Závislosť od internetu a videohier

Závislosť na internete a závislosť od videohier

Najnovší výskum prevažne podporuje existenciu závislosti na internete. Nasledujúce internetové štúdie môžu zahŕňať používateľov pornografického obsahu, ale neizolujú použitie pornografie. V zozname pod touto časťou som zahrnul štúdie týkajúce sa závislosti na internete aj závislosti na videohrách. Oddeľuje ich tento zástupný symbol: „ZÁVISLOSŤ NA INTERNETE NAD; INTERNETOVÉ Hranie nižšie. “

Pre štúdie založené na neurovede a recenzie súvisiace s pornografiou na internete nájdete: Aktuálny zoznam všetkých Brain Studies na pornografických užívateľoch. Podrobný prehľad neurovednej literatúry týkajúcej sa podtypov závislostí od internetu, so zvláštnym zameraním na závislosť od internetu, nájdete - Neurovedčenie internetovej závislosti pornografie: prehľad a aktualizácia (2015).