำหรับการแสดงออกของΔFosBใน NAc เพื่อเสริมผลกระทบของพฤติกรรมทางเพศและการอำนวยความสะดวกทางเพศที่เกิดจากประสบการณ์ทางเพศ

อีกครั้งหนังสือขายดีของศาสตราจารย์นอร์แมนดูริดจ์ในปี 2007“สมองที่เปลี่ยนแปลงตัวเอง” ชี้ให้เห็นว่ามีการติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตอยู่และน่าจะเกี่ยวข้องกับการสะสมของ DeltaFosB ข้อความที่ตัดตอนมาเพื่อสนับสนุนสไลด์นี้:

การเสพติดสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นคำอุปมา ไม่ใช่การเสพติดทั้งหมดที่มีต่อยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ ผู้คนสามารถติดการพนันอย่างจริงจังแม้กระทั่งวิ่ง ผู้เสพติดทั้งหมดแสดงการสูญเสียการควบคุมของกิจกรรมแสวงหาอย่างแรงแม้จะมีผลกระทบเชิงลบพัฒนาความอดทนเพื่อให้พวกเขาต้องการระดับที่สูงขึ้นและสูงขึ้นของการกระตุ้นเพื่อความพึงพอใจและ การถอนประสบการณ์ หากพวกเขาไม่สามารถบรรลุการกระทำที่น่าติดตามได้

การเสพติดทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทในสมองในระยะยาวบางครั้งตลอดชีวิต สำหรับผู้ติดยาเสพติดการกลั่นกรองเป็นไปไม่ได้และต้องหลีกเลี่ยงสารเสพติดหรือกิจกรรมอย่างสมบูรณ์หากต้องการหลีกเลี่ยงพฤติก