DeltaFosB, neuroplasticita a závislosť

Neuroplasticita znamená štrukturálne zmeny v mozgu, ktoré vedú k učeniu, odučovaniu a pamäti. Závislosť zahŕňa veľmi silné učenie a pamäť, teda významné zmeny v mozgu. Tieto zmeny zahŕňajú kľúčové chemikálie (ako DeltaFosb) a zmeny v synaptickej sile. Môže to byť celkom technické. Veľké vysvetlenie neuroplasticity pozri Norman Doidge o pornografii.

Behaviorálne závislosti a drogové závislosti zdieľajú spoločné mechanizmy a výsledkom sú podobné zmeny mozgu. To dáva dokonalý zmysel, pretože lieky môžu iba zosilniť alebo znížiť existujúce fyziologické mechanizmy. Molekula Delta FosB sa javí ako molekulárny prepínač pre všetky závislosti. Je to transkripčný faktor, čo znamená, že vypína gény. Pseudovedecké argumenty, že závislosti na správaní sú kvalitatívne odlišné alebo sú skôr „nutkaním“ ako závislosťami, nemajú základ v tvrdej vede. Viac štúdií o úlohe Delta FosB v sexuálnom správaní nájdete tu - Delta FosB a sexuálne správanie

Táto časť obsahuje laické články pre širokú verejnosť aj vedecké články. Ak nie ste odborníkom na závislosť, odporúčam začať laickými článkami, ktoré sú označené písmenom „L“.