Stress och missbruk

Stress orsakar ofta återhämtning av pornoberoendeStress är en viktig faktor för att orsaka återfall i all missbruk. Stress kan ta många former, men det är vår reaktion som orsakar de neurokemiska kaskaderna som uppmanar oss att använda.

Detta avsnitt innehåller både lekartiklar för allmänheten och forskningsartiklar. Om du inte är expert på missbruk föreslår jag att du börjar med lekartiklarna, de är markerade med ett "L".